Araştırma Ayarı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Araştırma Ayarı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Eylül 2021 araştırma basamakları 6. sınıf Bilimsel araştırma Bilimsel araştırma ve özellikleri Genel araştırma TÜRLERİ Nevşehir araştırma ödevi Nicel araştırma yöntemleri Numerik araştırma Ne Demek Teorik araştırma nedir 0
İnternetin  Sınıflandırılması

Araştırma Ayarı

Uzaktan eğitim varyantı ile harmanlanmış öğrenme varyantının karşılaştırılması, gelişmiş bir finansal muhasebe kursunun verilerine dayanmaktadır. Kurs, halihazırda iyi bir muhasebe bilgisine sahip olan ve bilgi tabanını Hollanda finansal muhasebesi alanına ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun gerekliliklerine genişletmek isteyen öğrencilere yöneliktir.

Dersin ana konuları finansal muhasebe teorileri ve kavramsal çerçeveler, muhasebe araştırması, finansal analiz ve Hollanda Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının özellikleridir. Bu konuların yanı sıra finansal tablolardan karşılıklar, maddi olmayan duran varlıklar, finansal araçlar, konsolidasyon, kiralama ve kurumlar vergisi gibi çeşitli unsurlar detaylı olarak incelenmektedir.

Dersin nihai amacı, öğrencilerin finansal raporları analiz edebilmeleri ve aynı zamanda finansal tabloları (bölümlerini) hazırlayabilmeleri için geniş ve ayrıntılı bir finansal muhasebe bilgisi edinmeleridir.

Uzaktan eğitim varyantında, Finansal Muhasebe kursu Hollanda Açık Üniversitesi (OUNL) tarafından sunulmaktadır. OUNL, Hollanda ve Belçika’nın Felemenkçe konuşulan bölgesindeki öğrenciler için uzaktan eğitime adanmış bir üniversitedir. Ortalama olarak, yılda yaklaşık 24.000 öğrenci OUNL’a kayıtlıdır.

Uzaktan eğitim varyantında, ders işletme ekonomisi ve OUNL’nin işletme yönetimi alanında yüksek lisansta zorunludur. Kurs materyali, standart bir finansal muhasebe ders kitabından ve OUNL tarafından geliştirilen ek materyalden (bir çalışma kitabı, bir web sitesi ve öğrenciler için web tabanlı bir tartışma grubu) oluşur. Kurs kendi kendine çalışma için geliştirilmiştir, ancak gerekirse öğrenciler e-posta yoluyla akademik personele soru yöneltebilirler. Çalışma kitabı, öğrencilere ders kitabı materyalinde rehberlik etmek için tasarlanmıştır ve ek inceleme ödevleri içerir.

Kurs, her iki varyant için aynı OUNL eğitmenleri tarafından derlenen ve derecelendirilen yazılı bir sınav yoluyla değerlendirilir. Ortalama bir sınav, farklı konu alanlarını temsil eden yaklaşık 40 açık uçlu sorudan oluşur. Seçilen konu alanları sınavdan sınava değişir. Sınavlar yılda üç kez Hollanda ve Belçika’daki 18 OUNL eğitim merkezinde yapılır. Ortalama olarak, yaklaşık 90-100 öğrenci kursu alır.

Karma öğrenme varyantında kurs, ileri düzey bir uzman profesyonel yüksek lisans programı olan “Finansal Kontrolör” programının bir parçasıdır. Program, finansal yöneticiler için tasarlanmıştır ve finansal ve yönetim muhasebesi, yönetim bilgi sistemleri ve finansal yönetim alanlarındaki yüksek lisans düzeyindeki derslerin bir birleşimidir. Program, OUNL ile işbirliği içinde bir dizi Hollanda koleji (“Hogescholen”) tarafından sunulmaktadır.

Finansal muhasebe dersinin bu karma öğrenme türünde, ders için OUNL materyali (ders kitabı, çalışma kitabı, web sitesi, öğrenciler için web tabanlı tartışma grubu ve e-posta başına akademik personel desteği) de kullanılır, ancak bu değişkende ek küçük ölçekli grup toplantıları sağlanmaktadır.

Bilimsel araştırma
Nicel araştırma yöntemleri
araştırma basamakları 6. sınıf
Teorik araştırma nedir
Nevşehir araştırma ödevi
Numerik araştırma Ne Demek
Genel araştırma TÜRLERİ
Bilimsel araştırma ve özellikleri

Bu toplantılar, kolejlerden öğretim görevlileri ve finansal muhasebe uzmanları tarafından organize edilmektedir. Üniversite öğretim görevlileri, öğrencilerle yaptıkları toplantılarda ders materyallerini nasıl uygulamaları gerektiğini açıklayan OUNL’den bir kılavuz alırlar. Kılavuz, öğrencilere finansal muhasebe konularını nasıl analiz etmeleri gerektiğini ve yalnızca bilgiyi yeniden üretmelerini gösterme ihtiyacını vurgulamaktadır.

Öğretim yöntemlerine doğrudan tanık olmadığımız için bu kılavuzun kullanım kapsamını belirleyemiyoruz. Kişilerarası beceriler gibi belirli beceriler sınıf ortamında daha etkili bir şekilde elde edilebilse de, bu tür beceriler bu özel finansal muhasebe kursunun küçük bir bölümünü oluşturur.

Bu ortamda kursu tamamlamak için gereken yaklaşık sürenin %25’i ek toplantılar ve %75’i kendi kendine çalışma ile alınır. Toplantılar için maksimum grup büyüklüğü 20 katılımcıdır, ancak toplantılara ortalama 10-15 öğrenci katılmaktadır. OUNL-profesörleri, uzaktan eğitim yerleştirme sınavlarında kullanılan materyalle seviye ve içerik olarak karşılaştırılabilir olan sınav materyalini hazırlar ve derecelendirir. Sınavlar kolejler tarafından yılda iki kez düzenlenir.

Finansal Muhasebe kursu için yıllık öğrenci sayısı, karma öğrenme ortamında uzaktan eğitim ortamına göre daha fazla olmuştur. Bununla birlikte, son birkaç yılda, muhtemelen ekonomik koşulların bir sonucu olarak, Mali Kontrolörler programındaki öğrenci sayıları azalmıştır. Örneğin 2002 yılında bu programa 200 öğrenci kayıt olurken, 2005 yılında bu sayı 97 öğrenciye düşmüştür. Uzaktan eğitim varyantındaki öğrenci sayıları da azalmıştır.

Uzaktan eğitim varyantı ile harmanlanmış öğrenme varyantı arasındaki temel farklar, kolejlerde sunulan ek küçük ölçekli grup toplantıları ve araştırma süresi boyunca her bir varyanta kayıtlı toplam öğrenci sayısıdır. Uzaktan eğitim ve harmanlanmış öğrenme öğrencileri için okulu bırakma oranları benzerdir.

Kursu her iki varyantta da alan öğrencilerin çoğunluğu, işletme çalışmaları alanında üniversite diplomasına sahiptir. Ancak, uzaktan eğitim varyantında, öğrencilerin yaklaşık onda biri halihazırda işletme ekonomisi veya işletme yönetimi dışında başka bir alanda kısmi veya tamamlanmış bir üniversite diplomasına sahiptir. Harmanlanmış öğrenme varyantı için, bu önceki eğitim biçimine sahip öğrenci sayısı ihmal edilebilir düzeydedir.

İki değişken arasındaki farkları göz önünde bulundurarak, küçük ölçekli grup toplantıları sonucunda harmanlanmış öğrenme öğrencileri için farklı bilişsel boyutlarda daha yüksek puanlar bekliyoruz.

Veri Seçimi

Sonraki analizler için yeterli veri puanları toplamak için birkaç yıl için test puanları toplanır. Mevcut en son yıllar 2000–2005 yıllarıdır. O yıllarda Mali Muhasebe ders ve sınavlarında önemli bir değişiklik olmadı. Belirtildiği gibi, uzaktan eğitim varyantı için her yıl üç sınav ve harmanlanmış öğrenme varyantı için her yıl iki sınav düzenlenir.

Toplamda bu, 2000–2005 arasındaki 6 yıllık dönemde 30 sınavla sonuçlanmalıdır. Ancak, planlanan ek sınavlar nedeniyle, 19’u uzaktan eğitim varyant sınavı ve 13’ü harmanlanmış öğrenme varyant sınavı olmak üzere toplam sınav sayısı 32’dir. Bu iki sınav türü her zaman aynı değildir, ancak sorular tek bir soru veritabanından türetildiği için büyük ölçüde benzerlik gösterir. Her sınavın düzeni ve içeriği aynıdır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir