Veri Kalitesi Sorumluluğu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veri Kalitesi Sorumluluğu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2022 Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Veri kalitesinin özellikleri Veri kalitesinin unsurları nelerdir 0
Program Tipolojisi

Sistem ve Veri Kalitesi Sorumluluğu

Hayatın hemen her alanında bilgisayarların yaygınlaşmasına eşlik etmek, bilgisayar sistemi ve veri kalitesiyle ilgili finansal refah için temel bir risktir. Bir işletmenin yaşayabilirliği genellikle bilgisayar sisteminin sürekli ve güvenilir çalışmasına bağlıdır.

Düşük kaliteli bilgisayar donanımı ve yazılımının sonuçları seyrek veya önemsiz değildir. ABD Ticaret Bakanlığı’nın yakın tarihli bir raporu, 2000 yılında toplam ABD yazılım satışlarının yaklaşık 180 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Rapor, yeterli bir yazılım test altyapısının olmamasının, esas olarak hata önleme ve azaltma faaliyetleri yoluyla ABD yazılım kullanıcılarına yılda 38 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu tahmin ediyor.

Hemen hemen her durumda, bir bilgisayar sistemi edinilir, yazılım kullanılır veya sözleşmeye dayalı bir ticari işlem yoluyla verilere erişilir. Bu nedenle, bir bilgisayar, yazılım veya veri satıcısının kusurlardan veya hatalardan sorumlu tutulup tutulmayacağı, sözleşmenin diline ve sözleşmeler yasasına bağlıdır.

Çoğu sözleşme, satıcılar için yetersiz sorumluluk yükler. Mağdur kullanıcılar, sözleşmeye dayalı olmayan hukuk teorileri yoluyla başka çareler aramış olsalar da, çok az başarı ile karşılaştılar. Bilgisayar, yazılım ve veri kullanıcıları için, ihtar alma şeklindeki Latince özdeyiş hala geçerlidir – alıcının dikkatine izin verin.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari işlemler sözleşme kanununa tabidir; Bir mahkemenin belirli bir sözleşme hükmünün uygulanmasına izin verip vermeyeceğini tahmin etmek için bir temel sağlayan hukuk kuralları topluluğudur.

Çoğu mahkeme ve hukuk yorumcusu, nihai bir yazılım ürününün teslim edileceği işlemlerde, yazılımın “mal” olarak sınıflandırıldığı ve ilgili sözleşmelerin Tekdüzen Ticaret Kanunu’na tabi olduğu konusunda artık hemfikirdir.

UCC’nin 2. maddesi, mal satışına ilişkin sözleşmeler için geçerlidir. Teknik olarak, çoğu yazılım bir satış yerine bir lisans yoluyla edinilir. Ancak mahkemeler söz konusu olduğunda, yazılım lisansları, ürünlerin satışına eşlik eden olağan sözleşmeler olarak kabul edilir ve bu nedenle UCC tarafından yönetilir.

Mağdur bilgisayar ve yazılım kullanıcıları ve özellikle yanlış bilgi kullanıcıları, haksız fiil olarak bilinen ayrı bir hukuka dayalı sözleşmeye dayalı olmayan teoriler yoluyla tazminat aradılar. Bununla birlikte, bir kişiye bir tür yaralanma veya fiziksel mülkün tahrip edilmesinin herhangi bir biçimini gösteremeden, bu iddialar genellikle başarısız olur.

YAZILIM SÖZLEŞMELERİ

UCC’nin yazılım sözleşmelerine uygulanması, Kuralların garantiler, sonuçta ortaya çıkan zararlar ve sorumluluk reddi ile ilgili hükümlerinin de geçerli olacağı anlamına gelir. Garantiler, sözleşme konusu malın (bilgisayar donanımı veya yazılımı gibi) kalitesine ilişkin olarak alıcıya yasal koruma sağlayabilir.

Ancak UCC, satıcının garantilerin herhangi birini veya tamamını sınırlamasına veya hariç tutmasına da izin verir. Bir satıcı, örneğin, bir sabit disk sürücüsünün satın alındıktan sonra bir yıl boyunca düzgün çalışacağına veya bir yazılım programının temel talimatlarını minimum hatayla yerine getireceğine dair sınırlı bir garanti verdiğinde, buna genellikle bir çözüm sınırlaması eşlik eder.

Sözleşmeye göre, alıcı, ürünün temsil edilen kalitesine ulaşamaması durumunda, alıcının çözüm yollarının (ve dolayısıyla satıcının sorumluluğunun), sözleşmenin çözümlerin sınırlandırılması şartının genellikle bir onarım veya kusurlu donanım için değiştirme seçeneği veya yazılımın satın alma fiyatının iadesi söz konusu olmalıdır.

Genellikle bir bilgisayar donanımı veya yazılımı müşterisi, bir sorun olması durumunda donanım veya yazılımın maliyetinin ötesinde zararlar görür. Bilgisayar sistemi düzgün çalışmıyorsa, müşterinin işi etkin bir şekilde kapatılabilir veya ciddi şekilde kısıtlanabilir.


Veri kalitesinin özellikleri
Veri kalitesinin unsurları nelerdir
Veri kalitesi nedir
Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği
Kişisel verilerin İŞLENMESİNDE genel ilkeler
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
Bankalardan bilgi talep etmeye yetkili Resmi kurumlarla yalnızca talep edilen verilerin paylaşılması
Hangisi kişisel veri işlenirken mutlaka uyulması gereken


Bu tür hasarlar, ürünle ilgili problemin bir sonucu olarak dolaylı olarak meydana gelen dolaylı hasarlar olarak bilinir. UCC, sınırlama veya hariç tutma makul olmadığı sürece, dolaylı zararların sınırlandırılabileceğini veya hariç tutulabileceğini öngörmektedir.

Tüketim malları söz konusu olduğunda kişinin yaralanması için dolaylı zararların sınırlandırılması, ilk bakışta mantıksız olmakla birlikte, kaybın ticari olmadığı durumlarda zararların sınırlandırılmasıdır.

UCC kapsamındaki ticari işlemlerde dolaylı zararların hariç tutulması, yalnızca bilinmeyen veya belirlenemeyen risklerin tahsisi olarak kabul edilir ve neredeyse her zaman onaylanır. Çok sınırlı açık garantiler sağlamak, diğer tüm garantileri reddetmek ve bir sözleşmenin ihlali durumunda çözüm yollarını ciddi şekilde sınırlamak bilgisayar endüstrisinde, özellikle yazılım yayıncıları için standart bir uygulama haline gelmiştir. Bu feragatnameler ve çözüm yollarının sınırlamaları her zaman mahkemeler tarafından uygulanır.

Feragatnamelere ve sınırlamalara izin verilen ilk dayanak, tarafların temel anlaşmanın şartlarını müzakere etmeleridir. Ancak günümüzün yazılım işlemlerinde, en azından alıcı tarafında “pazarlık”, genellikle yazılım kurulumu sırasında “Kabul Ediyorum” düğmesine tıklamaktan ibarettir. Çoğu yazılım, bir shrinkwrap (veya tıklama sarma ya da göz atma) anlaşması yoluyla edinilir.

Alıcıların pazarlık gücü olmamasına rağmen, neredeyse tüm durumlarda, streç film anlaşmaları uygulanabilir tutulmuştur. Sonuç olarak, garantiler veya çareler için pazarlık yapma fırsatı olmayan bir form sözleşmesi yoluyla çok miktarda yazılım edinilir.

Sözleşmelerin tarihi bağlamı, tarafların anlaşmanın şartlarını müzakere etmeleriydi. Özellikle, alıcının, satın alınan ürünün sınırlı garantiler ve daha düşük bir fiyat karşılığında telafiler yoluyla tüm beklentileri karşılayamaması riskini üstlenmeye istekli olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte, bilgisayarla ilgili modern sözleşme senaryosunda, alıcı tüm riski üstlenir.

Alıcılara ve satıcılara eşit koruma sağlamak için UCC’nin oluşturulmasını çevreleyen teorik temellere rağmen, gerçek şu ki, modern müteahhitlik uygulamaları, verilerin kaybolması veya kaybolması nedeniyle işlerini yürütemedikleri zaman işletmelerin karşılaşabilecekleri ve karşılaşabilecekleri önemli kayıplara karşı hiçbir koruma sağlamamaktadır. bilgisayar sistemi düzgün çalışmıyor.

Haksız fiile dayalı sorumluluk biçimleri

Yazılım genellikle sözleşme amaçları için bir ürün olarak kabul edildiğinden, bir satıcının, ürün sorumluluğu doktrini kapsamında kusurlu donanım veya yazılımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulup tutulamayacağını düşünmek mantıklıdır. Ürün sorumluluk kanunu, kusurlu bir ürün nedeniyle yaralananları korur.

Kanun, satıcıya, kusurlu bir ürünü ticaret akışına sokmak için kesin sorumluluk yükler. Bu sorumluluk, satıcının ürünün hazırlanması ve satışı sırasında gösterdiği özenden bağımsız olarak geçerlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir