Bilgi Erişiminde Yazılım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Erişiminde Yazılım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

5 Şubat 2022 Bilgi ve iletişim Teknolojisi Kavramları Bilgisayarda bilgi depolamak için kullanılan en temel birim Bir bilgisayarda yüklü olan dosyalar hangisinde kalıcı olarak depolanır 0
Yönlendirme Algoritması

VPCL: Acemi Programcılar İçin Bir WVLS

VPCL (Visual Plan Construct Language), yeni başlayan ve acemi programcılara öğretmek için bir araçtır. Programların ve alt programların (işlevlerin) metinsel temsili, alt programların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair yanlış anlamalara katkıda bulunur. Görsel plan temsili bu sorunlardan bazılarını çözmüştür. Planlar, programlama işlevlerinden bağımsızdır.

Bir işlevin bir plan olduğu, ancak bir planın mutlaka bir işlev olmadığı vurgulanır. Fonksiyonların (alt programların) nasıl kullanıldıkları ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri konusunda kısıtlamaları vardır. Bir planın bu kısıtlamaları yoktur. Planlar, kullanılan programlama diline bağlı veya bağımsız olabilir. VPCL’nin bir görevi, yapısal olarak planlar ve alt planlar açısından, her düzeyde soyutlama oluşturmak ve öğrenciyi bunaltmamak için odaklanmıştır.

Plan programlama fikri, seksenlerin ortalarında farklı şekillerde kullanılmıştır. Acemi bir programcının planları kullanan destek ortamı, planlar arasındaki ilişkiyi göstermek ve programı mümkün olan en küçük parçaya bölmek için köprü metni kullanılarak oluşturulabilir.

VPCL’nin plan oluşturma aşaması, gerçek programlama kodunun yazılmasıyla ilgilidir. Bu aşamada, kullanıcıya problem özellikleri verilir ve bir çözüme ulaşmak için tüm adımları geliştirmesi istenir. Bir problemi yazılı bir programa dönüştürmek için birkaç plan gerekecektir. Bu planlar mevcut olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir veya sıfırdan oluşturulabilir. Gerekli tüm planlar oluşturulduktan sonra planlar entegre edilmelidir ve ardından program çalıştırılır.

Öğrencinin problem çözme becerilerini değerlendirmenin çeşitli öğrenme stratejileri ve sistematik yolları VPCL’ye dahil edilmiştir. VPCL’nin bir öğrenme ve öğretme aracı olarak etkinliği, acemi programcılar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonucuyla gösterilmiştir.

Sonuç ve Gelecek İş

WVLS, web ve görselleştirmeden yararlanarak ve üç aşamalı öğrenme aşamasını kullanarak konunun anlaşılmasını sağlar. Öğrenciyi asıl amaca ulaşmaktan alıkoymamak için her aşamada farklı soyutlama seviyeleri uygulanır. WVLS, bir planı ayrıştırarak, planları entegre ederek ve hataların nedenini araştırarak ve yeni bir plan oluşturarak iletişim kurmanın standart bir yolunu destekler.

WVLS görselleştirmesi ve standardizasyonu, kavram yanılgıları arasındaki boşluğu doldurur. WVLS acemi programcılar üzerinde test edilmiş olsa da, diğer problem çözme disiplinlerine uygulanabilen genel bir ortamdır. WVLS üzerinde gelecekteki çalışmalar, hataları raporlama, öğrenciye yardım etme ve öğrencinin profilini daha doğru bir şekilde çıkarma konusunda bir uzman sistem oluşturmak için yapılabilir.

Sanal Tabanlı Eğitim Ortamlarında Bilgi Erişiminde Yazılım Aracılarının Uygulanmasının Bazı Yönleri

Bilgi alma sorunu son yıllarda artan bir ilgi görmüştür. Ağlar aracılığıyla bilgi kaynaklarının miktarı arttı ve hala hızla artıyor. Mevcut arama motorları hızlı erişim sistemleri sağlasa da, tüketicilere ihtiyaç duydukları ilgili bilgileri bulma konusunda sınırlı yardım sağlarlar. Akıllı yazılım aracıları, almanın etkinliğini ve verimliliğini artırmada gerekli araç olduğunu kanıtlıyor.

Bu makale, yazılım aracıları ile ilgili kavramları sunmakta ve bunların geri alma sürecini optimize etmedeki avantajlarını tartışmaktadır. Bu çalışma, çevrimiçi öğrenme sistemleri için web tabanlı uygulamalarda bilgi alma süreçlerinde yazılım aracılarının uygulamasını araştırmaktadır. Araştırma, Vama Teknik Üniversitesi’nde yapıldı ve Bulgaristan için yeni bir interaktif sistem önerildi.

İnternet teknolojileri ve yazılım ajanları, çevrimiçi öğrenme sistemlerinde giderek daha önemli hale geliyor. Web tabanlı eğitim ve aracıların kullanımı, geleneksel kursları geliştirme, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etme ve daha fazla insanın öğrenme toplumuna katılmasını sağlama fırsatları sunar.


Bilgi işlem Ders Notları
Bilgi ve iletişim Teknolojisi Kavramları
Bir bilgisayarda yüklü olan dosyalar hangisinde kalıcı olarak depolanır
Bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların listelenmesini sağlar
Bilgisayarda bilgi depolamak için kullanılan en temel birim
Bilgisayarda sistem penceresinden neler görüntülenir
Depolanmış komutlar dizinini yerine getiren parça
Sistem penceresinden görüntüleme


Yazılım aracıları, bu sistemlerde almanın etkinliğini ve verimliliğini arttırmada gerekli araç olduğunu kanıtlıyor. Yazılım aracıları, özellikle dağıtılmış sistemler arasında işbirliğini geliştirme ve yoğunlaştırma yetenekleri konusunda çok şey vaat ediyor. Aracılar, dinamik bir ortamda işbirliği yapar ve İnternet tabanlı sistemlerde farklı kaynaklardan etkileşime girer.

Ortak çalışan tüm aracılarla ilgili iletişim için tanımlanmış bir model olmalıdır. Bir modeli standart hale getirmek için, özelliklerinin ve farklı yazılım ajanları için uygunluğunun birçok kanıtına ihtiyaç vardır. Bu özet genel bakış, özellikle web tabanlı öğrenme uygulamalarında erişim alanına yöneliktir.

Gözlemin amacı

Bu yazıda yazılım ajanları, sanal eğitim sistemindeki geri alma sürecinde uygulama bulmaktadır. Arama kriterleri şunlardır: bir anahtar kelimenin görünme sayısı, anahtar kelimelerin birbirine yakınlığı ve anahtar kelimelerin belgenin başına yakınlığı.

Web’deki arama motorlarında olduğu gibi, çevrimiçi veritabanları, uygun konu anahtar sözcükleri bulma, çok sayıda isabetin yanı sıra alma kümelerinin azaltılamaması, sıfır isabet ve erişim kümelerinin artırılamaması ve başarısızlık gibi erişim mekanizmalarıyla ilgili sorunlar yaşar. kataloglama kurallarını anlamak gerekir.

Eşleşen terimleri ve ifadeleri bulmak için çevrimiçi erişim sistemleri oldukça güçlüdür. Muazzam miktarda belgeyi işlemek son derece maliyetli olacaktır ve bu nedenle daha iyi arama teknikleri geliştirmek, mevcut sorunlara gerçekçi bir çözüm sunar.

Varna Teknik Üniversitesi, eğitim için bu tür sanal ortamların geliştirilmesi süreçlerini desteklemek için bir yazılım araçları paketi geliştirmeye başlıyor. Bu araçlar ayrıca bilgi alımı için aracı oluşturmaya da yardımcı olur. Bu makale, bilgi alma performansını iyileştirmek için yazılım aracılarına dayalı bir sistem önermektedir.

Belirtilen hedefler şunlardır:

her kullanıcı oturumunda kullanıcı tercihlerinin aracı öğrenmesi için bir metodoloji geliştirmek. Temsilci, kullanıcının tercihlerine ve sorguların ve belgelerin bilgi içeriğine göre kendi temelini oluşturacaktır. Bir bilgi alma algoritmasını, bir kullanıcı tercihi algoritmasını, mevcut bir aramayı ve bir aracıyı entegre etmek gerekir.

Etmenlerin modellenmesi için büyük miktarda çalışma yapılmıştır, ancak şu anda mevcut teknikler, çok yüksek düzeyde insan benzeri etkileşimler üretecek kadar mükemmel değildir.

Yapı ajanları için üç temel kavram vardır. Yapı ajanlarındaki ilk yaklaşım, ajanı son programın entegre bir parçası haline getirmekten ibarettir. Avantajı, kurallar belirlendiği için kullanıcının aracıya güvenmesidir. Buradaki sorun yeterliliktedir.

Aracı, kullanıcı tarafından etkin bir şekilde kullanılmalıdır, bu nedenle kullanıcının yeterli bilgiye sahip olması gerekir. İkinci yaklaşım olan “bilgiye dayalı”, aracı, uygulama hakkında kapsamlı alana özgü bilgilere sahiptir. Burada yine yeterlilik bir problemdir çünkü bu yaklaşımın mühendisin bilgisine büyük gereksinimleri vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir