YAZILIM GELİŞTİRMEDE YARATICILIK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

YAZILIM GELİŞTİRMEDE YARATICILIK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Ağustos 2022 Herkes yazılım öğrenebilir mi Yazılımda Başlamak ve gelişmek Yazılımda hangi alana yönelmeliyim 0
Yönlendirme Algoritması

YAZILIM GELİŞTİRMEDE YARATICILIK

Yazılım mühendisliği, yaratıcılığın önemli rol oynadığı başka bir alandır. Yaratıcılığın değeri, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi alanında da iyi bilinmektedir. Robertson, gereksinimlerin belirlenmesini “gereksinim keşfi” olarak ele alır; bu, birçok kullanıcının yansıtma ve yaratıcılık için teknikler uygulamadan gerçek gereksinimlerinin (örneğin, bilinçsiz gereksinimler) farkında bile olmayabileceğini düşündürür.

Gereksinimlerin ortaya çıkarılmasına odaklanan bir deneyde Aurum ve Martin, protokolün uygulanmasının daha zengin bir gereksinim ifadeleri ve öngörüler seti sağlayıp sağlamayacağını belirlemek için SBS protokolünü uyguladılar. Katılımcılara, kendi ana bilgi sistemleri için gereksinim belirtimlerini yazması için hayali bir kuruluş olan Kültürel Miras Kurumu (CHA) tarafından tutulan bir sistem analisti rolünü benimsemelerinin söylendiği bir deney yapıldı.

Bu çalışmaya girdi (dış bilgi) olarak kullanılan belge türleri, kullanıcılarla yapılan hayali röportajları ve miras veya pazarlama konularını ele alan yayınlanmış makalelerden özetleri içeriyordu.

Katılımcıların görevi, fikir üretmek ve CHA’nın yazılım gereksinimleri spesifikasyonuna (SRS) dahil edilecek sorunları belirlemekti. Araştırmanın amacı, SBS protokolünün uygulanmasının gerçekten daha zengin bir gereksinim belirtim düzeyine yol açıp açmadığını araştırmaktı.

Aşağıdaki iki araştırma sorusu (a) protokolün uygulanmasının daha ilgili, uygulanabilir ve orijinal gereksinim konularının belirlenmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, (b) dilsel davranışlarını inceleyerek yanal düşünmeyi ölçmek için araştırılmıştır. katılımcılar.

Bu çalışmanın ana bulguları, SBS tabanlı bir öğrenme aracının, katılımcıların SRS geliştirmedeki yaratıcı performansları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, görev performansının özgünlük yönünden belirgindi, ancak uygunluk ve işlenebilirlik açısından değildi. Kullanıcıların, araçla etkileşimlerinin bir sonucu olarak önemli ölçüde daha fazla orijinal fikir üretirken, benzer alaka düzeyi ve uygulanabilirlik düzeylerini korudukları bulundu.

Aurum, belirli bir problem için herhangi bir düşünce için “yanallık” seviyesinin sadece aynı problem için başkaları tarafından üretilen düşüncelere göre değerlendirilebileceğini öne sürüyor. Aurum ayrıca SBS oturumundan oluşturulan belgelerin bazı benzersiz özellikler sergilediğini de buldu.

Dilsel analizden, SBS oturumunda yanal düşünebilen kullanıcıları belirlemek mümkün oldu. Ayrıca, yanal düşünürler daha fazlasını sergiledi. Birçok fikir üreten ve birçok konu belirleyen katılımcıların aynı zamanda yan düşünürler olduğu da ortaya çıktı. Bulgular, yanal düşünenlerin çok sayıda “konu yüklü” veya “fikir yüklü” cümle yazdığını, yanal olmayan düşünürlerin ise daha az fikir ürettiğini gösterdi. Ancak, bu iki grup arasındaki ayrım net değil, bir süreklilikti.

Bu çalışmanın sonuçları, SBS’nin bir yazılım geliştirme görevinde yaratıcı düşünmeyi ve fikir üretmeyi teşvik etmek için umut verici bir yöntem olduğunu göstermektedir. Esasen beyin fırtınası oturumu, öğrencilerin kısıtlanmadan fikirleri ortaya çıkarmalarına, dış etkilerle kendi düşünmelerini teşvik etmelerine ve düşüncelerini yakalamalarına yardımcı oldu.


Yazılımda hangi alana yönelmeliyim
Yazılımda Başlamak ve gelişmek
Yazılım Alanında Kendini geliştirmek
Yazılımcılık
Bilişim alanında kendimi nasıl geliştirebilirim
Unicorn yazılım
Herkes yazılım öğrenebilir mi
Java da kendimi nasıl geliştirebilirim


Bu bulguların ayrıca yazılım geliştirme ve BT eğitimi için bazı önemli etkileri vardır. Yaratıcılığın geliştirilebileceğini ve daha yüksek kaliteli yazılım tasarımlarına yol açabileceğini gösterirler. Bulgular ayrıca, burada test edilen araç türünün yaratıcı düşünme ve problem çözmeyi içeren çeşitli BT kurslarında yararlı bir öğretim aracı olabileceğini düşündürmektedir.

Ayrıca, sorunun yapılandırılmamış olduğu, hedeflerin belirsiz olduğu ve bir eylemin sonucunun her zaman açıkça tanımlanamadığı durumlarda araç muhtemelen en değerli olacaktır. Araç, çeşitli senaryolara uygulanabilen ve insanların sorunları belirlerken ilgili belgeleri işlemelerine yardımcı olabilen bir teknik kullandığından nispeten genel bir araçtır. Bu belgeler, “kullanıcılardan alana özgü fikirleri teşvik etmek için bir tetikleyici” gibi davranır.

Sonuç

Birçok kuruluş, yönetimlerinin ve çalışanlarının yaratıcılığının rekabet avantajı için önemli bir kaynak olduğunun farkına varmıştır. Bununla birlikte, örneğin, yaratıcı bir kültürü teşvik etmek için bu organizasyonlarda daha fazla şey yapılabilir, örneğin, daha fazla organizasyon yönetimi ve çalışanları yaratıcı (veya farklı) görüntüler için ödüllendirmeye çalışmalı ve yaratıcılığı destekleyen teknolojileri onlar için daha kolay erişilebilir hale getirmelidir.

Bir tür beyin fırtınasına dayanan birçok teknikle birlikte, yaratıcılığı kolaylaştırmak için bir takım teknikler geliştirilmiştir. Yaratıcılık üzerine daha yeni çalışmaların bazılarında ortak olan bir tema, yaratıcı süreci desteklemek için zengin bir uyaran kaynağının önemidir.

Diğer uyaran biçimleri şunları içerir: metin, ses, grafikler, simülasyonlar, video vb. Gerçekten de, beyin fırtınası tekniğinin etkinliği, katılımcıların başkalarının katkıda bulunduğu fikirler tarafından teşvik edilmesine dayanır. Fikirleri basamaklandırma potansiyeline sinerji denir, yani bir katılımcıdan gelen bir fikrin başka bir katılımcıda aksi halde üretilemeyecek yeni bir fikri tetikleme yeteneği.

Başka bir teknik, yaratıcı süreci, bir yaratıcılık görevi üstlenen katılımcıların ihtiyaç duyduğu içsel motivasyon ve zihinsel çaba düzeyini desteklemek açısından etkili bir strateji olabilecek bazı protokoller aracılığıyla resmileştirmektir.

Resmi bir protokolün uygulanması genellikle bir yaratıcılık tekniğinin kalbinde yer alır ve birçok yaratıcılık görevi için gerekli olan bilgi analizine daha sistematik ve kapsamlı bir yaklaşım sağlar.

  • Elektronik Beyin Fırtınası Sistemleri (EBS): Grup üyeleri arasında beyin fırtınasını kolaylaştıran bilgisayar tabanlı bir sistem.
  • Bilgi Sistemi (IS): Bir kuruluştaki iş süreçleri için verileri yakalamak, iletmek, depolamak, almak, işlemek veya görüntülemek için BT’yi kullanan bir sistem.
  • Bilgi Teknolojisi (BT): Bilgisayar donanımı ve yazılımının yanı sıra, verileri yakalama, iletme, depolama, alma, işleme veya görüntüleme gibi veri işleme görevlerini kolaylaştıran bilgisayar tabanlı sistemlerle yakından ilişkili çevresel cihazlar. BT, bilgi sistemleri ve uygulamalarının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konuları içerir.
  • İnternet: Veri iletimini kolaylaştırmak için TCP/IP ağ protokollerini kullanan dünya çapında bir bilgisayar ağları ağı. Multimedya (filmler, ses ve görüntüler), yazılım, metin belgeleri, haber makaleleri, elektronik dergi, seyahat bilgileri vb. dahil olmak üzere çok sayıda bilgi kaynağına erişim sağlar. Ayrıca, bir ağ üzerinden ürün ve hizmet satın almak ve satmak için bir ortam sağlar.
  • Bilgi Ekonomisi: Ekonomik büyüme, sermayenin temel biçimi olan bilgi birikimi tarafından yönlendirilir. Bilgiye dayalı bir ekonomi, zenginlik yaratılmasında bilginin üretilmesi ve kullanılmasının baskın rol oynadığı bir ekonomidir.
  • Bilgi Yönetimi (KM): Öğrenme, problem çözme ve karar verme için bilginin yaratılmasını, yayılmasını ve kullanılmasını yöneten süreçlerin toplamı. BY genellikle organizasyonlardaki entelektüel varlıkların tanımlanmasını kapsar. Bilginin yönetimi, organizasyonlar için ana rekabet avantajı kaynağı olarak kabul edilir. BY üç organizasyonel kaynağı bir araya getirir: insanlar, süreç ve teknolojiler ve organizasyonun bilgiyi daha etkin kullanmasını ve paylaşmasını sağlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir