Uzaktan Deney Laboratuvarları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uzaktan Deney Laboratuvarları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

7 Şubat 2022 Deney simülasyonları Uzaktan eğitim deney Uzaktan Eğitimde yapılacak deneyler 0
Proje Kalitesi

Uzaktan Deney Laboratuvarları : Mühendislik Alanlarında Uzaktan Eğitim İçin Açılan Olanaklar

Uzaktan deney laboratuvarları, öğrencilerin internete bağlı bir bilgisayar aracılığıyla pratik çalışmalar yapmalarını sağlayan gerçek donanıma dayalı sistemlerdir. Mühendislik alanlarında laboratuvar faaliyetleri temel bir rol oynamaktadır. Geleneksel laboratuvar etkinlikleri bu paradigma tarafından kapsanamayacağından, uzaktan eğitim mühendislik alanlarında iyi sonuçlar vermemiştir.

Bu etkinlikler, farklı yerlerden çalışan bir grup öğrenci için veya bir öğrenci için ayarlanabilir. Tüm bu konfigürasyonlar, tüm olasılıkları (birey veya grup için) kapsayan esnek bir modelin düşünülmesine yol açar. Hem Avrupa hem de Latin Amerika yüksek öğretim kurumları tarafından desteklenen kıtalar arası uzak laboratuvarlar ağı oluşturulmuştur. Bu ağ bağlamında, farklı lokasyonlardan çalışan öğrenciler için bir öğrenme işbirlikçi modeli tanımlanmıştır. İlk görüşler sunulur.

Son on yılın teknolojik gelişmeleri toplumumuza birçok değişiklik getirdi. Bilişim teknolojilerinin (BT) hızlanan gelişimi, eğitimde yeni öğrenme paradigmalarını beraberinde getirmiştir. Bu paradigmalardan biri de e-öğrenmedir. Her zaman ve her yerde öğrenmeyi yaratmak, teşvik etmek, sunmak ve kolaylaştırmak için ağ teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Bu paradigma, esas olarak pratik faaliyetlerin gerekli olmadığı alanlarda kullanılmıştır. Ancak mühendislik alanlarında pratik faaliyetler (laboratuarlar) kesinlikle gereklidir. Deney laboratuvarları herhangi bir mühendislik programının parçası olmalıdır. Mühendislik alanlarını e-öğrenme paradigmasına dahil etmek için uzaktan deney laboratuvarları üzerinde çalışıyoruz.

Uzaktan deneyler, farklı motivasyonlarla ortaya çıkar:

— Öğretmenlerin geleneksel bir eğitim sırasında fiziksel kavramları daha iyi göstermelerini sağlar.
sadece uzak laboratuvara bağlanarak ve deneyleri çalıştırarak ders anlatımı;
— Mühendislik alanlarındaki uzaktan eğitim kursları için ekonomik bir çözümdür;
— Pahalı ekipmanlara (örneğin bir elektron mikroskobu) 24’lü bir cihazda erişime izin verir.
saat, 7 gün bazında öğrencilere kullanma fırsatı vererek;
— Bu kurulum, özellikle öğrenciler arasında bir etkileşim modeli olmak üzere ek gereksinimler getirse de, işbirlikçi çalışmaya izin verir. Senkron ve asenkron iletişim araçlarının varlığı gereklidir.


Uzaktan Eğitimde yapılacak deneyler
Uzaktan eğitim deney
Deney simülasyonları


Uzaktan deney uygulandıktan sonra öğrencilerin deneyi pedagojik anlamda kullanabilmeleri için kullanılacak metodolojinin belirlenmesi gerekmektedir. Şekil 1 (sol taraf), yüz yüze etkileşimin temel bir rol oynadığı bir laboratuvar deneyi için geleneksel senaryoyu (mevcut) göstermektedir. Öte yandan, dağıtılmış bir senaryo (sağ taraf), uzaktan deneme deneyimi uygulamak için gerekli olan yeni öğeleri gösterir: eşzamanlı ve eşzamansız etkileşim, teknik sorunlar, zaman farkı ve kültürel yönler.

Bu makale, mühendislik alanlarında uzak deney laboratuvarları ağı oluşturmak için bir entegrasyon projesinin çabalarını sunmaktadır. Metodoloji yönleri çok önemlidir. Farklı yerlerde çalışan öğrenci grupları için işbirlikçi bir model sunulmaktadır. Makalenin geri kalanında uzaktan deney hakkında biraz daha bilgi sağlar, ağ bileşimini ve proje hedeflerini sunar, farklı üniversitelerden öğrenciler arasında uzaktan deneyler için kullanılan metodolojiyi vurgular ve makaleyi tamamlar.

Uzak laboratuvarlar arka planı

Yaygın olarak e-öğrenme ve uzaktan eğitim gibi benzer ifadelerle ilişkilendirilen Bilgisayar Tabanlı Öğrenmenin (BDÖ) kullanımı üniversiteler arasında yaygındır. Mühendislik içinde, eğitim topluluğu daha güçlü kombinasyonlara ihtiyaç duymuştur: çeşitli kaynaklardan eğitim içeriklerini birbirine bağlamak; metin belgelerinden simülasyonlar gibi uygulamalı modüllere ve son olarak gerçek dünya deneylerine bağlantılar vardır.

World Wide Web (WWW) ve ilgili teknolojileri, tüm mühendislik topluluğuna ücretsiz eğitim materyalleri sunulması da dahil olmak üzere, bu tür kavram ve fikirlerin geniş ölçekli uygulanması için bir platform sağladı. Son konuda, tüm bir vmlisans laboratuvarının WWW aracılığıyla erişilebilir kılınmasına yönelik ilk referanslar 90’ların ortalarına kadar uzanmaktadır. Aktan, gerçek zamanlı uzaktan erişim kontrol mühendisliği öğretim laboratuvarının tam internet erişimine sahip ilk lisans laboratuvarı olduğunu iddia ediyor.

Esche, pedagojik konulara ve olanak sağlayan teknolojilere güçlü bir vurgu yapan daha yeni bir lisans laboratuvarını anlatıyor. Senaryo göz önüne alındığında, uzak deney ortak çalışmayı gerektiriyorsa ek sorular ortaya çıkar. Ekip çalışması laboratuvar uygulamasının en değerli yönlerinden biri olduğu için, böyle bir plan, belirli bir öğrenme hedefine ulaşmak için birkaç üniversiteden öğrencilerin birlikte çalışmasından yararlanmalıdır. Kanaatimizce, maliyet rakamları farklı üniversiteler tarafından genellikle aynı şekilde algılanmamakta ve bu nedenle potansiyel kullanıcı sayısı önemli ölçüde düşebilmektedir.

Bu durum temel kaynaştırma ilkesine uymamaktadır ve bu nedenle bizce ve bilişim konusunda üniversiteler kendi aralarında e-hizmetleri paylaşarak ücretsiz iş birliği yapmalıdır. Bu fikir, ALFA II programına, Üniversiteler arası eşler arası bir e-hizmet (RexNet-yippee) sağlayan Uzaktan Deney Ağı başlıklı bir teklifin başlangıcındaydı.

ALFA-II RexNet-yippee Projesi

Proje hedefleri, uzaktan deneylerle ilgili mevcut becerileri paylaşmak, uyumlu hale getirmek ve yaymaktır. Konsorsiyum, Avrupa ve Latin Amerika’dan her biri koordinasyon görevlerine sahip bir Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yönetilen iki dengeli gruptan oluşmaktadır.

Bunlar: Porto Politeknik Enstitüsü (IIPP), Porto Üniversitesi (UP), Bremen Üniversitesi (UB), Berlin Teknik Üniversitesi (TUB), Dundee Üniversitesi (UD), Santa Federal Üniversitesi Catarina (UFSC), Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi (UFRGS), Şili Katolik Üniversitesi (PUC), Temuco Katolik Üniversitesi (UCTemuco), Monterrey Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Enstitüsü (ITESM), Meksika.

Sosyal etkileşimin yanı sıra, tüm ortaklar yeni uzaktan deneylerin geliştirilmesini teşvik etmeye ve arabirimi her bir uzak deneye (veya laboratuvara) uyumlu hale getirmeye, yani zaten mevcut olanlara teşvik edilir.

Uzaktan deneme için ortak çalışma modeli

Bize göre, uzaktan deneylere derinden dahil olan yüksek motivasyonlu en az bir oyuncunun sosyal katılımı, böyle bir eşler arası ağın başarısının anahtarıdır. Nihai olarak farkı yaratan tam olarak insan/sosyal faktördür: kullanıcılar sistemin diğer ülkelerden insanlarla etkileşim kurma şansı yüksek olan büyük bir topluluğa açık olduğunu ve ayrıca ortak bir anlayış temeli olduğunu bilirlerse, yani Belirli bir uzaktan deneyde pratik çalışma tarafından ele alınan konular, daha sonra motivasyon artar ve uzaktan yaklaşıma yönelik şüphecilik seviyesi azalır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir