Yazılım Ürünü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yazılım Ürünü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Mayıs 2022 Bilgisayar işletim sistemi Yazılım geliştirme sonucu ortaya çıkan ürün Yazılım ürünleri Nelerdir 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Yazılım Ürününün ve Süreçlerinin Onaylanması

Yazılım sertifikasyonu, yalnızca yazılımın genel kalitesini büyük ölçüde iyileştirmekle kalmaz; ayrıca yazılım geliştirme maliyetini kontrol etmeye de yardımcı olabilir. Yazılım geleneksel olarak soyut olarak algılandığından, genellikle geliştirme metodolojisinin eksiksizliği temelinde onaylanmıştır.

Geliştirme sürecinin sertifikasyonu, geliştirme sürecinin, geliştirilen ürünün spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edebileceği varsayımına dayanır. Ancak yazılım, ürün düzeyinde de sertifikalandırılabilir. Bu bölümde, süreç ve ürün sertifikasyonunun temel yönlerini yakalayan bir süreç modeli sunacağız.

Yazılım iki düzeyde sertifikalandırılabilir: süreç sertifikasyonu ve ürün sertifikasyonu. Proses sertifikasyonu, prosesi, uyması gereken bir standart veya model prosese göre değerlendirir. Avrupa’da en popüler süreç değerlendirme modeli ISO9001’dir.

Amerika’da süreç kalitesi iyileştirme ve değerlendirmesinin odak noktası, Yazılım için Yetenek Olgunluk Modeli (SW-CMM) ve Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI) gibi bir süreç olgunluk modelidir. 

Ürün sertifikasyonu, yazılımın temel niteliklerinin spesifikasyonları (belirtilen hizmet) ve davranışı (gerçek hizmet) düzeyindeki eşdeğerliğini doğrudan değerlendirmeyi içerir. Bir yazılım ürünü, işlevsel ve işlevsel olmayan nitelikleri ile karakterize edilebilir. Ürün sertifikasyonu örnekleri arasında Savunma Bakanlığı Y2K sertifika süreci (DoD) ve Hong Kong Makale Numaralandırma Derneği Yazılım Sertifikasyon Programı yer alır.

SERTİFİKA MODELLERİ

Öncelikle süreç belgelendirme ve ürün belgelendirme için iki belgelendirme modeli sunuyoruz. Daha sonra hem süreç hem de ürün sertifikasyonu için genel bir sertifikasyon modeli sunuyoruz. Sertifikasyon sürecinde her biri farklı bir rol oynayan iki kilit katılımcı vardır: sertifikasyon kuruluşu ve sertifika adayı (veya yazılım geliştiricisi). Sertifikasyon sürecinin sunumu için IDEF0 notasyonunu (Klingler) benimsedik.

PCC-0: Sertifikasyon Yönergelerinin Gözden Geçirilmesi

Belgelendirme kuruluşu proses gerekliliklerini inceler, proses gereklilikleri ile belgelendirme modeli arasındaki ilişkileri analiz eder ve önemli gereklilikleri belirler. Daha sonra sertifika kılavuzlarını yayınlar ve yayınlar.

Başvuru sahibi daha sonra sertifikasyon modelini ve süreç gerekliliklerini inceleyecek ve bundan sürecin uygulanması hakkında önemli bilgiler toplayacaktır. Başvuru sahibi daha sonra, süreç değerlendirmesinden önce üretim sürecine sertifikasyon gerekliliklerini dahil eder.

PCC-1: Süreç Belgelendirme Talebi

Başvuru sahibi, üretim sürecinde belgelendirme gerekliliklerini uyguladıktan sonra, üretim sürecini belgelendirmek için başvuracak ve belgelendirme kuruluşuna bir başvuru formu sunacaktır. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme talebini işleyecek ve her bir belgelendirmeyi tanımlamak için bir başvuru numarası oluşturacaktır.


Yazılım ürünleri Nelerdir
Yazılım Nedir
Yazılım geliştirme sonucu ortaya çıkan ürün
Yazılımcı Aksesuarları
Trendyol Windows 10 key
Trendyol Yazılım ekibi
Bilgisayar işletim sistemi
Orjinal Microsoft yazılımı


PCC-2: Değerlendirmeye Hazırlık

Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahibinin üretim sürecini değerlendirmek için değerlendirme kılavuzlarını ve belgelendirme gerekliliklerini hazırlayacaktır. Kuruluş, bir ön değerlendirme hizmeti ve denetim eğitimi sağlayarak başvuru sahibinin personelini sertifikasyon süreciyle tanıştırabilir. Başvuru sahibinin personeli, üretim süreçlerinin belgelendirme şartını yerine getirmesini sağlamalıdır. Başvuru sahibi daha sonra sürecin onaylanmasını talep eder.

PCC-3: Yerinde Denetim

Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahibinin geliştirme sitesine değerlendiriciler gönderecektir. Değerlendiriciler, süreç bilgilerini toplamak ve başvuru sahibinin üretim sürecini değerlendirmek için değerlendirme ve sertifikasyon yönergelerini izleyecektir. Başvuru sahibinin personeli, değerlendiricilerin üretim sürecini değerlendirmesine yardımcı olmak için gerekli bilgileri sağlamalıdır. Son olarak, değerlendiriciler bir değerlendirme raporu üretmelidir.

PCC-4: Değerlendirme Sonuçlarının Analizi

Belgelendirme kuruluşu, üretim sürecinin değerlendirmeyi geçip geçmediğini belirlemek için değerlendirme sonucunu değerlendirir ve ardından nihai sonucu başvuru sahibine iade eder. Başvuru sahibi, iyileştirme alanlarını belirlemek için değerlendirme sonucunu analiz etmelidir.

Genel olarak, çevresel ve teknolojik değişikliklere ayak uydurabilmesi için belgelendirme kuruluşu, her belgelendirmeden sonra belgelendirme kılavuzlarını değerlendirmelidir. Tablo 1’in sol sütunları, PCC modelinin işlem aşamalarını özetlemektedir.

Ürün Sertifikasyonu (PDC)

PCC modeli gibi, Ürün Sertifikasyonu (PDC) modeli de beş ana aşamadan oluşur. Tablo 1’in sağ sütunları, PDC modelinin işlem aşamalarını özetlemektedir.

PCC ve PDC modellerinin her ikisi de sadece beş aşamaya sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda başka yönlerden de çok benzerler. Gerçekten de, bazı ayrıntılarda farklılık gösterseler de, prosedürlerinin çoğu aynı amaçlara sahiptir ve benzer işlevler sağlar.

Örneğin, PCC-0, PCC-1 ve PCC-4 sırasıyla PDC-0, PDC-1 ve PDC-4’e benzer. Bu modeller arasındaki temel fark, PCC’nin yazılım üretim sürecine, PDC’nin ise yazılım ürününe odaklanmasıdır. PCC ve PDC modelleri arasındaki diğer spesifik farklılıklar aşağıdaki gibidir.

“Değerlendirmeye Hazırlık” aşamasında PCC (PCC- 2) süreci değerlendirmek için değerlendirme kılavuzlarının hazırlanmasını gerektirir. PDC’nin ilgili aşaması, ürünü değerlendirmek için yalnızca değerlendirme materyalinin hazırlanmasını gerektirir.
PCC-3 ve PDC-3, değerlendirme aşamasında kullandıkları değerlendirme kriterlerinde farklılık gösterir.

Değerlendirme kısmen değerlendiricilere bağlı olduğundan, PCC bir dereceye kadar öznellik içerir. Buna karşılık, PDC genellikle test yürütme sonucuna dayalı nesnel kriterler kullanır.

Diğer bir fark, PCC, değerlendiricilerin personelin çalışma prosedürlerini ve üretim metodolojilerini değerlendirmesini gerektirdiğinden, sürecin geliştirme sahasında değerlendirilmesidir. Ancak PDC, ürünü genellikle başvuranın kendi geliştirme sahasında olmayan özel bir laboratuvarda değerlendirecektir.

Genel Sertifikasyon Modeli (GCM)

Gösterildiği gibi hem süreç hem de ürün belgelendirme süreçleri için bir Genel Belgelendirme Modeli (GCM) geliştirilmiştir. GCM, hem PCC’nin hem de PDC’nin doğal ve açık bir uyarlamasıdır. Model açıklaması Tablo 2’de verilmiştir. GCM beş aşamadan oluşur: sertifikasyon kılavuzlarının oluşturulması, sertifikasyon talebi, değerlendirmeye hazırlık, değerlendirme performansı ve değerlendirme sonuçlarının analizidir.

Genel sertifikasyon süreci modelinde ele alınmayan bir alan, uyarlama gereksinimleridir. Bazı şirketlerin kendi özel ihtiyaçları ve gereksinimleri olduğundan, GCM modelinin benimsenmesini kolaylaştırmak için ayarlanabilmesi için bir uyarlama kılavuzunun geliştirilmesi avantajlı olacaktır.

Proje Yönetim Enstitüsü tarafından desteklenen proje yönetim süreçleri ve literatürde önerilen çeşitli sistem dış kaynak kullanımı modelleri gibi daha yeni süreç modelleri kabul görmektedir. Bu yeni süreçlerin, bir yazılım sisteminin nihai kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Bu modellerin uygulanmasının etkisini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var.

Sonuç

Bu yazı, hem süreç sertifikasyonunu hem de ürün sertifikasını içeren genel bir sertifikasyon süreç modelini açıklamaktadır. GCM, çoğu belgelendirme planının özünü yakalar ve çeşitli süreç ve ürün belgelendirme yöntemlerinin geliştirilmesi için bir temel olarak kullanılabilir.

GCM bileşenleri yeniden kullanılabilir olduğundan, yeni sertifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesinin verimliliğini ve etkinliğini artırabilirler. GCM ayrıca, bir sertifikasyon yönteminin, sertifikalandırmanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm temel unsurlara sahip olup olmadığını tespit etmek için temel bir kontrol listesi işlevi görebilir. GCM, çeşitli süreç belgelendirme ve ürün belgelendirme şemalarıyla eşleştirilerek değerlendirilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir