Yazılım Geliştirmede Yenilikçi Düşünce – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yazılım Geliştirmede Yenilikçi Düşünce – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

29 Temmuz 2022 Eğitimde yaratıcı düşünme Yaratıcı düşünme becerileri Nelerdir Yaratıcı düşünme Teknikleri 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Yazılım Geliştirmede Yenilikçi Düşünce

Üçüncü binyıla girerken, kuruluşlar teknolojideki hızlanan değişim oranları ve küresel ölçekte artan rekabet seviyeleri ile her zamankinden daha fazla başa çıkmak zorunda. Bu değişen iş ortamında rekabetçi kalabilmek için kuruluşlar, kendilerini rakiplerinden farklı kılmak için sürekli olarak yeni ürün ve hizmet akışı sunmak gibi yeni stratejiler izlemek zorunda kalıyorlar.

Ayrıca, bir organizasyonun değişimle başa çıkma, hizmetleri ve kaliteyi iyileştirme, maliyetleri düşürme, yeni ürünler geliştirme ve küresel bir pazarda rekabet etme kapasitesinin, işgücünün yaratıcı ve yenilikçi düşünce düzeyine bağlı olacağına dair artan bir kabul vardır.

Kısacası, artan belirsizlik ve pazar küreselleşmesi çağında rekabetçi kalabilmek için kuruluşların ürün ve hizmetlerinde sürekli yaratıcı ve yenilikçi olmaları gerekmektedir. Yazılım, yaygın olarak tüm gelişmiş yeniliklerin merkezi olarak kabul edilmiştir.

İnternet çağında zorluk, yeni fikirleri, süreçleri ve uygulamaları belirlemek ve değerlendirmektir. Bilgisayar, eğlence, iletişim, reklam, lojistik ve finans dahil olmak üzere en hızlı büyüyen endüstrilerin çoğunda yazılım, son ürünün kendisi veya son üründeki en yüksek değer bileşeni olmuştur. Diğer durumlarda, değer yaratma ve yenilik süreçlerini desteklemek için yazılım kullanılmıştır.

Yazılım tabanlı yeniliklerin artan önemi, BT uzmanlarının yaratıcı becerilerini geliştirme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaç da BT eğitim ve öğretim sektöründen uygun bir yanıt gerektirmektedir.

Ayrıca, BT eğitimi ve öğretimi öğrencilerin yaratıcılığını daha iyi beslemelidir, böylece yenilikçi profesyoneller ve iş insanları olarak gelecekteki rollerinde başarılı olabilirler. BT öğrencilerine, yazılım süreçleri ve ürünlerine yaratıcı ve yenilikçi beceriler geliştirme ve uygulama fırsatı verilmesi özellikle önemlidir.

Bilgi ekonomisinde başarı için yaratıcılığın ve yenilikçiliğin hayati önemi göz önüne alındığında, bu makalenin temel amacı, BT eğitiminde ampirik araştırma örnekleri sağlayarak yaratıcılık ve bunların yazılım geliştirme ile nasıl ilişkili olduğu hakkındaki kavramları keşfetmektir.

YARATICILIK KAVRAMI

Literatür, yaratıcılığın çeşitli kavramsal tanımlarını sunar. Glass, yaratıcılığın tanımlanmasının zor, yargılamanın zor ve nicelleştirmenin zor olduğunu savunuyor. Kappel ve Rubenstein bunun, yaratıcılığın çeşitli şeyleri tanımlamak için kullanılması gerçeğinden kaynaklandığını düşünüyor; yani yaratıcılık sürecini destekleyen yaratıcı kişi veya yaratıcı ürün, yaratıcılığın tanımı için farklı gereksinimler sunar.

Örneğin Tomas, yaratıcılığı orijinal bir fikir açısından tanımlar. Shalley ve Perry-Smith, yalnızca orijinal olmanın yeterli olmadığını; ayrıca, yaratıcı fikirleri, benzersiz olabilecek, ancak yasa dışı veya son derece gerçekçi olmayan imaları olan gerçeküstü fikirlerden ayırt etmek için uygunluk hayati önem taşır.

Yaratıcılığın merkezinde fikir üretme yeteneği vardır. Bazı psikologlar ve filozoflar, fikir oluşumunun çağrışım yoluyla açıklanabileceğini savundular. Bu teori, çağrışımın iki uyaran birlikte gerçekleştiğinde (yakınlık), iki uyaran birbirine benzer olduğunda (benzerlik) veya iki uyaran birbirinden farklı olduğunda (karşıtlık) oluştuğunu öne sürer.


Yaratıcı düşünme Teknikleri
Yaratıcı düşünmenin özellikleri
Yaratıcı düşünme becerileri Nelerdir
Yaratıcı düşünme Nedir
Eğitimde yaratıcı düşünme
Yaratıcı düşünme aşamaları
Yaratıcı düşünme PDF
Yaratıcılığın boyutları örnekleri


Çağrışımlar çevresel faktörler, önceki çağrışımlar tarafından teşvik edilebilir veya diğer ortaklarla ilgili fikirler aracılık edebilir. Bu nedenle birçok kombinasyon ve permütasyona sahip olmak mümkündür. Çağrışımların gücü, ilişkili fikirlerin birlikte veya ayrı olarak ne sıklıkta ortaya çıktığına bağlı olarak değişebilir.

Yanal düşünme, kişinin farklı fikirlere sahip olması gerektiğinde yaratıcılığa yardımcı olur. Keşif, yenilik, hayal gücü ve keşif ortaya çıkarabilecek bilgi ve hayal gücünün bir işlevidir. Yanal düşünme, kişinin maceraperestliği ölçüsünde mümkün olduğu kadar çok alternatif seçenek aramasından ibarettir.

Başka bir deyişle, daha önce ilişkisiz olan bilgi ve fikirler arasında bağlantı kurmayı içeren zihinsel bir faaliyettir. Yanal düşünmenin temeli, birçok problemin başarılı bir şekilde çözülmesi için farklı bir bakış açısı gerektirdiğinden, bireylerin bir eylem planıyla neyin alakalı olduğu konusundaki yargılarını askıya almaları gerektiğidir.

YARATICILIK TEKNİKLERİ

Yaratıcı düşüncenin uygun uyarım ve talimatla öğrenilebileceği görüşüyle ​​tutarlı olarak, beyin fırtınası, zihin haritası veya tek başına beyin fırtınası gibi yeni fikirlerin üretilmesine yardımcı olmak için çeşitli biçimsel teknikler geliştirilmiştir. Beyin fırtınası ve benzeri fikir üretme teknikleri, yeni fikirlerin üretimini artırmayı amaçlar.

Amaç, yaratıcı ortamı geliştirmenin yanı sıra grup içindeki etkileşimi uygun şekilde yöneterek yaratıcılığı teşvik etmektir. Aşağıdaki örneklerde yer alan prosedürler zor değildir ve fikirlerin grup üyeleri tarafından teşvik edildiği “yanal düşünmeyi” içerebilir.

Beyin fırtınası, 1920’lerin sonlarında tarafından kavramsallaştırılan ve daha sonra Alex Osborn tarafından genişletilen bir fikir üretme tekniğidir. Beyin fırtınasının amacı çağrışımları teşvik etmektir. Temel varsayım, bir kişinin uyaranlara maruz kalması, deneyim, bilgi ve çeşitli permütasyon ve kombinasyonlar geliştirebilecek kişisel esnekliğe ve kapasiteye sahip olması koşuluyla birçok fikir üretmesinin mümkün olduğudur. 

Bu yöntem başlangıçta üretilen fikirlerin miktarını vurgular ve kalite değerlendirmesini daha sonraki bir aşamaya bırakır. Beyin fırtınası oturumları elektronik veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Elektronik beyin fırtınası sistemlerinde (EBS) grup üyeleri, fikirlerini birbirlerine göndererek ve diğer üyelerin fikirlerini görüntüleyerek bilgi ve fikirlerini paylaşırlar. Bir beyin fırtınası oturumundan üretilen fikirler elektronik dosyalarda kaydedilebilir ve saklanabilir, bu da onları yazdırmak veya daha sonra başvurmak için kolayca erişilebilir hale getirir.

Başka bir serbest çağrışım tekniği zihin haritalamadır. Bu yöntem, ana fikri sayfanın ortasına yazmakla başlar ve daha sonra, gösterildiği gibi, anahtar kelimelerden ve anahtar görüntülerden oluşan büyüyen ve organize bir yapı üreterek her yöne doğru çalışır.

Bu nedenle zihin haritalama, kavramların/konuların ilişkilendirilmesine (ve kümelenmesine) dayanır. Zihin haritasının inşasının altında yatan çağrışım süreci, aslında kavramlar arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır ve dolayısıyla daha önce düşünülmemiş yeni fikirler ve çağrışımlar üretme eğilimindedir.

Bireysel yaratıcılık tekniğine bir örnek, orijinal olarak Aurum tarafından önerilen solo beyin fırtınasıdır (SBS). Bu teknik özellikle cümle analizinin uygun olduğu veya bilgi kaynaklarının belge tabanlı olduğu ortamlar için uygundur.

SBS, bireylerin bir dizi belgenin incelendiği ve ardından düzenlendiği resmi bir protokole bağlı kalmalarını gerektirir. Bir SBS oturumundaki nihai amaç, yeterli sayıda konuyu belirlemektir. SBS protokolünün uygulamaları bilgisayar tabanlı olduğundan, tüm konular daha fazla analiz için otomatik olarak elektronik biçimde mevcuttur.

SBS protokolü, bilgi yönetimi alanındaki önemli bir araştırma konusuna değinir: Bir bireyin alan bilgisi düzeyindeki bir artışın, o alanda yaratıcı olma kapasitesini mutlaka artırıp artırmayacağını. SBS protokolünün merkezinde, katılımcılardan “yan yorumlar” yapmalarını isteyerek bilişsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edilmesi yer alır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir