Web Servislerinde Modelleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web Servislerinde Modelleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Web servis entegrasyonu nasıl yapılır Web Servis Nedir Web servis örnekleri 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Web Servislerinde Modelleme

Büyük kuruluşlarda, tipik sistem portföyleri, eski sistemlerin, tescilli uygulamaların, veritabanlarının, kullanıma hazır paketlerin ve istemci-sunucu sistemlerinin bir karışımından oluşur. Yazılım sistemleri entegrasyonu her zaman önemli bir konu olmakla birlikte uygulamada çok karmaşık ve zor bir alandır.

Bir tedarik zincirindeki iki kuruluş arasındaki yazılım entegrasyonunu düşünün; karmaşıklık ve zorluk seviyesi hızla çoğalır. Heterojen sistemlerin bir kuruluş içinde veya İnternet üzerinden birbirleriyle nasıl çalışacağı, işletmeler ve endüstri için büyük önem taşımaktadır.

Web hizmetleri teknolojileri, yeni nesil işletmeler arası (B2B) ve kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI) mimarilerinin ve şebeke, kablosuz ve otomatik bilgi işlem gibi bileşenlerin önemli parçalarının temeli olarak geliştirilmektedir.

Yazılım uygulaması entegrasyonunu gerçekleştirmede ilk teknolojiler, Nesne Yönetim Grubunun ortak nesne istek aracı mimarisi (CORBA), Microsoft’un dağıtılmış bileşen nesne modeli (DCOM) ve Java/RMI, uzak yöntem çağırma gibi standartları kullanır. mekanizma. CORBA ve DCOM birbirine sıkı sıkıya bağlı teknolojilerdir, ancak Web hizmetleri değildir. Bu nedenle, CORBA ve DCOM’un öğrenilmesi ve uygulanması Web servislerine göre daha zordur. Bu standartların başarısının marjinal olması şaşırtıcı değildir.

Web hizmetlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılması, belirli bir temel teknoloji platformu gerektirmez. Bu, Web servislerinin çekici özelliklerinden biridir. Web hizmetlerinin faydalarına ilişkin diğer olumlu görüşler şunları içerir: işlevlerin ve verilerin platformlar arası paylaşımını destekleyen basit, düşük maliyetli bir EAI; ve entegrasyon karmaşıklığını ve süresini azaltmanın bir etkinleştiricisi.

Ancak bu faydalara ulaşmak için Web servislerinin birçok teknoloji gereksinimini ve kabiliyetini karşılaması gerekir. Gereksinimlerden bazıları şunlardır:

• Uygulama İstemcileri Aracılığıyla Otomasyon: Farklı kuruluşlarda çalışan isteğe bağlı yazılım uygulamalarının birbirleriyle doğrudan iletişim kurması gerekir.
• Heterojen Dünyalar için Bağlantı: Birçok farklı bilgi işlem platformunu birbirine bağlayabilmelidir.
• Bilgi ve Süreç Paylaşımı: Şirketler veya iş birimleri arasında hem verileri hem de iş süreçlerini dışa aktarabilmeli ve paylaşabilmelidir.
• Yeniden Kullanım ve Esneklik: Mevcut uygulama bileşenleri, uygulama detaylarından bağımsız olarak kolayca entegre edilebilir.
• Hizmetlerin, Arayüzlerin ve Uygulamaların Dinamik Keşfi: Uygulama istemcilerinin dinamik olarak, yani çalışma zamanında hizmet adresini, hizmet bağlamasını ve hizmet arayüzü bilgilerini aramasına ve indirmesine izin vermek mümkün olmalıdır.
• Programlama Olmadan İş Süreci Düzenlemesi: İş faaliyetlerinin iş süreçlerine düzenlenmesine izin verir ve bu tür toplu işlemleri otomatik olarak yürütür.


Web Servis Nedir
Wsdl Nedir
Web servis örnekleri
Web servis entegrasyonu nasıl yapılır
Service Nedir
Web Servis nasıl Yazılır
SOAP web service C#
SOAP Web Servis Kullanımı


İlk beş gereksinim teknoloji odaklıdır. Bu gereksinimlere yönelik bir çözüm, XML tabanlı Web hizmetleri veya basitçe Web hizmetleridir. Platform bağımsızlığı için bilgi ve veri kodlaması için ortak dil olarak HTTP, URL’ler ve XML Web standartlarını kullanır; bu nedenle önceki yaklaşımlardan çok daha esnek ve uyarlanabilir.

Son gereklilik, iş akışı kavramı ve iş akışı yönetim sistemleri ile ilgilidir. Örneğin tedarik zinciri yönetiminde alıcı tarafında satınalma siparişi süreci, tedarikçi tarafında ise ürün karşılama süreci vardır. Her süreç, otomatikleştirilmişse bir iş akışını veya bir Web hizmetini temsil eder.

Bu iki Web hizmeti, yeni bir iş sürecini temsil eden tek bir Web hizmetinde birleştirilebilir. Mevcut Web hizmetlerinden yeni Web hizmetleri oluşturma yeteneği, Web hizmetlerinin güçlü bir özelliğidir; bununla birlikte, kompozisyon sürecini desteklemek için standartlar gerektirir. Bu makale, temel teknolojilerin, temel standartların, iş akışlarının ve süreçlerinin rolünün ve kritik konuların basitleştirilmiş bir açıklamasını sağlayacaktır.

“WEB HİZMETLERİ” NELERDİR?

“Web servisleri” ifadesi birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. Web Servis Mimarisi çalışma taslağında şu şekilde tanımlanmıştır Bu tanıma dayalı basitleştirilmiş bir Web hizmeti mimarisi kavramsal olarak tasvir edilmiştir. Web servislerinin ana özellikleri şu servislerdir:

1. Programlanabilir uygulama mantığını ortaya çıkarın.
2. Standart İnternet protokolü kullanılarak erişilir.
3. Mesajları ileterek iletişim kurun.
4. SABUN özelliklerine göre paket mesajları.
5. WSDL kullanarak kendilerini tanımlayın.
6. UDDI ile Web servislerinin keşfini destekleyin.
7. Gevşek bağlı.

WEB HİZMETLERİ TEKNOLOJİLERİ

Biri iletişim, biri hizmet açıklaması ve biri hizmet keşfi için olmak üzere üç XML tabanlı protokol fiili standartlar haline geldi. Bunlar:

• SOAP (Basit Nesne Erişim Protokolü), Web servisleri arasında iletişim için bir mesaj formatı sağlar.
• WSDL (Web Hizmetleri Açıklama Dili), Web hizmetlerine nasıl erişileceğini açıklar.
• UDDI (Evrensel Açıklama, Keşif ve Entegrasyon), Web hizmetleri açıklamalarının bir kaydını sağlar.

Web hizmetlerinde bir diğer önemli alan, mevcut Web hizmetlerinden yeni bileşik Web hizmetleri oluşturma yeteneğidir.

Bu alandaki birçok standart geliştirilmektedir, örneğin IBM ve Microsoft tarafından Web Hizmetleri için İş Süreci Yürütme Dili. Ortak bir standart olup olmayacağı belli değil. Ancak, satıcı grupları arasındaki farklılıklardan bağımsız olarak, Web hizmetlerinin bileşimi iş süreçleri ve iş akışı yönetimi kavramını kullanır.

Bu makalenin başlarında belirtildiği gibi, Web hizmetlerinin geliştirilmesi ve dağıtılması belirli bir platform gerektirmez, bununla birlikte çoğu Web hizmeti geliştirmesi bugün Microsoft .NET veya Sun Microsystems’in J2EE spesifikasyonları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İki rakip platformdan hangisinin geliştiriciler ve gelecekteki yönleri için en uygun olduğu net değil.

İŞ SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞI MODELLEMESİNİN WEB HİZMETLERİ KOMPOZİSYONUNDAKİ ROLÜ

Yazılım bileşenlerini şirketler içinde ve şirketler arasında entegre etme ihtiyacı, iş süreçleri otomasyonunu desteklemek için bileşenleri ekonomik olarak yeniden kullanmaktır. Bir kütüphaneden kitap ödünç almak gibi bir iş süreci şunları içerebilir: “kullanıcı kimliğini kontrol et”, “arama numaralarını gir” ve “makbuz oluştur” faaliyetleridir.

İş sürecindeki her bir faaliyet bir iş parçasıdır ve iş kuralları ile tanımlanan bir sıraya göre gerçekleştirilir. Yani, bir iş süreci bir iş akışı içerir. İş Akışı Yönetim Koalisyonu, iş sürecini şu şekilde tanımlar.

Karmaşık iş süreçlerini anlamak için iş akışı modelleme teknikleri, sürecin amacına ulaşan faaliyetlerin akışının mantıksal tanımlarını sağlar. Şirketler, Web hizmeti entegrasyonu için iş akışı tabanlı araçlar sağlamak için rekabet eder.

Bu tür araçlar, geliştiricilerin Web hizmetlerinden karmaşık iş süreçleri oluşturmak için iş akışı kavramını kullanmalarına olanak tanır. Karmaşık bir iş süreci çok sayıda faaliyet içerdiğinden, bu faaliyetlerin yürütülmesini yönetmek (örneğin, iş akışı ilerlemesini izlemek, faaliyetleri doğru sunuculara göndermek ve faaliyetleri yürütmek için planlamak) kritik olabilir. İş akışı yönetim sisteminin veya iş akışı motoru yazılımının ortaya çıkışı bu amaca hizmet etmektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir