E-Öğrenim Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Öğrenim Ortamı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Haziran 2022 Dijital öğrenme e-öğrenme avantajlar E-öğrenme uygulamaları 0
Proje Önlemleri

E-Öğrenim Ortamı

Günümüzde, e-öğrenme (veya e-Öğrenme) kavramı/sistemi, İnternet’in gelişi ve yaygınlığı ile yaygınlaşmıştır. İnternet sayesinde insanlar her zaman ve her yerden birbirleriyle iletişim kurabilirler. İnsanlar ayrıca çeşitli türlerdeki bilgileri paylaşabilir, yeniden oluşturabilir, stoklayabilir ve yeniden kullanabilir.

Burada, e-öğrenmenin eğitim toplumunda CAI (bilgisayar destekli öğretim) ve CMI (bilgisayar yönetimli öğretim) yerine vatandaşlık kazandığı açıktır. Toplumun ilerlemesine bir yanıt olarak, öğrenen organizasyon veya öğrenen topluluk gibi yeni bir öğrenme ekolojisi inşa etmek gereklidir.

Bugüne kadar, e-öğrenme konularının anlaşılması ihtiyacı, geçmiş çalışmaları incelemek ve verimli yönler çizmek için tutarlı bir dizi ilke tarafından karşılanmadı. Açıkçası, şimdi ekilen birçok tohumu belgelemek zor olurdu.

E-öğrenme ortamı aşağıdaki gibi kataloglanmıştır:

• Öğrenme materyalleri ile bireysel öğrenme ortamı
• Bazı paylaşılan araçlar/uygulamalar ile grup öğrenimi/işbirlikçi öğrenme ortamı
• Sınıfta öğrenme (ders verme)

Bu öğrenme ekolojisi, herhangi bir öğretme/öğrenme içeriği ve video konferans ve diğer iletişim araçları gibi sesli/görsel aygıtlar kullanılarak eşzamanlı veya eşzamansız karma bir moda sahiptir.

e-Öğrenme, bilgi teknolojilerini kullanan bir öğrenme/eğitim/eğitim tarzıdır. Geçmişte bu öğrenme/eğitim/eğitim türü, “uzaktan eğitim”, “uzaktan eğitim”, “siber öğrenme”, “sanal öğrenme”, “Web tabanlı eğitim (WBT),” “Web tabanlı eğitim” gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. 

Günümüzde, e-öğrenme, e-öğrenme ders teslimi için WWW teknolojisi, e-öğrenme içeriği üretimi için film/konuşma sıkıştırma teknolojisi ve LOM gibi öğrenme teknolojisi standartları (SC36, 2004) dahil olmak üzere en son bilgi teknolojileri kullanılarak yenilenmiştir (SC36, 2004). öğrenme nesnesi meta verileri), SCORM (paylaşılabilir içerik nesnesi referans modeli) ve e-öğrenme sistemlerinin/içeriklerinin/kurslarının birlikte çalışabilirliğini korumak için işbirliği teknolojisidir.

E-öğrenmenin başlıca avantajları, iyi bilindiği gibi, “herhangi bir yere, herhangi bir zamanda” niteliklerinden gelmektedir. Günümüzde sunulan eğitim yazılımlarının çoğu ücretsiz olmasa da ve çoğu eğitim kurumu e-öğrenme programlarını bir fiyata sunsa da, genellikle ücretsiz eğitim yönü de ortaya çıkar. Sade, metin tabanlı ders materyalleri artık yeterli değil.

Bant genişliğindeki son artışlar, daha fazla ifade yolunu mümkün kıldı, İnternet’teki görüntüler sıradan, film müzikleri ve videolar artan bir sıklıkla kullanılıyor ve diğer (çoklu ve karma) medya türleri gelişti (animasyon, simülasyon, işbirliği, vb.).

Şimdiye kadar, öğrenen modellemeye dayalı olarak, akıllı öğretim sisteminde (ITS) öğretim stratejilerinin uyarlanması ve akıllı kullanıcı uyarlaması geliştirildi. Daha yakın zamanlarda, hipermetin/hipermedya ve kullanıcı modellemenin kavşağında, uyarlanabilir hiper ortam alanı ortaya çıktı.

Eğitim materyalinin uyarlanabilir sunumu aşağıdakilerden biri veya daha fazlası anlamına gelebilir: ön koşul, ek veya karşılaştırmalı açıklamalar sağlamak; şartlı olarak parçalar ve streç metin dahil; açıklama varyantlarının sağlanması; bilgileri yeniden sıralama; vb.

Uyarlanabilir navigasyon desteği şunlardan biri veya birkaçı anlamına gelebilir: doğrudan rehberlik, bağlantıların sıralanması, bağlantı açıklamaları, bağlantı gizleme, bağlantı devre dışı bırakma, bağlantı kaldırma ve harita uyarlama. İnternetin diğer bir ana avantajı, ortak çalışmayı desteklemesi ve bunun da öğrenmeyi desteklemesidir.

Ayrıca, e-öğrenmeyi yaşam boyu öğrenme için bir ortamın anlamlı kendi kendine geliştirmesi olarak görüyoruz. Son teknolojik değişiklikler toplumumuzu etkiliyor ve insanlardan her zaman yeni bilgiler edinmeleri isteniyor.

Farklı geçmişlere, farklı yetenek ve bilgilere, farklı ihtiyaçlara sahip her türden insana yüksek kalitede eğitim alma olanakları sağlanmalıdır. E-Öğrenim, mevcut Web tabanlı kursların ve eğitim yazılımının katılığına bir cevaptır.


E-Öğrenme
e-öğrenme pdf
e-öğrenme yaklaşımları
Yetişkinlerde e öğrenme
E-öğrenme uygulamaları
Dijital öğrenme
e-öğrenme avantajları
E öğretim Nedir


E-ÖĞRENİM ORTAMI TASARIMI

Eğitimde bilgisayarlaşma biçimini düşündüğümüzde, genel olarak şu şekilde kategorize edilir:

1. Elektronik bilgi ortamına dayalı materyaller ve eğitim yazılımı aracılığıyla kendi kendine çalışma varlığı
2. Öğrenme/problem çözme/temsil etme/bilgi aktarma araçları olarak elektronik bilgi medyası (örneğin bilgisayar) ile öğrenen varlık
3. Bilgi ve iletişim teknolojisi, sosyal problemler vb. hakkında öğrenen varlık.
4. Eğitimin bilgisayarlaştırılmış varlığı

Bu varlıklar arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak telafi edilmelidir ve bir e-öğrenme döngüsü geliştirilebilir. Buradaki fikir, e-toplumda “herhangi birinin” “herhangi bir yerden” ve “her zaman” bir şeyler öğrenebileceği ortamı oluşturmakla uyumludur.

Bu genişlemenin iki amacı vardır: bir yandan çalışma fırsatını genişletmek, diğer yandan insanların yeni yetkinliklerini geliştirmek.

Bir e-öğrenme ortamı oluşturduğumuzda en az üç konu dikkate alınmalıdır. Birincisi, öğrenme hedefleri olarak yetenek ve bilgiyi temsil eden pedagojik hedeftir. İkincisi konu içeriğidir.

Üçüncüsü, yedi öğrenme ortamı tarafından tanımlanan öğrenme biçimleridir:

1. Tam öğrenme için uzaktan bireysel öğrenme ortamı. Bu ortam, bilgi ve beceri edinimi için eğitim yazılımı, yani WBT/VOD (talep üzerine video) sistemleri gibi tipik e-öğrenme kursu sağlar.
2. Çeşitli arama motorlarını (VOD arama ve gezinme mekanizması) kullanarak keşfederek öğrenme için uzaktan bireysel öğrenme ortamı.
3. ILE (etkileşimli öğrenme ortamı) gibi simülasyonları kullanarak problem çözme öğrenimi için uzaktan bireysel öğrenme ortamı.
4. Tartışma, öğretimsel sunum, soru-cevap oturumları ve telekomünikasyon için sınıf ortamında video konferans sistemi (Chen, 2001; Nieminen, 2001).
5. Video konferans, bir tür iletişim aracı veya ekran paylaşımlı bir görüntüleyici ve öğrenme günlüğü izleme mekanizması eşliğinde çeşitli uygulamalar kullanan küçük bir grup veya çiftler için işbirlikçi öğrenme ortamı.
6. Bir takım çalışması öğrenme modelinde farklı işlevleri yerine getiren ve dolayısıyla öğrencinin kendi alanında özel bir beceri oluşturan farklı öğrenenler için işbirlikçi simülasyon öğrenme ortamı, örn.
jet uçağının kokpitindeki işbirlikçi aktivite.
7. Farklı organizasyonlar ve alanlar arasında bağlantı ve koordinasyon, örneğin çevrimiçi okul kütüphanesine, çevrimiçi müzeye vb. erişim.

E-öğrenme ortamlarının oluşturulmasında en önemli fikir, öğretim amacını tanımlayarak başlamak ve ardından öğrenme ortamını oluşturmak için en iyi donanıma sahip öğrenme içeriklerini sınıflandırarak başlamaktır. Ayrıca, eşzamansız işbirlikçi öğrenme içeriklerini oluşturmak için yöntem üzerinde araştırma yapılması gerekmektedir.

Bireyselleştirilmiş öğrenme ve işbirlikçi öğrenmenin erdemleri vurgulanarak, öğrenme ortamının incelenmesine daha fazla araştırma talimatı verilmelidir. Bu durumda gerçek görüntülerin ve ses verilerinin iletilmesi gerekir. E-öğrenme sistemleri için temel çevre bileşenleri, e-öğrenme ortamları ile ilgili tüm bilgi sistemini içerir.

Müfredat ve öğrenme materyalleri yönetimi, öğrenci profili ve günlük veri yönetimi, LMS (öğrenme yönetim sistemi) ve LCMS (öğrenme içeriği yönetim sistemi) gibi çeşitli yönetim fonksiyonlarından oluşur. Bu eğitim yönetim sistemlerini inşa etmek için, teknolojik olarak, dağıtılmış bir dosya sistemi, senkronize veri iletişimi vb. gibi birkaç veri/dosya işleme modülüne ihtiyacımız var.

E-öğrenme ile ilgili herhangi bir uygulama ve araç çekirdek çerçeveye eklenebilirse, öğrencilerin bu yazılımları/verileri gerçek zamanlı olarak paylaşabilecekleri ve çalıştırabilecekleri entegre bir e-öğrenme ortamı oluşturacağız. Ayrıca, araştırma projesi yönetimi, öğrenme programı yönetimi, eğitim yazılımı geliştirme vb. anlamına gelen gerçek bir eğitim projesi veya uygulamasını yürütmek için toplam e-öğrenme yönetim sistemi gereklidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir