Yayıncılık Trendleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yayıncılık Trendleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Haziran 2022 Yayıncılık işi nedir Yayıncılık sektörü Yayınevi ve yayın tarihi ne demek 0
Otomatik Metodolojiler

BT ile Elektronik/Dijital Devlet İnovasyonu ve Yayıncılık Trendleri

Bilimsel başarı ve teknolojik ilerlemeyle birlikte, “Amerikan toplumu, bireylerin öğrenme ve çalışma, işlerini yürütme, eğlenme ve bilgilenme biçiminde yeni bilgi teknolojilerinin inovasyonundan kaynaklanan radikal bir değişime hazırlanıyor”. Bu dijital çağda bilgi teknolojisindeki önemli yeniliklerden biri İnternet’in yaratılması ve süregelen gelişimi olmuştur: İnternet, coğrafi mesafeden bağımsız olarak büyük miktarda verinin anında değiş tokuşuna izin vererek maliyeti düşürürken iletişim esnekliğini artırır.

İnternet teknolojisi, bilginin ticari, devlet ve özel alanlarda nasıl yönetildiği, toplandığı ve yayıldığı ile ilgili kuralları değiştirmiştir. Federal Hükümet, İnternet teknolojisinin gelişmesinden bu yana halka sunulan bilgi hizmetlerinin ve kaynaklarının güvenilirliğini ve verimliliğini aşağıdaki gibi artırmaktadır.

1960’ların sonlarında İnternet’i kurmak için atılan ilk adımlardan, 1993’te Ulusal Bilgi Altyapısı (NII) ve Ulusal Performans İncelemesi (NPR) girişimlerinin kurulmasına kadar, federal hükümet ilerici bilgisayar ve telekomünikasyonu uyarladı. hükümet performansını iyileştirmek ve vatandaşların hükümete ve diğer bilgi hizmetlerine ve kaynaklarına erişimini geliştirmek için bilgi işlem gücünü kullanmak için hem operasyonel hem de politikada teknolojilerdir.

Yüz yılı aşkın bir süredir, ABD hükümet kurumları vatandaşlar için veri ve bilgi (tüzük ve yönetmelikler, mahkeme kararları, Kongre oyları ve duruşma kayıtları gibi) toplamış ve sağlamıştır. Hükümeti daha uygun ve erişilebilir kılmak için, 1980’lerde federal bilgi yayma, elektronik formatların önemli kullanımına geçişe başladı.

“Hükümet operasyonlarının zaten temel bir parçası olan bilgi teknolojisi, yönetim, karar verme ve doğrudan hizmet sunumu için hayati önemde olmaya devam edecek”. Coglianese’nin (2004) teyit ettiği gibi, bilgi teknolojisi, hükümetin toplumun ve ekonominin hayati yönlerini etkileyen düzenleyici kararlar aldığı süreci iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Ancak dijital hükümet, hizmetleri sunmak için yalnızca Web tabanlı teknolojiyi kullanmak veya kağıt tabanlı süreçleri elektronik süreçlere dönüştürmekle ilgili değildir. Dijital yönetim, hükümet kültüründe, kamu politikası ve hükümetle ilgilenenlerin çok daha hızlı yanıt vermesini sağlayan temel bir değişimdir.

DIS, dijital hükümeti beş şekilde tanımlar: 1) eski bürokratik hizmet hatlarını, dijital imzalar ve elektronik formlar gibi güçlü yeni teknolojileri kullanarak, günün 24 saati doğrudan masaüstünden erişilebilir bilgi ve hizmetle değiştirmek; 2) eyaletin İnternet Portalı Erişim Washington aracılığıyla birçok devlet hizmetine “tek durak noktası” sunmak; 3) devlet hizmetlerine erişim sürecini anında, basit, kusursuz ve sezgisel hale getirmek; 4) fonları doğrudan hizmet sunumuna yönlendirmek için hükümet içindeki evrak işlerini ve maliyetlerini azaltmak; ve 5) İnternet üzerinden devlet hizmetlerine erişenlerle geleneksel karşı hatları azaltarak ABD nüfusunun tüm kesimlerine hizmet sunumunu iyileştirmek gerekir.

Özellikle dijital hükümet, hükümet faaliyetlerini iki şekilde dönüştürür: 1) hizmet sunumunu ve ilgili maliyetleri iyileştirerek; ve 2) vatandaşlar ve hükümet arasındaki iletişimi güçlendirir.

DİJİTAL DEVLET YENİLİKLERİ 

Dijital Devlet Girişimleri

Devlet, yapıların ve işlevlerin dinamik bir karışımıdır; Hükümetin aşağıdaki altı dijital girişimi, hükümetin etkinliği ve verimliliğinde bir dönüşümü desteklemek için yeni teknolojileri kullanmayı amaçlayan karmaşık çabalardır:

1. Vatandaşın devlete erişimi: işlevsel bir bakış açısı yerine müşterinin bakış açısına dayalı olarak bilgi sağlayan mekanizmaların oluşturulmasını içerir.
2. Kurallara uyumu kolaylaştırma: Bir dizi kural veya düzenlemeye (örneğin, ehliyet yenileme, avcılık ve balıkçılık ruhsatları ve işletme izinleri) uyumu kolaylaştıran hizmetlere elektronik erişim sağlar.
3. Vatandaşların kişisel yardımlara erişimi: örneğin, kamu yardımı ve işçi tazminatı için çevrimiçi başvurular gibi vatandaşların kişisel faydalarına elektronik erişim.
4. İhale, satın alma ve ödeme dahil satın alma: satın alma uygulamaları, devlet kurumlarının elektronik ticaret uygulamaları yoluyla özel sektörde gerçekleştirilen faydalardan yararlanmalarını sağlar.
5. Devletten devlete bilgi ve hizmet entegrasyonu: hizmet sunum programlarının devlet kurumları arasında ve devlet düzeyleri arasında entegre edilmesi, elektronik bilgi paylaşımını ve entegrasyonunu gerektirir.
6. Vatandaş katılımı: çevrimiçi demokrasi, seçilmiş yetkililere, tartışma forumlarına, “şehir toplantısına”, seçmen kaydına ve nihayetinde çevrimiçi oylamaya erişimi içerir (ve bu özellikle dijital bölünme ve güvenlik sorunlarıyla yüzleşmelidir).


Yayıncılık işi nedir
Yayıncılık nasıl Yapılır
Yayıncılık sektörü
Yayıncı nedir
YAYINCILIK is ilanları
Yayım nedir
Yayımcılık mı yayıncılık mı
Yayınevi ve yayın tarihi ne demek


Dijital Yönetimin Üç Yönü

Dijital hükümet, bileşenlerin evden bilgi ve hizmetlere erişmesini sağlayarak trafik akışını azaltır ve çevreyi iyileştirir. Dijital hükümetin en az üç farklı yönü vardır: 1) bilgi yayma, 2) etkileşimli hizmet sunumu ve 3) çevrimiçi parasal işlemler. Atkinson ve Ulevich (2000), hükümet politika yapıcılarının bu alanların her birinde ne yapması gerektiğini önermektedir.

Yazarlar ayrıca şunları da belirtiyorlar: 1) çoğu uygulama hala hükümetten kullanıcıya bilgi dağıtımına odaklanıyor, ancak bazı ajanslar görevleri daha iyi yürütmek, işlemleri kaydetmek ve tüketiciye fayda sağlamak için kaynakları birleştirmeye başlıyor; 2) birçok kurum, bireylerin formları çevrimiçi olarak almalarına, yazdırmalarına ve daha sonra bilgilerin daha sonra elle girildiği veya bir bilgisayara tarandığı kağıt kopyalarını postalamalarına izin verirken, birkaç kurum vatandaşlara ve işletmelere izin vermeye başlamaktadır. Dosya formları çevrimiçi; ve 3) parasal işlevler giderek artan bir şekilde elektronik fon işlemlerine (EFT) dayanmaktadır ve bu faaliyetlerin neredeyse tamamı kağıt yerine elektronik olarak yapılabilir.

İnterneti Benimsemeyle İlgili Kritik Sorunlar

Web devrimi sayesinde daha etkili, kullanışlı ve esnek dijital devlet hizmetleri gerçekleşiyor, ancak güvenlik ve mahremiyet dijital devlet uygulamalarında iki kritik konu. Güvenli dijital yönetim sistemleri oluşturmak, uygun erişim ve uygun izleme izni arasında dikkatli bir denge kurulmasını gerektirir ve teknoloji tabanlı çözümler hala emekleme aşamasındadır ve mevcut alternatifler esasen yasayla mahremiyetin zorunlu kılınmasından veya kişilerin kendi kendini düzenlemesinden oluşur. operasyonel uygulamalar.

İnternet kullanımının önündeki engellerle ilgili olarak (örneğin, maliyet, sistem uyumsuzluğu, fikri mülkiyet ve güvenlik gibi yasal konular, insan direnci ve mahremiyet), Lan ve Falcone, politika kararlarının olumlu ve olumsuz etkileri açısından dört faktör tanımlamaktadır. İnternetin benimsenmesi:

1) bilgi teknolojilerinin teknik özellikleri; 2) bilgi kaynakları için kullanıcı tercihleri; 3) sağlayıcı/kullanıcı ilişkilerini tanımlayan, yöneten ve kısıtlayan kurumsal düzenlemeler; ve 4) bilgi işlemeyi etkileyen psikolojik faktörler.

Diğer yasal konular şunlardır: elektronik imzalar ve kayıtlar, kağıt belgeler için resmi yasal gereklilikleri karşılamalıdır; ve kurumlar elektronik imza veya kayıtların ve ilgili tüm bilgilerin gerektiğinde erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir