RUP İŞ MODELİNİN YAPIM SÜRECİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

RUP İŞ MODELİNİN YAPIM SÜRECİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 İs modeli türleri Kanvas Is modelinin 9 yapıtaşı Kanvas Is modelinin 9 yapıtaşı? 0
E-Ticaret Vergilendirme Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

RUP İŞ MODELİNİN YAPIM SÜRECİ

Modeller paydaşlarla oluşturulup onaylandıktan sonra, bir RUP iş modeline, daha somut olarak bir iş kullanım senaryosu modeline ve bir iş nesnesi modeline eşlenebilmeleri için manipüle edilmeleri gerekir. Strateji, her biri için izlenebilirliği artıran farklı modellerin tanımına rehberlik eden bir dizi buluşsal yöntemi tanımlayan dört aşamada organize edilmiştir.

Aşamalar:

• İş Kullanım Durumları Modeli Tanımı: Senaryo modelinden yola çıkılarak iş kullanım durumu açıklanır; her senaryo bir iş kullanım senaryosu olacaktır. Senaryo inşası için iyi tanımlanmış bir süreç olduğundan, elde edilen kullanım senaryoları, organizasyonun ana aktörlerinin davranışlarını tanımlayan temsili ve onaylanmış bir gruptur.

• Business Class Tanımlama ve Tanımlama: Bu aşamada önerilen buluşsal yöntemler, LEL sembollerinden başlayarak bu sembollerin taksonomisini dikkate alarak sınıf veya sorumluluk olarak tanımlamak için sınıfların tanımlanmasına rehberlik eder.

Söylem evreni analiz edildiğinde, aktif ve pasif varlıkların ayırt edilebileceğini belirtmek önemlidir. Bu ayrım, sınıflandırmada senaryo modelinde ele alınan aktör veya kaynak olarak ve LEL’de ele alınan nesne veya özne olarak yansıtılmaktadır. İş sınıfları söylem evrenini tanımladıkça, aynı ayrıma sahip olacaklardır.

Bu nedenle, ilk ve orta sınıflar düşünülebilir. Nesne yönelimli paradigmadan nesnelerin türleri arasında bir ayrım olmamasına rağmen, onları tanımlamak için buluşsal yöntemler farklıdır çünkü söylem evreninin içinde farklı anlambilimleri vardır; birincil sınıflar, aktif varlıkları temsil eden sınıflardır ve ikincil sınıflar, pasif veya kaynak varlıklarını temsil eden sınıflardır.

Bu nedenle, bunları tanımlamak için farklı buluşsal yöntemler öneriyoruz: birincil sınıflar, konu LEL terimlerinden ve LEL terimlerinin bazı sözlü tümceciklerinden tanımlanır; ve ikincil sınıflar esas olarak nesne LEL terimlerinden türetilir.

Sınıfların sorumlulukları, ilgili LEL terimlerinin davranışsal tepkileri dikkate alınarak tanımlanır. Her iş kullanım senaryosu belirli bir durumun ayrıntılı bir açıklaması olduğundan, içinde LEL terimleri olarak görünen sınıflar arasındaki sorumlulukları ve işbirliklerini tamamlamak için kullanılır.

Bu, LEL terimleri ve sınıfları arasındaki izlenebilirlik sayesinde mümkündür. Son olarak, fonksiyonel iş kuralları modeli, tanımlanan sınıflara daha fazla sorumluluk eklemek veya bir dizi ilgili iş kuralının uygunluğu, onları temsil edecek yeni bir sınıfın oluşturulmasını haklı çıkarıyorsa, yenilerini oluşturmak için kullanılır.


Kanvas Is modelinin 9 yapıtaşı
Kanvas Is Modelinin yapıtaşlarından değildir
Kanvas Is Modeli Örnekleri
Kanvas Is modeli nasıl doldurulur
İş modeli Nasıl oluşturulur
Kanvas Is Modeli yapı taşları
İs modeli türleri
Başarılı iş modelleri


• İş Nesnesi Şeması Tanımı
sınıflar ve sorumlulukları tanımlanmış, sınıfların yapısal yönleri (yöntemler, nitelikler, ilişkiler) bir UML nesne diyagramı tanımlanarak modellenmiştir. Nitelikler, karşılık gelen LEL terimlerinin kavramları dikkate alınarak tanımlanır.

Yöntemler, önceden tanımlanmış sorumluluklardan türetilir; buluşsal yöntemler, tanımlanmış sınıfların arayüzünün kalitesini artırmak amacıyla sorumlulukların birkaç yönteme bölünmesi veya bazılarının tek bir yöntemde gruplandırılması olasılığını göz önünde bulundurur.

Tanımlanan sınıflara karşılık gelen LEL terimleri, aralarındaki kalıtım, parça ve ilişki ilişkilerini tanımlamak için analiz edilir. İlgili sınıfa işlevsel olmayan kurallar eklemek için bir dizi buluşsal yöntem de tanımlanır. Kurallar, yöntemler, nitelikler veya ilişkilendirmelerle ilişkili OCL ifadeleri olarak modellenir.

İş nesnesi diyagramı, söylem evrenini tanımlar ve bu nedenle yazılım sınırlarını sunmaz, bu görevi sistemin aktörlerinin tanımlandığı ve yazılım sisteminin kullanım durumlarının iş kullanımından tanımlandığı analiz aşamasına bırakır. vakalar.

• İş Kullanım Durumları Modeli Gerçekleştirme: Bir sonraki adım, daha önce tanımlanan sınıflara dayalı olarak iş kullanım senaryolarını tanımlamaktır. İş kullanım durumları gerçekleşmeleri, etkileşim diyagramları (işbirliği veya sıra) veya faaliyet diyagramları aracılığıyla tanımlanabilir.

Sezgisel yöntemler, resmi olmayan bir doğrulama mekanizması olarak kullanılabilir, çünkü bunları uygulayarak, iş kullanım senaryoları “yürütülür” ve mühendis, tanımlanan sınıfların ve sorumluluklarının, bunların davranışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini analiz edebilir.

Stratejinin Kullanımını Analiz Etme

Strateji birkaç vaka çalışmasında kullanıldı. Bu deneyimden, bazı avantajlarından bahsedilmektedir:

• Doğal dil, paydaşlarla iletişime izin vererek modellerin doğrulanmasını geliştirir.

• LEL ve iş kuralları modelleri, mühendisin nesneleri küresel bir perspektiften tanımlamasına olanak tanıyarak bir kullanım durumunda tanımlanan belirli davranışı geliştirir.

• Nesne yönelimli bakış açısından, bu strateji, paydaş yönelimli tekniklerin dahil edilmesiyle analiz aşamasını iyileştirir.

• Gereksinimler açısından bakıldığında, bu strateji, gereksinimleri yakalama aşamasını, mühendisin, geliştirmenin geri kalanında kullanacağı aynı kavram olan nesneler açısından sorunu görselleştirmesine olanak tanıyan, nesne yönelimli bir kavramsal modelin tanımına kadar genişletir. işlem.

Analiz ve tasarım aşamaları arasındaki boşluğu azaltan, kavramsal modelleme ve tasarım aşaması arasındaki geçişin daha doğal bir süreçle sonuçlanmasına izin vererek, RUP odaklı geliştirme için bir temel olarak hizmet eden bir kavramsal nesne modeli elde edilir.

• Bu strateji, buluşsal yöntemlerin uygulanmasıyla oluşturulan izleme ilişkilerini tanımlar ve sürdürür, RUP iş modeli ile LEL, senaryolar ve iş kuralları modelleri arasında izlenebilirliğe olanak tanır. Ayrıca dahili RUP modelleri izlerini ve dahili gereksinim modelleri izlerini tanımlar.

Her bir iz ilişkisi, iki veya daha fazla model bileşenini birbirine bağlayarak semantiğini, yani orijin bileşenini, kaynağı, kardinalitesini ve bileşenler arasındaki ilişkinin türünü tanımlar.

Stratejinin uygulanması sırasında karşılaşılan başlıca zorluklar şunlardır:
• En önemli sorunlardan biri, özelliklerin ayrıntı düzeyidir. Seviyeye bağlı olarak, daha fazla veya daha az sınıf bulunabilir. Ancak bu sorun, belirli bir stratejiden bağımsız olarak spesifikasyonlara özgüdür.

• Nesne modeline çevirmekten kaçınmak için LEL, iş kuralları ve senaryolar arasındaki fazlalık ile ilgilenmek çok önemlidir.

• Strateji çok fazla izlenebilirlik bilgisi ürettiğinden, hangi izleme ilişkilerinin yönetildiğini tanımlamak gerekir, çünkü tüm olası bağlantılar oluşturulursa, bakım sıkıcı, zaman alıcı ve emek yoğun olacaktır.

İş modelleme, gereksinim mühendisliği teknikleri ve yazılım geliştirme adımlarının geri kalanı arasındaki entegrasyon esastır. İşlevsel olmayan ve işlevsel gereksinimleri yansıtan uyarlanabilir bir mimarinin ilk tanımını elde etmek için gereksinim modellerinin mimari bir modele dönüştürülmesinde rehberlik edecek bazı stratejiler tanımlamak gerekir. Entegrasyonda çalışmak amacıyla farklı alanlardan yeni öneriler ortaya çıkıyor.

Ayrıca, bilgisayardan bağımsız model (CIM) olarak kullanılabilecek iş modellerini ve platformdan bağımsız model (PIM) olarak kullanılabilecek gereksinim modelini tanımlamak için OMG modeline dayalı mimari bağlamında araştırma yapılmalıdır. ) tamamen MDA yazılım geliştirmesine entegre edilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir