E-TİCARETTE İŞLERİN DURUMU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 E-TİCARETTE İŞLERİN DURUMU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Haziran 2022 e-ticaret fikirleri 2021 türkiye'de e ticaret istatistikleri 2021 Yaratıcı e-ticaret Fikirleri 0
Amortisman Süresi

 E-TİCARETTE İŞLERİN DURUMU

Aşağıda, KOBİ’lerde e-ticaretin varlığına ilişkin mevcut duruma ışık tutacak birkaç istatistik ve rakam sunacağız. Elektronik ticaretin tanıtılması teorik olarak bir organizasyonda üç tür iyileştirmeye yol açabilir: verimlilik (işleri daha iyi yapmak), etkinlik (işleri farklı yapmak) ve yenilik (başka şeyler yapmak).

• Verimlilik: 2003 yılında, KOBİ’lerin %75’i elektronik ticareti kullanarak daha verimli iş süreçlerine sahip olduklarını (zaman ve daha düşük maliyetler açısından), %58’i daha az idari işi olduğunu ve %12’si kendileri için daha az yönetim işi yaptığını belirtmiştir. iş elektronik olarak cironun artmasına neden olur.

• Etkililik: Etkinliğin artması, neredeyse her zaman iş süreçlerinin kısmen veya tamamen yeniden tasarlandığını ve hatta tamamen yeni bir iş modelinin olduğunu varsayar. Bu açıdan bakıldığında, KOBİ’ler için hala çok az ilerleme var: KOBİ’lerin sadece %34’ü iç iş süreçlerini değiştirmiştir.

Ancak, bir tür elektronik işlem gerçekleştiren (hatta ara sıra) şirket sayısı 2003 yılında %59’dan %66’ya yükseldi. Bu büyümenin çoğu, 20’den az çalışanı olan işletmelerden kaynaklanmaktadır.

• İnovasyon: E-ticaretin getirdiği en önemli yenilikler, yeni bir işlem kanalı sağlama ve yeni pazar bölümlerine erişim sağlamadır. Bunun sonucunda birçok şirket pazarlama ve satın alma/satış konularında stratejilerini yeniden gözden geçirmiş, hatta pazardaki konumlarını güçlendirmek için yeni ürün/hizmetler geliştirmiştir.

Yine de, KOBİ topluluğunda işler çok hızlı ilerlemiyor. MKB Nederland, FHI ve Nederland-ICT’ye (2002) göre, şimdiye kadar çoğu KOBİ e-ticareti (özellikle bir Web sitesi veya çevrimiçi mağazası olan) reklama yalnızca daha ucuz bir alternatif olarak görmektedir.

Farklı e-ticaret yeniliklerinin KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermektedir.

Engeller

1999-2003 döneminde tamamlanan anketler, KOBİ’lerin hala “e-ticaretle ilgili” birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur. Yine en önemlisi yetersiz uzmanlık ve doğru bilgi eksikliği: KOBİ’lerin %37’si hala bunun kendileri için e-ticaretin önündeki en büyük engel olduğuna inanıyor.

KOBİ’ler genellikle ihtiyaç duydukları şeyleri BİT tedarikçilerinden açıkça ifade edemedikleri için bu yüksek risk olarak algılanır. Ayrıca, KOBİ’lerin görüşü, birçok nedenden dolayı BİT pazarının şeffaf olmadığı yönündedir:

• Piyasadaki BİT ürünlerinin kalitesini ölçebilecek hiçbir araçları yoktur ve bu nedenle fiyat ile kalite arasında ilişki kuramazlar veya nicelleştiremezler.
• BİT jargonunu anlamıyorlar.
• Çok fazla farklı BİT ürünü/hizmeti var.
• İki BT ürününü nasıl karşılaştıracaklarını bilmiyorlar
ve nasıl farklı olduklarını görmek için.
• BİT’te işler çok hızlı ve çok sık değişiyor.

KOBİ’lerin çoğunluğu (%60), BİT tedarikçilerinin belirli branşlara uyarlanmış ürünleri daha ciddi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünmektedir. Objektif bilgi ihtiyaçları ile ilgili olarak KOBİ’ler çeşitli talepler dile getirdiler: %20’si ASP’ler, %22’si e-iş, %25’i e-lojistik, %34’ü yönetim ve %41’i CRM konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor. Ancak çoğu, BİT ürün/hizmetlerinin fiyatları ve maliyetleri (%54) ve işlevselliği (%66) hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar.

İşletmelerin %6’sı tarafından algılanan ikinci bir engel bilgi sistemlerinin bakımıdır: KOBİ’lerin yarısı BİT altyapılarını kendileri yönetmektedir; dörtte biri tanıdık veya donanım tedarikçisi olan bir kişinin hizmetlerini kullanıyor; ve geri kalanı ara sıra bir sistem yöneticisi tutar.


türkiye’de e ticaret istatistikleri 2021
e-ticaret fikirleri 2021
E-ticaret Fikirleri 2022
E-ticaret fikirleri ekşi
e-ticarette en çok kazandıran ürünler
E-ticarette ne satabilirim
Yaratıcı e-ticaret Fikirleri
E-ticaret mülakat Soruları


KOBİ’ler genel olarak “Dijital Deltada KOBİ” gibi devlet programlarından memnun olduklarını beyan etseler de bilgi sistemlerinin iç yönetimi ile ilgili sorunlara da daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. KOBİ’ler çoğu zaman bunları tamamen kontrol altında tutamamakta ve yine de online işlem yapmaya karar verirlerse büyük riskler almaktadırlar.

Son olarak, KOBİ’ler hükümet programının e-ticaretin etkin bir şekilde uygulanmasını yeterince teşvik etmediğini düşünmektedir. “Nederland gaat digitalaal” KOBİ’lerin elektronik ticarete olan ilgisini artırmayı başardı (işletmelerin %67’si programdan haberdar ve %63’ü İnternet ve e-iş ile ilgili tercih edilen bilgi kaynağı olarak Syntens’i kabul ediyor), ancak e-ticaret uygulamalarına yapılan yatırım bunun bir parçası değildir.

Politika Uygulayıcıları: iMPact ve ASPect

Hollandalı KOBİ’lere özel bilgiler sağlamak, çevrimiçi iş yapmanın uygunluğu konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmanın en doğrudan yoludur. Bu amaçla, “Dijital Deltada KOBİ” programı (diğerlerinin yanı sıra) iki tema seçmiştir:

• Potansiyel alıcılar ve satıcılar arasında sanal bir aracı olarak elektronik pazar modeli. Hükümet, elektronik pazaryerlerinin sadece potansiyel olarak daha ticari işlemleri kolaylaştırdığı için değil, aynı zamanda onları daha verimli hale getirdiği ve birçok yönden önemli maliyet düşüşlerine izin verdiği için birçok KOBİ için çok çekici olabileceğini düşünmektedir.

• Uygulamaların ve ilgili hizmetlerin dışarıdan temin edilmesi ve bu uygulamaların kiralanarak internet üzerinden uzaktan erişilebilir hale getirilmesi için nispeten yeni bir çözüm olarak uygulama hizmeti sağlama modeli. ASP modeli, belirli BİT çözümlerini dışarıdan temin etmek isteyen KOBİ’ler için bir çözüm sunar.

Bu, BİT uygulamalarının operasyonel yönetimine ve bunun için özel gereksinimlere (uzmanlık, profesyoneller, finansal yatırımlar, vb.) kaynak harcamak yerine, onların temel faaliyetlerine odaklanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, böyle bir model, prensipte yalnızca bunların etkin kullanımı için ödeme yaparken, aksi takdirde çok pahalı uygulamalara (ERP çözümleri gibi) olan ihtiyacı karşılayabilir.

Son olarak, KOBİ’ler artık daha yeni yazılım sürümleri edinme konusunda endişelenmek zorunda değiller ve bu tür güncellemelerin yeni işlevsel özelliklerini kolayca deneyebilirler. KOBİ’lerin BİT ile baş etme yetenekleri sınırlı olduğundan ve yukarıda bahsedilen avantajları göz önünde bulundurarak, hükümet ASP’yi ilginç bir çözüm olarak görmektedir.

Bu temalar etrafında geliştirilen iki araştırma projesi (iMPact ve ASPect), Telematica Instituut ve ortakları: Syntens ve şube organizasyonları tarafından iki yıl boyunca yürütülecektir. Rolleri aşağıda açıklanmıştır.

• Telematica Instituut, KOBİ sektöründe bilgi sağlayan e-pazaryeri ve uygulama hizmetinin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için uygulamalı araştırma çalışmalarını kapsar.

• Syntens, Telematica Instituut ve KOBİ’ler arasında bir aracı olarak hareket etmektedir. Tüm iMPact ve ASPect çıktıları Syntens’in ellerine aktarılır ve bu da bunları ulusal KOBİ danışmanlık ağı aracılığıyla KOBİ’ler arasında dağıtır.

• Şube kuruluşları, KOBİ üyelerinin çıkarlarını temsil eder. Bir yandan Syntens ile birlikte KOBİ’lerin e-pazaryerleri ve ASP ile ilgili tüm gerekli tavsiyeleri almalarına yardımcı olurlar.

Öte yandan, proje araştırma ekiplerine branşa özel bilgiler sağlıyorlar. Bu, her şubenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış pilot uygulamalar ve örnekler oluşturarak elektronik ticaret için bir şube stratejisi tanımlamalarına olanak sağlayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir