Elektronik Devlet Stratejileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Elektronik Devlet Stratejileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Haziran 2022 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Dijital teknolojiler nelerdir Dijitalleşme ve dijital dönüşüm Nedir 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

 Elektronik Devlet Stratejileri ve Araştırmaları

1990’ların ortalarından bu yana, İnternet ve World Wide Web (WWW) gibi geniş alanlı bilgisayar ağlarının kamu, eğitim kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından benimsenmesi, bu yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanmaya olan ilginin artmasına yardımcı oldu.

Özel sektör firmaları, ticari işlemleri yürütmek için internet tabanlı teknolojileri, özellikle WWW’nin tarayıcı tabanlı teknolojilerini kullanmaya odaklanmıştır. Bu tür elektronik iletim teknolojilerinin ticari faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılması genellikle elektronik ticaret veya e-ticaret olarak adlandırılmıştır.

1990’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu kuruluşlarını yeniden icat etme girişimleri, büyük ölçüde yeni BİT biçimlerinin benimsenmesinin hem hizmet üretimini hem de dağıtımını kolaylaştıracağı inancına dayanıyordu.

. Ulusal Bilim Vakfı gibi bazı devlet aktörleri ve gözlemciler, son zamanlarda devlet kurumlarının faaliyetlerini yürütmek için BİT’in genel kullanımına dijital hükümet olarak atıfta bulundular. Dijital hükümet terimi, birçok açıdan, bir kamu kuruluşunun iç bilgi ve kontrol sistemlerinin temel bir bileşeni olarak BİT’in geliştirilmesi, benimsenmesi veya kullanılması ve ayrıca dış paydaşlarla etkileşimi kolaylaştırmak için BİT’in herhangi bir şekilde kullanılması anlamına gelir.

Bazı akademisyenler, elektronik medya aracılığıyla demokratik süreçleri teşvik etmek amacıyla vatandaşlar ve diğer paydaşlarla etkileşimi kolaylaştırmak için hükümetlerin İnternet ve WWW gibi BİT sistemlerini nasıl kullandığını incelemeye çalıştılar. Bu faaliyetler elektronik demokrasi veya e-demokrasi olarak adlandırılmıştır.

Bu geniş kavram daha sonra genellikle iki faaliyet alt grubuna, elektronik politika ve elektronik hükümete bölünür. Elektronik siyaset veya e-politika, vatandaşların bu süreçlere katılımının yanı sıra siyasi süreçlere ilişkin yurttaşlık bilincini kolaylaştıran faaliyetlere odaklanır. Elektronik devlet veya e-devlet, vatandaşlara ve diğer paydaşlara programlı bilgi ve hizmetler sağlamak için devlet kurumları tarafından BİT kullanımını içerir.

GÜNCEL E-DEVLET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI

Kamu kuruluşlarında BİT kullanımı yeni bir fenomen olmaktan uzak olsa da, bunları doğrudan devlet paydaşlarıyla iletişim kurmak ve onlara hizmet sağlamak için kullanmak nispeten yeni bir olaydır.

İnternet ve hipermetin tabanlı WWW, artık her yerde bulunan tarayıcı gibi grafik kullanıcı arayüzlerinin (GUI’ler) kullanımıyla erişilebilen ve gezinilebilen hazır bir iletişim sistemi sağladığından, büyük bir ilgi toplanmıştır. Bu tür BİT’in çeşitli hükümet paydaşları ile geleneksel bağları değiştirmek ve aynı zamanda kurum içi faaliyetleri geliştirmek için stratejik olarak nasıl kullanılabileceği üzerinedir.


Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dijital teknolojiler nelerdir
İnsan, süreç teknoloji
Dijital dönüşüm Akademisi
Dijital dönüşüm süreçleri
Devletin en önemli Belgesi nedir
Dijitalleşme ve dijital dönüşüm Nedir
Dijital devlet Nedir


Dış bağlantılarla ilgili olarak, bu stratejiler devletin vatandaşlar, iş dünyası veya diğer devlet kurumları ile etkileşimini değiştirmeye odaklanan birçok faaliyetten biri olarak organize edilebilir.

Kamu kuruluşları tarafından hizmet verilen vatandaşlarla iletişim, devlet programları hakkında bilgi içeren bir kurumsal web sitesi geliştirmeyi ve ayrıca kamu çalışanlarıyla ek iletişim yöntemleri sağlamayı içerebilir. Ayrıca, vatandaşların ve diğer paydaşların BİT aracılığıyla vergi ödemeleri, lisans ücreti ödemeleri veya kamu kuruluşları ile diğer işlemleri yapmaları artık oldukça yaygın.

Bu tür faaliyetler, hükümet ve paydaşlar arasındaki geleneksel işlemleri düzene sokar ve bu nedenle, daha yüksek düzeyde devlet hesap verebilirliği ve aynı zamanda kurum içi verimlilik için bir fırsat sağlar.

Daha gelişmiş G-to-C faaliyetleri, vatandaşların çeşitli siyasi süreçlere dahil olmaları için başka araçlar sağlamayı içerir. Örneğin, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) gibi bazı federal düzenleyici kurumlar, vatandaşların İnternet kullanımı yoluyla kural koyma gibi düzenleyici faaliyetlere katılmalarına izin veren yeni yöntemler geliştirmektedir. tabanlı sistemler.

Devletten İşletmeye (G-to-B) Faaliyetleri

Ticari firmalar aynı zamanda temel programatik bilgilerin hazır erişilebilirliğinden faydalanırken, internet üzerinden elektronik işlem yapma potansiyeli, belki de kamu kuruluşlarına mal ve hizmet satan işletmeler için en büyük ilgidir. ben

Çeşitli hükümet alımlarının, her yıl satılan tüm mal ve hizmetlerin büyük bir yüzdesini oluşturduğunu anlamak önemlidir. Federal yürütme kurumları tek başına her yıl 200 milyar doların üzerinde mal ve hizmet satın alıyor. Federal Tedarik Veri Merkezi ile Genel Hizmetler İdaresi (GSA) gibi kurumlar, devlet alımlarını işlemek ve izlemek için yeni BİT biçimlerini kullanıyor.

Moon (2002a), birçok eyalet hükümetinin de satın alma sistemlerini iyileştirmek için BİT’i kullanmaya çalıştığını belirtmektedir. Örneğin, birçok eyalet artık çevrimiçi teklif talepleri yayınlıyor, elektronik siparişten yararlanıyor, tedarik sistemlerini otomatikleştiriyor ve satın alma kartlarını benimsiyor. Ancak eyalet hükümetleri, dijital imzaların, İnternet tabanlı teklif vermenin veya ters açık artırmaların kullanımını benimseme konusunda daha yavaş olmuştur.

Devletten Devlete (G-to-G) Faaliyetleri

Yeni BİT’in benzer hedeflere sahip kamu kuruluşları arasında iletişim ve bilgi paylaşımını geliştirme yeteneği, kamu kurumları tarafından genellikle bu tür teknolojilerin benimsenmesinin başlıca nedeni olarak görülmektedir. Bu, özellikle kolluk kuvvetleri ve ulusal güvenlik gibi belirli işlevsel alanlarda geçerlidir.

Örneğin, birçok kanun uygulayıcı kuruluş, kendi yetki alanları dışında kolayca paylaşılmayan suç veritabanları bulundurur. Pennsylvania’daki Justice Net projesi gibi bazı eyalet düzeyindeki girişimler, yerel, eyalet ve federal hükümet kurumları tarafından sağlanan veritabanlarını paylaşmanın sosyal ve teknik engellerini aşmaya çalışmıştır.

Federal hükümet düzeyinde, ulusal güvenlik endişelerine yanıt olarak artan koordinasyon ihtiyacı, İç Güvenlik Bakanlığı’nın kurumsal çatısı altında birkaç yerleşik kurumun yeniden düzenlenmesinin başlıca nedeniydi. Bu tür kurumsal yeniden yapılanmalar gerçekleştikçe, hem devlet kurumları içinde hem de bunlar arasında sosyal koordinasyonu güçlendirmenin bir yolu olarak artan BİT uyumluluğu aranmaktadır.

E-Devlet Uygulamalarının Geliştirilmesi

Devlet faaliyetlerini desteklemek ve etkinleştirmek için BİT’i geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik geleneksel yaklaşım, amaca yönelik özel sistemler tasarlamaktı. Son yıllarda hükümetler, Ticari Kullanıma Hazır (COTS) ürünleri de giderek daha fazla kullanmaya başladı. Sistem geliştirmedeki bu son eğilim, dijital teknolojiler daha güçlü hale geldikçe, İnternet yeteneklerini birleştirdikçe ve daha güvenilir hale geldikçe teşvik edildi.

BİT geliştirmenin bu ikili yaklaşımı – hükümetin özel işlevlerini (oylama ve kamu güvenliği gibi) desteklemek için amaca yönelik sistemler ve COTS’ye (insan kaynakları, maaş bordrosu ve diğer standart operasyonel süreçlerin desteklemek için)  temsilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir