Performans Ölçütlerini Seçme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Performans Ölçütlerini Seçme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Nisan 2022 Performans DEĞERLENDİRME Performans ölçüm kriterleri Performans ölçüm yöntemleri 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Bilgi Sistemleri Değerlendirmesinde Sistemik Bir Yaklaşım

Geleneksel olarak, bilgi teknolojisi (BT) değerlendirmesi, uygulama öncesi değerlendirmeler ve uygulama sonrası incelemeler, ekonomik, somut ve doğası gereği zor olarak nitelendirilmiştir. BT değerlendirmesine ilişkin literatür taraması, kapsamı dar ve kullanımı sınırlı olarak tanımlanan neyin “iyi” ve “kötü” olduğuna ilişkin yönetimin görüşünü temsil eden ekonomik ve somut ölçülerin kullanılmasına yönelik büyük bir önyargı olduğunu göstermektedir.

Smithson ve Hirschheim, “dar maliyet-fayda araştırmalarının çok sınırlı olduğuna ve yeni bir sistemin etkisine ilişkin daha geniş bir görüş geliştirmeye ihtiyaç olduğuna dair artan bir endişe olduğunu” açıklıyor. Ezingeard, IS’nin hem genel sistem hem de tüm organizasyon üzerindeki etkisine bakmanın önemini vurguluyor.

BT değerlendirmesinin kaygısı, BT çözümünün teknik hedeflerini karşılayıp karşılamadığını ve ne ölçüde karşıladığını ölçmektir. Bu tür faaliyetlerde enstrümantasyon çok takdir edilir ve özellikle seçilir. Ürün odaklı, enstrüman odaklı ve üniter bu tür bir algının temel özellikleridir.

Esas olarak değerlendirme, bilgi sistemleri geliştirme ve kurulumunun karar verme sürecinin bir yan ürünü olarak görülüyordu. Kullanılan değerlendirme araç ve tekniklerinin çoğu, olası alternatifleri belirlemeye, faydaları maliyetlere karşı tartmaya ve ardından en uygun alternatifi seçmeye yönelik ekonomik temelli idi. Değerlendirmenin “tüm hizmetlerin veya bileşenlerinin belirtilen hedefleri yerine getirme derecesinin mümkün olduğunca nesnel bir temelde kritik değerlendirmesi” olduğunu açıklar.

Rossi ve Freeman (1982) “değerlendirme araştırmasının, sosyal müdahale programlarının kavramsallaştırılmasını ve tasarımını, uygulamasını ve faydasını değerlendirmede sosyal araştırma prosedürleri uygulamasının sistematik uygulaması” olduğunu savunurlar.

Uygulama sonrası değerlendirme, Ahituv, Even-Tsur ve Sadan (1986) tarafından “muhtemelen sistem yaşam döngüsü boyunca en çok ihmal edilen aktivite” olarak tanımlanmıştır. Avison ve Horton (1993), “bilgi sistemleri geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak bir bilgi sisteminin geliştirilmesi sırasında değerlendirmenin daha da seyrek uygulandığını” bildirmektedir.

Yazar, BT müdahalelerinin değerlendirilmesi ile ilgili yukarıdaki endişelerin tümünü kabul ederek, bu makalede, bu tür müdahalelerde yer alan tüm paydaşlarla ilgili olan bu ölçümleri veya performans göstergelerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçüm tanımlama yöntemi sunmaktadır.

UYGULAMA SONRASI İNCELEME

Başta uygulama sonrası incelemeler olmak üzere BT değerlendirmesiyle ilgilenen birçok araştırmacı, bu ‘geleneksel’ ve ekonomik görüşten BT değerlendirmesine yönelik karma bir yaklaşım kullanmaya yönelik acil bir ihtiyaç belirledi. Böyle bir yaklaşım, BT değerlendiricilerinin “sert” ve “yumuşak” ölçüler ile ekonomik ve ekonomik olmayan ölçüler arasında bir karışım oluşturmasına olanak sağlayacaktır.

Ayrıca, Üniteryen bir yaklaşımdan ziyade ilgili tüm paydaşların endişelerini yansıtan bir yaklaşımın kullanılmasına ihtiyaç vardır. IS değerlendirmesine yönelik herhangi bir sistematik yaklaşım, IS’nin kolektif doğası ile ilgili iki ana konuyu dikkate almalıdır: ilgili performans ölçütlerinin seçilmesi ve ekonomik ve ekonomik olmayan ölçülerin eşit olarak hesaba katılmasıdır.


Performans ölçütleri nelerdir
Performans ölçüm yöntemleri
Performans DEĞERLENDİRME
Performans ölçüm kriterleri
Kurumsal performans ölçütleri nelerdir
PERFORMANS DEĞERLENDİRME Kriterleri örneği
360 derece performans DEĞERLENDİRME
Performans kriterleri nelerdir


İlgili Performans Ölçütlerini Seçme

“Herhangi bir projeyi değerlendirmedeki ana metodolojik sorun, başarının veya eksikliğinin ölçümü için doğru göstergeleri seçmektir. Bu göstergeler açıkça amaçlarla bağlantılı olacaktır, ancak aynı zamanda bu amaçlara ulaşmak için seçilen amaçlarla da ilgili olacaktır, çünkü bir amacın başarılması için yanlış amaçlar seçilmişse, başarısızlık uygunsuz amaçlardan olduğu kadar yanlış amaçlardan da kaynaklanabilir.

Willcocks (1992), 50 kuruluşla yaptığı bir çalışmada, değerlendirme uygulamasındaki başarısızlığın 10 temel nedenini verir; bu nedenler arasında uygun olmayan önlemler ve maddi olmayan faydaların ihmal edilmesi sayılabilir. Ezingeard (1998), “hangi performans ölçülerinin kullanılması gerektiğine karar vermenin zor olduğunu” göstermektedir.

Öte yandan, BT müdahalesinin (ürün, proje ve program) her düzeyinde veya katmanında farklı bir dizi gösterge veya performans ölçütü seçilecektir, bu da seçilen önlemlerin uygunluğuna daha fazla katkıda bulunur. Göstergeleri veya performans ölçülerini seçmenin bir diğer önemli yönü, belirli bir kişi veya kişi grubuna değer katan ilgili önlemleri seçmektir.

Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Önlemler İçin Eşit Hesap

Uygulama sonrası incelemeler, “zor”, “ekonomik” ve “somut” önlemlere odaklanma eğiliminde olmuştur. Chan (1998), BT değerlendirmesinde ‘sert’ ve ‘yumuşak’ ölçümler arasındaki boşluğu kapatmanın önemini açıklar ve “bunun sırayla çeşitli niteliksel ve niceliksel ölçümlerin incelenmesini ve bireysel, grup, süreç ve organizasyon düzeyinde önlemler.”

Avison ve Horton (1993), “bir sistemin ekonomik ve teknik yönlerine odaklanmak, organizasyonel ve sosyal faktörlerin kötüleşmesine neden olabileceğini” söyleyerek, uygulama sonrası incelemelerin maliyet ve performansın izlenmesi ve maliyet gerekçelendirme üzerine fizibilite çalışmaları ile sınırlandırılmasına karşı uyarıda bulunurlar. göz ardı edilebilir, ancak bunlar sistemin etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.”

Fitzgerald (1993), hem verimlilik hem de etkinlik kriterlerini ele alan yeni bir IS değerlendirmesi yaklaşımının gerekli olduğunu öne sürmektedir.

Bu makalede açıklanan yaklaşım, etkinlik ve etkinlik önlemlerinin yanı sıra etkinlik ölçütlerini belirleyerek BT ​​müdahalesinin maddi ve manevi faydalarına eşit bir hesap verir. Yazar tarafından önerilen ölçü belirleme yöntemi, değerlendirme içeriğinin daha iyi bir hesabını verecek olan değerlendirme bağlamının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

YUMUŞAK DEĞERLENDİRME

Burada savunulan yaklaşım, bir uygulamanın sonuçları hakkında bir dizi farklı bakış açısı veya perspektiften yargıda bulunmamıza izin vermek için, değerlendirmede resmi çalışmayı Yumuşak Sistemler Metodolojisine dayalı nitel bir araştırma süreciyle bir araya getirir. Bu makalede önerilen performans ölçütlerini belirleme yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Paydaş Analizi

Önerilen yöntemin ilk aşaması, müdahaleye dahil olan kurum içi ve kurumlar arası paydaşların belirlenmesidir. Mitroff ve Linstone (1993) tarafından tanımlanan paydaş, “bir bireyin, grubun, organizasyonun veya kurumun politika veya politikalarını etkileyebilen ve bunlardan etkilenebilen herhangi bir birey, grup, organizasyon veya kurumdur”.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir