ARAŞTIRMALARIN MEVCUT DURUMU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ARAŞTIRMALARIN MEVCUT DURUMU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Haziran 2022 Akademi Delisi Çoklu Durum çalışması Durum çalışması Durum çalışması deseni 0
Bilişim Mesleğinde Kadınlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ARAŞTIRMALARIN MEVCUT DURUMU

İnternet ve WWW’nin vatandaşlara, paydaş gruplarına ve çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarına artan erişilebilirliği, bu tür teknolojinin geleneksel bürokratik düzenlemeleri dönüştürmek için kullanılabileceğine dair artan bir inancı beraberinde getirdi. Örneğin, bazı araştırmacılar, etkileşim seviyeleri ve kurumsal şeffaflık gibi web sitesi özelliklerinin, bir kamu kuruluşunun çeşitli paydaşlara ne kadar açık veya şeffaf olduğunun göstergeleri olarak nasıl hizmet edebileceğini incelemiştir.

Ulusal düzeydeki kurumların web sitelerini inceleyerek, bu tür araştırmalar, WWW tabanlı teknolojinin ulusal hükümetler tarafından hızla benimsenmesini belgelemeye hizmet etmiş ve BİT kullanımının hükümet faaliyetleriyle ilgili olarak daha yüksek düzeyde hesap verebilirliğe nasıl yol açabileceğini incelemeye çalışmıştır.

Diğer araştırmacılar, ulusal hükümetlerin e-devleti ne ölçüde benimsediğini incelemek için ikili bir yaklaşım benimsemiştir. Örneğin, Accenture danışmanlık firması tarafından yürütülen bir araştırma çalışması, 22 ülke tarafından sunulan e-devlet hizmetlerinin seviyesini inceledi ve ayrıca vatandaşların e-devleti nasıl gördüğünü değerlendirmek için 12 ülkede vatandaş anketleri gerçekleştirdi. Sonuçlar, Kanada, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri’nin e-devlet hizmetlerinin kalitesi ve kullanılabilirliğinde lider olduğunu göstermektedir.

Diğer bilim adamları, ICT’nin daha geniş kurumsal ilişkileri dönüştürmek için nasıl hizmet edebileceğini keşfetmeye çalıştılar. Örneğin, bazı bilim adamları, Clinton Yönetimi sırasında başlatılan hükümet hareketinin yeniden icat edilmesi gibi idari reform hareketlerinin, en azından kısmen, BİT’in bürokratik düzenlemeleri değiştirmek ve dolayısıyla verimliliği artırmak için kullanılabileceği varsayımına dayandığını incelediler.

Fountain (2001) 1990’larda federal kurumlarla ilgili incelemesinde, ajans web siteleri, dahili ICT ağları ve ajanslar arası sistemler gibi WWW tabanlı teknolojilerin en azından potansiyel olarak artan verimlilik ve etkinlik seviyeleri getirebileceğini öne sürüyor. . Bu araştırma, kamu kurumlarını daha geniş idari reformlardan geçerken inceleyerek, başarılı kurumsal reformların BİT’ten yararlanmaya bağlı olduğuna dair temel varsayımı vurgulamaktadır.

Bazı araştırmacılar ulusal hükümetleri incelerken, diğer araştırmacılar öncelikle eyalet veya yerel yönetimlerin e-devlet faaliyetlerini incelemeye odaklanmışlardır. West (2004), eyalet hükümetlerinin yeni BİT biçimlerini ne ölçüde benimsediğini ve bu tür teknolojilerin kamu hizmetlerinin sunumunu, demokratik duyarlılığı ve kamu tutumlarını ne ölçüde etkilediğini incelemiştir.

Çoğu eyalet hükümetinin e-devletin ilk aşamalarını benimsediğini kabul ederken, e-devletin sözde faydalarının çoğunun henüz gerçekleşmediğine inanıyor. Örneğin, çoğu eyalet hükümetinin şu anda WWW aracılığıyla erişilebilen program bilgileri vardır ve birçok eyalet çevrimiçi işlemlere izin verir, ancak yine de çoğu eyalet hükümeti, yüksek düzeyde siyasi etkileşime izin verecek daha gelişmiş e-hükümet stratejilerini benimsemeyi başaramamıştır. 


Durum çalışması
Durum çalışması deseni
Durum çalışması Örneği
Durum çalışması ve fenomenoloji farkı
Durum çalışması Makale
Durum çalışması nitel mi nicel mi
Çoklu Durum çalışması
Bütüncül tek durum deseni Nedir


Yerel yönetimler tarafından e-devlet faaliyetlerinin benimsenmesi ve kullanılmasının incelenmesi benzer bulgulara yol açmaktadır. Moon (2002b), birçok e-devlet uygulamasının benimsenme düzeyini değerlendirmek için Uluslararası Şehir Yönetimi Derneği (ICMA) tarafından toplanan anket verilerini kullanmıştır.

1400’den fazla anket yanıtını değerlendirmesi, birçok yerel yönetimin bilgi yayınlamak ve temel çevrimiçi hizmetler sağlamak için en azından ilkel girişimleri benimsediğini de gösteriyor. Bununla birlikte, çok az yerel yönetim, yüksek düzeyde etkileşim, iletişim ve fiili siyasi katılımı teşvik eden daha gelişmiş BİT biçimlerini benimsemiştir.

Bu çalışma, kamu kuruluşlarına sağlanan kaynakların miktarının daha ileri teknolojilerin benimsenmesinde birincil faktör olabileceğini göstermektedir. Yerel yönetimlerin diğer çalışmaları da daha gelişmiş çevrimiçi teknolojileri benimseme konusunda isteksiz olduklarını göstermiştir. Hinnant ve O’Looney’nin çevrimiçi bir yenilik olan çevrimiçi hizmetlerin kişiselleştirilmesi hakkındaki araştırması, daha gelişmiş teknolojilerin benimsenmesinin, teknik uzmanlık eksikliği ve bütçe hususları gibi kaynak sınırlamaları nedeniyle yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, birçok gelişmiş e-devlet teknolojisi, kamu kuruluşlarını yeni sosyal zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Örneğin, kişiselleştirme gibi bazı BİT uygulamaları, bireysel vatandaşların çevrimiçi etkinliklerinin ve ilgi alanlarının izlenmesini gerektirir. Davranışsal bilgileri yönetmek ve kullanmak, bazı kamu kuruluşlarının şimdiye kadar ele almak zorunda olmadığı mahremiyet sorunlarına yol açabilir.

 ZORLUKLAR VE TRENDLER

Genel olarak, araştırmalar e-devlet stratejilerinin benimsenmesinin henüz emekleme aşamasında olduğunu göstermektedir. Bilgi yayma ve hatta entegre çevrimiçi WWW portalları aracılığıyla hizmet sağlama gibi bazı yenilikler federal, eyalet ve yerel yönetimler tarafından geniş çapta kabul görmüş olur.

Devlet, e-devlet faaliyetlerinin potansiyelini gerçekleştirme konusunda birçok zorlukla karşı karşıyadır. Sıkça tartışılan bir zorluk, BİT erişimidir. Birçok vatandaş artık İnternet ve WWW gibi BİT’i benimsemiş olsa da, bazı demografik gruplar hala e-devletin sıklıkla güvendiği iletişim sistemlerine yeterli erişime sahip olmayabilir.

Bazı araştırmalar, vatandaşlar yeterli erişime sahip olsa bile, bazı demografik grupların e-devlet sistemlerinden gerçekten faydalanmak için gereken temel teknik becerilere sahip olmayabileceğini de göstermektedir. Özel sektör firmaları, mesaj ve çevrimiçi ticaret siteleri hedef pazarlarına açık olduğu sürece bu tür konuları aşırı önemli görmeyebilirler.

Bununla birlikte, hükümet bir kurum olarak halka karşı sorumlu olduğu için erişim ve kullanım sorunlarıyla mutlaka ilgilenmelidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri toplumda daha yaygın bir şekilde benimsendiği için erişim sorunu nihayetinde kendi kendine çözülebilir, ancak şu anda kamu kuruluşları için önemli bir zorluk teşkil etmektedir.

BİT’in benimsenmesi ve kullanılmasıyla ilgili diğer zorluklar arasında kaynak sınırlamaları yer almaktadır. Örneğin, birçok hükümet, BİT’i kullanmanın önünde engel teşkil eden ciddi kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıyadır. Hükümetler genellikle dalgalı bütçeler ve bazen tutarsız liderlikle karşı karşıya kaldıklarından, kalıcı bir değişim meydana getirmek için yıllarca beslenmesi ve desteklenmesi gereken teknik ve idari reformları desteklemek genellikle zordur.

Hükümetler, bu tür yeniliklerin ilk benimsenmesinden çok sonra e-devlet girişimlerini sürdürmeye ve ilerletmeye hizmet edecek profesyonel kaynakların yanı sıra finansmanı da geliştirmeye çalışmalıdır. Benzer şekilde, birçok hükümet, BİT’in kendi istihdamından kaynaklanan teknik ve idari sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.

Örneğin, hizmetleri halka sunmak için BİT’i kullanmak, bilgi güvencesi, BİT sistemlerinin güvenliği ve genel kurumsal hesap verebilirlik gibi konulara daha fazla dikkat gerektirir.

Devlet, vatandaşlar ve özel sektör firmaları gibi paydaşların e-devlet faaliyetlerine istekli katılımcılar olmasını istiyorsa, bu tür bilgi-yoğun faaliyetlerin iyi planlandığına ve potansiyel suistimallere karşı nispeten güvenli olduğuna dair güvence vermelidir. Özünde, hükümetler paydaşları adına güveni teşvik etmeye çalışmalıdır.

Sonuç

Yeni BİT biçimlerinin benimsenmesi, devlet kurumları için potansiyel faydalara yol açmaktadır. Belirtildiği gibi, e-devlet faaliyetleri, idari reformların yanı sıra potansiyel olarak önemli teknik reformlardır. Sonunda hükümet operasyonları ve hizmet üretimi açısından daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlik sağlayabilirler.

Ayrıca, daha yüksek düzeyde hükümet hesap verebilirliği ve siyasi süreçlere daha yüksek düzeyde katılım sağlayabilirler. Bununla birlikte, İnternet ve WWW daha iyi yönetime giden yollar olarak hizmet ederken, gözlemcilerin karmaşık organizasyonlar tarafından BİT’in benimsenmesine ilişkin önceki araştırmaları göz ardı etmemesi gerektiğini anlamak önemlidir.

BİT, değişimin önemli bir itici gücü olsa da, organizasyonların veya kurumların daha büyük sosyal yapısı içindeki etkisini tahmin etmek bazen zordur. Örneğin, kamu kuruluşlarında yeni BİT’in benimsenmesini inceleyen önceki araştırmalar, BİT’in önceden var olan sosyal düzenlemeleri güçlendirdiğini veya gücü daha yüksek yönetim seviyelerine kaydırdığını göstermektedir.

Ayrıca, yeni BİT’in benimsenmesi, gücü organizasyonda teknolojinin kendisini yönetenlere doğru kaydırabilir. Bu tür bulgular, daha geniş e-devlet girişimlerinin bir parçası olarak BİT’in benimsenmesinin yalnızca beklenen sonuçları verdiğine inananlar için temkinli olmalıdır. Hükümet, faaliyetlerinin temel bir parçası olarak e-devlet stratejilerini daha fazla benimseyip hatta bunlara güvenirken, beklenmeyen sonuçları daha iyi öngören ve yöneten kurumsal mekanizmalar geliştirmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir