VERİ ÖZELLİKLERİNİN EVRİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

VERİ ÖZELLİKLERİNİN EVRİMİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 Evrim Teorisi makale Evrim teorisi Nedir kısaca Evrimsel değişim Nedir 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

VERİ ÖZELLİKLERİNİN EVRİMİ

Özellik Özellikleri. Veritabanı Motorları, temel amacı depolanacak verilerin Nitelik Özellikleri ile ilgilenmek olan bir dizi yerleşik veri türüne sahiptir. Bu veri türleri kullanışlıdır ve onlarca yıldır kullanılmaktadır ve kullanıcıların veri işleme ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Diğer tüm İşlevsel Olmayan Gereksinimlerde olduğu gibi, Nitelik Özellikleri, Söylem Evreninde bildirimsel yollarla ifade edilir. Bir Nitelik Özelliği, niteliğin sahip olabileceği Değerler Kümesini tanımlar. Bu kümeler, üyelerin numaralandırılmasıyla veya niyetle tanımlanabilir.

Temel olarak, numaralandırma ile tanımlanan Nitelik Özellikleri, Nesne Kısıtlamalarına eşlenirken, niyetle tanımlananlar, DMBS’nin kısıtlamayı ifade etme yeteneği üzerine Etki Alanı Kısıtlamalarına eşlenebilir.

Bir Nitelik Özelliği numaralandırma ile tanımlandığında, böyle bir nitelik için tüm olası değerlerin listesi Veritabanında bir yerde saklanmalıdır. Böyle bir liste tutma nesnesinin anahtarı olmadığında, bir içerme bağımlılığı haline gelecektir. Aksi takdirde, bir referans bütünlüğü kısıtlaması olarak gerçekleştirilecektir.

İlişki Özellikleri. Farklı öznitelikler arasındaki bağlantı, veri işleme zenginliklerinin ve problemlerinin çoğunun kaynağıdır. Bu bağlantılar, genellikle farklı nesnelere veya varlıklara ait olan en az iki öznitelik içerdiğinden, Nitelik Özelliklerinden daha geniş bir kapsama sahiptir.

Yazılım yapay ürünleri söz konusu olduğunda, gerçek dünyadaki şeyler (kişiler, nesneler, faaliyetler, vb.) arasındaki bağlantılar, gelişimlerinin tüm süreci boyunca mevcuttur. Er ya da geç, bu şeyler arasındaki bağlantılar veri İlişkileri haline gelir.

Bunun ne kadar kısa sürede gerçekleşeceği yazılım tasarımı yaklaşımına bağlıdır. Bazı İlişkiler ikilidir (kardinaliteler 1:1, 1:N, N:M olabilir); ancak, İlişkiler üç veya daha fazla gerçek nesneyi birbirine bağlayabilir. İlişkilerin veri havuzunda kalıcı hale gelmesi gerektiğinde, bariz bir sorunun analiz edilmesi gerekir: nasıl korunurlar? Bazı çok eski yaklaşımlar, İlişkiyi ifade etmek için bağlantılı verileri bir araya getirir.

Bu yaklaşımların, özellikle İlişki kardinalitesi 1:1 olmadığında, bilinen birçok dezavantajı vardı. Bu fazlalık aynı zamanda yeni bir sorunun kaynağı olarak da biliniyordu: verilerin tutarlılığı, ilk veritabanı modellerinin oluşturulmasına iten nedenlerden biriydi.

Varlıklar veya nesneler arasındaki kardinalitesi N:M olan bir İlişki yeni problemler ortaya çıkarır. İlk olarak, İlişkinin kendisine ait nitelikler olabilir ve ikincisi, birden fazla bağlantıya ihtiyaç vardır. Fazlalık azaltılabilir veya veriler arasındaki bağlantıların başka yollarla ifade edilmesinden kaçınılabilir.

Bu, gerçek dünyada bulunmayan ancak bağlantıyı temsil etmek için kullanılan verilere özel bir niteliğin dahil edilmesi anlamına gelir. Bu öznitelik, ilgili verilerin nerede saklandığını söyleyen fiziksel bir referans veya ilgili verilerin bulunmasına izin veren bir anahtar özniteliği tutan mantıksal bir referans olabilir.


Evrimi çürüten deliller
Evrimsel değişim Nedir
Biyolojik evrim Nedir
Evrim teorisi Nedir kısaca
Evrimsel Süreç 2
Canlıların evrimsel gelişim sırası
Evrim Nedir
Evrim Teorisi makale


Her iki durumda da, artıklık sorunu bir başvuru bütünlüğü sorunu ile değiştirilir. Özetlemek gerekirse, verileri bilgisayar kaynaklarında depolamak için kullanılan teknik, aşağıdaki sorunlardan birini veya her ikisini de yaratacaktır: Veri Yedekliliği veya Referans Bütünlüğü.

Nasıl referans alınırsa alınsın, atıfta bulunulan veriler her ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir olmalıdır. Ancak, yönlendirilen veriler, yönlendirilen verilerden bağımsız olarak saklandığı ve işlendiği için bağlantı kaybolabilir.

Buna Referans Bütünlüğü sorunu denir. Çoğu durumda İlişkiler, Nesne Kısıtlamalarına eşlenir. Ancak, olası değerler kümesi küçük olduğunda İlişkiler Etki Alanı Kısıtlamalarına indirgenebilir. Öte yandan, karmaşık İlişkiler, Genel Kısıtlama yoluyla uygulanmasını zorlar.

İş kuralları. Her organizasyon, bir şekilde davranışları kısıtlar. Bu, hangi verilerin gerçekleştirilebileceğini (veya gerçekleştirilmeyebileceğini) tanımlayan kısıtlamalarla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bir İş Kuralı, genellikle bir veri parçasının doğru durumunu tanımlayan bildirim cümlesidir.

İş Kurallarını belirleme süreci genellikle yinelemeli ve buluşsaldır, burada kurallar genel kuruluş politikası beyanları olarak başlar. Politika resmi ve spesifik olsa bile, tipik olarak genel ve gayri resmi bir tarzda tanımlanır ve onu ne yapılacağına dair anlamlı spesifik ifadelere çevirmek genellikle sorumlu kişiye kalır.

Bu ifadeler yalnızca bazen belirli bir politikadan kaynaklanır. Daha sıklıkla, organizasyonun günlük işleyişinden kaynaklanırlar. Bu cümleler bazen açık, bazen (belki de kasıtlı olarak) belirsizdir ve çoğu zaman birden fazla fikir içerir.

Bir İş Kuralı, görünümü nedeniyle Nitelik Özellikleri ve İlişkiler ile karıştırılabilir. Kapsamı yalnızca bir öznitelik olan bir İş Kuralı, aslında tüm özelliklerini paylaşan bir Nitelik Özelliği ile aynı yapıya sahiptir. Öte yandan, aynı veya farklı varlık veya nesnelere ait birden fazla niteliği içeren İş Kuralları, İlişkilere benzer veya oldukça farklı olabilir.

Genel Kısıtlama, geçici sorunları içerdiğinde dinamiktir. Bu, değerlendirmesinin, katılan verilerin evriminin bir tür kaydını veya kısıtlamanın mevcut ve gelecek verilere ihtiyaç duyduğunda bir tür kayıt gerektirdiğini gösterir.

Yukarıda bahsedildiği gibi, saklanan verilerin bütünlüğünü garanti etme ihtiyacı, farklı Veritabanı paradigmaları yaratarak Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (DBMS) evrimini yönlendiren kilit faktörlerden biriydi ve hala da öyle. Aşağıdaki paragraflar, en popüler paradigmaların Veritabanı bütünlüğü sorununu nasıl gördüğü hakkında kısa bir özet verir.

İlişkisel Veritabanları. İlişkisel veritabanlarında, temel olarak bağımlılıklar adı verilen temel bir kısıtlama sınıfına dayanan zengin bir kısıtlama teorisi ortaya çıkmıştır. Ana motivasyonu, ilişkisel modele daha fazla semantiği dahil etmektir.

İlişkisel model terimi, bu nedenle, veri yapısı olarak ilişkilere sahip olan ve sorgulama yeteneklerinin, güncelleme yeteneklerinin ve bütünlük kısıtlamalarının bir kısmını veya tamamını içeren geniş veritabanı modelleri sınıfına atıfta bulunur hale gelmiştir.

Halihazırda senaryoda (ve kendi evrim süreçlerinde) bulunan diğer veritabanı paradigmalarına ilişkin birçok fikir, araştırmacılar ve satıcılar tarafından ödünç alınmış ve mevcut ilişkisel ürünlere dahil edilmiştir. Bu gerçek, ilişki sonrası veritabanları olarak bilinmeye başlayan, tamamlanmamış ve genişletilmiş ilişkisel motor türleri yarattı. İlişkisel model için öngörülen tüm hususlar yerine getirilmediği için eksiktirler ve aktif özellikler gibi bazı diğer alanlarda daha ileri gittikleri için genişletilirler.

Aktif Veritabanları. Tepkisel davranışı desteklemek, bir veri tabanı yönetim sisteminin üretim kuralı sistemi perspektifinden görülebileceğini ima eder. Bu üretim kuralları, bugün veri tabanı terminolojisinde aktif kurallar veya basitçe tetikleyiciler olarak iyi bilinmektedir. Bir olayın meydana gelmesiyle motive edilen, tipik olarak bir veritabanı işlemi olan ve bu uyarana tepki veren bir hesaplama şeklidir.

Etkin kurallar, olaylar ve veritabanı nesneleri hakkında bilgi toplamak ve olayların bir eylem gerektirip gerektirmediğine karar vermek için veritabanına sorgular oluşturabilir. Ardından, normalde herhangi bir veritabanı işlemi dizisi olan eylemleri yürütebilirler.

Tepkisel davranış, bütünlük kısıtlamalarının tatminini ve uygulanmasını kontrol etmenin ilginç ve pratik bir yolu olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bütünlük kısıtlaması bakımı, gerçekleştirilmiş görünüm bakımı (özellikle depolama alanında faydalıdır) ve İş Kurallarının uygulanması, reaktif davranışa sahip veri havuzlarının tek uygulama alanları değildir.

Diğer ilginç uygulama alanları, denetim amacıyla verilerin kopyalanması, veri örneklemesi, iş akışı işleme, zamanlama, gerçek zamanlı uygulamalar ve diğerleridir. Aslında, bugün piyasada sunulan hemen hemen tüm ürünler, müşteri tarafında karmaşık tepkisel davranışı desteklemektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir