Elektronik Ticaret Politikaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Elektronik Ticaret Politikaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Haziran 2022 dünyada e-ticaret tarihçesi e-ticaret makale örnekleri E-ticaret Nedir makale 0

KOBİ’ler için Elektronik Ticaret Politikaları

Hollandalı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), Hollanda’nın en önemli servet yaratma ve istihdam kaynaklarından biridir. Özel girişimlerin en az %99’u orta ve küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 2,3 milyon kişiye (Hollanda işgücünün %60’ı) istihdam sağlıyorlar ve özel sektörde üretilen milli gelirin %52’sini oluşturuyorlar.

Bugün, KOBİ’ler için elektronik ticareti benimsemekten kaynaklanan kullanılmayan potansiyel, sektöre, boyuta ve çeşitli KOBİ’lerin segmentlerine göre değişse de çok büyüktür. Bu nedenle, KOBİ’lerin dijital ekonomiye dahil olmalarını sağlamak Hollanda hükümetinin temel önceliklerinden biridir. Bu düşünce biçimi, “Nederland gaat digital” (“Hollanda dijitalleşiyor”) programı aracılığıyla destekleniyor.

Bu makalede, bilgi toplumunun gelişimi ve elektronik ticaretin küçük ve orta ölçekli kuruluşlarda yayılması konusunda Hollanda hükümetinin aldığı yaklaşıma genel bir bakış sunuyoruz.

Analizimiz ayrıca elektronik ticaretin benimsenmesi ve hükümet politikalarına göre KOBİ’lerin konumları açısından mevcut durumlarının bir değerlendirmesini de içermektedir. Ayrıca, elektronik piyasalar ve uygulama hizmeti sunumu alanındaki politika uygulama araçlarına (“iMPact” ve “ASPect” projeleri) atıfta bulunuyoruz.

BİT POLİTİKASINDA KOBİ’NİN YERİ

Politikalar ve Devlet Girişimleri

“Nederland gaat digitalal” (“Hollanda dijitalleşiyor”), Hollanda hükümetinin 2000 yılında Hollanda toplumunun birçok yönünü modernize etme ve değiştirme niyetiyle başlattığı geniş kampanyanın ana sloganıdır. Bu kampanyanın amacı, toplumun tüm katmanlarında bilgi ve iletişim teknolojisinin (BİT) kullanımını proaktif olarak teşvik etmekti: vatandaşlar, hükümet, eğitim, sağlık ve şirketler.

Beş bakanlık, kendi sorumluluk alanlarına giren programları koordine etmekte ve finanse etmektedir:

  • İçişleri Bakanlığı vatandaş ve devlet arasındaki ilişkide BİT’in yayılmasıyla ilgileniyor (örneğin, belediyeler dijital ofisler açıyor).
  • Adalet Bakanlığı, internetin iletişim ve iş amaçlı kullanımını düzenleyen yasal bir çerçevenin geliştirilmesini koordine etmektedir.
  • Bir iletişim altyapısının geliştirilmesi Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Bakanlığı’nın denetimi altındadır.
  • Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, BİT’in eğitim sisteminde yayılmasını koordine ediyor.
  • Ekonomik İşler Bakanlığı, bir dizi kuruluşla (ECP .NL– Hollanda Elektronik Ticaret Platformu, Syntens,2 MKB3
  • Nederland,4 ve endüstriyel şube kuruluşları) kendi KOBİ kampanyasını “Nederland gaat digital” geliştirmiştir.
  • KOBİ’lerin e-ticarete katılımını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, sanayi kolu örgütlerinin BİT ile ilgili stratejiler geliştirmelerini desteklemek için özel programlar tanımlandı, böylece bunlar da üyelerini buna göre bilgilendirebilir ve tavsiyelerde bulunabilir.

2001 yılında, Ekonomi Bakanlığı, Syntens, MKB Nederland ve diğer kaynaklardan, programın devamı için KOBİ’lerden büyük bir ilgi olduğunu gösteren bilgiler topladı. Sonuç olarak, KOBİ’lerin %71’i programın ve amaçlarının farkındaydı.

Sonuç olarak, “Nederland gaat digitalaal”ın ikinci aşaması başlatıldı. “Dijital Deltadaki KOBİ’ler” adlı yeni program, somut hedeflerle 100’den az çalışanı olan şirketleri hedefliyor: Programın sonunda KOBİ’lerin üçte ikisi en az bir “dükkan” ile internette yer almalı. pencere” web sitesi ve KOBİ’lerin üçte ikisinin internet üzerinden ticari işlem yapması gerekmektedir.

Plan, bu hedeflerin önündeki dört engeli tanımlıyor: KOBİ’ler İnternet’in hangi iş fırsatlarını sunabileceğini bilmiyorlar, kurum içi BİT uzmanlığı ve bilgisine sahip değiller, İnternete güvenmiyorlar (yasal ve teknolojik olarak) ) ve genellikle yeniliği finansal olarak destekleyemezler.


e-ticaret makale pdf
E-ticaretin gelişim süreci
e-ticaret makale örnekleri
E-ticaret Nedir
E-ticaret pdf
dünyada e-ticaret tarihçesi
E-ticaretin araçları Nelerdir
E-ticaret Nedir makale


Bu yeni program tarafından benimsenen yaklaşım, yukarıda bahsedilen sorunlardan yalnızca ilk ikisi ile ilgilenmektedir ve kısaca şudur:

1. KOBİ’lerin BİT fırsatlarıyla ilgili farkındalığını artırmak ve onlara özel bilgi sağlamak için, eski MKB kampanyası “Nederland gaat digital”’in yoğunlaştırılması planlanmaktadır. Yani, ek kuruluş, yine iMPact ve ASPect olmak üzere iki proje aracılığıyla, çalıştaylar, danışmanlık, bilgi materyalleri, şube kuruluşlarının ve üyelerinin eğitim ve desteğine ve birkaç sektör için örnek pilot projelerin geliştirilmesine yöneliktir. e-pazarlar ve ASP alanlarında.

2. Güvenin artırılmasına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır:

• Devlet, e-ticaret için yasal çerçevenin geliştirilmesinde aktif rol oynamalıdır. Hollanda mevzuatı elektronik işlemleri kabul edilebilir sınırlar içinde destekleyebilmekle birlikte, AB direktiflerinin uygulanması için çaba sarf edilmektedir.

Birkaç önemli İnternet ve e-ticaret yönetmeliği halihazırda yürürlüktedir ve şu anda Parlamento’da bir dizi yasa tasarısı tartışılmaktadır: Mesafeli Satış Yasası, Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Veri Bankalarının Yasal Korunmasına İlişkin Yasa, Elektronik İmza Yasası, Elektronik Paraya İlişkin Elektronik Ticaret Faturası vb.

• Mevzuat dışında, öz-düzenlemeye önemli bir rol düşmektedir. Temel olarak, öz-denetim, İnternette iş yapan şirketlerin bir davranış kuralına bağlı kaldığını ve buna göre hareket ettiğini varsayar. Böyle bir Davranış Kurallarını tanımlama ve yayma görevi, Hollanda’da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Elektronik Ticaret Platformu Hollanda tarafından gerçekleştirilmiştir.

Burada, ECP.NL’yi KOBİ’lerin ihtiyaçlarıyla ilişkilendiren iki üründen bahsedeceğiz: “Elektronik İş için Model Davranış Kuralları”, sürüm 4.0; vb. İkincisi açıkça KOBİ’lere hitap etmektedir. E-ticaret kanun ve yönetmelikleri ile ilgili sorular, cevaplar ve pratik örneklerle pratik rehberlik sunar.

• Diğer iki ulusal programda (NACOTEL ve “İnternet ve Güvenlik” kampanyası) iletişim altyapısının güvenilirliği ve İnternet üzerinden bilgi alışverişinin güvenliği hedeflenmektedir.

Avrupa E-Ticaret Politikası Peyzajı

Avrupa hükümetlerinin çoğu, e-ticaretin büyük şirketler ve KOBİ’ler arasında net bir ayrım çizgisi çizdiği gerçeğini kabul etmiştir. Küçük şirketlerde BİT’i tanıtmanın ve sürdürmenin maliyetleri cirolarıyla karşılaştırıldığında önemlidir ve bu nedenle deneyleri ve pahalı hataları göze alamazlar.

Bu nedenle tüm e-iş politika programlarının ardındaki mantık, KOBİ’lerin bu tür hatalar yapmamalarına yardımcı olmak ve nihayetinde e-iş’e doğru doğru adımı atmaları için onları desteklemekti. Hükümetler (örneğin Birleşik Krallık’ta, Hollanda’da, Yunanistan’da) KOBİ’ler, KOBİ (şube) dernekleri, iş ve BT uzmanları ve akademi ile yapılan önemli anketlere ve büyük istişarelere dayalı olarak bu tür eylemlere duyulan ihtiyacı tartışmışlardır.

Bu programların çoğu, e-iş bilincini artırmayı açıkça birincil hedef olarak belirlemiştir. Diğer bazı üye devletler (İngiltere/İskoçya— First Steps Workshop Series, Avusturya—Ecaustria (Let’s E-Biz), İsveç—SVEA, Almanya—Aşağı Saksonya (B-On-Line) tarafından özel “farkındalık programları” başlatılmıştır. Projesi), İspanya—Nette Catalunya. Hedefler açısından, her ulusal çerçeve programı, dijital ekonomide o ülke için lider bir konum elde etmek için çabalıyor.

Bu programlar arasındaki önemli farklar, çeşitli biçimler alan seçilmiş uygulama mekanizmalarında görülmektedir: geniş danışma forumları, danışmanlık, genel eğitim, Web tabanlı e-öğrenme araçları ve araç kutuları, özel e-iş stratejileri veya doğrudan finansman vb. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir