Uygulama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uygulama – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Ocak 2022 Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Yaşadıkça Eğitim Dergisi 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Uygulama

E-öğrenme uygulama çerçevesi, yalnızca meta verileri içeren bir öğrenen nesne deposu etrafında düzenlenir. Aslında, Web siteleri, sözcük belgeleri, PDF dosyaları, PowerPoint sunumları vb. gibi öğrenen nesnelerin URI’lerinin ve bu nesnelerle ilgili açıklamaların bir deposudur. Depoda hiçbir gerçek nesne depolanmaz, yalnızca bağlantılar (yani UPL’ler) yer alır.

Uygulamanın en önemli yönü, her bir URL ile ilgili olarak depolanan meta verilerdir. URL’lere bu tür anlamsal bilgilerin eklenmesi, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş, dinamik olarak oluşturulmuş Web sayfaları kullanılarak RDF aracılığıyla yapılacaktır. Bilgi, makine tarafından anlaşılabilir RDF ifadeleri biçiminde depolandığından, uygulama aracıları tarafından kullanılabilir.

Bu RDF ifadelerine anlam kazandırmak için uygulamamızda kullanılmak üzere kendi e-öğrenme ontolojimizi (kelime dağarcığı) geliştiriyoruz. DAML (DARPA Agent Markup Language) kullanılarak tasarlanmıştır ve çeşitli kullanıcılar tarafından eklenen meta verilerin uyumluluğunu sağlayacaktır.

Bu bölümde, Semantik Web teknolojileri ile etkinleştirilen e-öğrenme uygulamamızın bazı temel özelliklerini açıklıyoruz.

Uygulamamızın ana konsepti, dinamik ders oluşturma ve genişletme/değiştirme olanağı sağlamasıdır, yani dersin içeriği son derece esnektir. İçeriğin çoğu başlangıçta eğitmen tarafından küçük öğrenme nesnelerine bağlantılar şeklinde sağlanacaktır. Bu bağlantıların tümü, bağlantı verilen belge/URL hakkında bir açıklama sağlayacak olan RDF ifadeleriyle açıklanacaktır. Araştırmacılar üç tür açıklama önerdiler: kavram açıklaması, bağlam açıklaması ve yapı açıklaması [Stojanovic].

E-öğrenme alanı için, ek açıklamalar, belgenin yerleştirildiği bağlamı, diğer benzer nesnelere yönelik bağlantıları, diğer belgelerle olan ilişkiyi (bazı öğrenme nesneleri diğerlerine erişim için ön koşul olabilir), derecelendirmeyi (bunlar ile güncellenecektir) içerebilir. diğer kullanıcıların derecelendirmeleri), vb. Önemli olarak, bununla birlikte, öğrenci ayrıca öğrenme materyalini kişiselleştirmek ve zenginleştirmek için kendi ek açıklamalarını da ekleyebilecektir. Ayrıca, bu ek açıklamalar tek bir belgede toplanmayabilir – bunlar web’e dağılmış olabilir.

Uygulamanın önemli bir özelliği, öğrenci performansını değerlendirmek için e-protokollerin kullanılmasıdır; bu özellik, ayrıca sistemin öğrenme potansiyelini önemli ölçüde zenginleştirir. Portföy, tamamlanmış çalışmaların organize bir koleksiyonunu temsil ettiğinden, portfolyodaki öğeler öğrenme kaynakları olarak düşünülebilir.

Bu nedenle, e-portföy koleksiyonu, daha sonra diğer öğrenciler tarafından kullanılabilecek başka bir öğrenme nesneleri deposu sağlar. Bunun için, e-portföylerin meta verilerinin RDF açıklamalarını içermesi gerekecektir. Bu nedenle, portföyüne bir belge gönderirken, öğrencinin şablona dayalı bir Web sayfası aracılığıyla belgeye açıklama eklemesi gerekecektir. Semantik Web’i kullanarak, e-portfolyolar içerik yönetim sistemleri haline gelir ve yalnızca belgelerin yayınlanmasına değil, aynı zamanda bu belgeler ve derslerin yapısı hakkında meta verilerin yayılmasına ve ayrıca e-kaynakların öznel açıklamalarına izin verir.

Öğrenciler için bol miktarda öğrenme nesnesi varsa, onların kaliteli olanları ayırt etmelerinin bir yolu olmalıdır. Yine, öğrenme nesnelerinin ek açıklaması sertifikayı/derecelendirmeyi destekler eğitmenler belirli bir içeriği kaliteli bir öğrenme kaynağı olarak onaylayabilir.


Yaşadıkça Eğitim Dergisi
Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi
Eğitim ve Teknoloji
DergiPark
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Eğitimci Öğretmen Dergisi
Ege Eğitim Dergi


Araştırılmakta olan ilgi çekici bir gelecek uzantısı, bağlama duyarlı bağlantıların dahil edilmesidir. Çalışmak için bir öğrenme nesnesi açan bir öğrenci hayal edin. İleri düzey bir materyal ise, öğrenci bazı terimleri anlamada sorun yaşayabilir. Tarayıcı, bu tür terimler hakkında üst veri sunucularını sorguladıktan sonra, öğrenme nesnesindeki daha zor terimler/kavramlar için bağlantıları otomatik olarak yerleştirebilir ve bunları öğrencinin anlamasını kolaylaştırabilecek diğer öğrenme nesneleriyle ilişkilendirebilir.

Bugün bu tür tarayıcılar mevcut olsa da, bu teknolojinin Semantik Web kullanılarak uygulanması hala başlangıç ​​aşamasındadır. Bağlama duyarlı taramaya yönelik ilk adımlardan biri, bağlam ve içeriklerinin ayrılmasını destekleyerek incelenen farklı kavramlara genel bir bakış oluşturan bir kavram tarayıcısı olan Conzilla’nın piyasaya sürülmesi olmuştur.

Uygulamada kullanılan iki tür ajan vardır. Öğrenci/Aracı ve Eğitmen/Aracı, her ikisi de Java sınıfları olarak uygulanır. Kullanıcılara, meta verileri ayrıştıran ve kullanıcı arabirimini, ister öğrenci ister eğitmen olsun, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayan uygun aracılar tarafından hizmet verilir. Örneğin, bir öğrenci bir dersin bir bölümünde zorluklarla karşılaşırsa, bu durumu Öğrenciye/Temsilciye bildirebilir ve web’de bir bölümle ilgili yeni bir kaynak göründüğünde, temsilci bu kaynağa bir bağlantı ekler. öğrencinin kişisel sayfası. Aracılar, Basit Nesne Erişim Protokolü’nü (SOAP) kullanarak Java Web Hizmetleri aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girer ve iletişim kurar. Genel yapı gösterilmektedir.

Kullanıcılar, dinamik (Java Sunucusu) web sayfaları aracılığıyla RDF öğrenme nesnesi deposu aracılığıyla başvurulan bir belgeye herhangi bir üst veri (kişisel açıklama, sertifika vb.) ekleyecektir. Son kullanıcı için bu açıklama süreci, bir web formundaki alanları doldurma eylemiyle aynıdır.

Kullanıcı formu gönderdikten sonra, uygulama otomatik olarak bu ek bilgiyi Jena API’sini (aşağıya bakın) kullanarak bir dizi RDF ifadesine dönüştürür ve ardından bunları havuzdaki bu belge için mevcut RDF ifadelerine ekler. Çünkü RDF belirtimleri, RDF ifadelerini yazmak ve değiştirmek için XML sözdizimi sağlar (RDF/XML olarak adlandırılır). Depo, bir dizi RDF/XML dosyası olarak uygulanır. Ancak, RDF/XML sözdizimi oldukça karmaşıktır ve bir RDF ayrıştırıcısı geliştirmek basit bir iş değildir.

Bir RDF ayrıştırıcı ihtiyacından motive olarak, uygulamamızı geliştirmek için Jena adında bir Semantik Web araç seti kullanıyoruz. Jena, RDF ifadelerini işlemek için bir Java API’sidir, RDF ifadelerini ayrıştırabilir ve bunları grafikler (veya modeller) olarak saklayabilir, böylece RDF’nin doğrudan işlenmesine izin verir.

Ek olarak, Jena, DAML tarafından belirtilen ontolojilerin bir RDF formuna dönüştürülmesi için destek sağlar ve ayrıca RDF ifadeleri için SQL benzeri bir sorgu dili olan bir Kaynak Açıklama Sorgu Dili (RDQL) uygular.

Jena RDF API’sini göstermek için, bir öğrenme nesnesini tanımlayan aşağıdaki basit RDF deyimi örneğini düşünün. İfadenin ana bileşeni, Jena’daki Resource sınıfıyla temsil edilir ve her zaman bir URL’dir.

Örneğin, diferansiyel geometri hakkında bir e-kitabın URL’si http://some.site/DiffGeometry olsun. Bu kaynak, grafik modelinde bir düğüm olarak temsil edilirken, sahip olabileceği özellikler kenarlar olarak işaretlenir. E-kitap kaynağının özelliklerinden biri “Başlık” olabilir ve mülkün adı da bir URL’dir.

Özellik, bu durumda “Temel Diferansiyel Geometri” değerine sahiptir ve bu değer yine grafikte bir düğüm ile işaretlenir. Başka bir özellik, http://…//AnotherGeomethryBook ile benzer bilgileri içeren başka bir kaynağa (URL) işaret eden “Benzer” olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir