Uyuşmazlıkların Çözümü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uyuşmazlıkların Çözümü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2022 Adli uyuşmazlıklarda alternatif çözümler Alternatif UYUŞMAZLIK çözüm yolları Ders Notları Hukukta ALTERNATİF UYUŞMAZLIK çözüm yolları 0
Model Yorumlaması

Sanal Organizasyonların Hukuki Sorunları

Mevcut ekonomik bağlamda, kuruluşlar, özellikle küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlar, işbirliği yaparak ve esnek, geçici BİT destekli ağlar kurarak önemli bir avantaj elde edebilirler.

Sanal kuruluşlarla ilgili yasal konuların belirlenmesi, etkinliklerini düzenlemek için bir bilgi temeli sağlayabilir, böylece bunların oluşturulması ve yönetilmesi için destek sağlayabilir.

Sanal organizasyon (VO) kavramı, bazı yazarların ona ilk teorik anahatlarını vermeye başladığı 1990’ların başında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kökenlerini bulur.

O zamandan beri, belirli bir bilimsel tartışma başladı ve onu tanımlamak ve somutlaştırmak için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bu konuda en aktif araştırma sektörleri işletme ve bilgisayar bilimleri olarak görünmektedir. Ancak yakın zamana kadar, yasal araştırmalar birkaç istisna dışında VO’ları büyük ölçüde göz ardı etti.

DÜZENLEYİCİ VOS

VO’lar konsolide bir gerçeklik olmaktan uzaktır; akışkan ve esnek yapılar olduklarından, zaman içinde sürekli gelişirler ve kavramaları zordur.

Düzenlemelerinin başlangıç ​​noktası, yasal araştırma amaçları için bir tanım sağlamaktır: VO’lar, her bir ortağın belirli faaliyetlere katkıda bulunduğu, mal veya hizmetlerin ortak tedarikini amaçlayan, yasal olarak bağımsız özneler arasında BİT destekli işbirlikleridir. Özerk bir yasal statü elde etmeyi amaçlamazlar, üçüncü taraflara karşı tek bir organizasyon olarak görünürler.

İkinci bir adım olarak, bunlarla ilgili çok çeşitli yasal konular belirlenebilir. Hukuki bir taksonomi geliştirerek, belli başlı araştırma alanlarındaki hukuki sorunları bir araya getirmek mümkündür. Bu, VO’nun belirli yapısı ve doğası ile en çok bağlantılı olan konulara odaklanmayı mümkün kılar.

Üçüncü adım, ortakların uyrukları ve karşılıklı anlaşmaları dikkate alınarak, belirlenen konuların ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli yasal çerçeve ışığında incelenmesidir.

VO İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARIN TAKSONOMİSİ

Bundan sonra, en ilgili konuların bir sentezi sunulmaktadır. VO, ayrı, özerk bir varlık olarak görünse de, ortaklarından ayrı resmi bir kurumu somutlaştırmaz.

Ulusal hukuk düzenleri, ortakların içlerinden birinin ulusal hukuku tarafından öngörülen bir şirket türüne resmi olarak bağlı kalmayı seçmemeleri koşuluyla, VO’yu tüzel kişiliği olmayan ve dolayısıyla vatandaşlığı olmayan bir yapı olarak görme eğiliminde olacaktır.

Sanal Organizasyon Aracısının Rolü

Bir VO, bir VO aracısının müdahalesi olmadan kurulabilir ve yönetilebilir. Ancak bu, daha yüksek koordinasyon maliyetleri, daha karmaşık müzakereler ve daha yavaş bir hareket hızı anlamına gelir.

VO brokerinin yasal statüsü, VO’daki fiili rolüne ve faaliyetlerine bağlıdır. Broker, merkezinin bulunduğu eyalette seçmiş olduğu yasal yapı için belirlenen geçerli yasal çerçevenin yanı sıra ilgili eyalet ve sözleşmeye dayalı kurallara tabi olacak ve bunlara uymak zorunda olacaktır. aynı VO.

Sanal Organizasyon Çerçeve Anlaşması

VO çerçeve anlaşması, aVO’nun ortakları arasındaki iç ilişkileri yönetmeyi amaçlayan bir dizi kuraldır.

Herhangi bir faaliyetin başlangıcından önce imzalanmalıdır ve genellikle, ayrıntılı nihai hükümlerin ortaklarla müzakere edilebileceği iş şablonları önerebilecek olan komisyoncunun desteğiyle hazırlanır.

Açık bir anlaşmanın olmaması, muhtemelen işletme aşamasının yönetiminde zorluklara ve daha sonra ortaklar arasında olası anlaşmazlıklara yol açacaktır.


Alternatif UYUŞMAZLIK çözüm yolları Ders Notları
Adli uyuşmazlıklarda alternatif çözümler
Hukukta ALTERNATİF UYUŞMAZLIK çözüm yolları
Alternatif UYUŞMAZLIK çözüm yolları test soruları
Alternatif UYUŞMAZLIK çözüm Yolları ve Tahkim
Hukuki uyuşmazlık türleri
Alternatif çözüm yolları Nelerdir
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları vize soruları


Üçüncü Kişilerle Sözleşme

Tüzel kişiliğe sahip olmayan VO, üçüncü taraflarla doğrudan sözleşme imzalayamaz. Bu nedenle, eğer üyeleri sözleşmeye dayalı ilişkilere gireceklerse, bu, VO için ayrı bir konu olarak mümkün olmayacaktır; sözleşmeler sadece üçüncü şahıslar ile bazı veya tüm bireysel üyeler arasında kapatılabilir.

Bir ortak veya bir grup ortak seçildikten sonra, diğer üyeler ortaklara, tümü için bağlayıcı olan sözleşmeleri imzalamak amacıyla kendi adlarına ve namına hareket etme veya diğer ortaklarla ilgilenme yetkisi verebilirler. yetkilerde olduğu gibi hukuki işlemler.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Uzun bir anlaşmazlık çözüm prosedürüne dahil olmak, ciddi ekonomik hasara neden olabilir ve hatta VO gibi geçici bir oluşumu bozabilir.

Bu nedenle, ortaklar arasında nihai çerçeve anlaşma imzalanmadan önce ve daha sonra, üçüncü taraflarla her anlaşma imzalanmadan önce, daha önce yasal işlemlere kadar değişebilen yeterli uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının geliştirilmesine ve üzerinde anlaşmaya varılmasına dikkat edilmelidir. 

Sorumluluk Sorunları

VO’yu oluşturmak için yasal araçlar olmadığı için VO üzerinde bir sorumluluk yapılandırmak zor olacaktır. Bu nedenle, bireysel ortaklar üzerinde bir sorumluluk belirlemek daha uygun görünmektedir.

Hepsi, VO’ya atfedilebilecek zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilir. Bir ortak sorumlu tutulduğunda, iddiaya konu olan zararın oluşmasına katkıda bulunmadan dava açılanlar, bir iç tazmin yoluna başvurabilirler.

Fikri Mülkiyet Hakları

VO faaliyetleri, ilgili verilerin karşılıklı olarak açıklanmasına ve muhtemelen maddi olmayan malların paylaşımına dayanmaktadır. Bunlar, bazı durumlarda, telif hakkı, yazılım, patent ve veritabanlarında olduğu gibi kesin bir yasal korumadan yararlanabilir.

Bu, hem bireysel ortakların halihazırda hak sahibi olduğu veriler ve mallar için hem de işbirliklerinin sonucu için geçerlidir. İlk durumda, meşru sahip, örneğin lisans sözleşmeleri yoluyla diğer ortaklara ekonomik sömürü hakkı verebilir. İkinci duruma gelince, özel anlaşmalar açıkça belirlenmelidir.

Bireysel katkılar açıkça tanımlanmayacaksa, tüm ortakların VO tarafından üretilen verilere ve ürünlere ve ortak mülkiyet temelinde ilgili haklara sahip olacağı varsayılabilir.

Veri Koruması

VO’nun tüm farklı faaliyetleri, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelir. Mevcut veri koruma çerçevesi içinde, otomatik yollarla işleme, verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi ve Avrupa Birliği (AB) arasında veri aktarımı gibi bir dizi unsura özellikle dikkat edilmelidir.

VO ortakları aslında çoğu işlemi ICT araçlarıyla gerçekleştirecek ve bir veya daha fazlası tarafından orijinal olarak toplanan verileri işlemesi ve sınır ötesi veri aktarımları gerçekleştirmesi gerekebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir