Web Tabanlı İstihdam – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Web Tabanlı İstihdam – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 WEB Tabanli E-posta Web tabanlı Web tabanlı ne demek 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

ABD Savunma Bakanlığı’ndaki Temsilci ve Web Tabanlı İstihdam Pazar Alanları

Şu anda insanları işlerle eşleştirmenin iki yolu hakim: hiyerarşik planlama ve dağıtılmış pazarlar. Merkezi olarak planlanmış (örneğin eski Sovyet tarzı) ekonomilerden sonra modellenen hiyerarşik planlama, iş adaylarını bir kuruluş içindeki işlerle eşleştirmek için yaygın olmaya devam etmektedir.

Gelişen bilgi teknolojisi ile, dahili iş eşleştirme süreci, Web tabanlı pazarlar kullanılarak çok daha adil ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Akıllı aracılar, hem çalışanların hem de işverenlerin dağıtılmış bir elektronik pazar alanında birbirlerini bulmalarına yardımcı olmak için mükemmel bir potansiyel sunar.

Ancak bu potansiyelin farkına varmak, yalnızca dahili iş eşleştirme kurallarını değiştirmenin veya ajan teknolojisini iş arayanlar için kullanılabilir hale getirmenin ötesine geçer. Bunun yerine, karşılık gelen pazarlar ve teknolojiler, istenen sonuçları karşılıklı olarak elde etmek (örn., verimli ve etkili eşleştirme) ve gerekli özelliklere (örn., piyasa takası, işveren politikaları) uymak için birlikte tasarlanmalıdır.

Örnek olarak, ABD Donanması şu anda kayıtlı denizcileri işlerle eşleştirmek için merkezi, hiyerarşik bir işgücü piyasası kullanıyor. Donanma komutanlıkları (örneğin gemiler, üsler) açık pozisyonları belirler ve Deniz Kuvvetleri, her bir komutanın görevine, mevcut personel seviyelerine ve diğer ilgili özelliklere dayalı olarak açık iş pozisyonlarına öncelik verir.

Uygun bir denizci, becerileri (derecelendirmeleri), deneyim, eğitim/öğretim, kariyer yolu vb. dahil olmak üzere niteliklerine göre kategorilere ayrılır. Benzer beceri grupları “topluluklarda” düzenlenmiştir. Her topluluğun, denizcileri işlerle eşleştirmekle görevli bir detaycısı vardır. İş arayan denizciler, kişisel tercihlerini detaycıya ifade ederler.

Detaycı, iş öncelik derecelerine duyarlıdır, ancak iş atamalarını denizcilerin kişisel tercihlerine göre uyarlamak için biraz takdir hakkı vardır. Bu merkezi detaylandırma süreci, her yıl askere alınan kuvvetin yaklaşık üçte birini (yani 100.000 denizci) yeniden atar. Bu emek yoğun süreç genellikle hem denizcileri hem de komutanları tatminsiz bırakır.

Rekabetçi işgücü piyasaları, dahili işgücü piyasalarının arzu edilen özelliklerini belirlemek için model olarak kullanılabilir. Rekabetçi işgücü piyasaları hem etkili hem de verimlidir. Piyasalar net olduğu için etkilidirler.


Web tabanlı
Web tabanlı ne demek
WEB Tabanli E-posta
Web tabanlı sistemler
Web tabanlı yazılım dilleri
Web tabanlı oyunlar
Web tabanlı Yazılım Nedir
Web tabanlı KODLAMA Nedir


Ücret oranı, işverenlerin isteyerek işe aldığı emek miktarının, çalışanların isteyerek sağladığı emek miktarına tam olarak eşit olduğu piyasa takas değerine göre ayarlanır. Rekabetçi işgücü piyasaları da verimlidir. Talep tarafında, piyasalar emeği en yüksek değerli kullanımlarına tahsis eder. Piyasa ücreti arttıkça, daha düşük değerli kullanımlar düşerken daha yüksek değerli kullanımlar dolu kalır.

Arz tarafında, piyasalar, işe alınan çalışanların sektörde çalışmaya en istekli kişiler olmasını sağlar. Piyasa ücretleri düştükçe, gönüllü olarak çalışmaya daha az istekli olan bireyler ayrılırlar; sektöre en çok ilgi duyanlar kalır. Böylece rekabetçi işgücü piyasaları, işgücü arz ve talebini dengeler ve en değerli işlerin en istekli çalışanlarla doldurulmasını sağlar.

Ne yazık ki, etkinlik ve verimliliği sağlamak için gereken bilgi gereksinimleri kapsamlıdır. Verimli çalışmak için, atama süreci, çalışanların mevcut işler üzerindeki tercihleri ​​ve işverenlerin potansiyel çalışanlar üzerindeki tercihleri ​​hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmalıdır.

Tercihlerini belirlemek için çalışanların maaş, sosyal haklar ve iş olanakları (örn. çalışma ortamı ve içeriği, terfi potansiyeli, işe gidip gelme) dahil olmak üzere ilgili tüm iş fırsatları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olması ve işverenlerin bu konuda eksiksiz bilgiye sahip olması gerekir. 

Emek atamaları bu bilgiyi hesaba katmazsa, sistem daha az değerli işlere uygulayarak emeği boşa harcar ve nispeten daha az arzu edilen işlere iş atayarak iş tatminini, morali ve elde tutmayı azaltır. Açıkçası, bir tür teknoloji, insanların gerekli işgücü piyasası bilgisi bolluğunu yönetmelerine yardımcı olabilir.

AKILLI AJAN TEKNOLOJİSİ

Yazılım aracıları alanındaki çalışmalar bir süredir devam etmekte ve geniş bir uygulama yelpazesine hitap etmektedir. Tedarik zinciri alanındaki araştırmalara dayanan aracı teknolojisinin, elektronik işgücü piyasalarını otomatikleştirme ve destekleme konusunda özel bir vaadi var gibi görünüyor. Hesaplamalı eserler olarak, çok sayıda mevcut iş ve potansiyel çalışan arasında hızlı aramayı ve etkili filtrelemeyi destekleyerek, insan bilişsel sınırlamalarının (örneğin bellek ve işlem hızı açısından) üstesinden gelinmesine yardımcı olabilirler.

Ayrıca, yapay zekaya (AI) sahip aracılar, farklı bireylerin tercihlerini yansıtmak ve gözlemlemek için çıkarımsal mekanizmalar (örneğin kurallar, vakalar, senaryolar) kullanabilir. Hem işverenlerin hem de potansiyel çalışanların belirli, kendine özgü ihtiyaç ve tercihlere sahip olduğu 100.000’den fazla mevcut iş ve potansiyel çalışanın (örneğin Deniz Kuvvetleri) olduğu bir alanda, başka hiçbir mevcut bilgi teknolojisi, yazılımla aynı düzeyde otomasyon ve destek kapasitesi sunmaz.

Burada temsili, mevcut temsilci teknolojilerini tartışıyoruz ve bir elektronik istihdam piyasasını yürürlüğe koymak, otomatikleştirmek ve desteklemek için geliştirilmiş bir kavram kanıtı çok aracılı sistem olan Personel Alışveriş Merkezi’nin temel yeteneklerini ana hatlarıyla belirtiyoruz.

Mevcut Ajan Uygulamaları

Nissen’in literatür araştırması ve sınıflandırma sistemini takiben, Tablo 1, mevcut etmen uygulamalarını dört sınıfta özetlemektedir: 1) bilgi filtreleme aracıları, 2) bilgi alma aracıları, 3) tavsiye edici aracılar ve 4) performatif aracılar. Acente literatüründen diğer gruplamalar da kullanılabilir, ancak burada kullanılan sınıflandırma şeması, pazarlara ve eşleştirme süreçlerine uygulanabilir acente yeteneklerini karşılaştırmak için kullanışlıdır.

Bilgi filtreleme aracıları, e-postayı, ağ haber gruplarını, sık sorulan soruları ve rastgele metinleri taramak ve sıralamak için kullanıcı girişi tercihlerini pasif olarak uygular. Bilgi alma aracıları, kompakt diskler ve bilgisayar donanımı gibi mallara ve reklam ve sigorta gibi hizmetlere ilişkin bilgileri toplar.

Bu sınıf ayrıca rapor yazma, yayınlama, yardımlı tarama vb. için Web indeksleme robotlarını ve Web tabanlı aracıları içerir. Danışman acenteler akıllı tavsiye ve karar desteği sağlar (örneğin, CD ve film tavsiyeleri, elektronik konsiyerjler, üniversite kampüs ziyaretleri için acente “ev sahipleri” vb.).

Bu aracılar ayrıca alıcıları doğrudan pazardaki satıcılarla ve eşleşen alan adlarıyla eşleştirir. Bu üçüncü sınıftaki aracılar, hangi bilgilerin gerekli olduğuna karar verirler ve bu bilgileri arayıp tavsiyelerde bulunmak için kullanırlar. Son olarak, performatif ajanlar, özerk, kasıtlı eylem (örneğin, bağlayıcı ticari işlemler) yoluyla dış dünyanın durumunu değiştirir.

Performatif temsilciler, acentelerin ticari işlemleri yürüttüğü pazar alanlarını, acentelerin kullanıcıları için alıp sattığı müzayede ortamlarını ve müzakere için çeşitli acente sistem tasarımlarını içerir. Performatif ajanlar ayrıca programlama gibi bilgi çalışmalarını otomatikleştirir, bağımsız bir şekilde işbirlikçi öğrenme ortamı sağlar ve dijital kütüphane hizmetleri sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir