Uzaktan Eğitim Başarı Faktörleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uzaktan Eğitim Başarı Faktörleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Haziran 2022 MEB uzaktan eğitim Son dakika uzaktan eğitim kararı 0
Proje Önlemleri

Uzaktan Eğitim Başarı Faktörleri

Etkili uzaktan eğitim yüzyıllardır uygulanıyor ve çalışılıyor olsa da, ağ bağlantılı dijital teknolojinin kullanılmaya başlanması sadece son on yıl oldu. Teknolojiler ve öğretim teknikleri gelişmeye devam ediyor ve seçenekler genişlemeye devam ediyor, bu da uzaktan eğitim planlayıcılarına ve katılımcılarına optimal öğrenme deneyimleri ile sonuçlanacak kararlar almalarında yardımcı olacak bilgiye olan ihtiyacı vurguluyor.

Etkili uzaktan eğitim geliştirme ve uygulama süreci, yinelemeli bir döngü içinde gerçekleşir. Genel olarak ele alındığında, döngüdeki üç aşama (1) uzaktan eğitim hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakların temini ve hazırlanması; (2) eğitim, işletme ve araştırma alanındaki en iyi uygulamaları kullanarak eğitimin verilmesi; ve (3) hedeflere ulaşılmasını ölçmek için uzaktan eğitim sonuçlarının analizi.

Kaynaklar-Uygulamalar-Sonuçlar (RPR) döngüsünün her aşaması, diğer aşamalarda öğrenilen dersleri sürekli olarak yeniden gözden geçirir ve diğer aşamalarda elde edilen başarıların üzerine inşa edilir. Her aşama, öğrenciler, eğitmenler, destek ve tasarım uzmanları, yöneticiler ve topluluk dahil olmak üzere tüm paydaşların katılımını gerektirir.

Her aşamada tartışılan başarı faktörleri, mesleklerden, yüksek öğrenimden ve K-12 eğitiminden öğrenenler ile onlarca yıllık araştırma ve deneyime dayanmaktadır.

RPR DÖNGÜSÜNÜN KAYNAKLAR AŞAMASI

Kaliteli bir uzaktan eğitim programını sürdürmek için gerekli kaynaklar, öğrencileri, öğretim üyelerini ve programı veya kurumu etkili ve uygun öğrenme hedefine ulaşma yolunda desteklemek için mevcuttur. Duyarlı ve esnek insan kaynakları, bilgi, beceri, politikalar, prosedürler ve teknik altyapı, kalite uygulamalarına olanak tanır ve kalite sonuçlarına katkıda bulunur. Kaynakların satın alınması, geliştirilmesi ve uyarlanması devam eden süreçlerdir.

Kurumsal ve Program Kaynakları

Güçlü ve kaliteli bir uzaktan eğitim programı sağlamak için bir kurum, uzaktan eğitime kurumun misyon ve hedefleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşen bir çaba olarak değer veren bir politika ile başlar. Stratejik bir plan oluştururken, uzaktan eğitim yöneticileri ve eğitmenleri, kalite kriterlerini belirlemek için geniş bir paydaş yelpazesi ile sürekli diyalog halindedir.

Stratejik plan, programın uygulanmasıyla ilgili belirli kararlar veren personele yön veren mali ve felsefi bir taahhüttür. Uzaktan eğitimciler ve öğrenciler için ekip desteği, programın mevcut ve gelecekteki hedefleri tarafından yönetilen teknoloji ve program standartlarının geliştirilmesine yönelik bir taahhüttür.

Kurs geliştiricileri ve eğitmenleri, kurs tasarımına ve sunumuna rehberlik etmek için hedef standartlara ihtiyaç duyar. Standartların bir ortağı olarak, programın tüm bileşenlerinin standartları karşılamasını ve standartların program hedeflerine katkıda bulunmasını sağlamak için program gözden geçirme prosedürleri geliştirilmeli, uygulanmalı ve sık sık revize edilmelidir.


Uzaktan Eğitim Kapısı
e-devlet uzaktan eğitim
uzaktan eğitim selcuk.
MEB uzaktan eğitim
Uzaktan Eğitim Kapısı CBİKO
Kızılay, uzaktan eğitim
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Uzaktan Eğitim
Son dakika uzaktan eğitim kararı


Kaliteli bir uzaktan eğitim programının yönetimi, öğrencilerle açık ve doğru iletişime bağlıdır. Nitelikli eğitmenler ve destek personeli işe alınmalıdır; öğretim, içerik bilgisi ve teknik beceri ile ilgili gelişim fırsatları sağlanmalıdır; ve öğretimleri hakkında geri bildirim almaları gerekir.

Öğrenci performansı, memnuniyeti ve başarısı ile ilgili nitel girdiler en az kayıt, maliyetler, teknoloji kullanımı ve işe alma oranları gibi nicel veriler kadar önemlidir. Kapsamlı program değerlendirme sürecinin unsurları önceden tüm paydaşlara iletilmeli ve sonuçlar eksiksiz ve verimli bir şekilde raporlanmalıdır.

Fakülte ve Ders Destek Kaynakları

Nitelikli ve deneyimli uzaktan eğitim öğretim elemanlarının, uzaktan eğitim öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin istenilen tutum ve anlayışa sahip olmaları muhtemeldir. Öğretim üyelerinin uzaktan eğitimde başarılı olabilmeleri için beceri ve anlayışlarını geliştirmeleri için doğru ve eksiksiz bilgi ve eğitim ile desteklenmesi gerekmektedir. Başarılı uzaktan eğitimciler, uzaktan eğitim ortamını ve öğretim için mevcut seçenekleri anlarlar.

Kaliteli kursların tasarımını ve sunumunu desteklemek için kurumlar, eğitmenler için eğitim ve kaynak sağlamaktan sorumludur. Eğitmenler, yüksek kaliteli öğretim materyallerinin geliştirilmesini sağlayacak fiziksel kaynaklara ve insan desteğine sürekli erişime ihtiyaç duyarlar. En iyi uzaktan eğitim kursları, öğrencilerin bilgi okuryazarlığını artırmak için eksiksiz ve güncel materyalleri kullanırken, yaratıcı ifade ve kavramlara hakim olma fırsatları sağlar.

Öğrenci Destek Kaynakları

Uzaktan eğitimin odak noktası, iyi planlanmış bir programda iyi tasarlanmış bir eğitim aldıklarında çalışmaları daha iyi hale gelen öğrencilerdir. Öğrencilerin öğrenmeleri için harcadıkları zaman ve çabayı en üst düzeye çıkarabilmeleri için, akademik olmayan sorunları çözmek ve cevap aramak için harcadıkları zaman ve çabayı en aza indirmelidirler.

Bazı öğrenciler, kurslarda kullanılan araçları ve kütüphaneler ve bilgi arşivleri gibi genel öğrenme araçlarını kullanarak uygulamalı teknik eğitime ihtiyaç duyarlar. Öğrenciler öğrenme çalışmalarına başlarken, eğitmenlere, kütüphanelere ve diğer öğrenci kaynaklarına sürekli erişime ihtiyaç duyarlar. Öğrenciler, öğrenmelerini desteklemek için uygun kaynaklara yeterli erişime sahip olmalıdır. Kurum, öğrencinin çevrimiçi öğrenmede başarılı olma yeteneğini değerlendirmelidir.

Teknik Kaynaklar

En iyi plan, program, eğitmenler, materyaller ve öğrenciler verilse bile, sunum teknolojisi olmadan uzaktan eğitim gerçekleşmez. Teknoloji seçimi kararları tüm paydaşları içerir. Bir teknoloji planı, karar vericilere öğrenci sonuçlarını, program hedeflerini ve teknik fizibiliteyi göz önünde bulundurma konusunda rehberlik eder. Destek, öğrenme sürecinin tüm yönleri için teknolojinin tüm kullanıcılarını kapsar. Kullanıcılar, donanım ve yazılım kullanımlarıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyar.

Kaynaklar Aşaması için Başarı Faktörleri

• Uzaktan eğitime değer veren kurumsal politika
• Öğrencilere uzaktan eğitim vermek için stratejik plan
• Mezunların ihtiyaçlarını belirlemek için paydaş analizi
• Programın uygulanmasına ilişkin yön veren mali taahhüt
• Uzaktan eğitimciler ve öğrenciler için ekip desteği
• Uygun teknoloji altyapısı
• Kurs tasarımına ve sunumuna rehberlik edecek program standartları
• Programın tüm bileşenlerinin standartları karşıladığından ve standartların program hedeflerine katkıda bulunduğundan emin olmak için program incelemesi
• Politikaların ve beklentilerin öğrencilere etkili bir şekilde iletilmesi
• Öğrenci hizmetleri: bilgi, danışmanlık, yönlendirme ve güvenlik
• Bilgi gizliliği
• Nitelikli, deneyimli personel ve öğretim üyeleri
• Programın amaçlarına, politikalarına ve sonuçlarına toplumun katılımı
• Uzaktan eğitim ortamında öğretim hakkında fakülteye verilen bilgiler
• Kurs geliştirme için eğitmen serbest bırakma süresi
• Uzaktan eğitim pedagojisi ve teknolojisinde eğitmen eğitimi
• Kurs tasarımı ve teslimat yardımı
• İyi tasarlanmış ve uygun öğrenme materyalleri
• Öğrenci oryantasyonu ve eğitimi
• Öğrenim kaynaklarına ve eğitmenlere öğrenci erişimi
• Eğitmenler ve öğrenciler için teknik destek
• Hedefleri tüm kullanıcılara iletmek için teknoloji planı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir