Topluluk Teknoloji Merkezleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Topluluk Teknoloji Merkezleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Ekim 2021 Gazi Teknoloji Fakültesi Gazi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gazi Teknoloji Fakültesi Yüksek Lisans şartları Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği yorum Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yatay Geçiş Gazi. Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri 0
Model Yorumlaması

Topluluk Teknoloji Merkezleri (CTC’ler)

Topluluk teknoloji merkezleri, birincil odak noktası kırsal ve kentsel ortamlarda yetersiz hizmet alan nüfusa teknoloji erişimi sağlamak olan kuruluşlardır. Ülke çapındaki CTC’ler, küçük çocuklardan yaşlı vatandaşlara kadar çok çeşitli bireylere hizmet vermektedir. Bazıları organize müfredatlara sahipken, diğerleri halka açık kullanım için açıktır.

CTC hareketi büyüdükçe, finansman fırsatları da büyüyor. Başlıca finansman kaynaklarından biri, birden fazla departman aracılığıyla hibeler sunan hükümettir. 2001 mali yılı için 64,95 milyon dolar tahsis eden ABD Eğitim Bakanlığı’nın CTC programı, böyle bir finansman fırsatıdır. Bu program aracılığıyla hibeler, kentsel ve kırsal topluluklarda CTC’ler kurmak veya genişletmekle ilgilenen kişi veya kuruluşlara verilir.

Diğer bir finansman kaynağı ise özel vakıflardan gelmektedir. Microsoft Giving Program, ekonomik olarak sıkıntılı topluluklarda teknolojiye erişimi artırmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara 104 milyon dolar nakit ve yazılım sağladı. Benzer finansman fırsatları diğer kaynaklardan da mevcuttur.

Her tür eğitimde olduğu gibi, kullanıcıları teknolojinin etkin kullanımı konusunda eğitmenin en iyi yolu ile ilgili çok çeşitli felsefeler vardır. Bazıları, kolayca istihdam fırsatlarına dönüşebilecek belirli teknoloji becerilerini öğretmeye odaklanır. Diğerleri, herhangi bir özel teknoloji becerisine uygulanabilecek genel teknoloji anlayışı geliştirmekle daha fazla ilgilenir. Bu felsefelerin her ikisi de iki ana kategoride uygulanmaktadır: kurulu bir organizasyon içinde var olan CTC’ler ve tek başına olanlar.

Mevcut organizasyonlarda yer alan CTC’ler, teknoloji erişimi ve eğitime ek olarak toplum geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Bulunabilecekleri yerlerden biri, Konut ve Kentsel Gelişim Departmanının Komşuluk Ağları programı gibi konut tesisleridir.

Teknoloji merkezleri için başka bir ortak konum, Kaliforniya’daki Ulusal Şehir Halk Kütüphanesi gibi halk kütüphaneleridir (Topluluk Bilgisayar Merkezi, halka açık erişim ve halka yönelik bilgisayar kursları sunmaktadır). Topluluk teknoloji merkezleri için üçüncü bir konum, inanç temelli kuruluşlar içindedir. Hıristiyan Toplumu Bilgisayar Merkezleri Birliği, Hıristiyan kuruluşlarında bulunan 250’den fazla CTC’den oluşur.

Yerleşik bir organizasyon içinde yer alan CTC’ler, okul öncesi ve aile programları, okul sonrası ve yaz etkinlikleri, yetişkin eğitimi, atölye çalışmaları, iş hazırlığı ve kariyer gelişimi ile teknoloji erişimini içerebilen ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetler sunar. CTC personeli, hizmetleri ve programları tek bir organizasyon içinde diğer departmanlardan bağımsız olarak yönlendirebilir. Ancak, önemli bir amaç, teknolojiyi diğer toplum hizmetlerine entegre etmektir.

Örneğin, New York City’nin Güney Bronx’unda bulunan East Side House Settlement, teknoloji erişimi ve eğitimin yanı sıra diğer hizmetler sunan bir organizasyon örneği olarak hizmet vermektedir. East Side House, erken çocukluk, okul sonrası, mesleki, kıdemli ve öğretmen eğitimi programları aracılığıyla bilgisayar, telekomünikasyon ve teknoloji eğitimi sağlar.


Gazi Teknoloji Fakültesi
Gazi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gazi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Gazi Teknoloji Fakültesi Yüksek Lisans şartları
Gazi ide
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği yorum
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yatay Geçiş
Gazi. Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri


Teknoloji merkezi, güncel yazılımlarla iyi bir şekilde donatılmış beş bilgisayar laboratuvarı içermektedir. Öğrencilere akademik ve profesyonel amaçlar için kelime işlem, elektronik tablolar ve veri tabanları konusunda eğitim verilir. Project READ, California’daki Redwood City Halk Kütüphanesi tarafından sunulan bir okuryazarlık eğitim programıdır. Çeşitli yazılım paketleri aracılığıyla katılımcılara bilgisayar destekli okuryazarlık eğitimi sağlar. Öğrenciler yazılıma modern bir bilgisayar laboratuvarında erişebilirler.

CTC’ler ayrıca bağımsız teknoloji merkezleri olarak da işlev görebilir. Bu tür merkezler, teknoloji becerilerinin öğrenilmesi yoluyla geleneksel toplum merkezleri tarafından sunulan diğer hizmetleri gerçekleştirebilir. Pek çok bağımsız CTC, müfredata dayalı bilgisayar kursları aracılığıyla okuma becerilerini, özgüveni ve ekip oluşturmayı geliştirmek için teknolojiyi kullanır. Örneğin, Harlem, New York’ta bulunan Playing2Win, iki bilgisayar laboratuvarı içerir. Temel klavye becerilerinden multimedya tasarımına kadar müşterilere çeşitli kurslar sunar. Playing2Win ayrıca küçük bir ücret karşılığında içeri girme erişimi sağlar.

Bu CTC içindeki küçük bir lise öğrencisi grubu, HarlemLive denilen şeyi oluşturur. Bu program, aynı adı taşıyan bir çevrimiçi derginin oluşturulması yoluyla web tasarımı, video prodüksiyonu ve iş becerileri öğretir. Başka bir bağımsız CTC, Chicago’daki Street Level Youth Media’dır. Bu CTC, şehir genelinde gençlerin multimedya video projeleri oluşturmasına olanak tanıyan birden fazla konuma sahiptir. Bu programın temel amacı, dezavantajlı gençleri çete katılımından uzak tutma umuduyla güvenli ve eğlenceli öğrenme fırsatları sağlamaktır.

Bileşen Görüntüleme Teorisi

Bileşen gösterim teorisi, öğretim tasarlama ve geliştirme yöntemi olması bakımından bir öğretim tasarımı teorisidir. Bileşen gösterim teorisinin temel katkısı, bilgisayar algoritmaları ve verilerinin modelini, öğretim stratejilerinin veya öğretim yöntemlerinin algoritmalar olarak ele alındığı ve alan içeriğinin veri olarak modellendiği metafor yoluyla öğretim dünyasına genişletmekti. İçerik ve stratejinin bu ayrımı sıklıkla teorinin temel katkısı olarak kabul edilir.

Teorik temelleri kavram öğrenmede daha önceki araştırmalar olmasına rağmen, bileşen gösterim teorisi olgunlaştı ve ilk olarak Zaman Paylaşımlı Etkileşimli Bilgisayar Kontrollü Bilgi Televizyonu (TICCIT) projesi bağlamında uygulandı. Bileşen görüntüleme teorisini tam olarak anlamak için önce TICCIT’e dönülmelidir.

1972–1973’te Texas Üniversitesi’ndeki Victor Bunderson, interaktif televizyon bağlamında öğrenci kontrolünü incelemek için büyük bir hibe aldı. Bunderson, MITRE Corporation ile birlikte TICCIT projesi üzerinde çalışmaya başladı. Hibe ödülünden kısa bir süre sonra David Merrill, Bunderson’ı TICCIT’i birlikte çalışacakları Brigham Young Üniversitesi’ne getirmeye ikna etti.

Öğrencilerin öğretim içeriği yoluyla yollarını kontrol etmelerine etkin bir şekilde izin veren ilkeli bir mekanizma oluşturmak, başlangıçta hayal edildiğinden daha zor oldu. Sonunda Merrill ve küçük bir lisansüstü öğrenci komitesi, öğrenci kontrolü alt sistemi problemini çözmekle görevlendirildi.

Ekip, sorunun sistematik olarak alternatif strateji seçenekleri üretmekten biri olduğunu düşündüğünden, belirli öğrenme sonuçlarını etkilemek için birbirine eklenecek veya bir araya getirilecek değişkenler olarak farklı öğretim türlerinin temsil edilebileceği bir cebir metaforundan çalıştılar. Bu, bir seçenekler sınıflandırması tasarlamak anlamına geliyordu.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir