İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Haziran 2022 İşbirlikli öğrenme Faydaları İşbirlikli öğrenme uygulama örnekleri İŞBİRLİKLİ öğrenme Yöntemi 0
Program Tipolojisi

E-ÖĞRENME ORTAMINDA İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME

İşbirlikçi öğrenme, mevcut öğrenme ekolojisinde öğretme yönünden öğrenme yönüne paradigma kaymasıyla vurgulanan, katılımcıların inisiyatifli öğrenme biçimidir.

İşbirlikçi öğrenmenin hedefleri, etkili ve verimli grup etkinliği ve grup içindeki işbirlikçi karşılıklı bağımlılık ilişkileridir. İşbirlikli öğrenmede, her öğrenciye bir alt görev verilir ve ondan bunu başarması beklenir. Sonuç olarak, grup hedefine ve her öğrencinin öğrenme hedefine ulaşılacaktır.

Dağıtılmış işbirlikçi öğrenme, İnternet ortamında (örn. Coğrafi olarak, uzak bir durum uzak veya uzak anlamına gelebilir.
fiziksel olarak çok uzak olmakla birlikte, başka nedenlerle katılımcılar arasında doğrudan etkileşim ve diyaloğun mümkün olmadığı durumları da kapsar.

Acil araştırma konusu, bir öğretmenin eğitim hedeflerine göre çoğul öğrenenler arasındaki işbirliğinin nasıl destekleneceği de dahil olmak üzere, dağıtılmış işbirlikçi öğrenmenin nasıl destekleneceğidir. Bu tip öğrenmenin adı CSCL (bilgisayar destekli işbirliği) olmuştur. CSCL, grup çalışmasının verimliliğine değil, kendi kendini yansıtma ve kendi kendini izleme ile derin ve kapsamlı bir anlayışa odaklanır.

Genel olarak, CSCL yönetim yazılımı iki tür aktivite alanı sağlar: özel çalışma alanı ve öğrencilerin senkronize veya asenkron bir şekilde bilgi alışverişinde bulunabileceği ortak çalışma alanı. Birçok araştırma, bu iki tür faaliyet alanını tartışıyor: var olan bilgi alışverişi türleri ve gerekli olanlar.

İşbirlikçi öğrenme (CL) ortamında gerekli kaynaklar aşağıdaki gibi alınır:

• Teknolojik aracılı diyalog kanalı
• Bir grup için ortak çalışma alanı
• Kişisel iş yeri
• Öğrenme materyalleri ve öğrenme araçları
• Veri/bilgi araçlarını analiz etme
• İşbirliğine dayalı veri havuzu için referans kanalı
• CL sürecini izlemek için modelleme araçları

Bir e-öğrenme ortamında işbirlikli öğrenmeyi desteklemek için birçok platform önerilmiştir. Örneğin, Timbuku (Netopia), NetMeeting (Microsoft), Media-Fusion (Apple Computer), Habanero (Illinois Üniversitesi/NCSA), MatchMaker (Duisburg Üniversitesi), SimPLE (Maryland Üniversitesi), CSILE/Knowledge Forum (Toronto Üniversitesi/Hareket Halinde Öğrenme) ve REX (Elektro-İletişim Üniversitesi).

Performans destek sisteminden (PSS) de bahsedebiliriz. Böyle bir sistemde, öğrenme etkinliği gerçek dünyadaki problem çözümlerine doğrudan bağlıdır. Sanal bir ortamda PSS, uçuş (uçuş simülatörü), nakliye (navigasyon simülatörü) ve yangın (yangın simülatörü) gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Geleneksel sınıf öğretim yöntemi zamanla sınırlıdır ve tüm öğrencileri denetlemek zordur. Bireysel öğrenmeyi gerçekleştirmek için eğitimciler, her öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir müfredat öğretim yöntemi hazırlamalı ve sağlamalıdır. Ancak, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bir öğretmenin böyle bir öğretim etkinliğini yönetmesi zordur. Öte yandan, e-öğrenme paradigması bu sorunlara bir çözüm sunmaktadır.

Uyarlanabilir/kişiselleştirilmiş/bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları, geleneksel sınıf öğretim ortamından daha faydalı görünmektedir. Ayrıca, öğrenme ortamlarını etkin bir şekilde kullanarak ders içeriklerinin kalitesini artırabiliriz. Ancak, öğrenme etkinliğini artırmak için arzu edilen bir öğrenme ortamı oluşturduğumuzda, aşağıdaki soruları ele almalıyız.

Sonuç

20. yüzyılda eğitimin retrospektifi, geleneksel öğretme ve öğrenme formları ve e-öğrenme formlarında sınıf içi öğretme ve öğrenme, grup öğrenme ve bireysel öğrenme ile tasvir edilmektedir. Teknoloji ilerledikçe eğitim değişiyor.

İnternet teknolojileri, öğretme ve öğrenme etkinliklerinin geliştirilmesinde ve sunulmasında oldukça etkilidir. İnternet, bilgi aramak, iletişim kurmak ve kişisel gelişimi gerçekleştirmek için bir yer olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, teknolojinin yeniliği, işleme hızı ve kapasitesini ve erişimin kullanılabilirliğini ileriye dönük olarak artıracaktır.

Öğrenme ihtiyaçları dinamiktir ve bilgisayar çağına göre değişir. Bu toplumun ilerlemesine bir yanıt olarak, e-öğrenme, öğretim metodolojisini, işbirlikli ve işbirlikçi öğrenmeyi, kendi kendine çalışmayı ve her türlü medyayı içerdiğinden ve dahası, çeşitli değerlendirme fikirlerini içerdiğinden, burada kalacaktır.


İşbirlikli öğrenme Faydaları
İşbirlikli öğrenme uygulama örnekleri
İŞBİRLİKLİ öğrenme Yöntemi
Okul Öncesi işbirlikli öğrenme
İŞBİRLİKLİ öğrenme modeli ve uygulanması
İşbirlikli öğrenme diğer adı
İşbirlikli öğrenmenin İlkeleri
İşbirlikli Öğrenme Türleri


Bununla birlikte, insanların yeni yetkinlikler ve yetenekler oluşturmaları ve yeni çağa yönelik sağlam tutumlar oluşturmaları ve edinmeleri önemlidir. Bu amaçlar doğrultusunda, derin ve geniş yetkinliği teşvik etmek için öğrenme ortamını tasarlamamız gerekiyor.

Ayrıca öğretmenlerin eğitim uygulamaları yoluyla uzmanlıklarını bu öğrenme ortamına koymaları gerekmektedir. Grup oluşturma ve düzenleme yöntemi, öğrenme içeriklerinin ve medyanın hazırlanması ve öğretmenler arasında ekip çalışması en anlamlı ve anlamlı konulardır.

Son olarak, e-öğrenme dünyasında gerçek başarıyı elde etmek için bazı temel hususları tasvir etmek istiyoruz:

1. Belirtilen öğrenme hedeflerini yansıtan iyi incelenmiş müfredata (veya yeterlilik kitaplığına) dayalı içeriklerin kalitesi
2. Eğitimsel ve teknolojik açıdan hizmet kalitesi
3. İnsan danışmanların katılımı ve bağlılığı
4. Kopyalama teknolojisi değişiklikleri
5. Kesintisiz bilgi akışı ve kolay erişim
6. Kaynakları yeniden kullanmak için bilgi deposu
7. Yazma ve teslim etme entegrasyonu
8. Uygulamalar ve araçlar için “eklentiler” gibi paylaşım işlevleri

Bu temel konular, mesleğin geniş ölçekli kullanımı için altyapının işbirlikçi gelişimine ev sahipliği yapmak ve eğitimin ilerlemesine yönelik temel araştırmaları yürütmek için 21. yüzyılın zeminini hazırlar.

İşbirlikçi Öğrenme: Bu, işbirlikçi öğrenme süreçlerini içeren bir öğrenme şeklidir. Kaynakları paylaşarak ve etkileşim kurarak grupların ve her bir öğrencinin öğrenme hedeflerini yerine getirmek için koçlar, yardımcılar ve öğretim üyeleri ve öğrenci grupları için tasarlanmıştır.

E-Öğrenme: Bilgi teknolojilerini kullanan bir öğrenme/eğitim/eğitim formu/şekli. E-öğrenme, herkes için, herhangi bir yerden/her yerden ve her zaman öğrenme/eğitim/eğitim hizmetleri sağlayabilir.

Ağ teknolojisi ve öğrenme teknolojisi ile, e-öğrenme ortamında aşağıdaki hususlar işe yarar: öğrenme ve öğretme yöntemlerinin harmanlanması (sanal sınıf, simülasyon, işbirliği, topluluk ve sınıf); destekleyici öğrenme ve öğretme hizmetleri (değerlendirmeden test ve sertifikalandırmaya kadar); çevrimiçi yönetim (kullanıcı ve kurs kaydının ele alınması ve öğrencinin ilerleme durumunun izlenmesi); ve benzeri.

Öğrenme İçeriği Yönetim Sistemi (LCMS):

Bu, bir e-öğrenme ortamında öğrenme nesneleri şeklinde kişiselleştirilmiş içerik oluşturmak, depolamak, birleştirmek ve sunmak için kullanılan bir sistemdir. LCMS, bir içerik havuzu/veritabanı veya CMS (içerik yönetim sistemi) ve bir LMS’nin işlevlerini içerir ve birleştirir. LMS’nin öğrenme kurslarını yönetme işlevleri olmasına rağmen, LCMS’nin içeriği yönetme ve depolanan içeriğin bulunmasına, yeni içeriğin yazılmasına, içeriğe meta veri eklenmesine ve içeriğin sürümlerinin yönetilmesine izin verme işlevleri vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir