Veritabanı Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Veritabanı Desteği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2022 Veri tabanı Programları Veri tabanı yönetim sistemi Nedir Veritabanı Yönetim Sistemleri 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Veritabanı Desteği

Bir m-ticaret uygulamasının sağlanmasındaki üç temel unsur olan mobil cihaz, mobil iletişim ve veri tabanı desteği ortogonal olarak kabul edilebilir. Birincisi, mobil cihazların çeşitliliği, hesaplama gücü, programlama kolaylığı, işletim ortamlarının birlikte çalışabilirliği ve yardımcı cihazlar için destek açısından büyük ölçüde farklılık gösterir.

Bazı mobil istemciler, bir masaüstüne yakın kapasiteye sahip üst düzey bir dizüstü bilgisayarı temel alabilir. Diğer mobil istemciler, düşük kaliteli bir PDA veya hücresel W AP veya GPRS telefonuna dayalı olabilir. İkincisi, mobil iletişim, düşük bant genişliğine ve güvenilmez GSM bağlantısına, orta bant genişliğine sahip GPRS veya Bluetooth bağlantısına veya daha yüksek güvenilirliğe sahip yüksek bant genişliğine sahip 802.11b veya 3G/CDMA2000 bağlantısına dayalı olarak değişen bant genişliği ve güvenilirlik sunar.

Üçüncüsü, veritabanı, bir dosya sistemi veya MS Access gibi basit ilişkisel veritabanı kadar ilkel veya işlem desteği ve bilgi alma becerisine sahip yüksek performanslı bir Oracle veritabanı kadar karmaşık olabilir. İşlemler, herhangi bir müdahale yaşanmadan tutarlı bir şekilde yürütülecek bir dizi veritabanı işleminin sağlanmasında faydalıdır. Bu, gösterildiği gibi “küp” benzeri bir taksonomiye yol açar.

İçinde, m-ticaret desteği için sınıflandırma görüntülenir. LP ve HP uçakları sırasıyla düşük bilgi işlem gücü ekipmanını ve yüksek bilgi işlem gücü ekipmanını temsil ederken, LB ve HB düzlemleri düşük ve yüksek iletişim bant genişliğinin kullanılabilirliğini yansıtır. TXN düzleminde işlemlerin kullanılabilirliği ile bu, 0’dan 7’ye kadar sekiz farklı bölgeye yol açar.

Bölge 0, düşük hızlı modem veya WAP telefonları aracılığıyla bağlanan PDA’dan standart dosya veya basit veritabanı erişimi desteğini temsil eder. İstemcilerin karmaşık mekanizmayı desteklemesi çok pahalı olduğundan, işleme temel olarak sunucuda gerçekleştirilir. Düşük bant genişliği sorunuyla mücadele etmek için, iletilen bilgi miktarını azaltmak için bilgi damıtma/çıkarma gerçekleştirilebilir.

Basit istemci/sunucu veri erişim paradigması yeterlidir. Bölge 1, CDMA2000 veya WiFi ile geliştirilmiş bir kablosuz ağ olduğunu varsayar. Sonuç olarak, veri erişimi daha etkilidir ve geleneksel istemci/sunucu veri işleme teknikleri oldukça basit bir şekilde benimsenebilir.

Bölge 2, daha yüksek hesaplama gücüne sahip bir mobil istemciye karşılık gelir. Aktarılan bilgiler, bant genişliği tüketimini azaltmak için dönüştürülebilir. Çoklu çözünürlüklü tarama gibi etkileşimli ve akıllı mekanizmalar kullanılabilir.

Veri öğeleri, düşük iletişim bant genişliği, güvenilmez iletişim ve sık bağlantı kesilmesiyle mücadele etmek için önbelleğe alınır. Bu konuyu ele alan araştırma çalışmaları, Coda dosya sistemi üzerindeki çalışmaların öncülük ettiği gibi geçmişte çok dikkat çekmiştir. Coda’da, sık erişilen dosyalar istemciler tarafından önbelleğe alınır ve istemci bağlantısının kesilmesi sırasında yapılan güncellemeler, yeniden bağlantı kurulduğunda dosya sistemiyle yeniden bütünleştirilir.


Veritabanı Nedir
Veri tabanı Programları
Veri tabanı Nerelerde Kullanılır
Veritabanı Türleri
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Veri tabanı Nedir Ne İşe Yarar
Telefonda veri tabanı Nedir
Veri tabanı yönetim sistemi Nedir


Nesne yönelimli bir veritabanında önbelleğe alma, Chan, Leong, Si ve Wong tarafından incelenmiştir. Bölge 3’teki yapılandırmalar, sunucudan verilere kolay erişim sağlar. Geniş bant genişliği ve işlem gücü ile, olası ağ bağlantısının kesilmesine hazırlanmak için veri öğelerinin önceden getirilmesi yapılır. Bölge 2 ve 3 ile ilgili olarak mobil veri erişimi konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır.

Düzlem TXN, yukarıda belirtilen dört bölgenin işlem eşdeğerini temsil eder. 4. ve 5. Bölgeler, veritabanlarına işlemsel bir şekilde erişmek için PDA’ların veya telefonların kullanımını içerir. Düşük cihaz kapasitesi nedeniyle, tek etkili mekanizma işlemi sunucuda yürütmektir.

İstemciler yalnızca gerekli verileri sağlayarak ve sonuç kümelerini görüntüleyerek kullanıcı arabirimini uygular. Bölge 4’teki düşük bant genişliği yapılandırmaları için bilgi damıtması gerekebilir. Proxy sunucusunun kullanılması, istemci/sunucu tasarımını basitleştirmeye yardımcı olur, çünkü proxy, işleme dahil olan farklı taraflarla iletişim kurmaktan sorumlu olacaktır.

Son olarak, Bölge 6 ve 7 için, istemci daha güçlü olduğundan, daha karmaşık algoritmaların genel sistem performansını iyileştirebileceği çok daha fazla araştırma potansiyeli vardır. Örneğin, İstemcide Bölge 6 için iyimser eşzamanlılık kontrol protokolünün bir varyantını ve Bölge 7 yapılandırmaları için kilit önbelleğe alma ile iki fazlı kilitlemeyi uygulamak uygun olacaktır.

Pratik m-ticaret uygulamalarında, müşteriler hareket halindedir ve genellikle evlerinden uzaktadırlar. Bu nedenle araştırma ve uygulama odağı, düşük iletişim bant genişliğinin yanı sıra istemci mobilitesi üzerinde olmalıdır.

Bu, LB düzlemine karşılık gelir. Bu tür konfigürasyonlar altında, geniş bir istemci popülasyonu, kablosuz iletişim kanalları üzerinden veri tabanı sunucuları ile iletişim kurar.

Bu mobil veri tabanlarına etkin erişim mekanizmaları, müşteri hareketi ve müşteri lokasyon yönetimi ele alındıktan sonra tasarlanmalıdır. Bu, konuma bağlı sorgular olarak bilinen yeni bir veritabanı sorgusu sınıfına yol açar.

Bir coğrafi bilgi sistemi bileşeni, bu sorguların coğrafi referanslama yoluyla çözülmesini sağlar. Hareketli nesne veritabanları, istemcilerin nerede olduğunu takip edebilir.

GÜÇLÜ VERİTABANI DESTEĞİ

M-ticaret uygulamaları, genellikle birden fazla istemci tarafından aynı anda erişilen bir veya daha fazla veritabanına erişimi içerir. Eşzamanlı erişime rağmen veritabanı tutarlılığını sağlamak için işlemler yürütülür. Eşzamanlı işlemlerde seri hale getirilebilirliğin doğruluk kriteri, eşzamanlılık kontrol protokolleri aracılığıyla uygulanabilir. İstemci/sunucu veya mobil ortamdaki eşzamanlılık kontrol protokolleri, yapılarına göre sınıflandırılabilir.

M-ticaret uygulamalarında, farklı kuruluşlar tarafından yönetilen birden çok veri tabanına aynı anda erişim bir istisnadan ziyade bir normdur. Tutarlı bir şekilde organize edilmiş ve uyumlu ve işbirlikçi bir şekilde işleyen bir veritabanı sistemleri topluluğu, birleşik bir veritabanı sistemi olarak adlandırılır.

Genellikle, global serileştirilebilirlik olarak bilinen, işlem benzeri bir davranışla bu çoklu veritabanlarına tutarlı erişim sağlamak gereklidir. Birden çok veritabanına erişen dağıtılmış faaliyete genel işlem denir.

Tesch ve Wäsch (1997), ODMG uyumlu çoklu veri tabanı sistemleri üzerinde küresel işlemlerin bir uygulamasını sundu. Bununla birlikte, birleşik bir veritabanı sistemi oluşturmak, hem sistem düzeyinde hem de kurumsal yönetim düzeyinde çok sayıda koordinasyon çabasını gerektirebilir. Eşzamanlılık kontrolü ve atomik taahhüt açısından küresel işlemlerin yürütme maliyeti yüksek olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir