Veri Seçimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veri Seçimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Eylül 2021 Kaliteli veri nedir Kolay veri Nedir Min-max normalizasyon formülü Normalizasyon yöntemleri Üst veri Nedir Veri özellikleri Nelerdir Verinin anlamlı ve kullanılabilir formuna ne denir 0
Program Tipolojisi

Veri Seçimi

Analizler için yeterli veri puanları toplamak için birkaç yıl için test puanları toplanır. Mevcut en son yıllar 2000–2005 yıllarıdır. O yıllarda Mali Muhasebe ders ve sınavlarında önemli bir değişiklik olmadı. Belirtildiği gibi, uzaktan eğitim varyantı için her yıl üç sınav ve harmanlanmış öğrenme varyantı için her yıl iki sınav düzenlenir.

Toplamda bu, 2000–2005 arasındaki 6 yıllık dönemde 30 sınavla sonuçlanmalıdır. Ancak, planlanan ek sınavlar nedeniyle, 19’u uzaktan eğitim varyant sınavı ve 13’ü harmanlanmış öğrenme varyant sınavı olmak üzere toplam sınav sayısı 32’dir. Bu iki sınav türü her zaman aynı değildir, ancak sorular tek bir soru veritabanından türetildiği için büyük ölçüde benzerlik gösterir. Her sınavın düzeni ve içeriği aynıdır.

Bu 32 sınav seti kullanılarak, sınav verilerini içeren iki farklı elektronik bilgi sistemi kullanılarak detaylı bilgiler toplanmıştır. Harmanlanmış öğrenme varyantı bilgi sistemi, tüm bireysel öğrenciler için tüm alt soruların test puanları hakkında bilgi sağlar.

Uzaktan eğitim bilgi sistemi, bu bilgiyi bireysel öğrenci başına değil, yalnızca sınav başına olan toplu düzeyde sağlar. Tüm sınavlar için, tüm alt sorular bu çalışmanın yazarları tarafından Bloom taksonomisine ve bu taksonominin gözden geçirilmiş bir versiyonuna dayalı olarak bilişsel boyutlarına göre indekslenmiştir.

Üç tür soru ayırt edildi: öğrencilerden ders materyalinden bilgileri tekrarlamalarının istendiği bilgi soruları; öğrencilerin belirli bir bağlamda bilgi ve prosedürleri uygulamak zorunda oldukları uygulama soruları; ve öğrencilerden bilgi ve prosedürleri diğer alan alanlarına uygulamalarının istendiği içgörü soruları.

Bu çalışmaya dahil edilen öğrenciler ve sınav sorularının türü ile ilgili bazı tanımlayıcı ve t-testi istatistiklerini sunmaktadır.

Veriler, harmanlanmış öğrenme varyantı öğrencilerinin uzaktan eğitim varyantı öğrencilerinden daha fazla olduğunu göstermektedir; ancak her iki grup da veri analizleri için yeterince büyüktür. Her iki değişken türü için de farklı soru türlerinin oranı önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Ancak, sınav sorularının türünde iki öğrenci grubu arasındaki mutlak farklar küçüktür.

Her iki öğrenci grubu için de yaklaşık beş öğrenciden biri kızdır. Dolayısıyla cinsiyet ve sınav sorularının türü açısından her iki grup da karşılaştırılabilir niteliktedir. Önceki eğitim seviyelerindeki farklılıkların da sınav puanlarını etkileyebileceğini unutmayın. Bu nedenle öğrencilerin önceki eğitim düzeyleri kategorize edilmiştir.

Her iki öğrenci popülasyonu tamamen karşılaştırılabilir olmasa da, her iki gruptaki öğrencilerin çoğu önceden üniversite düzeyinde eğitime sahiptir. Her iki grup için de bu, tipik olarak bir işletme yönetimi koleji olan HEAO olarak adlandırılır.

Finansal muhasebe dersinin aynı içeriği, sınav soru türlerinin büyük ölçüde benzer oranları ve öğrencilerin büyük ölçüde karşılaştırılabilir önceki eğitim seviyeleri dikkate alındığında, her iki öğrenci popülasyonunun sınav puanları karşılaştırılabilir olmalıdır. 

Veri özellikleri Nelerdir
Veri Nedir
Üst veri Nedir
Kaliteli veri nedir
Verinin anlamlı ve kullanılabilir formuna ne denir
Kolay veri Nedir
Normalizasyon yöntemleri
Min-max normalizasyon formülü

Veri Analizleri

Bu makalenin araştırma sorusu, ek harmanlanmış öğrenme öğretiminin sınav puanları üzerindeki etkisinin ne olduğunu incelemek olduğundan, aşağıdaki genel test puanları hakkında bilgi sağlar, ayrıca bilgi, uygulama ve içgörü soruları için test puanları her iki öğrenci için ayrı ayrıdır. nüfus. Her iki öğrenci popülasyonunun da mümkün olduğunca karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için, “0” ile tüm gözlemler veri setinden silinmiştir.

Rakamlar, her iki öğrenci popülasyonu için genel test puanlarının yaklaşık %54 oranında neredeyse benzer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, uzaktan eğitim öğrencileri için hem bilgi hem de içgörü sorusu puanları daha yüksektir. Harmanlanmış öğrenme öğrencileri için daha yüksek olan uygulama soru puanları için bunun tersi geçerlidir. Tüm sınav soruları için, harmanlanmış öğrenme öğrencileri için standart sapmalar belirgin şekilde daha yüksektir ve bu öğrenciler arasında daha büyük farklılıklar olduğunu gösterir.

Regresyon katsayıları, harmanlanmış öğrenme değişkeni ile genel sınav puanı arasında bir ilişki görmemektedir. Ancak, harmanlanmış öğrenme varyantı için bilgi ve içgörü sorularında daha düşük puanlar ve uygulama sorularında daha yüksek puanlar gösterirler. Regresyon katsayıları ayrıca, erkek öğrencilerin genel sınav puanlarının daha düşük olduğunu ve bilgi sorularında daha düşük puan aldıklarını gösterir.

Öğrenciler sadece cinsiyet açısından değil, önceki eğitim düzeyleri açısından da farklılık göstermektedir. Uzmanlık öncesi eğitim düzeyine sahip öğrenciler daha yüksek genel sınav puanları elde etseler de, genel olarak, özellikle lise ve orta düzey mesleki eğitim kategorileri için az sayıda gözlem dikkate alındığında, önceki eğitim düzeyinin farklı kategorileri arasındaki farklar küçüktür.

Bu, önceki eğitim seviyesindeki farklılıkların uzaktan eğitim ve harmanlanmış öğrenme öğrenci popülasyonlarının karşılaştırılabilirliği üzerinde sadece küçük bir etkiye sahip olduğu sonucunu desteklemektedir.

Çok değişkenli OLS regresyon istatistikleri, tek değişkenli istatistikleri doğrular, yani uzaktan eğitim öğrencileri ve harmanlanmış öğrenme öğrencileri benzer genel sınav puanlarına sahiptir. Ancak, bu çalışmada kullanılan üç tür soruda farklı puanları vardır: bilgi, uygulama ve içgörü soruları.

Sonuçlarımızın bir finansal muhasebe dersinin özellikleri tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini araştırmak için, hem uzaktan eğitimde hem de harmanlanmış öğrenme varyantında öğretilen diğer iki dersi de inceledik. Bunlar bir finansal yönetim kursu ve bir planlama ve kontrol kursudur.

Veri sınırlamaları nedeniyle, bu dersler için yalnızca genel harmanlanmış öğrenme etkisi incelenmiştir. İstatistiksel sonuçlar (raporlanmamıştır), finansal yönetim dersi için, harmanlanmış öğrenme öğrencilerinin en büyük kısmı uygulama sorularından oluşan sınavlarda daha yüksek sınav puanlarına sahip olduğunu göstermektedir. Planlama ve kontrol dersi için, harmanlanmış öğrenme öğrencileri, ağırlıklı olarak içgörü sorularından oluşan sınavlarla daha düşük sınav puanlarına sahiptir. Bu sonuçlar, finansal muhasebe kursuna ilişkin bulgularımızı doğrulamaktadır.

Genel olarak, sonuçlar bu çalışmada eğitim ortamında küçük ölçekli grup toplantılarının eklenmesinin daha yüksek genel sınav puanları ile ilişkili olmadığını göstermektedir. Özellikle, ek toplantıların bir sonucu olarak, öğrenciler uygulama sorularında daha yüksek puanlar alabiliyor gibi görünüyor, ancak bilgi ve içgörü sorularında daha düşük puanlar pahasına.

Öte yandan, düşük R2 puanları, harmanlanmış bir öğrenme ortamı sağlamanın etkinliği konusunda bazı şüpheler uyandırmaktadır. (Olumlu) bir harmanlanmış öğrenme etkisinin yokluğunun olası bir açıklaması, bu araştırma tasarımındaki çoğu kolej öğretmeninin bir eğitime sahip olmadığı için, OUNL sınav görevlileri ve kolej öğretmenleri arasında farklı bir “öğrenme” ve “bilgi” anlayışı olabilir. Bir başka olası açıklama, iki öğrenci popülasyonunun karşılaştırılabilirliğini sorgulayan bir kendi kendini seçme yanlılığının varlığı olabilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir