Veri İletişimi ve E-Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veri İletişimi ve E-Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Haziran 2022 E öğrenme açık ders E-öğrenme Nedir Öğrenme analitiği makale 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Veri İletişimi ve E-Öğrenme

Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT), yüksek öğretimi giderek daha fazla etkilemiştir. Bilgisayar tabanlı paketler ve diğer öğrenme nesneleri, müfredatın çeşitli yönlerini açıklayarak geleneksel olarak çalışan öğrencilere faydalı bir ek sağlar. Diğer paketler, otomatik değerlendirme gibi kurs yönetiminin yönlerine yöneliktir.

Başlangıçta bu tür yazılım ve materyaller, kurs tekliflerinde yalnızca tamamlayıcı bir rol oynadı, ancak bu hızla değişti. Örneğin, Coleman ve ark. (1998), tüm ders anlatımını bilgisayar destekli öğrenme ile değiştirmeye yönelik başarılı bir erken girişimi tanımlamaktadır. WWW’nin ortaya çıkması nedeniyle kursların uzaktan verilmesi de uygun bir seçenek haline geldi.

Örneğin, Petre ve Price (1997) bilgisayar kursları için elektronik eğitimler yürütürken deneyimlerini rapor ediyor. Çeşitli türlerde çevrimiçi eğitim artık çok sayıda öğrenciye rutin olarak sunulmaktadır.

Bilgi teknolojisi tarafından desteklenen eğitim biçimlerini etiketlemek veya tanımlamak için çeşitli terimler kullanılmıştır. Bunlar arasında e-öğrenme, Web tabanlı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, dağıtılmış öğrenme ve teknoloji aracılı öğrenme yer alır; e-öğrenme, muhtemelen İnternet gibi ağların desteklediği eğitim ve öğretimi tanımlamak için kullanılan en yaygın terimdir.

E-öğrenme çeşitli nedenlerle artan bir önem kazanmıştır. Bunlar, bilginin ve küresel ekonominin yükselişini ve bir tüketim kültürünün ortaya çıkışını içerir. Öğrenciler aynı anda hem okuyabilecekleri hem çalışabilecekleri hem de aile hayatına katılabilecekleri esnek bir yapı talep etmektedirler.

Bu esneklik, çevrimiçi öğrenmeyi ve İnternet kullanımını içeren alternatif dağıtım yöntemlerine yansımaktadır. Ayrıca kültürel ve toplumsal cinsiyet farklılıklarına ve zorluk çekenlerin öğrenme ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı hale geldik. Bu ihtiyaçlar e-öğrenme ile karşılanabilir.

Bir dizi çalışma, öğrenci öğrenmesini ve e-öğrenme ile geleneksel sınıf öğretimi arasındaki memnuniyeti karşılaştırmıştır. Erken bir çalışmada, Hiltz ve Wellman (1997), ders materyali uzmanlığının geleneksel sınıftakiyle eşit veya daha üstün olduğunu ve e-öğrenme öğrencilerinin birçok boyutta öğrenmelerinden daha fazla memnun olduklarını bulmuşlardır.

Özellikle, işbirlikçi öğrenmenin gerçekleştiğini ne kadar çok öğrenci algılarsa, öğrenme çıktılarını geleneksel sınıfta elde edilenlerden daha üstün olarak değerlendirme olasılıklarının o kadar yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte, e-öğrenmenin bazı dezavantajlarını belirlediler. Bunlar, erteleme kolaylığı ve aşırı bilgi yüklemesini içeriyordu.


E-öğrenme Nedir
Öğrenme Analitiği Platformu
Öğrenme analitiği makale
Learning analytics
E öğrenme açık ders
Neden olmuş sorusuna yanıt arayan veri Analitiği
Öğrenme analitikleri eğitimde nasıl kullanılabilir
Açık ve Uzaktan Öğrenme ders notları


Daha yakın zamanda, Piccoli, Ahmad ve Ives (2001), öğrencilerin iki ortamdaki akademik performanslarının benzer olduğunu, ancak e-öğrenme öğrencilerinin daha yüksek öz-yeterlik seviyelerine sahipken, öğrenme sürecinden daha az memnun olduklarını bulmuşlardır. . Alexander’ın “bilgi teknolojisinin kullanımı öğrenmeyi tek başına iyileştirmez” şeklindeki yorumu, belki de e-öğrenmenin birçok şey olabileceği gerçeğini ve e-öğrenmeyi tanıtma niyetinin başarının garantisi olmadığı gerçeğini vurgulamaktadır.

İnternetin mümkün kıldığı farklı öğretme ve öğrenme etkinlikleri gösterilmektedir. Harasim ve Hiltz (1995) bu etkinlikleri öğrenen veya öğretmen merkezli olmak üzere iki kategoriye ayırmıştır.

Bununla birlikte, hangi kategorinin en iyi olduğu konusunda ortak bir fikir birliği yoktur ve birçok araştırmacı, grup öğrenimini vurgulayarak öğrenme etkinliklerinin bir karışımını tartışmaktadır. Şu anda, daha iyi bir e-öğrenme bilgisi geliştikçe yavaş yavaş değişeceğini umduğumuz öğretmen merkezli yaklaşımlar üzerinde hala aşırı bir vurgu var gibi görünüyor.

Bu makale, telekomünikasyon yönetimi alanında yüksek lisans derecesinde dersleri nasıl verdiğimizi ve yönettiğimizi açıklayarak harmanlanmış e-öğrenmenin bir örneğini sunar. Tamamen öğrenen merkezli eğitimle ilgili bilinen bazı endişelere karşı koymak için yeterli öğretmen merkezli etkinlikler sağlarken öğrenci merkezli eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim materyallerini küresel olarak sunmak için iletişim altyapısı olarak İnternet’i ve öğrenme ortamını sağlamak için Lotus LearningSpace’i kullanıyoruz. Yaklaşımımızın temel amacı öğrencinin öğrenme sürecini geliştirmek olsa da, bununla tutarlı başka teşvikler de vardır.

Üniversite, çalışma esnekliği ve e-öğrenmenin diğer faydalarına ihtiyaç duyan daha çeşitli öğrencileri kendine çekebilmektedir. Böylece bu tür girişimler, öğrencilerin girişte tartışılan ek ihtiyaçlarını karşılarken üniversiteye fayda sağlayabilir.

Blackboard, WebCT ve Lotus LearningSpace gibi öğrenme ve içerik yönetim sistemlerinin (LCMS) kullanımı, e-kurs geliştirmeyi fakülte için daha az külfetli hale getirdi. Bu sistemler, öğrenci etkinliğini yayınlamak, iletmek ve izlemek için bir dizi araç sağlar.

E-öğrenme için yazılımın değerlendirilmesi ve seçilmesi için çeşitli yönergeler önerilmiştir. Çevrimiçi kurslar geliştirmek ve vermek için bir yazılım aracı gereksinimlerimizi belirledikten sonra çeşitli alternatifleri değerlendirdik.

Belirlediğimiz gereksinimler şunları içeriyordu:

• Eğitmenlerin HTML kodunu programlaması ve hata ayıklaması gerekmemelidir;
• Özel yazılımlar yazmak için bilgisayar programcıları tutmak zorunda kalmadan tüm dersler aynı profesyonel görünüme ve hislere sahip olmalı ve öğrencilere tüm dersleri için her zaman aynı arayüz sunulmalıdır;
• Yazılım tamamen entegre olmalıdır (tek bir yazılım paketi, eğitmenin kurs geliştirme ve kurs yönetimi gibi gerekli her şeyi yapmasına izin vermelidir);
• Profesyonel destek.

Çeşitli alternatifleri değerlendirdikten sonra Lotus LearningSpace’i (LS) seçiyoruz. LS’nin eğitmenler tarafından başarılı kullanımının, diğer bazı popüler LCMS’de olduğu gibi, eğitmenin teknik bilgisine önemli ölçüde daha az bağlı olduğu kanıtlanmıştır. Eğitmenin HTML oluşturma ve hata ayıklama yerine öğrencilerin öğrenmesine odaklanmasını sağlar.

LS, öğrencilere ve öğretim elemanına anında geri bildirim sağlar ve öğrencilerin müfredattan geçerken karşılaştıkları ilerleme ve sorunların izlenmesini sağlar. Öğrencilerin ayrıca soru sorabilecekleri ve diğer öğrencilerle olduğu kadar eğitmenle de iletişim kurabilecekleri bir tartışma alanı vardır.

LS, öğrencilerin ve eğitmenlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak erişebilecekleri dağıtılmış kurslar oluşturmamıza olanak tanır. Öğrenciler, doğrudan bir İnternet bağlantısına sahip olmak zorunda kalmadan müfredatı gözden geçirebilmek için bir ders için materyalleri kendi makinelerine indirebilirler.

Çevrimdışı erişim yöntemini kullanmak, öğrencilerin nerede olurlarsa olsunlar öğrenmelerini ve eğitmenlerin ders materyali geliştirmesini ve yönetmesini ve kritik ağ bant genişliği gereksinimlerini azaltmasını kolaylaştırır.

Esnek öğrenci merkezli öğrenmeyi kolaylaştıran özellikler şunları içerir:

• Program – öğrencilere ödevlere, materyallere ve değerlendirmelere yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Program aracılığıyla, öğrenciler kurslarını tamamlamak için gereken her şeye bağlantı verebilirler.
• MediaCenter – eğitmen tarafından sağlanan kurs için tüm materyallere anında ve aranabilir erişim sağlar.
• CourseRoom – öğrenci grupları ve/veya öğrenciler ve eğitmenler arasında işbirliğine dayalı değişimi barındıran bir tartışma grubu tesisi sağlar.
• Profiller – öğrencilerin ve eğitmenlerin üretken ekipler oluşturmak ve kurs dışında ağ kurmak için sınıf arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir