ANALİZ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ANALİZ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Nisan 2022 Analiz ve modelleme için ne kullanılır Bilgi Analizi Nedir Veri analizi Uygulamaları 0
Proje Değişimini Yönetmek

ANALİZ

Belirtildiği gibi, Bangladeş’teki bilgisayar devrimi 1960’larda başladı. Mini, anabilgisayar ve mikroişlemci tabanlı bilgisayarlar kullanılmış ve 1980’lere kadar FORTRAN, COBOL ve RPG gibi programlama dilleri popülerliğini korumuştur. Burada kullanılan veritabanı yönetim sistemleri SQL/DS, DB2 ve Oracle’ın önceki sürümleriydi.

Bazı kuruluşlar hala eski sistemi takip ederken, diğerleri ana bilgisayardan ve bağımsız ortamdan yükseltme yaptı. Mevcut BT kullanım senaryosu bir bakışta gösterildiği gibi görüntülenebilir.

Hindistan veya Malezya ile karşılaştırıldığında, ülkedeki BT büyümesinin daha kat etmesi gereken çok yol var. Hindistan bu muazzam başarıya son yirmi yılda liberal politikalarla, BT girişimcilerini himaye ederek ve güvenilir altyapıyla ulaştı. Hükümet değişiklikleri, selefleri tarafından benimsenen politikaları ne zayıflatır ne de caydırır.

Buna karşılık Bangladeş’te hükümet tek tekele sahiptir. Politika yapıcılar tartışmalar ortasında NCC, NCB ve BCC ile yürürlüğe girdi. Farklı hükümetler, BT endüstrisinin büyümesini etkileyen BT politikalarını değiştirir. 1991-1996 döneminde bilişim sektörü tamamen göz ardı edildi. Herhangi bir takip olmaksızın, Bangladeş’in dünyanın geri kalanıyla eşit hale gelmesi biraz zaman alabilir.

Ayrıca, kabullenme tutumu ve bilgi ve becerilerini yükseltme yeteneği her zaman sorgulanır. İKG ve girişimcilerin zayıf tepkisi ve isteksizliği nedeniyle özelleştirilmiş bir yazılım yoktur. Hükümetin özünde var olan bürokratik ve geleneksel tavrı, altyapıda en büyük engeli oluşturmuştur.

TARTIŞMA

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Komite, yazılım endüstrisinin büyümesini tehdit eden birkaç önemli sorunu tespit etti:

  • Mali
  • İnsan Kaynakları Geliştirme Altyapısı
  • Pazarlama

Bangladeş’i potansiyel bir açık deniz yazılım ve veri işleme hizmetleri kaynağı yapmak için, bu vaka, öncelik ve önemine bağlı olarak yukarıdaki kategorilerin her biri için kısa vadeli ve orta vadeli önerilerde bulunmaktadır.

Mali

a) Bilgisayar donanım ve yazılımlarını ithalat vergisi, KDV, altyapı geliştirme harcı, ithalat lisans harcı ve geçici gelir vergisinden muaf tutmak.
b) İhracata yönelik yazılım ve bilgi işlem hizmetleri sektörüne 10 (on) yıl vergi tatili vermek.
c) Yerli yazılımcılara aynı ürünlerin ithalatına göre %15 fiyat avantajı sağlamak.
d) Akreditif yerine satış sözleşmesi yoluyla yazılım ve bilgi işlem hizmetlerinin ihracatına izin vermek.
e) Krediler/avanslar/kredili mevduat hesaplarına ilişkin banka faiz oranını, ihracata yönelik diğer itici sektörler için geçerli düzeye indirmek.
f) Öğretmen ve öğrencilere bilgisayar ve ilgili teçhizat alımı için faizsiz kredi vermek üzere Bilim ve Teknoloji Bakanlığınca idare edilecek özel bir fon oluşturmak.
g) İhracata yönelik yazılım ve veri işleme hizmetleri şirketlerine özsermaye katılımı için eİhracat Teşvik Bürosunda en az 10 Crore tutarında bir girişim sermayesi fonu oluşturmak.


Bilgi Analizi Nedir
Analiz ve modelleme için ne kullanılır
Analiz metodu
Veri analizi Uygulamaları
Veri analizi günlük hayatta nerelerde kullanılır
Nicel veri analiz yöntemleri Nelerdir
Veri analiz araçları
Açıklayıcı Veri Analizi


İnsan kaynakları geliştirme

a) BCC’ye özel sektör BT endüstrisinin (Singapur Ulusal Bilgisayar Kurulu ve Hindistan Elektronik Departmanı gibi) büyümesine yardımcı olmak için birincil kolaylaştırıcı olarak işlev görmesi için gerekli yetkiyi vermek.
b) Temel bilgisayar becerilerinin zorunlu ders olarak tanıtılması ve tüm üniversitelerde Bilgisayar Bilimleri Bölümü kurulması.
d) BCC’den bilgisayar bilimleri dersi müfredatını güncellemesini istemek.
e) BT ile ilgili sertifika sınavları geliştirmesi için BCC’yi yetkilendirmek ve hem devlet hem de özel sektör işverenlerini iş için bu sertifika sahiplerini tercih etmeye teşvik etmek.

Altyapı

a) DTÖ Şartı’nın gerektirdiği şekilde, fikri mülkiyet haklarının korunması için uygun yasaları çıkarmak.
b) ABD ve İngiltere ile minimum 2 MBPS hız ile düşük maliyetli yüksek hızlı veri ve sesli iletişim bağlantısı kurmak. Özel sektörün BTTB ile birlikte bu hizmeti vermesine izin verilmelidir.
e) VSA T aracılığıyla video konferans olanağı sağlamak.
f) Rekabetçi fiyat avantajı ve iletişim olanaklarının daha fazla kullanılabilirliği için özel sektörün kendi uydu haberleşme bağlantılarını kurmasına izin vermek.
g) Gelen ve giden tüm ekipman/belgelerin 24 saat içinde gümrükten çekilebilmesi için ayrı gümrük idareleri oluşturmak.
h) BT ile ilgili konularda güncel kitap, dergi, süreli yayın, yazılım ve kullanıcı/sistem kılavuzları ile BCC’de merkezi bir kaynak merkezi oluşturmak.
i) Yazılım firmalarını, NASSCOM, ASOCIO, WITSA ve JISA doğrultusunda, öncelikle yazılım ve bilgi işlem hizmetleri sektörlerinin çıkarlarını korumak amacıyla bir birlik oluşturmaya teşvik etmek.

Pazarlama

a) Yerleşik olmayan Bangladeşli BT uzmanlarını harekete geçirmek ve onları GOB tarafından sağlanan teşvikler hakkında bilgilendirmek ve Bangladeşli girişimcilere yardım etmek için desteklerini teşvik etmek.
b) Kamu ve özel sektörde tüm kuruluşlarda korsan yazılımların kullanımını yasaklamak.
c) Tüm devleti, yarı devleti teşvik etmek,
özerk kuruluşlar ve özel sektör şirketleri, yerel olarak geliştirilen özelleştirilmiş uygulama yazılımlarının kullanımı yoluyla manuel belge ve kayıt sistemini bilgisayarlı sistemle değiştirmek için.
d) Kuzey Amerika/E.U.’ya pazarlama misyonları göndermek. Bangladeş yazılım ve veri işleme hizmetleri yeteneklerini tanıtmak ve ayrıca potansiyel müşterilerle kişisel temaslar kurmak amacıyla düzenli olarak BT Dernekleri ve EPB üyelerinden oluşan.
e) Yazılım ve veri işleme hizmetlerini dışarıdan temin eden tüm büyük kurum/kuruluşların veri tabanını ve Web sitesini oluşturmak.
f) Hindistan, Sri Lanka ve Filipinler’deki yazılım ve veri işleme hizmetleri tedarikçilerinden taşeronluk temelinde iş alma olasılığını araştırmak.
g) İhracat Teşvik Bürosu ile işbirliği içinde, ilgili ticaret birliklerinden bilişim ürünleri ve hizmetleri için Bangladeş’te uluslararası sergiler/fuarlar düzenlemelerini istemek.

Mali

a) Bangladeş’i denizaşırı pazarlara potansiyel bir yazılım ve veri işleme hizmeti kaynağı olarak tanıtma masraflarını karşılamak için İhracatı Geliştirme Bürosu tarafından yönetilecek bir pazar promosyon fonu oluşturmak.
b) BCC tarafından yönetilecek, sektöre yönelik BT araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek için özel bir fon oluşturmak.
İnsan kaynakları geliştirme
a) BCC’yi güçlendirmek ve üniversitelerden mezun olan BT uzmanlarına daha üst düzeyde özel ihtiyaç temelli eğitim vermekten sorumlu kılmak.
b) Bilgisayar bilimleri lisans programının son yılına endüstri yerleştirme programını dahil etmek.

Altyapı

a) Bilgi Teknolojileri Köyü (ITV) kurmak ve yüksek hızlı iletişim, özel gümrüklü antrepo, kaynak merkezi (donanım, yazılım, kılavuzlar, kitap), güç ve su kaynakları ve telekom tesisleri.
b) BTTB’den ülkenin her yerine ISDN/HDSN/ADSL hattı ve fiber optik omurga kurmasını istemek.
c) Bangladeş’te bir iletişim merkezi kurmak.
d) Yazılım ve veri işleme hizmetlerinin ihracatının teşviki için politika, strateji ve eylem planlarını formüle etmek ve uygulamak için daimi bir komite oluşturmak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir