Bilgisayar Bilimleri Eğitimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Bilimleri Eğitimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

12 Ocak 2022 Bilgisayar öğrenme Seti Profesyonel bilgisayar kullanımı Sıfırdan bilgisayar öğrenme Temel Bilgisayar Bilgisi Yeni Başlayanlar için Bilgisayar DERSLERİ 0
Program Tipolojisi

Alakalı İşler

Stojanovic ve diğerleri, Semantik Web’e dayalı, özellikle e-öğrenme nesneleri için ontolojilere odaklanan bir e-öğrenme senaryosu tanımlamaktadır. Bu grup, kendisi Wallenberg Learning Network’ün bir ortağı olan Learning Lab Lower Saxony ile ilişkilidir.

Naeve ve diğerleri, yine Semantik Web’e dayanan, Semantik Web teknolojilerini ve arama için eşler arası hizmetleri tartışan bir e-öğrenme çerçevesi tanımlamaktadır, İsveç ve Alman üniversitelerinden oluşan konsorsiyum, eğitim kaynaklarının değişimi için bir P2P ağı geliştirmektedir.

Sonuçlar ve gelecekteki çalışmalar

İşlevselliği sağlamak için ek olarak uygun web servislerini kullanan işbirliği yapan yazılım ajanlarını içeren Semantik Web teknolojisine dayalı bir e-öğrenme uygulaması için bir çerçeve tanımladık. Makalemizle, web içeriğini makineler tarafından anlaşılabilir hale getirmenin muazzam potansiyelini açıklığa kavuşturduğumuzu umuyoruz.

Tıpkı mevcut web durumunda olduğu gibi, küresel olarak bağlantılı bir Semantik Web ağının potansiyeli, aktif kullanıcı sayısı arttıkça yavaş yavaş gerçekleşecektir. Semantik Web için öldürücü uygulamalardan biri, bu sektördeki araştırma miktarı ve bu uygulamaların mevcut web tabanlı öğrenme kurslarına kıyasla masaya getirdiği avantajlar göz önüne alındığında, e-öğrenme ile ilgili olduğu kanıtlanabilir.

Şu anda uygulamayı geliştiriyoruz. Bu yeni teknoloji ile deneyim kazandıkça uygulamaya ek özellikler eklenecektir. Bu, muazzam büyüme vaadi olan nispeten genç bir alandır.

Bilgisayar Bilimleri Eğitiminde Uygulama Topluluklarını Öğrenme Toplulukları ile Bağlama

MoKEx (Mobil Bilgi Deneyimi), üniversiteler ve endüstriyel ortaklarla işbirliği içinde uluslararası bir projedir. Proje, harmanlanmış öğrenme ve bilgi yönetimi senaryolarına ilişkin didaktik, organizasyonel ve teknik sorunlara odaklanmaktadır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında iki farklı üniversitenin öğrencileri gelecekteki çalışmaları için hazırlanıyor.

Disiplinlerarası bir ekipte gerçek dünya sorunları üzerinde çalışıyorlar ve coğrafi ve zamansal olarak ayrılmış bir ekip içinde işbirliği yapıyorlar. Bu nedenle internet üzerinden iletişim ve işbirliği imkanları sağlanmalıdır. Didaktik açıdan bakıldığında, öğretmenler öncelikle koçluk yaparken, otodidaktik eğitim ve takım halinde öğrenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu arada projenin ilk uygulamasının sonuçları geliştirilerek şirketler tarafından devreye alınmış ve ikinci bir uygulama başlatılmıştır.

MoKEx’in Tanımı ve Amacı

MoKEx, birbiri ardına başlayan ve birer yıl süren iki projeden oluşmaktadır. MoKEx I, Ekim 2004’te başladı. Şirketler içinde e-öğrenmeyi geliştirmek için yazılım geliştirmek ve uygulamak, tüm endüstriyel ortaklar tarafından verilen projenin genel bir göreviydi. MoKEx projesinin önemli bir müfredat görevi, üniversitelerdeki bilişim seminerlerini gerçek hayat senaryolarına dahil ederek bilgisayar bilimleri eğitimini (CSE) yüksek eğitim düzeyinde geliştirmekti. Makale, MoKEx’in müfredat kavramının uluslararası CSE müfredatının talepleri ve mevcut öğrenme teorileriyle uyumunu açıklar ve projenin organizasyonel ve işbirlikçi yapılarını ana hatlarıyla belirtir.


Sıfırdan bilgisayar öğrenme
Temel Bilgisayar Bilgisi
Bilgisayar öğrenme Seti
Yeni Başlayanlar için Bilgisayar DERSLERİ
Profesyonel bilgisayar kullanımı
Bilgisayar toplama Kursu
Sıfırdan Bilgisayar öğreniyorum Eğitim Seti
İleri Düzey Bilgisayar Kursu


Beklentiler, Hedefler ve İçerik

Yapılandırmacı teoriler ve CSE öğrencilerinin öğrenme etkinliklerindeki uygulamaları ile ilgili olarak, MoKEx projesinde yer alır, kendi kendini yönetir, araştırır ve bilgisayar bilimi pratiğine yöneliktir. Öğrenciler yalnızca yazılım mühendisliğinin bir konusu olarak bilişim sistemleri geliştirmeyi değil, aynı zamanda bunları dağıtılmış bir öğrenme grubunda işbirlikçi çalışmayı destekleyen işbirlikçi ortamlar (örn. IDE, CMS) olarak kullanmayı da öğrenirler.

Öğrencilerin projede kazanmaları gereken bilişim yetkinlikleri, yazılım geliştirme sürecinin yanı sıra bir müşterinin mevcut bir yazılım ürününün ele alınmasını temsil etmelidir. Endüstriyel ortakların ihtiyaçları için mevcut bir sistemin yeniden yapılandırılması sürecinin yanı sıra sistemlerin yapım ve modelleme sürecini de dikkate almalıyız. Bu nedenle, endüstriyel ortakların iş süreçlerinin analizini de içeren ihtiyaç analizi, projenin önemli bir konusudur.

MoKEx projesi, uygulamalı eğitimi bilgi teknolojisi ve bilgi yönetimi alanındaki güncel araştırmalarla birleştirir. MoKEx’in endüstriyel ortakları, bilgi yoğun hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Pazar dinamikleri nedeniyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve rekabetçi olabilmek için kalıcı değişiklikler ve adaptasyonlardan geçmek zorundalar. Organizasyonel yapı, süreçler ve hizmet sunumu (müşteri hizmetleri, perakende satışlar, kurumsal iş satışları) sürekli olarak uyarlanır. Bu, bilgi yönetimi, mesleki eğitim ve eğitim faaliyetlerinin kontrolü için yüksek standartlar gerektirir.

Bundan, hem son derece ilginç hem de pratikte son derece alakalı araştırma soruları ortaya çıkıyor. Öğrenciler, proje çalışmalarıyla bir yandan müşteri odaklı hizmet şirketlerinin günlük taleplerine ilişkin içgörüler elde ederken, diğer yandan hem bilimin hem de ekonominin gelişimine katkıda bulunuyorlar.

Böylece, MoKEx projesi, konu alanları, bilişim yöntemleri ve son fakat en az değil, öğretme ve öğrenme yöntemleri ile ilgili çeşitli uluslararası bilgisayar bilimleri müfredatının taleplerini karşılamaktadır. Mevcut CSE müfredatını analiz eden Derming, bir müfredat için “Büyük Bilgisayar İlkeleri” yapı iskelesini tanımlar. Bunlar, karmaşıklık ve performans gibi “Tasarım İlkeleri”ni ve hesaplama, iletişim veya koordinasyon gibi “Bilgisayar Mekaniği”ni içerir.

Bunlar ayrıca programlama, mühendislik sistemleri, modelleme, yenilik yapma ve uygulama gibi “Bilgisayar Uygulamaları” ile mimari, algoritmalar, veritabanları ve ağlar gibi “Çekirdek Teknolojileri” içerir. MoKEx-Project’teki öğrenciler, proje odaklı problemleri çözerken tüm bu bilişim konu alanlarının bir kısmı ile uğraşmak zorundadır.

Denning, çeşitli CSE müfredatının yanı sıra, “uygulama alanlarındaki uygulayıcılarla birlikte çalışarak onların çalışmalarını destekleyen bilgisayar sistemleri üretmenin” önemini vurgulamaktadır. Ayrıca IEEE /ACM-müfredatı, CSE-müfredatının “bütünleyici bir bileşen olarak profesyonel uygulama yönlerine maruz kalmayı içermesi gerektiğini” vurgular.

IFIP/UNESCO-Müfredatı, teknik becerilerin yanı sıra “iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünme, liderlik, kullanıcılarla çalışma, disiplinler arası ortamlar, yazılı şartnameler ve belgeler, belirsizlikle başa çıkma” gibi “kişisel ve kişiler arası beceriler” kazanmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, IFIP müfredatı, bilişimi diğer disiplinlerle ilişkilendirerek bakış açılarını ve bağlamı genişletmeyi gerektirir. Bunlar aynı zamanda MoKEx’in didaktik kavramıyla ilgili konulardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir