Sosyo-Teknik Vaka Çalışması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sosyo-Teknik Vaka Çalışması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Nisan 2022 Özel durum çalışması Nedir Sosyo-teknik nedir? Sosyo-teknik sistem nedir 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Bangladeş Sosyo-Teknik Vaka Çalışması

BT’nin devrim niteliğindeki gelişimi, günlük ofis, kişisel ve kurumsal iletişimin hızını artırdı. Bununla birlikte, Bangladeş, doğal kaynaklarına ve kolayca eğitilebilir işgücüne rağmen, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğuyla karşılaştırıldığında, teknolojinin evrimi ile başa çıkamamaktadır. Bangladeş’te teknolojinin yavaş büyümesinin arkasında elbette sebepler var.

Bu BT uygulamasına rağmen burada farklı özel ve kamu sektörlerinde biraz yavaş da olsa uygulanmaya başlandı. Bangladeş’te BT kullanımı, bilgi üretimi, kullanımı ve uygulamaları açısından hala geri bir aşamadadır. Herhangi bir özel girişimcinin yokluğunda, hükümet bu projelerin mümkün olduğunca çoğunu başlatır ve finanse eder.

Bangladeş BT senaryosu üzerine bir vaka çalışması oluşturmak, engellerin ve tuzakların gerçek resmini ve varsa başarısını da tasvir etmek için bir itici güçtür.

Bu yazı konusu, Bangladeş’in BT senaryosunu belirli bir kuruluş olarak değil, bir bütün olarak sunmaktadır. Okuyucular aşağıdaki gibi gerçekleri bilmekle ilgilenecektir:

(1) Bangladeş’te bilgisayarlaşmanın herhangi bir tarihsel arka planı var mı?
(2) Gelecek nesil bilgisayarlaşmanın kronolojik takibi var mıydı?
(3) Özel, özerk ve kamu kurumları farklı zaman dilimlerinde bilgisayarlaşma için nasıl rol oynadı?
(4) Bangladeş’in BT gelişimi için yeterli bir hıza ulaşmasını engelleyen engeller nelerdir?
(5) Ülkede bir bütün olarak BT’nin mevcut durumu nedir?

BT organizasyonunun (Bangladeş Bilgisayar Konseyi) sözcüsü dava müzakereleri sırasında görüşlerini sunacağı için okuyucular yalnızca kurumsal bir görüş alacaklardır.

Bangladeş, 1971’de Pakistan’dan bağımsızlığını kazandı ve selefinin teknolojik zenginliğinin çoğunu kaçırdı. Başlangıç ​​olarak, atom enerjisi komisyonu 1964’te bir IBM 1620 satın aldı. Bu, ülkedeki ilk bilgisayardı. Ardından, Admajee Jüt Değirmenleri (dünyanın en büyük Jüt değirmeni) ve United Bank Limited (şimdi Agrani Bank) bir IBM 1400 ve 1900 serisi satın aldı.

1970’lerin başında Bangladeş İstatistik Bürosu (BBS) ve Bangladeş Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi (BUET) ayrıca ana bilgisayar ve mini bilgisayarlar satın aldı. 1970’lere kadar bilgisayar kullanımı araştırma ve hesaplamalarla sınırlıydı. Mikrobilgisayarların patlaması tüm dünyada meydana gelirken, Bangladeş sadece bundan etkilenmişti.

Yavaş yavaş, ülkedeki sosyo-ekonomik kalkınmaya destek sağlayan hükümet dışı sektörler, operasyonları, araştırmaları ve ofis yönetimi için mikroişlemci tabanlı bağımsız bilgisayarları (XT ve AT tipi) kabul etmeye öncülük ettiler. Bu devrim, mikroişlemcilerin ve Pentium serilerinin hükümet ve hükümet dışı ofisler tarafından yavaş ama istikrarlı bir şekilde kullanılmasına yol açtı.


Sosyo-teknik sistem nedir
Özel durum çalışması Nedir
Sosyo-teknik nedir
Durum araştırması örnekleri
Durum çalışması nedir
Bütüncül tek durum deseni Nedir
Durum çalışması tez örnekleri
Vaka çalışması araştırma yöntemleri


Ayrıca, 1970’lerde çoğu Mainframe ve mini bilgisayara UNIX ve CP/CMS işletim sistemlerinin kurulması, delikli kartları ve okuma sistemlerini geçersiz kıldı. Bunu DOS, OS/2, Windows NT, XENIX, AIX ve Mac gibi işletim sistemlerinin hızla benimsenmesi izledi.

Bangladeş’te ağ teknolojisi, iş ve ofis gereksinimlerini karşılamak için LAN kuran bankalar ve uluslararası kuruluşlarla 90’lı yılların başında başladı. Çok az sayıda devlet dairesi, bilgisayarlarının ağ ortamı altında olmasını tercih etti. İlk İnternet sağlayıcısı, ülke dışından gelen geleneksel çevirmeli İnternet servis sağlayıcısının aksine 1996’da başladı.

Ülkede, diğerlerinden 8-10 daha fazla öne çıkan 50’den fazla ISP var. Bangladeş, fiber optik altyapı kurma fırsatını kaçırmıştı: ilk olarak 1992’de bir yeraltı kablosu SEAMEU-2 ile bağlanmak için neredeyse ücretsiz bir fırsatı kaçırdığında; ve 1998’de SEAMEU-3 ile minimum maliyet fırsatını kaçırdığında ikinci oldu. Ancak, son zamanlarda, denizaltı kablo ağı APCN-2’ye bağlantı için bir girişim oldu ve bir üçlü sözleşme anlaşması sürüyor.

Ancak, çok az firma yazılımı özelleştirme yeteneğine sahiptir; dolayısıyla bu Bangladeş’te küçük bir endüstridir. Potansiyel bir bilgisayar yazılımı ve veri işleme hizmetleri ihracatçısı olmak için gerekli malzemeler şu anda Bangladeş’te gerekli miktarda mevcut değil.

Bangladeş bu pazara girmek istiyorsa, çok kısa bir süre içinde birçok engeli aşması gerekiyor. Ulusal Bilgisayar Komitesi, BT sektörünün geliştirilmesi için bazı fikirler önerdi ve bu nedenle BCC, gösterildiği gibi 37’lik insan gücü gücü ile işlevlerini taşıyacak bir organizasyon yapısı tasarladı.

BCC, aşağıdaki beş önerilen BT geliştirme projesi için dördüncü 5 yıllık planlarında (1990-1995) 5 milyon ABD Doları tutarında bir bütçe önerdi:

(1) BCC’nin Altyapı Tesisleri
(2) Ulusal Bilgi Teknolojileri Eğitim Enstitüsü (NITI)
(3) Ulusal Veri Ağı Otoritesi (NDNA)
(4) Ulusal Yazılım İhracat Bürosu (NSEB)
(5) Sistem Entegratörü Limited Şirketi (SICOM)

Bu projelerden üçü için bütçe tahsisi yapılmıştır. 1991-92 ve 1992-93 mali yılları için. 1992 yılında BCC de ülkede bir “veri giriş endüstrisi” kurulması için yeni bir proje önerdi. Ancak BCC’nin projelerinin hiçbiri bazı siyasi tartışmalar nedeniyle gerçekleşmedi.

Aslında, BT sektörünün gelişimi ve BCC’nin rolü, 1991’in ortasından 1996’nın ortasına kadar olan dönemde zayıflamış görünüyordu. 1996 yılının sonlarında, Bangladeş’ten yazılım ihracatının fizibilitesini incelemek için hükümet tarafından BUET profesörü ve farklı iş ve devlet kurumlarından üyelerin başkanlığında 14 üyeli bir uzman komitesi kuruldu.

Komite, Eylül 2000’de hükümete, ülkedeki yazılım endüstrisi için elverişli bir ortam yaratmak ve yazılım ihraç etmek için BT sektörünü canlandırmak için çok olumlu tavsiyeler içeren bir rapor sunmuştur. Uzman komitesinin tavsiyelerini takiben, hükümet 1998’den itibaren bazı olumlu kararlar almıştır ve aşağıdakiler gibi bugüne kadar devam etmektedir:

  • BT endüstrisini bir itme sektörü olarak ilan etmek
  • BT endüstrisinin farklı finans sektörleri, özellikle bankalar tarafından patronlaştırılması
  • Tüm BT ürünleri (örn. donanım, yazılım, ağ, çevre birimleri ve aksesuarlar) için ithalat vergisinden tam muafiyet
  • VSA T kullanım ücretini en aza indirme
  • Bilişim sektörü için ayrılan bütçenin artırılması

Ülkede bir BT politikası formüle ederken, hükümet bir inceleme komitesi kurdu. Organ aktiftir ve BT ile ilgili İKG, tedarik ve kullanım kılavuzları, pazarlar oluşturma ve altyapı geliştirme konularında politika taslağı hazırlamak için çalıştaylar düzenler.

Bilgi çağı, hem işyerinde hem de sivil toplumda BT becerilerinin önemini de artırdı. Ulusal düzeyde bu tür becerilerin eksikliği, Bangladeş’in küresel ekonomide etkin bir şekilde rekabet etmesine engel teşkil edecektir.

Bu nedenle, herhangi bir BT insan kaynakları geliştirme politikası, yaygın BT okuryazarlığını ve ekonomik hedefleri desteklemek için yeterli BT uzmanı tedarikini teşvik edecektir. Bangladeş’teki bilgisayar okuryazarlığı oranı, ilk ve orta okullarda yaygın BT eğitiminin olmaması nedeniyle çok düşüktür. Ülkenin bu zorluğun üstesinden gelebilmesi için derhal büyük miktarda nitelikli BT insan gücü üretmesi gerekiyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir