Sistemin Değerlendirilmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sistemin Değerlendirilmesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

7 Şubat 2022 Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojisi Nedir Sistem Teknolojileri 0
Amortisman Süresi

Prosedürler ve Metodoloji

Mevcut araştırmanın amacı, aracı öğrenimi için bir metodoloji oluşturmak için bu yaklaşımı kullanmaktır. Başlangıçtaki inceleme testleri sırasında, aracı temel bir bilgi birikimi ile donatılır ve daha sonra kullanıcı için çalışırken bir “eğitim” sürecinden geçer.

Öğrenme prosedürleri, aracıdan “prova” eylemleri gerektirir. Bu nedenle, uygulamanın kullanımı, tekrarlayan davranışlara yol açan döngüsel ve yinelemeli adımları içerir. Bu düzenlilikler, farklı kullanıcılar için potansiyel olarak farklıdır.

Her deneyimle, aracı, yeteneklerini kullanıcının eylemleri içinde veya kullanıcılar arasında yavaş yavaş geliştirir. Benimsenen öğrenme yaklaşımı, temsilcinin davranışını kullanıcının aşina olduğu bir şekilde, yani mevcut duruma benzer geçmiş durumlar açısından açıklamasını sağlar.

Araştırma sırasında, öğrenme yaklaşımı yukarıda bahsedilen iki yaklaşıma göre avantajlarını kanıtlamıştır. Son kullanıcı ve uygulama geliştiricisinden çok fazla çalışma gerektirmez. Kullanıcıya ajan uyarlaması daha kolay yapılabilir. Dolayısıyla bu yaklaşım, bir topluluğun farklı kullanıcıları arasında bilgi ve teknik bilgi aktarımını kolaylaştırır ve yardımcı olur.

Sistem, öğretme ve öğrenme sürecinin tam olarak izlenmesine izin verir. Araçlar, öğretmenler ve öğrenciler için müfredatların, çalışma programlarının, akademik takvimin ve diğer faydalı bilgilerin görüntülenmesini mümkün kılar. Ayrıca bir kütüphane ve bir arama aracı bulunmaktadır. Organize forumlar tartışmalar için olanak sağlar. Öğretmenler, kurslar ve testler oluşturmak için ellerinde modüllere sahiptir. Avantaj, kurs materyalinin üretildiği farklı formatların kabul edilmesidir. Sistem ayrıca bir intranette de çalışır.

Sonuçlar ve Tartışma

Çevrimiçi öğrenme sistemindeki geri alma süreçlerinde aracıların uygulanmasından elde edilen ana sonuçlar aşağıdaki yönlerde açıklanabilir:

  • Tüm öğrenciler, yeni ilgili bilgiler için web’deki bilgi veritabanlarını aramak için bir aracı kullanır. Temsilci, yeni anahtar kelimelerle beslenerek eğitilir. Bu, öğrencilerin üniversiteden ayrıldıktan sonra da erişebilecekleri, alandaki öğrencilerin ilgisini çeken sürekli değişen bir makale kütüphanesi ile sonuçlanır;
  • Öğrencilerin web tarayıcıları aracılığıyla çalışan aracılar da uygulanmaktadır. Birkaç şekilde çalışırlar. Bazıları, örneğin Google aracılığıyla İnternet’te arama yapmaya dayanır ve bulunan belgeler öğrenciler tarafından “değerli” veya “değersiz” olarak işaretlenir. Temsilci bunu aklında tutar ve belgeleri sıralar. Temsilci, her öğrenciden en sık ziyaret edilen web sitelerini takip eder ve bu web sayfaları için en son güncellemeleri alır, böylece her öğrencinin İnternet’ten indirilmelerini beklemeden her gün okuması mümkün olur. Ayrıca, temsilci her zaman öğrencinin okuduğu web sayfasının içeriğini analiz eder ve kullanıcının mevcut sayfayı bitirdikten sonra okuması için diğer benzer sayfaların bir listesini yapar.
  • E-posta uygulaması için e-posta aracıları tanıtıldı. Önceki yıllarda tüm öğrenciler için tüm bilgiler büyük gruplara gönderiliyordu ve daha sonra öğrencilerin ihtiyaç duydukları e-postaları bulmaları gerekiyordu. Şu anda, acentelerin ihtiyaç duydukları e-postaları seçebilmeleri için, öğrencilerin acentelere hangi bilgilere ilgi duyduklarını söylemeleri yeterlidir. Ayrıca temsilciler, öğrencilerin ailelerinden ve arkadaşlarından gelen e-postaları nasıl okuduklarına ve bu ilgi noktalarına göre postaları nasıl sıraladıklarına bakarlar.

Sistem Teknolojileri
A bilge ASELSAN
Abilge
Bilgi teknolojisi Nedir
Abilge Giriş
Bilgi Teknolojileri
Sistem mağaza
Tur Kontrol Sistemi


Aracı, kullanıcının gerçekleştirdiği tüm eylemleri belirli bir süre boyunca saklar. Aracı, eylem günlüğünü analiz eder ve davranış kalıpları için bir arama yapar. Aracı bu tür kalıpları bulduğunda, bunları kullanıcı için otomatikleştirmeyi teklif edecektir.

Aracıların işlevleri farklıdır ancak hepsi kullanıcı arabirimi aracısı aracılığıyla koordine edilir, böylece öğrenci tek bir aracıyla etkileşimi deneyimler. Bir kullanıcı, bir veya daha fazla aracı oluşturabilir ve bunları, seçilmesi gereken veya seçilmemesi gereken makale örnekleri aracılığıyla eğitebilir. Temsilciler, saha-iş, bilgisayar çalışmaları, yönetim vb. göre bölünebilir.

Bir aracı, kendisine alınacak makalelerin bazı olumlu ve olumsuz örnekleri verilerek başlatılır. Tam metin analizleri, aracı tarafından metindeki ilgili olabilecek kelimeleri almak için kullanılır. Yazar, kaynak, atama vb. gibi makaleyle ilgili yapılandırılmış bilgileri hatırlar. Kullanıcı, seçilmesi gereken bazı makale şablonlarını tamamlayarak aracıyı programlayabilir.

Sistemin Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi

Kullanıcıların sistem hakkındaki görüşlerini belirlemek ve kontrol etmek için aralarında bir sorgulama yapılmıştır. Başvuruların onaylandığını gösterir. Sistemi test ederken bile, öğrenciler öğrenmeye artan ilgi ve motivasyon gösterirler ve sınav prosedürlerinde daha yüksek sonuçlar elde ederler. Geri bildirimde, kullanıcılar tarafından bazı açıklamalar ve öneriler yapılmış ve deneme süresi boyunca test edilmiştir.

Kullanıcılar sistemle çalışmaktan zevk alır ve onu çok faydalı bulurlar. Sistemden verilen temel kısıtlama sadece anahtar kelimelerle sınırlı olmasıdır. Bu bağlamda, metinlerin daha derin anlamsal analizine yönelik yöntemler, sistemin performansını optimize edecek ve bu daha derin temsil, şu anda ilgili anahtar kelimeler için kullanılan aynı istatistiksel öğrenme teknikleri kullanılarak öğrenilebilir.

Çözüm

Kullanılan yazılım aracıları, kullanıcıya yardımcı olmak ve yetkinliğini artırmak için nasıl geliştirileceğini kademeli olarak öğrenir, bilgi biriktirir: kullanıcıyı gözlemleyerek ve taklit ederek; kullanıcıdan olumlu ve olumsuz geri bildirim almak; ve kullanıcıdan talimat almak ve diğer aracılardan tavsiye istemek.

Kullanılan aracı teknolojisi, ülke için katılım öncesi aşamada Bulgar üniversitelerinde öğrenme ve öğretme süreçlerini optimize etme ve modernleştirme yeteneğine ve potansiyeline sahiptir. Bulgaristan’da yalnızca insanlara ve geleneksel yöntemlere değil, tam zamanında mentorluk eğitimi sağlayan akıllı ajanlara dayalı yeni bir eğitim sistemi hız kazanıyor.

Eğitim alanında tasarım, uygulama ve benimseme metodolojileri, işbirlikçi öğrenme teorileri ve performans ve operasyondaki istikrarlarını korumak için sistemlerin doğrulanması için gelecekteki araştırmaların hala yapılması gerekiyor. Eğitim için gerçekten yazılım aracıları oluşturmanın zorluklarının yanı sıra, akıllı ajanların gelişimini keşfetmek, öğretim anlayışımızı ilerletmesine yardımcı olması bakımından değerlidir.

Önerilen sistem, Varna Teknik Üniversitesi’nde benimsenme dönemindedir ve üniversite yönetimi amaçları için üniversitede uygulanan ve idari, bilimsel ve öğretim faaliyetlerinin farklı yönlerini kapsayan otomatik bir bilgi sisteminin (AIS) bir parçasıdır. . Üniversitedeki tüm birimlerin çalışmalarının etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır ve bu çalışma bu yönde katkı sağlamaktadır.

Yazılım aracılarının uygulanması, Bulgaristan’daki eğitim sisteminin yenilenmesinde ve uzaktan öğrenme ve uzun ömürlü öğrenme gibi yeni web tabanlı öğrenme sistemleri biçimlerinin geliştirilmesinde önemli bir adımdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir