Yeni Teknolojilerin Etiği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yeni Teknolojilerin Etiği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Temmuz 2022 İletişimde bilgi teknolojileri Teknoloji ve etik Teknolojiyi etik ilkeler doğrultusunda kullanmak 0
Yönlendirme Algoritması

Yeni Teknolojilerin Etiği

Hikâye anlatmak, mağara duvarlarına çizim yapmak, parşömene yazı yazmak, kitap basmak, telefonda konuşmak, telgrafla mesaj göndermek, radyo ve televizyonda yayın yapmak, bilgisayarlarda veri işlemek ve şimdi de anlık ağ yayılımı yoluyla bilgi işleme yapılmıştır.

1990’ların ortalarından bu yana, kişisel bilgisayarlar bilgi göndermek ve almak ve çoğunu işlemek için tercih edilen araç olmuştur. Teknoloji, uzun bir serideki en son teknolojidir, ancak ilgili sosyal konular gerçekten değişmedi.

İçerik (doğru mu? müstehcen mi?), mülkiyet (kimin resmi/metin/fikri? kimin parşömeni/telefon sistemi/bilgisayarı?) ve etki (hükümet karşıtı, toplum karşıtı, çocuklara zararlı) sorunları tıpkı yüzlerce veya binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de ortaya çıkıyor.

Yeni teknolojiler, insanların yeni şeyler yapmalarına (bir notun 20 kopyasını bir kerede göndermelerine) veya eski şeyleri dosyaları depolamak gibi yeni yollarla yapmalarına olanak tanır. Artımlı teknolojideki gelişmeler genellikle büyük sosyal sorunları ortaya çıkarmaz, ancak radikal yenilikler sıklıkla yeni tür sosyal fırsatlar ve tehditler sunar.

Etik, kişilerarası veya sosyal değerleri ve bunlardan kaynaklanan davranış kurallarını inceleyen felsefe dalıdır. Etik, insanların birbirlerine temel düzeyde nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili sorularla ilgilenir.

Haklar ve görevler ve hakkaniyet veya adalet gibi konuları dikkate alır. Etik, temel kurallarla ilgili olduğu için, belirli yeni teknolojilere uygulanması, hem yeni teknoloji hakkında bilgi gerektirebilir, hem de yerleşik etik ilkelerine dayalı olarak olası uygulamaları hakkında muhakeme gerektirebilir.

Filozoflar binlerce yıldır etik meseleleri üzerinde kafa yormuşlar ve yazmışlardır. Bu konudaki yazılarından bazıları nesilden nesile okunmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Etik tartışmalarında en yaygın ve en çok kabul gören üç temel yaklaşım olmuştur.

• Faydacılık, etik eylemin en fazla sayıda insan için en büyük iyiliği yaratan eylem olduğunu savunur.
• Haklar ve ödevler, etik eylemin, başkalarının haklarını ve bu hakların aktöre yüklediği görevleri kabul eden eylem olduğunu savunur.
• Adalet ve adalet, etik davranışın, hem süreç hem de sonuç açısından benzer şekilde konumlanmış insanlara benzer şekillerde davranan eylem olduğunu kabul eder.

ETİK VE TEKNOLOJİ

John Stuart Mill ve Jeremy Bentham, faydacılıkla en yakından ilişkili iki filozoftur. Bu etik görüş, sonuçlara çok değer verir ve eylemlerimizin yalnızca kendimize değil, yaptıklarımızdan etkilenecek diğer herkese acı veya zevk getirip getirmeyeceğini ve ne dereceye kadar getireceğini düşünmemiz gerektiğini savunur.

Bir faydacı, virüsler ve solucanlar tarafından birçok kişiye ve işletmeye verilen zararın, yazarlarına getirilen herhangi bir mutluluktan çok daha ağır bastığını ve bu nedenle böyle bir kodun oluşturulması ve yayılmasının etik dışı olduğunu iddia edebilir. Benzer şekilde, müzik dosyası paylaşımının faydacı bir analizi, yaygın ücretsiz dosya paylaşımının, bestecilerin ve sanatçıların, müzik yazmaya ve icra etmeye devam etmenin finansal çıkarlarına olmadığına karar vermeleriyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını değerlendirecektir.

Bu sonuç gerçekleşirse, yalnızca besteciler ve sanatçılar değil, aynı zamanda dinleyicileri de ücretsiz dosya paylaşımından elde ettikleri yarardan daha ağır basabilecek zararlara maruz kalacaklardı. Son olarak, faydacı bir analiz, İnternet kullanıcılarına büyük faydalar sağlayabildiği ve bilgisayar okuryazarlığı ve kullanılabilirliği bu tür bir kullanımı mümkün kıldığı için, bilgisayar okuryazarlığının ve kullanılabilirliğinin yayılmasını artıran ürünleri ve politikaları tercih edecektir.

Pek çok filozof, haklar ve görevler hakkında yazmıştır. Bu yaklaşımın temel fikri, bireylerin hakları olduğu ve bu hakların, pratik olarak konuşursak, biri veya bir grup buna karşılık gelen bir görev olmadıkça değersiz olduğudur. Bu nedenle, mahremiyet hakkım varsa, her hareketimi izlememekle yükümlüsünüz. Dört temel hak kaynağı vardır ve her birini sırayla ele alacağız.

İnsan hakları, her insan tarafından, sadece insan olmaları nedeniyle sahip olunmaktadır. Bu haklar arasında yaşama (rastgele öldürülmeme), doğruyu söyleme, mülk sahibi olma ve temel itibar hakkı vardır.


Teknoloji ve etik
Teknoloji etiği Nedir
Teknolojiyi etik ilkeler doğrultusunda kullanmak
yeni iletişim teknolojilerini sorgulamak: etik, güvenlik ve mahremiyetin kesiştiği nokta
Teknolojinin etik kullanımı
İletişimde bilgi teknolojileri
Bilgi ve İLETİŞİM teknolojilerinin etik kullanımı
Teknolojinin zararları


Bunların arasında en çok kafa karışıklığına neden olan doğruyu söyleme hakkıdır. Yalan söylemek ve doğruyu söylemek eşit derecede geçerli olsaydı, insanlar birbirleriyle anlamlı bir şekilde etkileşime giremezlerdi. Sözler, sözleşmeler ve kişiler arası ilişkilerin tümü, konuşma için varsayılan ayarın doğruyu söylemek olduğu gerçeğine bağlıdır.

Bu, herkesin her zaman tüm gerçeği her zaman söyleyeceği ve hatta söylemesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu, doğruyu söyleme varsayımıyla başlayabileceğimiz ve yapacağımız anlamına gelir. Fiziksel veya fikri mülkiyet hakkı, başkalarının bana tazminat ödemeden mallarımı almama veya kullanmama yükümlülüğü olduğu anlamına gelir.

Mülkiyet hakları insani olduğu için, belirli bir ülkenin telif hakkı ve fikri mülkiyet gibi şeylerle ilgili yasalarının belirli bir konuya özel olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Müzik şirketleri ve film stüdyoları, bireysel sanatçılar adına, ürünlerinin dağıtımını kontrol etme ve ücretlendirme hakkına sahiptir.

Bu hak, bireylere, bedelini ödemeden ve dağıtım şartlarını tanımadan bu tür mülkleri almama yükümlülüğü getirir. Benzer şekilde, yazılım şirketleri de fikri mülkiyetlerinin dağıtımını ücretlendirme ve kontrol etme hakkına sahiptir. Bir yazılım ürünü geliştirmeleri için programcılara para ödediler; diğerlerinin bu fikri mülkiyet haklarına saygı gösterme görevi vardır.

Kişilere kanunla bazı haklar tanınmıştır. Bu vatandaşlık hakları bir topluluğa (millet, eyalet, ilçe vb.) üye olma nedeniyle gelir. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkı diğer bazı ülkeler tarafından tanınmamaktadır. Tipik olarak, diktatörlükler, yönetimleri altındakilere çok az vatandaşlık hakkı verir.

Bu haklar genellikle insan haklarıyla (yaşama, mülkiyet hakkı vb.) örtüşür, ancak çoğu zaman temel insan haklarının ötesine geçer. Telif hakkı, Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, tüm ülkelerde eşit olarak tanınmamaktadır. Mülk sahibi olma temel hakkının bir insan hakkı olması bu nedenle önemlidir. Belirli bir yargı alanının yasaları ne olursa olsun geçerlidir.

Üçüncü bir hak kaynağı konumdur. Polisler şüpheli suçluları yakalayabilir ve hapsedebilir. CEO’lar birçok konuda şirketleri adına konuşabilirler. Satın alma acenteleri, bir şirketin parasını belirli limitler dahilinde mal veya hizmetlere harcayabilir.

Yöneticiler, işyerinde bilgisayar kullanımı için kurallar belirleyebilir. İnsanlar bu haklara yalnızca insan oldukları için ya da özellikle bilge ya da bilgili oldukları için değil, işgal ettikleri konum nedeniyle de sahiptirler. Bireyler bu haklara sahip olduklarından, diğerlerinin de haklara saygı gösterme ve onların talimatlarını takip etme görevleri vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir