WEB HİZMETLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

WEB HİZMETLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Genel Web Hizmetleri Web Hizmetleri Nedir Web Tasarım 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

WEB HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ VE ZORLU KONULAR

Web hizmeti teknolojisi hala ortaya çıkıyor ve araştırmacılar hala teknik ve iş gereksinimlerini karşılamak için önemli işlevler geliştiriyorlar. SOAP, WSDL ve UDDI gibi bazı Web hizmeti standartları geniş çapta kabul görmüş olsa da, Web hizmetleri oluşturma dili gibi diğerleri birçok kuruluş ve endüstri grubu tarafından geliştirilmektedir.

Bu diller, bir iş sürecini desteklemek için bir grup gerekli Web hizmetinin düzenlenmesine izin vermek için iş akışı yönetim sistemleri kavramı üzerine inşa edilmiştir. Daha karmaşık iş sorunları entegrasyonuna yönelik gerçek dünya talepleri nedeniyle, birçok şirket ve standart kuruluşu, temel özelliklere yönelik uzantılar oluşturmuştur. Ne yazık ki, bu uzantılardan birkaçı birlikte çalışabilir.

Bu sorunu çözmek ve uygulamanın birlikte çalışabilirliğini ve genişletilebilirliğini sağlamak için W3C (2003) resmi bir Web hizmeti mimarisi geliştiriyor. Bu soruna farklı rakip yaklaşımlar vardır, özellikle, işletmeler arası entegrasyon için bağımsız bir teknoloji olan ebXML spesifikasyon paketi.

Ek zorluklar, XML ve Web hizmetleri güvenlik standartlarında yatmaktadır. Açıkçası, kritik görev uygulamaları için Web hizmeti standartlarının oluşturulması ve desteklenmesi zorlu, karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. W3C’den (2003) uyarlanan Şekil 2, Web servislerinin kritik hizmet alanlarını daha eksiksiz göstermektedir.

Bazı Web hizmeti mimari bileşenlerinin kısa bir açıklaması aşağıdaki gibidir:

• Paketleme/Taşıma: Bilgileri mesajlara paketleyen ve taraflar arasında aktaran mesaj katmanıdır.

• Hizmet/Arayüz: Bir Web hizmetinin operasyonel arayüzlerini tanımlar.

• Kompozisyon/Koreografi: Hizmetlerin iş süreçlerinde birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini açıklar.

• Sözleşmeler: Hizmet düzeyi sözleşmesi, belirli performansı, kullanımı, maliyetleri ve benzerlerini tanımlar ve iş düzeyi sözleşmesi, Web hizmetlerini kullanarak iş angajmanında iki iş ortağı arasındaki sözleşmeye dayalı bir anlaşmayı tanımlar.

• Güvenlik Yönetimi ve Hizmet Kalitesi: Güvenilirlik ve güvenlik özelliklerini tanımlar.

Her bileşen, endüstriler ve standart belirleyen kuruluşlar tarafından değişen derecelerde başarıya sahiptir. Ancak standartlar, Web servislerinin büyük beklentilerini gerçekleştirmek için yeterli değildir. Langdon (2003), ölçüm, muhasebe ve faturalama hizmetleri için tamamlayıcı hizmet sağlayıcıların eksikliği de dahil olmak üzere, Web hizmetlerinin benimsenmesinin birkaç kilit engelini tanımlamaktadır; dahili kaynaklardan veya üçüncü şahıslardan gelen kullanıma hazır Web hizmetlerinin eksikliği; ve bir otomasyon sorununun nasıl ayrıştırılacağı ve nasıl iletileceği konusunda üçüncü taraf desteğinin olmaması gerekir.


Web Hizmetleri Nedir
Genel Web Hizmetleri
İzmit Web Tasarım
Promedyanet


Sonuç

Web servisleri birçok teknoloji ve standardı içerir. Çok genç bir alan olmasına rağmen, son iki yılda muazzam ilerleme kaydetti. Microsoft’un .NET’i ve Sun’ın J2EE’si gibi yazılım satıcılarının Web hizmetleri geliştirme araçları vardır. Bununla birlikte, alanın, standartlar da dahil olmak üzere birçok zorlu sorunu vardır.

Bu makale, genel olarak Web hizmetlerine ve özellikle bir Web hizmetleri uygulaması geliştirmede iş akışının rolüne genel bir bakış sağlar. Web servislerinin bileşimindeki iş akışı modellemesi, iş süreçleri bilgisini kullandığından, MIS profesyonellerinin aktif olarak dahil edilmesi gereken yer burasıdır.

İş Süreçleri ve Bilgi Yönetimi

Bilgi, en azından eski Yunanlıların zamanından beri ve hiç şüphesiz ondan önce bile binlerce yıldır ilgi ve araştırma konusu olmuştur. “Bilgi nedir” felsefede önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Daha yakın zamanlarda, bilgiyi yönetmeye olan ilgi, giderek daha fazla bilgiye dayalı bir ekonomide yaşadığımız algısıyla birlikte arttı. Drucker genellikle, örneğin bilginin önemini Drucker’daki hızlı teknolojik değişimle ilişkilendirerek, bilgiye dayalı ekonomi kavramını popülerleştiren ilk kişi olarak kabul edilir.

Karl Wiig, 1986’da bir NATO semineri için bilgi yönetimi (bundan böyle KM olarak anılacaktır) terimini ortaya attı ve Nonaka ve Takeuchi’nin “Bilgi Yaratan Şirket” kitabının yayınlanmasının ardından popülerliği arttı.

Bilgi yaratma, aslında BY ile ilgili birçok faaliyetten sadece biridir. Diğerleri arasında bilgiyi paylaşma, elde tutma, iyileştirme ve kullanma yer alır. Bu tür birçok etkinlik listesi var. BY’ye hem akademik hem de pratik ilgi son on yılda artmaya devam etti.

Bu makalede, önce farklı bilgi türleri ana hatlarıyla anlatılmakta, ardından süreç temelli bir rotayı savunarak bilgi yönetiminin uygulanabileceği çeşitli yolların tartışılması gelmektedir. İnsanların, süreçlerin ve teknolojinin nasıl birbirine uyması gerektiğine dair bir açıklama ve kullanımda bu rotanın bazı örnekleri verilmiştir. Sonunda geleceğe bir bakış var.

Bilgi Türleri: Örtülü ve Açık

Nonaka ve Takeuchi’nin kitabı (1995), daha genel olarak KM’nin yanı sıra örtük ve açık bilgi kavramlarını popülerleştirdi. Düşüncelerini Michael Polanyi’nin (1966) “söyleyebileceğimizden fazlasını biliyoruz” ifadesinde en akılda kalıcı olarak ifade ettiği düşünceye dayandırdılar.

Bununla birlikte, örtük ve açık bilginin birbirini dışlayan kavramlar olmadığını anlamak en önemlisidir. Aksine, Şekil 1’de gösterildiği gibi, herhangi bir bilgi parçasının hem örtük hem de açık unsurları vardır.

1(a), bisiklete binmede olduğu gibi bilginin neredeyse tamamen zımni olduğu bir durumu göstermektedir. Şekil 1(b), örneğin bir organizasyonda seyahat masrafları için bir talebin nasıl işleneceği gibi, örtülü çekirdeğin çok küçük olduğu durumlarda esas olarak açık bilgiyi gösterir. 1(c), önemli miktarda hem örtük hem de açık bilginin dahil olduğu bir mobilya parçası yapmak gibi bir ara durumu göstermektedir.

KM Sistemlerinin Rolü

BY sistemleri, genellikle bir organizasyonda bilgiyi yönetmek için kasıtlı, bilinçli bir girişimi temsil eder. Hansen, Nohria ve Tierney, kodlama ve kişiselleştirme olmak üzere iki temel BY stratejisi olduğunu belirlediler. Kodlama daha çok açık bilgiye (çoğunlukla bilgi teknolojisine çok fazla güvenerek), kişiselleştirmeye daha çok örtük bilgiye odaklanır. Yine, bunların karşılıklı olarak münhasır olmadığını ve her ikisinin unsurlarını birleştiren bir stratejinin muhtemelen en başarılı olacağını anlamak önemlidir.

KM UYGULAMA YOLLARI

Birçok kuruluş, bilgi yönetimi sistemlerini başarılı bir şekilde uygulamayı zor buldu. Bilgi yönetimine “kim”, “ne” ve “neden” dahil olduğunu, hangi bilginin yönetildiğini ve neden yönetildiğini belirlemek sorunlu olabilir. İzlemeye çalıştıkları yollar, şimdi açıklanacak olan beş genel kategoriye ayrılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir