Web Entegre Ağ Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web Entegre Ağ Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Haziran 2022 Ağ içindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanılır Ağ kurmak için gerekli bileşenler ve özellikleri Ağ kurulumu nasıl Yapılır Ağ Temelleri 0
Yönlendirme Algoritması

Web Entegre Ağ Ortamında E-Ticaret İşlemi

World Wide Web (veya “Web”), hizmet odaklı bilgi işlem kavramında devrim yaratıyor. Yerel alan ağlarının (LAN) ve geniş alan ağlarının (W AN) entegrasyonuna izin vererek, dünya çapında veya galaksiler arası düzeyde birbirine bağlı sunucular sağlar.

Böyle bir entegrasyon, Web tabanlı iş veya e-işin bilgiye erişmesi ve ayrıca dünya çapında e-iş işlemlerini yeterli güvenlik ve güvenilirlikle gerçekleştirmesi için bir omurga görevi görür.

Bu makalede, bir e-iş işlem işleme sisteminin tasarımında yer alan konuları ve bu problemler için AI teknikleri, geleneksel veritabanı işlem işleme metodolojisi ve protokol mühendisliği ilkeleri kullanılarak önerilen çözümleri açıklıyoruz. Bu teknikler, e-ticarette gelişmiş işlem hacmi ve ölçeklenebilirlik için faydalı olacaktır.

İşlem yönetimi, şimdiye kadar birçok başarılı sonucun elde edildiği köklü bir araştırma alanıdır. ACID (atomiklik, tutarlılık, izolasyon ve dayanıklılık) özelliklerine sahip işlemler, geleneksel olarak eylemlerin atomikliği (tümü veya hiçbiri) ve ayrıca kullanıcı eylemlerinin izolasyonu yoluyla tutarlı veritabanı yönetimini sağlamak için kullanılmıştır.

İşlem yönetimindeki son gelişmeler, işlemlerin bu geleneksel özelliklerinden bazılarını gevşetmiştir. Web ile entegre bir ağ ortamındaki işlemler için uygun özellikler (kısa olması için WINE kısaltmasını kullanıyoruz) yakın zamanda Chen ve Dayal (2000), Ghezzi ve Vigna (1997) ve Murthy (2002) tarafından incelenmiştir.

Bu makaleler ayrıca mobilitenin işlem yönetimine getirdiği sorunları ve sorunları tartışır ve iş akışı ve mobil aracıları ve Java, Java veritabanı bağlantısı ve CORBA gibi şu anda mevcut olan çeşitli yeni yazılım araçlarını kullanan yeni yöntemleri açıklar.

Birçok özerk ve heterojen bileşen veri tabanına sahip dağıtılmış bir çoklu veritabanı sistemi, mobil ve sabit ana bilgisayarlarla bir ŞARAP’ta küresel e-iş (“galaksiler arası” olarak da bilinir) işlemlerinin ve veri kaynaklarının yönetimi için destek sağlayacaktır.

ŞARAP, sabit kablolu ağlar (Ethernet gibi) ve kablosuz (mobil) aracılığıyla bağlanan farklı (heterojen) bilgisayarlar (sabit ana bilgisayarlar (FH) ve mobil istemci bilgisayarlar (MC)) koleksiyonundan oluşur. sabit bir yüksek hızlı ağ (Mbps’den Gbps’ye) aracılığıyla birbirine bağlanan ağlar.

Mobil istemciler (MC), bir kablosuz bağlantı yoluyla sabit ağa bağlanma yeteneğine sahiptir. Sabit ana bilgisayar (FH), mobil uygulama hizmetleri sağlar ve görevleri mobil ana bilgisayarlara koordine eder. MC, kişisel bilgi hizmeti sağlamak için FH’den sorgu çağırma ve bilgi filtrelemeyi destekler.

Bilgisayarlar farklı hesaplama güçlerine sahip olabileceğinden ve veriler için farklı temsiller kullanabileceğinden, yalnızca temsilleri arasındaki uyumsuzlukları değil, aynı zamanda farklı yazılım parçalarını kullanmadaki birlikte çalışabilirlikleri hakkında da dikkatli olmamız gerekir.

Ayrıca, yüksek performans ve güvenilirlik elde etmek için (maksimum eşzamanlılık ve arıza durumunda kurtarma sağlar), davranışlarını anlamaya ve analiz etmeye yardımcı olacak uygun hesaplama modellerine ihtiyacımız var.


Temelleri
Ağların ağı Nedir
Ağ kurmak için gerekli bileşenler ve özellikleri
Ağ kurulumu nasıl Yapılır
Bilgisayar Ağları
Ortak ağ kurma
Ağ içindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanılır
Bilgisayar ağı Nedir


MADDENİN ANA İHTİYACI

Aşağıdaki alt kısımlar, bölümün ana yönünü ortaya koymakta ve aşağıdaki yönleri ele almaktadır: e-iş işlemleri için gereksinimler, e-iş sistemleri için operasyonel modeller, e-iş için galaksiler arası bilgi işlem, e-iş ortamı için yeni mantıksal modlar.

E-İŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİLİKLER

E-ticaret işlemlerinin şu özelliklere sahip olması gerekir: nitelik duyarlılığı, nitelik toleransı, zaman açısından kritiklik ve zaman toleransı ve nihai tutarlılık. Nitelik ve zamana toleranslı ve zaman açısından kritik işlemler, deneme yanılma tasarımı için eylemlerin amacını test etmek için varsayımsal veya sözde işlemler yürüttüğümüz planlama veya “eğer” programlama modunda (bağımlı) ortaya çıkar. Örneğin, bu tür işlemler e-alışveriş sepetlerinde gerçek zamanlı işlemlerde ortaya çıkar.

E-alışveriş sepeti, alıcının satın almayı planladığı seçimin kaydını tutar. Alıcı herhangi bir noktada ürünleri inceleyebilir, öğeleri kaldırabilir veya miktarını, türünü ve markasını değiştirebilir. Alıcı başka bir şey yapmak için Web sitesinden ayrılsa ve daha sonra tekrar gelse bile alışveriş sepetinin yerinde olması yararlıdır. Böyle kalıcı bir e-alışveriş sepeti, market alışverişi için çok kullanışlıdır.

Bu, elbette, bazı öğeler fiyatlandırmada yukarı veya aşağı gidebileceğinden, fiyatlandırmanın yanı sıra bulunabilirlik konusunda bir son tarih gerektirir. Böylece alıcı yalnızca seçilen öğeleri kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda niyet taahhüdü bir eylem taahhüdü haline geldiğinde mağaza mevcut mevcudiyetini ve fiyatını otomatik olarak değiştirir.

Zamana toleranslı ve nihai tutarlılık özelliği e-tailing’de kullanılmaktadır. Zaman açısından kritikliği, örneğin son tarihlerdeki tutarsızlığı ele almak için, bir mobil ana bilgisayardan gelen bir işlemin veya bir işlemin bir bölümünün bu son tarih içinde programlanabilir olup olmadığını önceden belirleyerek sabit ana bilgisayarın gerekli son tarihi karşılayabilmesini sağlamamız gerekir.

Bir görevi son teslim tarihi içinde bitirmek veya tutarsızlığı yalnızca işlem son tarihi kaçırmak üzereyken kabul etmek için sınırlı miktarda tutarsızlık eklenebilir. Bu, koşul-olay-eylem veya kural tabanlı sistemler tarafından belirlenebilir. Bu nedenle, e-ticarette geleneksel işlem modelinin, müşteri ve tüccar arasında “iş akışı” adı verilen daha gerçekçi bir modelle değiştirilmesi gerekiyor.

E-İŞ SİSTEMLERİ İÇİN OPERASYONEL MODELLER

E-ticaretteki birçok uygulama birkaç farklı hizmet gerektirir: dosya hizmeti, işlem işleme, veritabanı erişimi ve grafikler dahil uygulamalar. Hiçbir sistem tüm bu hizmetleri sağlayacak kadar çok yönlü olamayacağından, gerekli sunucu işlemlerinin ayrı makinelerde çalışması ve istemcinin bunlardan herhangi birini talep etmesi için tüketici ve hizmet sağlayıcı arasında bir istemci-sunucu ilişkisi kurmamız gerekir. 

Tipik olarak, bu hizmetler, istemci-sunucu etkileşimlerini koordine ederek istemciyi sunuculara bağlayan ara katman yazılımı paketleri kullanılarak oluşturulur. İstemci-sunucu ilişkisinin güzel bir özelliği, esnek ve dövülebilir olmasıdır.

Aslında, dağıtılmış uygulamalar istemci ve sunucu arasında, bunlardan herhangi birine uygun şekilde ek işlevler ekleyerek, onları “şişman istemciler” veya “yağ sunucular” veya hatta eşler haline getirerek eşit olmaları için bölünebilir. Bu nedenle, eşler arası veya P2P bilgi işlem adı şu anda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fat client ve fat server örnekleri olarak daha önceki günlerde kullanılan Code on Demand (COD) ve Remote Assessment (REV) gibi fonksiyonları hatırlayabiliriz. COD, basit bir şişman istemciyi temsil eder; burada, bir veri tablosundan tek bir değer elde etmek için, arama rutini istemciden uzak sunucuya iletilir.

REV’de en basit “yağ sunucusu”na sahibiz; burada, bir veri tablosundan tek bir değer elde etmek için, sunucuda arama rutini uygulanır ve bu rutin, uzaktan çağırma veya bir tetikleyici ile etkinleştirilir. Şişman istemcilerde, uygulamaların büyük kısmı istemcilerde çalışırken, şişman sunucularda uygulamaların büyük kısmı birkaç sunucuda çalışır.

Görevi kolaylaştırmak için, iki katmanlı istemci sunucusu, orta katmanın veya katmanların uygulama hizmetlerini idare ettiği üç veya daha fazla katmanla değiştirilir.

Örneğin, N katmanlı sistemde (NTS), orta katman monolitik bir program olarak değil, müşteri tarafından başlatılan çeşitli ticari işlemlerde kullanılan bileşenlerin bir koleksiyonu olarak uygulanır. Bu tür bileşenlerin her biri küçük bir işletme işlevi gerçekleştirir.

Üç katmanlı ve N katmanlı modeller, mükemmel güvenlik, daha iyi performans, geliştirme kolaylığı, donanım esnekliği, zengin iletişim seçenekleri ve heterojen işlevsellik desteği sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir