Veri Toplama Metodolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veri Toplama Metodolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Haziran 2022 Nitel veri toplama Teknikleri Veri toplama süreci nedir Veri toplama Teknikleri 0
Faaliyet Raporu

Müfredat Geliştirme Bağlamı

Önceki bölümlerde, WBE müfredat geliştirme pragmatik bir bakış açısıyla açıklanmıştır. Ancak, henüz bahsedilmeyen bazı mevcut ve aynı zamanda gelecekteki zorluklar, müfredat geliştirme sürecinde daha önemli hale gelmiştir.

Bu temalar birbiriyle ilişkili üç kategoride özetlenmiştir: 1) etik ve yasal konular; 2) kalite güvencesi ve akreditasyon; ve 3) yönetimsel ve organizasyonel konular. Zorluklar kısmen literatürden ve kısmen pratik deneyimlerden kaynaklanmıştır ve tasarım ve eğitim yazılımı sağlamada daha küresel bir perspektif beklendiğinden, hem ulusal hem de uluslararası müfredat geliştirmeyi ilgilendirmektedir.

Etik ve Hukuki Konular

Web-tabanlı eğitim, İnternet üzerinden erişilebilen birçok bilgi kaynağından yararlanmak için iyi fırsatlar sunar. Ancak sorun, bilginin kalitesidir: kitle arasından uygun bilginin nasıl seçileceği ve yanlış bilgi kullanımından kanılması gerekir.

En kötüsü, İnternet, telif hakkı mülahazalarına yol açan fabrikasyon, sahtecilik ve intihal için bir araçtır. Ayrıca, etik açıdan bakıldığında, öğrencilerin mahremiyeti ve mahremiyeti ile Web tabanlı ortamda saygılı ve onurlu davranmaları zorunludur.

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

Kalite, WBE’de çok önemli bir husustur: kurs tasarımı, sunumu ve değerlendirmesi için ortak kalite standartları yoktur ve bir akreditasyon sistemi de yoktur. Bazı kurumlar ve ülkeler (örneğin Birleşik Krallık), çevrimiçi programların geleneksel yöntemlerle sunulanlara eşit kalitede olduğunu gösteren kalite güvence protokolleri geliştirmiştir.

Öğrencilerin bakış açısından önemli olan soru, derslerin müfredatın bir parçası olarak nasıl kabul edilebileceğidir; farklı eğitim kurumlarının ulusal ve uluslararası diğer kurumlardan verilen dersleri nasıl tanıdığı önemlidir.

Bir kalite sorunu, Web tabanlı kurslar, öğrenme materyalleri veya İnternette mevcut olan öğrenme araçları hakkındaki bilgileri içeren bilgi tabanlarının (portallar, kayıtlar) eksikliği ile ilgilidir. Müfredat geliştirme açısından, bu tür meta-bilgi çok faydalı olacaktır ve potansiyel olarak öğretmenin iş yükünü azaltabilir.

Ancak öğretmenler, kendi hazırladıkları materyalleri ve deneyimlerini eğitim kurumlarındaki meslektaşlarıyla paylaşmak konusunda pek istekli değiller. Ancak, MIT Open Courseware bir istisnadır ve tüm dünyada açıktır ve kullanılabilir. MIT, kurs modelleme için standartlaştırılmış bir süreç sunar ve işbirliğini ve disiplinler arası öğretimi genişletmeyi teşvik eder. Kayıtlar ayrıca öğrencilere mevcut Web tabanlı kurslar hakkında bilgi sağlayacaktır.


Veri toplama Teknikleri
Veri toplama süreci nedir
Birincil veri toplama yöntemleri
Veri toplama süreci nasıl yazılır
Veri toplama süreci Aşamaları
Nitel veri toplama Teknikleri
Veri toplama örnekleri
Nicel veri toplama teknikleri


Yönetimsel ve Organizasyonel Konular

Öğretimde bireycilik geleneği, farklı eğitim kurumlarında hala örgüt kültürünün bir parçasıdır. En iyi ihtimalle, organizasyon kültürü hem Web tabanlı müfredat geliştirmeyi hem de ortak öğretimi destekleyebilir.

Hem insan hem de teknik kaynakların tahsisi ve yöneticilerden net bir stratejik karar, fakülte gelişimi ve WBE’nin müfredata dahil edilmesi için gerekliliklerdir.

Zaman ve kaynakların yanı sıra, kuruluş ve yöneticilerinin WBE’ye karşı olumlu bir tutuma sahip olmaları ve onun uygulanmasını teşvik etmeleri esastır. Bununla birlikte, öğretim ve müfredat geliştirme çalışmalarına öncülük eden yönetimsel yaklaşım, farklı eğitim organizasyonlarında henüz görülmemektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, WBE için tutarlı bir paradigma yoktur, bunun yerine eğitimde Web’den yararlanmanın birden çok yolu vardır ve bunlar öğretilen konuya ve öğrencinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişecektir. Müfredat geliştirme, farklı paydaşlardan çok fazla çaba gerektirir ve bu nedenle, uzun vadeli WBE geliştirme stratejileri için motivasyon ve taahhüt, kurumsal düzeyde de gereklidir.

Ayrıca, Web tabanlı eğitimin kültürel uyumu ve daha hızlı bilgi dönüşümünü desteklediği görülmektedir. Standardizasyon ve kayıtlar, uluslararası işbirliği gerektiren WBE’nin daha iyi kullanımına yönelik gelecekteki adımların önemli bir parçasıdır.

Veri Toplama Metodolojileri

World Wide Web’in (WWW) kullanımını içeren deneysel çalışmalar, yönetim bilgi sistemleri (MIS), pazarlama ve e-ticaret gibi disiplinlerde giderek yaygınlaşmaktadır.

Bu çalışmaların odak noktası çeşitlidir ve insan faktörleri ve arayüz tasarımı konularını, bilgi işleme ve arama stratejileri konularını, satıcı güvenilirliği konularını veya sayısız başka konuyu içerebilir.

Araştırılan konu ne olursa olsun, çevrimiçi Web araştırması için veri toplamanın genellikle can sıkıcı bir sorun olduğu ortaya çıkar ve ideal araştırma tasarımları, makul bir veri yakalama mekanizması bulmak adına sıklıkla feda edilir. Bu makalede, Web tabanlı deneyler yürütülürken ortaya çıkan bazı metodolojik karmaşıklıkları tartışıyoruz. Ardından, bu sorunları ele alan yenilikçi, yazılım tabanlı bir metodoloji açıklıyoruz.

İlgili zorluklara rağmen, araştırma topluluğu Web tabanlı deneysel araştırmanın önemini kabul etmiştir. Aktif sunucu sayfası (ASP) komut dosyalarına veya benzerlerine dayanan sunucu taraflı veri toplama yaklaşımları, bazı durumlarda faydalı olabilir. Örneğin, indirme süresinin etkisini araştırmak istediğiniz durumu düşünün.

Bu, örneğin, kullanıcı memnuniyetini ve Web sitesi başarısını etkileyen bir faktör olarak incelenmiştir. ASP komut dosyalarını kullanarak, bir Web sayfasına kolayca bir gecikme mekanizması oluşturulabilir, böylece sunucu istenen sayfanın istemciye sunulmasını kesin, önceden belirlenmiş bir süre geçene kadar geciktirir.

Farklı deneysel tedavi seviyeleri, yalnızca Web sayfasına yazılan gecikme süresini manipüle ederek gerçekleştirilir. Burada, sıradan bir tarayıcı kullanan deneysel denek, sayfanın istendiği zaman (örneğin, bir köprüye tıklayarak) ve sayfanın tarayıcıda kullanılabilir olduğu zaman arasındaki gecikme nedeniyle sayfanın indirilmesinin yavaş olduğu algısına sahip olacaktır.

Başka bir senaryo olarak, araştırmacının, sayfa erişim sırası ile birlikte hangi sayfalara erişildiğini göz önünde bulundurarak son kullanıcının Web arama stratejisini incelemek istediği durumu düşünün. Bu durumda, sözde tıklama akışı verilerini analiz edebiliriz.

Aslında araştırma topluluğu, araştırmacıları gelecekteki Web çalışmalarında “tıklama akışları yoluyla kullanım ve keşif verilerini toplamanın müdahaleci olmayan yollarından” yararlanmaya çağırdı. Burada yine Web sayfalarındaki ASP betikleri, her sayfa isteğini (sayfa kimliği, sunucu zaman damgası) bir sunucu veritabanına kaydederek basit bir veri toplama mekanizması sağlayabilir. Yukarıdaki araştırma senaryolarının her ikisinde de, deneyde Internet Explorer (IE) gibi standart Web tarayıcı yazılımı kullanılabilir.

Bu araştırma durumları göz önüne alındığında, istemci taraflı veri toplama mekanizmalarının da aynı kolaylıkla oluşturulabileceği açıktır. Her iki durumda da, gerekli görevleri yerine getirmek için Java uygulamaları, Java komut dosyaları veya VB komut dosyaları HTML sayfalarına gömülebilir ve yine standart tarayıcı yazılımı kullanılabilir.

Bu istemci tarafı yaklaşımındaki tek fark, veri toplamanın sunucu makinesi yerine istemci tarafından yapılmasıdır. İstemci taraflı yaklaşımda Web sayfaları yerel olarak depolanabilmesine ve dolayısıyla WWW’ye ve hatta ağ erişimine gerek olmamasına rağmen, her iki yaklaşım da diğerine belirgin bir fayda sağlamaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir