TİPOLOJİLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

TİPOLOJİLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Nisan 2022 Arkeolojide Tipoloji nedir İşlevsel tipoloji NEDİR Page in tipolojisi Sosyolojide tipoloji Tipoloji 0
Program Tipolojisi

TİPOLOJİLER

E-devletin ilerlemesini açıklamak için çeşitli tipolojiler geliştirilmiş olsa da, e-devletin aşamalarına ilişkin BM ve ASPA tanımı, bu makalenin başında ortaya konan çalışma tanımıyla süreklilik arz etmektedir. Tartışılacak aşamaların gerçek bir doğrusal ilerlemeyi temsil etmediğini veya belirli blok adımlarını da temsil etmediğini belirtmek de önemlidir. Bunun yerine aşamalar, hükümetlerin çok farklı işlevler ve hizmet teklifleri ile aynı aşama içinde olabileceği bir sürekliliktir.

BM ve ASPA’ya (2001) göre, e-devletin beş ana aşaması vardır. E-devletin beş aşamasının ana bileşenlerinin yan yana karşılaştırmasını sunmaktadır. Aşamaların her biri aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Kurumsal bir Web sitesinin eksikliği bir aşama ile tanımlanmaz, ancak Aşama 0 olarak kabul edilebilir. Aşama 1, bir tür çevrimiçi broşür olarak sunulan statik bilgileri içeren, ortaya çıkan Web varlığıdır. Ortaya çıkan Web aşamasının temel amacı, hükümet hakkında ilgili vatandaşlara ve kuruluşlara hükümet hakkında temel genel bilgileri iletmek için çevrimiçi bir mekanizma sağlamaktır.

Web sitesi hizmetler hakkında bilgiden yoksundur ve vatandaş odaklı bir şekilde organize edilmemiştir. Tipik olarak, hükümet, ajanslar içinde var olan soba borularını görsel olarak temsil eden bir “tek başına git” yaklaşımını kullanmıştır – Aşama 1 Web sitelerinde kurumlar ve hükümet seviyeleri arasında çok az koordinasyon vardır.

Aşama 2’de, geliştirilmiş Web varlığı, Web sitesinin rolü, hala kullanıcı grupları yerine departmanlar tarafından organize edilmesine rağmen, hizmetler hakkındaki bilgilerle ilişkilendirilir. Gelişmiş Web varlığı siteleri tipik olarak iki yönlü iletişim aracı olarak e-postaya sahiptir. Ancak, nadiren indirilebilecek formlar vardır. Aşama 2, hükümetin hizmetleri hakkında sınırlı iletişim ve daha fazla bilgi sunar, ancak e-devlet için savunulan vatandaş merkezli yaklaşımı karşılamaz.

Aşama 3, etkileşimli Web varlığı, e-devletin vatandaş merkezli alanına girmeye başlar. Tipik olarak, bilgi, ajans sınırlarını aşan sezgisel gruplamalarla gösterilir. Örneğin, Web sitesi, çeşitli departmanlara ve hizmet alanlarına tek giriş noktası olarak bir portal kullanabilir. Portal, iş, yeni ikamet, yaşlılar, çocuklar veya diğer standart gruplar gibi ana gruplamalar sunacaktır.

Ardından, son kullanıcı, geçerli olan gruplamayı seçecek ve grup için talep edilen en yaygın hizmetlerin bulunduğu portalın yeni bir bölümünde başlatılacaktır. Hizmetler, departman alanlarına göre değil, işlevsel alanlara göre listelenecektir. Aşama-3 sitelerinde çevrimiçi gönderimler, çeşitli devlet çalışanları için e-posta irtibatları ve diğer devlet Web sitelerine bağlantılar içeren indirilebilir formlar bulunur.


Page in tipolojisi
Sosyolojide tipoloji
İşlevsel tipoloji NEDİR
Arkeolojide Tipoloji nedir
Tipoloji


Aşama 4, işlemsel Web varlığı, güvenli çevrimiçi işlemler gerçekleştirme yeteneği sunar. Bu aşama da kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve dinamik bilgiler içerir. Web sitesi, hizmetler için ödeme, fatura ödeme ve vergi ödeme gibi çeşitli işlemler sunabilir. İşlemsel Web varlığı, formların çevrimiçi olarak gönderilmesini, birçok indirmeyi, e-posta bağlantılarını ve diğer devlet sitelerine çeşitli bağlantıları içerir. Dijital imzaların kullanımı da 4. Aşama kapsamına girer.

Son aşama olan Aşama 5, kesintisiz yönetimi içerir. Bu aşama bir ideali temsil etse de, uygulanmasının gerçek bir örneği yoktur. Aşama 5, hizmet alanından bağımsız olarak yalnızca bir cepheyi gösteren kurumlar arası, hükümetler arası bir yaklaşımı içerir.

Örneğin, kusursuz bir Web sitesi, son kullanıcı, hükümetin hangi düzeyde hizmet sağladığını fark etmeden, eyalet portalı aracılığıyla yerel, eyalet ve federal hükümet hizmetlerini sunacaktır. Bir Aşama-5 sahası, dikey ve yatay entegrasyon sunacak ve idari sınırlara göre gerçek bir organizasyonel dönüşüm gerektirecektir.

Kesintisiz hükümete en yakın örnek, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti tarafından oluşturulan FirstGov Web sitesidir. Bununla birlikte, bu site bile kusursuz hükümeti gerçeğe dönüştürmek için gereken koordinasyon ve işbirliğinden yoksundur.

E-devletle ilişkili tipolojiye ilişkin çalışan bir bilgiyle, kavramın mevcut durumunu değerlendirmek kolaydır. Literatürün çoğu, Aşama 2’nin, gelişmiş Web varlığının, bir Amerikan yerel yönetiminin süreklilik üzerindeki tipik yerleşimi olduğunu göstermektedir. Alexander ve Grubbs, “İnternet’in etkileşimli doğasından yararlanan çok az site kamuya açık tartışmalar yürütmek, bülten panoları tutmak veya indirilebilecek veri ve bilgiler sağlamak için yararlandı.”

2000 Uluslararası Şehir/İlçe Yöneticileri Derneği’nin (ICMA) E-Devlet Araştırması’na ilişkin analizinde, Moon (2002) nüfusu 10.000’in üzerinde olan belediyelerin çoğunluğunun işlemsel Web siteleri sunmadığını tespit etmiştir. Ayrıca, 2002 ICMA E-Devlet Anketine göre, yalnızca 62 belediye (yüzde 1,7) çevrimiçi vergi ödemesi, 113 (yüzde 3,1) kamu hizmeti faturalarının çevrimiçi ödemesi ve 91’i (yüzde 2,5) ceza ve ücretlerin çevrimiçi ödenmesini önermektedir. 

69 (yüzde 16,3) vergilerin çevrimiçi ödenmesini, 17’sinin (yüzde 4,0) elektrik faturalarının çevrimiçi ödenmesini ve 21’inin (yüzde 5,0) ceza ve ücretlerin çevrimiçi ödenmesini önerdiği ilçeler için yüzdeler sadece biraz daha yüksektir. Eyalet ve federal hükümetler, bilgi teknolojisi yayılma modellerine dayalı olarak beklenebilecek daha sağlam işlem hizmetleri sunmaktadır.

Sonuç

İnternetin rolü, daha fazla vatandaş interneti uygun bilgileri bulmak, mal ve hizmet satın almak ve sanal topluluklara katılmak için kullandıkça artmaya devam ediyor. Hükümetler, İnternet devriminden yararlanarak, e-devlet aracılığıyla yeni iletişim kanalları ve katılım için yeni yöntemler yaratabilirler.

Değişen bilgi ortamı ve vatandaş ve iş talepleriyle yan yana gelen bilgi ekonomisine doğru hareket, hükümetin e-devlet girişimlerine ve bilgi teknolojilerinin ilgili kullanımlarına dahil olmasını zorunlu kılar. Ayrıca, mevcut e-devlet çabalarının başarısı, daha fazla bilgi teknolojisinin benimsenmesi için artan meşruiyet sağlar.

E-devlet, kamu sektörünün sorunlarına her derde deva olarak önerilmiş olsa da, taraftarları tarafından vaat edilen büyük reform ve yeniden yönelimi henüz gerçekleştiremedi. Aslında, toplam kalite yönetimi (TKY), yeni kamu yönetimi ve hükümet çabalarını yeniden icat etme gibi diğer yönetim hareketlerine benzer şekilde e-devlet hareketi, hükümetin temel yapılarını değiştirmede veya bununla ilişkili başarısızlıklardan kaçınmada başarılı olmamıştır.

Kamu sektöründe teknolojinin benimsenmesi için belgelenen gecikme süresi göz önüne alındığında, kamu sektörünün internetin ve e-devletin gücünün farkına varması, en iyi ihtimalle henüz gelişmemiş olarak görülmelidir. E-devlet ve kamu bilgi teknolojisinin altında yatan teorik öncüllerin anlaşılmasıyla, bilgi teknolojisi ve e-devletin stratejik kullanımıyla bağlantılı faydaların elde edilmesinde hükümete yardımcı olacak programlar ve süreçler tasarlanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir