YANLIŞ VERİ YAYINLAMA SORUMLULUĞU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

YANLIŞ VERİ YAYINLAMA SORUMLULUĞU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2022 6698 sayılı Kişisel verilerin KORUNMASI Kanunu Kişisel Verileri Koruma Kanunu Özel nitelikli kişisel veriler Nelerdir 0
Yapay Veri Kümesi

YANLIŞ VERİ YAYINLAMA SORUMLULUĞU

İnternet, bilginin toplu dağıtımında devrim yarattı. Ancak, bilgi internetin ticarileşmesinden çok önce çevrimiçi olarak sunuldu. Çevrimiçi bilgi sunumunun kritik bir boyutu, bilginin yayılma hızıdır, bu yayılmanın kapsamı değildir.

Bununla birlikte, yayılma hızı nedeniyle, çevrimiçi olarak verilen bilgiler her zaman doğru değildir. Ortaya çıkan yasal sorun, bir yanlışlık sonucu tazminat talebinde bulunan bir kişinin bu bilgilerin elektronik yayıncısını bu zararlardan sorumlu tutup tutamayacağıdır. Genel bir kural olarak, yapamazlar.

Tarihsel olarak, mahkemeler genellikle yayıncıları yayınladıkları bilgilerdeki yanlışlıklardan sorumlu tutmamıştır. Yazmadıkları bilgilerin yayıncıları için neredeyse mutlak bir dokunulmazlık vardır.

Yayıncı, yayının içeriğini yazmadığı veya garanti etmediği durumlarda, yayınlarının içeriğinin doğruluğunu araştırmak ve okuyucularını uyarmakla yükümlü değildir.

Bununla birlikte, mahkemeler, ilgili bilgilerin doğası gereği oldukça teknik olduğu durumlarda bir istisna oluşturmuştur. Örneğin, bazı mahkemeler, çizelgeleri oldukça teknik araçlar göz önünde bulundurarak, hatalı havacılık çizelgelerinin bir sonucu olarak maruz kalınan yaralanmalardan bir yayıncıyı sorumlu tutmuştur.

Benzer şekilde, bir hukuk yorumcusu, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) haritalama ve veri tabanı analizi üreticilerinin yanlışlıklar için benzer bir sorumluluk tehdidi altında olabileceğini savundu. Ancak, “geleneksel” ürünler sorumluluk ve ihmal yasalarında olduğu gibi, fiziksel bir yaralanma veya diğer fiziksel mülklere zarar gelmediği sürece, yayıncı, yayınlanan bilgilerin türü ne olursa olsun yanlış bilgilerden sorumlu tutulamaz.

Yayıncı aynı zamanda bilgilerin yazarı olduğunda, yanlış bilgi sorumluluğuna ilişkin yasalar biraz farklıdır. Ticari bir işlemin bir parçası olarak işi sırasında yanlış bilgi veren bir yazar, yazarın bilgiyi elde etme veya iletme konusunda makul özeni veya yetkinliği göstermemesi durumunda, alıcının bilgiye haklı olarak güvenmesi nedeniyle uğradığı zarardan sorumludur. .

Ancak, yanlış bilgi veren bir yayıncı/yazar, bu hatalı yayından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulabilmesi için, yayıncı ile okuyucu arasında özel bir ilişki olmalıdır – yayıncının okuyucuya karşı belirli bir görevi olmalıdır. Abonenin bilgileri çevrimiçi bir abonelik yoluyla elde etmesi, kendi başına özel bir ilişki oluşturmaz.

Mahkemeler, müzakere olmadığında ve taraflar eşit pazarlık gücünden yararlanmadığında bile, ticari bir işlemin taraflarının risk paylaştırdığını tekrar tekrar kabul eder.

Sonuç olarak, kusurlu bilgisayar donanımı/yazılımı veya hatalı veriler için tüm risk alıcıya devredilmiştir. Alıcı, bu kusurların veya yanlışlıkların tüm maliyetlerini üstlendiği sürece, satıcının kaliteyi artırma veya garanti etme teşviği yoktur. Kanun satıcılara daha fazla risk yükleseydi, kalite iyileşir miydi?

Microsoft, kalitesiz yazılımlar, özellikle bariz güvenlik açıklarına sahip yazılımlar ürettiği için çok eleştiri konusu olmuştur. Kusurlu yazılım sorunu o kadar ciddi hale geldi ki yorumcular ve yasa koyucular yazılım yayıncıları için yeni sorumluluk standartları çağrısında bulundular.

2002’nin başlarında, Microsoft Başkanı Bill Gates, Microsoft’un kullanılabilir, güvenilir ve güvenli yazılım üretmesi için stratejik bir yönü özetleyen şirket çapında bir not yayınladı. Notta, Bill Gates’in “Endüstriyi bilgi işlemde yepyeni bir Güvenilirlik düzeyine götürmemiz gerekiyor” dediği aktarılıyor.


KVKK
Özel nitelikli kişisel veriler Nelerdir
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
KVKK İletişim
KVKK Cezalar
KVKK Mevzuat
6698 sayılı Kişisel verilerin KORUNMASI Kanunu
KVKK ihtarname örneği


Bill Gates’in notta ayrıca “Öyleyse, özellikler eklemek ve güvenlik sorunlarını çözmek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığımızda, güvenliği seçmemiz gerekiyor” dediği de aktarılıyor.

Bill Gates ve Microsoft, yazılımlarındaki kalite eksikliği nedeniyle ek sorumluluk tehdidine tepki gösteriyorsa, bu, bilgisayar donanımı, yazılımı ve veri satıcılarının, kalite eksikliğinden sorumlu tutulma potansiyeliyle karşı karşıya kaldıkları iddiasını destekler. ürünlerinde donanım/yazılım hatalarını veya verilerdeki yanlışlıkları en aza indirmek için daha fazla sorumluluk almaya başlayacaklardır.

Basınç devam ediyor. 2003 yılının sonlarında, Microsoft’a karşı, yazılımının bilgisayar virüslerine karşı savunmasızlığının mali sorumluluğunun bir kısmının Microsoft’a ait olması gerektiği iddiasıyla California’da bir toplu dava açıldı.

Sonuç

Kanun, bilgisayar sistemi ve veri satıcılarının sözleşmeyle kalite garantisini reddetmelerine ve kalite eksikliği olması durumunda alıcının uğradığı zararların tazminini yasaklamasına izin verir. Mahkemeler sürekli olarak bu tür sözleşme hükümlerini onayladı.

Ek olarak, genellikle hayal kırıklığına uğramış alıcılar veya kullanıcılar tarafından maruz kalınan zarar türü, doğası gereği ekonomiktir – tam olarak bir haksız fiil davasında geri alınamayan zararların türü. Sonuç olarak, kusurlu bilgisayar donanımı/yazılımı veya yanlış veriler nedeniyle zarara uğrayan alıcılar ve kullanıcılar, sözleşme ile mahkemeler arasında anlamlı bir rücu edilemez.

  • Gözatma Sözleşmesi: Genellikle bir Web sayfasındaki bilgilere erişimle ilgilidir. Web sitesine, Web sitesini kullanmaya (taramaya) devam eden kullanıcıyı bilgilendiren bir bildirim yerleştirilir: a. lisans sözleşmesi (şartları genellikle kullanıcı tarafından Web sitesinde bir bağlantı seçilerek sağlanır).
  • Clickwrap Sözleşmesi: Herhangi bir paket olmadan edinilen yazılımlar için geçerlidir (örneğin, bir Web sitesinden bir bilgisayara kopyalandığında (“indirildiğinde”) veya bir bilgisayara önceden yüklendiğinde). Alıcı yazılımı yüklediğinde, lisans sözleşmesini içeren bir iletişim kutusu görüntülenir. Kullanıcıya, lisans sözleşmesinin şartlarını kabul etmek ve kurulumu tamamlamak için bir düğme seçmesi talimatı verilir.
  • İhmal: Başkalarını makul olmayan zarar riskine karşı korumak için kanunla belirlenen standardın altına düşen davranışlara uygulanan bir haksız fiil teorisi. İhmal davası aşağıdakileri kanıtlamalıdır: (1) bir tarafın (birinci taraf) ikinci bir tarafa bakım görevi borçlu olduğu; (2) birinci tarafın özen göstermemesi (ihmal) bu özen yükümlülüğünü ihlal etmiştir; ve (3) birinci kişinin özen yükümlülüğünü ihlal etmesi, ikinci kişinin uğradığı zarara yakından neden olmuştur.
  • Shrinkwrap Anlaşması: Adını plastiğe sarılı (shrinkwraped) bir kutunun içindeki yazılımdan alır. Yazılıma ait sözleşme ya kutunun üzerine basılı ve plastiğinin içinden okunabilir şekildedir ya da kutunun içinde sözleşmenin bulunduğuna dair bir uyarı bulunmaktadır. Her iki durumda da, kutunun açılması ve ekteki yazılımın kurulması ve kullanılması, sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılır. Shrinkwrap anlaşması, “clickwrap” anlaşmasının yanı sıra “browswrap” anlaşmasına dönüştü.
  • Tort: Bir başkası tarafından işlenen bir sivil yanlış. Haksız fiil kanunu, bireylerin veya işletmelerin temas halinde oldukları diğer kişilere özen gösterme yükümlülüğü olabileceğini kabul eder. Bu özen yükümlülüğü ihlal edilirse ve ihlal zarara yol açarsa, özen borcu olan taraf ortaya çıkan zararlardan sorumlu olabilir.
  • Mantıksızlık: Genellikle, bir sözleşmenin taraflarından birinin, diğer taraf için makul olmayan bir şekilde lehte olan şartlarla birlikte anlamlı bir seçim yapmamasını içerir. Vicdansızlık aynı zamanda, bir hakimin bilinçli olarak sözleşmeyi uygulayamayacağı kadar haksız veya tek taraflı bir sözleşmeyi ifade eder.
  • Tek Tip Ticaret Kanunu (UCC veya “Kod”): Ticari işlemlerle ilgili kanunların tek tip bir koleksiyonu. Kanunun mal satışına ilişkin özel hükümleri (Madde 2) tüm devletler tarafından çıkarılmıştır.
    Garanti: Bir satıcının ürünün kalitesine ilişkin beyanı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir