Yayın Teknolojisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yayın Teknolojisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2022 Basım ve Yayın Teknolojileri basım ve yayın teknolojileri (2 yıllık taban puanları) Basım ve Yayın Teknolojileri dersleri 0
Lojistik Sağlayıcıları

Yayın Teknolojisi

Yalnızca Singapurlu grupları inceleyen çalışmalarda, GSS kullanımı, statünün ve normatif etkilerin karar verme üzerindeki etkisinin azalmasına neden oldu. Bu bulgular, fikir birliğindeki değişimin ABD gruplarında Singapurlu gruplara göre daha büyük olduğunu ve Singapurlu gruplarda ABD gruplarına göre etkinin daha eşit olduğunu gösterdi.

Singapurlu grupların daha yüksek güç mesafesi, bu iki toplantı sonucu arasındaki farkları açıklayabilir ve çalışma, GSS’nin grup toplantıları üzerindeki yüksek güç mesafesinin etkisinin üstesinden gelebileceği önermesini desteklemektedir.

GSS oturumlarına katılan Kuzey Amerika ve Meksika gruplarını karşılaştıran bir araştırma, grup üyelerinin fikir birliği algısı ve memnuniyet düzeyleri açısından farklılıklar göstermiştir. ABD ve Meksika grupları da GSS’nin katılım eşitliği üzerindeki etkileri açısından incelendi ve Meksikalı gruplar ABD GSS gruplarından daha yüksek katılım eşitliği seviyeleri bildirdi.

Yüksek güç mesafesine sahip kültürlerin GSS’den yararlandığı ve bu bulguların kültürün GSS toplantı sonuçlarının önemli yönleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdiği öne sürüldü.

Limayem, Khalifa ve Coombes (2003), GSS oturumları sırasında anonimliğin Hong Kong ve Kanadalı grupların davranışları üzerindeki farklı etkilerini açıklamak için bir çalışma yürütmüştür. Hong Kong Çin kültüründe, grup etkileşimleri açıklık ve kendiliğindenlikten ziyade uyum, uygunluk ve karşılıklı saygıyı vurgulama eğilimindedir.

Bununla birlikte, sıklıkla açıklık ve kendiliğindenlik sergileyen Kanadalı grubun kültürü, genellikle bireylerin normdan sapmalarına izin verecektir. Anonimliğin Hong Kong grupları için daha anlamlı olumlu etkileri olduğu bulundu. Anonimlikle, Hong Kong grubunun performansı, katkı sayısı, katkı kalitesi ve algılanan katılım düzeyi açısından önemli ölçüde iyileşti.

Anonimlikle bozulan katkıların kalitesi dışında, Kanada grupları için performans ölçütlerinde önemli bir farklılık bulunmadı. Bu olumsuz etkinin niteliksel bir analizi, olası nedenler olarak sosyal kaytarma ve hesap verebilirlik eksikliğini ortaya çıkardı.

Özetle, GSS’nin farklı kültürler tarafından kullanımına ilişkin çalışmalar, GSS kullanan farklı kültürler arasında farklılıklar olduğunu ve Hofstede (1991) tarafından önerilenler gibi kültürel boyutların bu farklılıkları açıklamada bir miktar ilgisi olduğunu göstermiştir.

Bununla birlikte, kültürün anonim GSS oturumlarında grupların performansı üzerindeki belirli etkileri konusunda hala belirsizlik vardır ve bu nedenle, farklı kültürlerin anonimliğe nasıl tepki verdiğini açıkça anlamak için daha fazlası yapılmalıdır.

GELECEK TRENDLERİ

Sanal organizasyonlar ve elektronik ticaret dünyasına geçtikçe, GSS’nin farklı kültürlerden oluşan gruplar tarafından kullanılması geri dönüşü olmayan bir eğilim haline geliyor. GSS, grup yazılımı uygulamaları veya diğer elektronik iletişim sistemlerinin uygulayıcıları veya kullanıcıları için sonuçlar önemlidir. Anonimliği basitçe iyi ya da kötü bir kavram olarak düşünemeyiz.

Anonimliğin kullanımı, uygulandığı kültüre bağlı olmalıdır. Örneğin, grup kültürünün statü hiyerarşilerini, uyumluluğu, karşılıklı yükümlülüğü ve karşılıklılığı vurgulamadığı bazı durumlarda anonimlik kullanmak muhtemelen iyi bir fikir değildir.


basım ve yayın teknolojileri (2 yıllık taban puanları)
Basım ve Yayın
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basım ve Yayın Teknolojileri maaş
Basım ve Yayın Teknolojileri dersleri
Basım ve Yayın Teknolojileri Ne iş Yapar
Basım ve Yayın Teknolojileri Ne iş Yapar maaşı
Basım ve yayın teknolojileri ekşi


Bu durumlarda, anonimlik, bireyler anonim gruplarda çalışırken ortaya çıkan motivasyon ve çabadaki azalma nedeniyle sosyal kaytarma gibi olumsuz sonuçlara bile yol açabilir. Tersine, normalde daha yüksek düzeyde uygunluk baskısı ve değerlendirme kaygısı sergileyen kültürlere sahip GSS destekli gruplar için anonimlik kullanmak faydalı olabilir.

Daha geniş anlamda, GSS ve grup yazılımı tasarımcıları ve geliştiricileri, anonimlik özelliklerinin uygulanmasına özel dikkat göstermelidir. Örneğin, sistemleri kullanan grupların kültürlerine uyum sağlamak için kullanıcıların bu özellikleri açıp kapatmasını kolaylaştırabilirler.

Son olarak, kolaylaştırıcılar, çalışmaların kültürün GSS ortamına katılımı etkilediğini öne sürdüğünü hatırlamalıdır. Bu nedenle, kolaylaştırıcılar, fikirleri oluşturmak veya değerlendirmek için körü körüne anonimliği kullanmadan önce teknolojiyi kullanan grubun kültürünü incelemelidir.

Sonuç

Kültür, bir grubun GSS bağlamında anonimliğe tepkisini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, kültürün grup yapısı ve değerlendirme anlayışı üzerindeki etkisi, tasarımcılar, kolaylaştırıcılar ve GSS kullanıcılarının dikkate alması önemlidir. Kültürün GSS üzerindeki etkilerine ilişkin araştırma eksikliği göz önüne alındığında, bu alanda daha fazla araştırma yapılması faydalı olacaktır.

Bu, GSS’nin anonim işlevi kullanılarak kültürlerle ilişkili diğer etkileşimler üzerinde gerçekleştirilebilir. Bu araştırma aynı zamanda teknolojinin diğer kültürler üzerindeki etkisi konusunda da büyüleyici sonuçlara sahiptir. Gelecek için ilginç bir araştırma dizisi, farklı görevler ve durumlarla uğraşan farklı kültürlerle anonimliğin göreceli etkisini izole etmek olacaktır. Bu ve devam eden diğer çalışmalardan elde edilen bilgi, GSS’nin giderek daha çeşitli ve küresel bağlamlarda etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Çok noktaya yayın teknolojisi, veri akışlarını uygun bir dağıtım ağacında sunarak çok taraflı işbirliği yazılımı oluşturmak için verimli bir çözüm sağlayan olağan bire bir (tek noktaya yayın) iletişimden farklı olarak bire çok iletişimdir. Dağıtım ağacının kökü gönderici, yaprakları ise alıcıdır. Dağıtılmış simülasyon, uzaktan eğitim ve video konferans gibi birçok İnternet uygulaması, çok noktaya yayın iletişimini desteklemek için alt katman ağı gerektirir.

Bununla birlikte, çok noktaya yayının ana sorunu, teslimat veya dağıtım ağacı olarak adlandırılan yolun nasıl oluşturulacağı ve korunacağıdır. Veri bağlantısı katmanı, ağ katmanı ve uygulama katmanı dahil olmak üzere protokol yığınının farklı seviyelerinde çözümler vardır. Yalnızca ikinci ve üçüncü düzey çok noktaya yayının pratik önemi vardır; bu nedenle aşağıda bunlara odaklanıyoruz.

Ağ katmanı çok noktaya yayın, İnternet protokolüne (IP) dayanır, bu nedenle bu tür çok noktaya yayına IP çok noktaya yayın denir. Bu teknoloji bant genişliğini korur ve potansiyel olarak binlerce kurumsal alıcıya tek bir bilgi akışını eş zamanlı olarak yayarak trafiği azaltır.

Çok noktaya yayın paketleri, yolların çok noktaya yayın yönlendirme protokolleri tarafından çarpıldığı noktada ağda çoğaltılır, bu da verilerin birden çok alıcıya en verimli şekilde teslim edilmesini sağlar. Çok noktaya yayının ana avantajı, normal bir tek noktaya yayın tabanlı iletimden daha küçük bant genişliği kullanımıdır.

Uygulama katmanı çok noktaya yayın (ALM) farklı bir yaklaşım kullanır. Bu teknolojide, çoğalan düğümler konaktır ve iletim tek noktaya yayına dayanır.

Bununla birlikte, uygulama katmanı çok noktaya yayının bile saf tek noktaya yayın iletimine göre ciddi avantajları vardır, çünkü geleneksel tek noktaya yayın durumunda gönderici, oturuma katılan alıcılar kadar paralel veri akışı oluşturmak zorundadır. Bununla birlikte, ALM durumunda, göndericinin sınırlı sayıda veri akışına hizmet etmesi gerekir, çünkü düğümler olarak diğer grup üyeleri de çarpma noktaları olarak hareket eder. Bu şekilde bir dağıtım ağacı oluştururlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir