Yayın Yönlendirme Protokolleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Yayın Yönlendirme Protokolleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Ekim 2022 Link State Routing nedir YÖNLENDİRME algoritmaları Yönlendirme protokolleri Yönlendirme temelleri Staj Defteri 0
Yönlendirme Algoritması

 Yayın Yönlendirme Protokolleri

Optik fiber ve anahtarlama teknolojilerindeki ilerleme, saniyede birkaç gigabit hıza ulaşabilen yeni nesil yüksek hızlı ağlarla sonuçlandı. Ayrıca ses, video ve veri depolama teknolojilerindeki ilerleme, yeni dağıtılmış gerçek zamanlı uygulamalara yol açmıştır.

Bu uygulamalar, düşük uçtan uca gecikme gerektiren multimedya içerebilir. Uçtan uca gecikme, gecikme seğirmesi ve kayıp oranı gibi uygulamaların gereksinimleri, garanti edilmesi gereken QoS parametreleri olarak ifade edilir. Ek olarak, bu yeni uygulamaların çoğu birden fazla kullanıcıyı içerir ve bu nedenle çok noktaya yayın iletişiminin önemi büyüktür.

Ağlar artık ses ve video gibi sürekli medya trafiğini son kullanıcıya taşıyabildiğinden, multimedya uygulamaları giderek daha önemli hale geliyor. Bir ana bilgisayar alt kümesine iletilecek çok fazla bilgi olduğunda, bunu kolaylaştırmanın mümkün olan en iyi yolu çok noktaya yayındır. Bu makale, farklı çok noktaya yayın yönlendirme algoritmalarını ve protokollerini ele almaktadır. Ayrıca QoS çok noktaya yayın yönlendirmesini tartıştık ve bu makaleyi mobil çok noktaya yayın ile sonuçlandırdık.

Çok noktaya yayın, paketin tam olarak bir kopyasının teslimat ağacındaki her bir bağlantıyı geçeceği şekilde aynı bilgiyi bir grup hedefe aynı anda göndermekten oluşur. Etkileşimli çok noktaya yayın uygulamaları arasında video konferans, bilgisayar destekli ortak çalışma ve sanal beyaz tahta uygulamaları yer alır.

Uzaktan eğitim gibi diğer çok noktaya yayın uygulamaları daha az etkileşim gerektirir. Üçüncü bir grup çok noktaya yayın uygulaması etkileşimli değildir, örneğin posta listeleri ve bazı gerçek zamanlı kontrol uygulamaları.

Gerçek bir çok noktaya yayında, kaynaktan çok noktaya yayın grubunun üyelerini içeren her bir ağa giden en düşük maliyetli yol belirlenir. Bu, gerekli konfigürasyonun kapsayan bir ağacıyla sonuçlanır. Bu tam kapsamlı bir ağaç değildir, ancak en azından grup üyelerini içeren ağları içerir. Kaynak, yayılan ağaç boyunca tek bir paket iletir. Paket, yönlendiriciler tarafından yalnızca yayılan ağacın dal noktalarında çoğaltılır.

Aynı verilerin ağdaki istemcilerin yalnızca bir alt kümesine gönderilmesi gerektiğinde, hem yayın hem de birden çok tek noktaya yayın yöntemi, verilerin birden çok kopyasını göndererek ağ bant genişliğini boşa harcar. Yayın, veri istese de istemese de, verileri tüm ağa göndererek bant genişliğini boşa harcar. Yayın ayrıca istemci makinelerin performansını gereksiz yere yavaşlatır.

İstemci ilgilensin ya da ilgilenmesin, her istemci yayın verilerini işlemelidir. Çok noktaya yayın bu iki uç nokta arasında yer alır. Video konferans ve sesli konferans gibi dağıtılmış sözde gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmak için kullanışlıdır. Ancak kullanımı bu tür uygulamalarla sınırlı değildir.

Verilerin kopyalarını birden çok yere göndermeyi içeren herhangi bir uygulama yararlanabilir. Örneğin, bir kuruluştaki tüm yönlendiricilere ağ yönlendirme tabloları dağıtılabilir ve bu mesajların işlenmesiyle tüm iş istasyonlarına yük olmaz. Web uygulamalarına kıyasla çok büyük miktarda bant genişliği gerektiren ses ve video göndermek gerekiyorsa, çok noktaya yayın mümkün olan en iyi çözümdür. Özellikle alıcı grup boyutu bir ağdaki tüm olası alıcılardan önemli ölçüde daha küçük olduğunda, çok noktaya yayının yayına göre üç avantajı vardır.

İlk olarak, çok noktaya yayın, bir mesajı yalnızca gitmesi gereken yere yönlendirerek ağ bant genişliğini korur ve ağ altyapı kaynaklarının daha verimli kullanılmasını kolaylaştırır. Yayın dağıtımından daha düşük kullanıcı geçiş ücretlerine neden olabilir. İkincisi, veri iletimi yalnızca isteğe bağlı video gibi hizmetler için ödeme yapan abonelerle sınırlandırılabilir. Üçüncüsü, hassas bilgilerin yayılması, belirli bir alıcı grubuyla sınırlandırılabilir.


Yönlendirme protokolleri
Routing Protokolleri
Link State Routing nedir
Dinamik Routing protokolleri
Cisco yönlendirme protokolleri
Yönlendirme temelleri Staj Defteri
YÖNLENDİRME algoritmaları
BGP


ÇOKLU YÖNLENDİRME PROTOKOLLERİ

• Çok noktaya yayın datagramlarını İnternet üzerinden bir grup ana bilgisayara teslim etmek için tasarlanmış Mesafe-V aktör Çok Noktaya Yayın Yönlendirme Protokolü (DVMRP). DVMRP, ters yol çok noktaya yayın algoritmasını kullanarak kaynak tabanlı çok noktaya yayın teslim ağaçları oluşturur.

DVMRP’de, bir çok noktaya yayın kaynağından gelen bir datagram, başlangıçta, çok noktaya yayın grubu üyelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, belirlenmiş bir çok noktaya yayın yönlendiricisi tarafından diğer tüm çok noktaya yayın yönlendiricilerine aşağı yönde yayılır. Aşağı akış veya yerel üyeler olmayan çok noktaya yayın yönlendiricileri, kendilerini dağıtım ağacından çıkarmak için yukarı akışa açık budama mesajları gönderir.

Net etki, üyeler ağacın yapraklarını oluşturan kaynağa özel en kısa yol ağacıdır. Çok noktaya yayın ağacı kurulduğunda, çok noktaya yayın yönlendiricileri, çok noktaya yayın kaynağına giden ters yolu izler. Yönlendiricinin çok noktaya yayın kaynağına verikatarları göndermek için kullandığı arabirimden gelen bir verikatarı gelmezse, gelen verikatarı bırakılır.

• Çekirdek Tabanlı Ağaçlar (CBT): CBT protokolü önce araştırma camiasında tartışıldı ve ardından IETF tarafından standardize edildi. CBT, tüm kaynaklar tarafından kullanılan tek bir paylaşılan ağaç oluşturmak için temel seyrek mod paradigmasını kullanır. Ağaç bir çekirdekte köklenir.

Tüm kaynaklar verilerini çekirdeğe gönderir ve tüm alıcılar çekirdeğe açık katılım mesajları gönderir. CBT yalnızca paylaşılan bir trafik ağacı kullanır ve en kısa yol ağaçlarını kullanmak üzere tasarlanmamıştır. CBT çift yönlü paylaşılan ağaçları kullanır, ancak PIM-SM tek yönlü paylaşılan ağaçları kullanır.

Çift yönlü paylaşılan ağaçlar biraz daha karmaşıklık içerir, ancak paketler bir kaynaktan çekirdeğe çok noktaya yayın ağacının dalları arasında seyahat ederken daha etkilidir. Bu durumda, sadece çekirdeğe “yukarı” göndermek yerine, paketler ağaçtan “aşağı” da gönderilebilir. CBT’nin önemli teknik avantajları olmasına ve teknik olarak PIM-SM ile eşit olmasına rağmen, birkaç yönlendirme satıcısı CBT için destek sağlar.

• Protokolden Bağımsız Çok Noktaya Yayın – PIM: PIM, hem yoğun mod hem de seyrek mod grubu üyeliği sağlar. Adından da anlaşılacağı gibi, çok noktaya yayın mimarisi, tek noktaya yayın yönlendirme için kullanılan protokolden bağımsızdır. PIM, geniş alan ağlarına ölçeklenebilir ve özellikle seyrek çok noktaya yayın grubu için çekicidir.

Esasen PIM, CBT’nin paylaşılan ağaç yaklaşımını veya DVMRP’nin en kısa yol yaklaşımını kullanabilir, uygun seçim grup başına veya ana bilgisayar bazında yapılır. PIM mimarisi, bir grup için çok noktaya yayın dağıtım ağacını oluştururken, CBT’deki bir çekirdeğe benzer şekilde uygun bir buluşma noktası (RP) seçmeye dayanır. RP, çok noktaya yayın kaynaklarının çok noktaya yayın alıcılarıyla “buluşması” için bir yer sağlar.

• Sınır Ağ Geçidi Çok Noktaya Yayın Protokolü: daha önceki protokollerin ölçekleme sorunlarının çoğunu ele alan yeni bir etki alanları arası çok noktaya yayın yönlendirme protokolüdür. BGMP, önceki protokollerin birçok fikrini bir araya getirmeye çalışır ve onu daha servis sağlayıcı dostu yapan özellikler ekler. BGMP, Sınır Ağ Geçidi Protokolü’nün (BGP) tek noktaya yayın yönlendirmesi için kullanılmasına çok benzer şekilde, birleşik alanlar arası çok noktaya yayın protokolü olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir