Eğitim Konsepti – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim Konsepti – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

12 Ocak 2022 Algın eğitim örnekleri Finlandiya eğitim sistemi İnformal eğitime örnek türkiye'de eğitim sistemi makale Yeni eğitim sistemi 2020 0
Proje Çalışma Sistemi 

Örgütsel Yapı

Bu eğitim öğesinin katılımcı üniversitelerin müfredatlarına entegrasyonu biraz farklıdır:

Paderborn Üniversitesi’nde (UPB) proje, son iki yarıyılda gömülüdür. Projede öğrenciler haftada bir gün çalışmaktadır. Paralel olarak düzenli kurslara katılmak zorundalar. Proje çalışmasının amacı, öğrencilerin normal derslerde ve daha küçük projelerde zaten edindikleri yeterlilikleri bütünleştirmek, uygulamak ve güçlendirmektir.

Kuzeybatı İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (FHNW) proje üç dönem sonra başlar. 16 hafta boyunca öğrenciler doğrudan ilgili şirketlerde haftada dört gün meşgul olurlar. Öğrenciler eğitimlerinin ortasında olduklarından, uzmanlık bilgisi ve yeni yeterliliklerin kazanılması ve geliştirilmesi proje çalışmasının önemli yönleridir.

Bir diğer çok önemli amaç ise öğrencilerin daha önceki derslerden bildiği proje yönetimi konusunda pratik deneyimler kazanmaktır. Ancak projede, görüşme ortaklarının bulunmaması, programlardaki değişiklikler, gereksinimlerin değiştirilmesi vb. gibi gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkmak zorundalar. FHNW, öğrencilerin öğretim görevlilerinden destek isteyebilecekleri haftada bir koçluk günü sağlar. 

MoKEx disiplinler arası, coğrafi ve zamansal olarak ayrılmış bir proje olarak uygulanır. Bilimsel ve uygulamalı bilimsel yetkinlikler Alman Paderborn Üniversitesi ve İsviçre Kuzeybatı İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bölünmüş olsa da, tüm proje ortakları İsviçreli işletmelerdir. Magh & Boppert, Alman ve İsviçreli öğrenciler için teknoloji sağlayıcısı olarak ortaya çıkıyor. Hem MoKEx I hem de MoKEx II’nin organizasyonu gösterilmektedir.

Swiss STEAG AG, yönlendirme komitesini denetler. Her katılımcı ülke, bilimsel bir lider ve genel bir ekip lideri ile yönlendirme komitesine katkıda bulunmak zorundadır. Proje grubu iki ekibe bölünmüştür: UPB’deki proje ekibi ve FHNW’deki proje ekibi. Her takım endüstriyel ortakların taleplerini karşılamak zorundadır.

Her iki projenin zaman akışı birbirini izleyen altı aşamada organize edilmiştir:

  • Başlangıç ​​aşaması: MoKEx I ve II’nin başlangıç ​​aşaması, projeye dahil olan tüm taraflarca yetkinliklerin oluşturulması ile karakterize edilir. Bu ilk aşamada tüm proje ortakları, projenin neler sunacağına dair beklentilerini ve umutlarını tanımlamalıdır.
  • Değerlendirme aşaması: Bu aşama, önemini MoKEx I’den MoKEx II’ye değiştirmiştir. MoKEx I’de bu aşama öğrencilerin kendileri için neredeyse hiç önemli değilken, MoKEx II’deki en önemli aşamalardan biridir. Bu aşamada öğrencilerin endüstriyel ortakların sitelerinde ihtiyaç analizleri yapmaları ve kişisel sorumluluklarında iletişim ağları oluşturmaları gerekmektedir. Fmlhermore tüm öğrenciler bulgularını bir grup çalıştayında sunmak zorundadır.
  • Spesifikasyon aşaması: Bu aşama, endüstriyel gereksinimleri karşılamak için çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesi ile ilgilidir. Tüm yaklaşımlar ve bulgular, endüstriyel ortaklara teslim edilen bir şartname belgesine yazılır.
  • Gerçekleştirme aşaması: Bu aşamada, endüstriyel ortakların gereksinimlerini ve önceki aşamanın yaklaşımlarını karşılayan bir prototip geliştirilir.
  • Test aşaması: Çıktılar test edilir ve ardından tüm proje ortaklarına sunulur.
  • Sonuç ve Sunum aşaması: Bu aşamada, projenin tüm çıktıları, Proje Ortakları ile bir final sunumunda ele alınır. Bir showroom’da, tüm alt projelerin üyeleri çalışmaları ve sonuçları hakkında konuşmalıdır.

Yeni eğitim sistemi 2020
türkiye’de eğitim sistemi makale
Türk eğitim sistemi
Finlandiya eğitim sistemi
Algın eğitim örnekleri
türkiye’de eğitim sistemi değişiklikleri
İnformal eğitime örnek
Türkiye eğitim sistemi – ekşi


Eğitim Konsepti

MoKEx, proje tabanlı bir öğrenme yaklaşımını takip eder. Bu didaktik kavram, öğrencilerin geleneksel dersler veya seminerlerle elde edilemeyen yetkinlikleri kazanmalarını sağlar. Buna göre, proje tabanlı öğrenme durumları, öğrencilerin orijinal verilere dayalı olarak belirli soruları formüle etmelerini ve geliştirmelerini sağlayan otantik sorular veya problemler ve araştırmalarla karakterize edilir.

Ayrıca, proje tabanlı öğrenme sonuç odaklıdır (eserler, sistem uygulamaları) ve genellikle bir öğrenenler ve eğitmenler topluluğu birlikte çalışır.

MoKEx’te ek yönler proje tabanlı öğrenme yaklaşımını genişletir:

•Ekip üyeleri disiplinler arası beceriler sergiler. UPB’den proje ortakları, sistem geliştirme ve teknik uygulamada bilgisayar bilimi yetkinlikleri sağlar. FHNW’nin temel yetkinlikleri daha çok uygulamaya yöneliktir; bu nedenle FHNW ekibi, endüstriyel ortaklarla entegrasyon ve etkileşim sorularına odaklanır. STEAG AG ve Magh & Boppert’in eğitim bilgisi ile tamamlanan bu yetkinliklerin birleşimi, entegre bir çözüm sağlayan disiplinler arası bir ekip oluşturur.

• Proje ekibi, uygulamaya kadar tüm spektrum/rom araştırmasını kapsar. Bir üniversite olarak UPB, yelpazenin araştırma tarafındadır ve endüstriyel ortaklar uygulamayı temsil eder. Bir uygulamalı bilimler üniversitesi olarak FHNW, her iki uç arasında bir tür arabulucudur. Alt projeler arasında düzenli toplantılar ve bilgi alışverişi, proje sonuçlarında hem teorik hem de pratik yönlerin anlaşılmasını ve dikkate alınmasını teşvik eder.

• Proje, belirli mesleki yeterlilikler ister. Diğerlerinin yanı sıra, endüstriyel ortakların sorunlarını çözmek için dağıtık sistemleri programlama, veri tabanı yönetimi, mobil iletişim ve ekran tasarımı becerileri gereklidir. Bu bilginin bir kısmı, önceki düzenli kurslar tarafından sağlanmaktadır.

• Ek olarak, bir “Sürekli ve İşbirlikçi Öz-yeterlilik ve Öz-örgütlenme (CoCoSS)” öğrenme sürecinde eksik bilgiler edinilmelidir [6]. Bu, öğrenmenin bağımsız olarak uyarılması ve yürütülmesinin yanı sıra sürekli yenilenmesi ve uygulanmasını içerir. MoKEx’te öğrenciler, bilgileri işbirlikçi bir şekilde geliştirmek için önemli bir yöntem olarak atölyeleri kullanırlar.

• Endüstriyel ortakların katılımı nedeniyle, proje yönetiminde metodolojik yeterlilik, kullanıcı ihtiyaç analizi ve sunum becerileri gerçek bir durum bağlamında uygulanır. Ayrıca proje, öğrencilerin yalnızca çalışma koşulları ve teşvikleri değil, aynı zamanda endüstriyel ortaklarla çözümler de müzakere etmek zorunda kaldıkları için sosyal yetkinliğini geliştirme imkanı sunuyor. Bu iddialı görevleri yerine getirmek için, diğer projelerden meslektaşlarla deneyim alışverişinde bulunmak için periyodik genel oturumlar düzenlenmektedir. Ayrıca öğretmenler koçluk için talep üzerine mevcuttur.

• MoKEx ekibi coğrafi ve zamansal olarak ayrı çalışıyor. Bu nedenle proje dokümantasyonu ve ekip içinde bilgi aktarımı ile ilgili gereksinimler oldukça yüksektir ve senkron ve asenkron iletişim için yeterli imkanlar sağlanmalıdır.

•Tüm bu önlemlerin amacı, öğrencilerin gelecekteki çalışmaları için önemli yetkinlikler kazandıkları bir gerçek dünya senaryosu yaratmaktır. Benzer hedefler, içinde açıklanan Hamburg Üniversitesi’ndeki CommSy projesi tarafından odaklandı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir