Yenilikçi Değerlendirme Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yenilikçi Değerlendirme Geliştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

16 Şubat 2022 Hedefe dayalı DEĞERLENDİRME Modeli Projeyi yürütme sürecinde nelere dikkat edilmelidir Yenilikçi yaklaşım nedir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Akran Değerlendirmesi

Değerlendirmeleri doğrulamaya yönelik bir emsal gözden geçirme yaklaşımı, yüksek düzeyde yapılandırılmış veri toplamadan ziyade açık bilgi alışverişini hedeflemelidir. Akran değerlendirmesi, birçok Üniversite web sitesinde görülenler gibi proforma ve kontrol listelerine bağlı olduğunda başarısız olur, çünkü bu tür yöntemler açık iletişimi ve eleştiriyi teşvik etmez. Değerlendirmeyi doğrulama sürecinde, yapılan incelemeyi hiçbir önyargının etkilemediği ve değerlendirmenin kendisinin herhangi bir resmi kriterle uyumuna göre değil, esasına göre değerlendirildiği fikri çok önemlidir. Tecrübelerimize göre, işler zorlaştığında insanlar resmi sistemin arkasına saklanırlar.

Akran değerlendirmesinin yapısı, akrandan öğretmene, soruyu cevaplamak için öğrencilerin bilmesi gerektiğini varsaydıklarını tanımlamasını istemesiyle başlamalıdır. Oradan öğrenci yanıtı biçimine geçecekti; örneğin, öğrencilerin buna yaklaşması gereken bir yol mu var yoksa birkaç yol var mı? Buradan tartışma, değerlendirmenin derecelendirilmesine geçecekti.

Bu noktada bazen öğretmenin, öğrencilerin geçme/kredi/fark almaları gerektiğini söyledikleri ile daha önceki açıklamalarda söyledikleri arasında net bir bağlantı kuramaması söz konusudur. Bu, değerlendirme görevlerinin geçerliliğinin temel bir testi olabilir.

Öğretmen, öğrencilerin görevle nasıl başa çıkmaları beklenebileceğine dair bazı yönler konusunda net olmadığında, güvenilirlik sorunları bir meslektaş incelemesinde ortaya çıkacaktır. Bu, değerlendiricinin güvenilmezliğine yol açabilir.

Yenilikçi Değerlendirme Geliştirme

Öğretme deneyimi bize, değerlendirme soruları hakkında düşünme şeklinize kilitlenmenin kolay olduğunu söylüyor. Birkaç yıl bir konuyu öğrettikten sonra gelişen bazı entelektüel rutinler olabilir. E-öğrenme ortamında, değerlendirme soruları çok benzer hale gelebilir, bu da ilgisiz öğrencinin kes-yapıştır yapmasını ve intihal yapmasını kolaylaştırır.

Özellikle Bilgi Geçerliliği için, düşünmedeki bayatlığın azaltılmasının ve değerlendirmelerin genel geçerliliğinin iyileştirilmesinin çeşitli yolları vardır.

Bulduğumuz en yaygın olanı, personel odası pedagojik öğle yemeği grubudur. Bu, basitçe ‘X alanını nasıl değerlendirirsiniz’ konusunu gündeme getirerek başlar. Akademik personelin inatçı olarak ünlenmesi, fikirler sunacaktır – bazıları iyi, bazıları kötü.

Daha akademik bir yaklaşım, kendi disiplin alanınızdaki ve diğer alanlardaki eğitim konularını kapsayan dergilere gitmektir. Aslında, Weimer (2006), öğretime yönelik akademik yaklaşımınızı en iyi nasıl geliştirebileceğinizi araştırmasında, bu dergilerin çoğunun aynı materyalleri kapsadığını ve belirli disiplin tatları eklediğini öne sürüyor. Bunu gelişme için iyi bir kaynak olarak görüyor.
Bu bölümü araştırırken ilginç bulduğumuz iki değerlendirme yeniliği örneği, Johnson’ın (2006) tasarım portfolyolarını değerlendirmesini ve Yao ve diğerleri tarafından öğretmen eğitiminde e-portföy kullanımının analizini içeriyordu. 


Yenilikçi yaklaşım nedir
TÜBİTAK 4005 desteklenen PROJELER 2020
Proje unsurları
Rutin işlerin özellikleri
Projeyi yürütme sürecinde nelere dikkat edilmelidir
stake’in ihtiyaca cevap verici değerlendirme modeli
Stake Uygunluk Olasılık Modeli
Hedefe dayalı DEĞERLENDİRME Modeli


Öğrenci İncelemesi

Bir değerlendirmenin geçerliliği ve güvenilirliğine ilişkin öğrenci incelemesi, öğrencilerin değerlendirme görevlerini nasıl algıladıklarına bakması bakımından akran incelemesine benzer. Öğrenci incelemesinin temeli, rastgele bir öğrenci örneği almak ve değerlendirmeyi nasıl gördükleri ve yaklaştıkları konusunda onlarla röportaj yapmak olabilir.

Bu, amacın tüm öğrenciler için değerlendirmeyi doğrulamak olduğu programlama kursları için yapılmıştır. Örneğin, ana programlama görevini teslim ettikten sonra her öğrenciyle görüşme yapılabilir. Öğrenci tarafından verilen cevaplar, yazılı çalışmanın algılanan bilgi geçerliliğini yorumlamak için kullanılır. Böyle bir yaklaşım kesinlikle oldukça etkilidir.

Öğretmen, öğrencinin görevi ne kadar iyi yorumladığını görmekle kalmaz, aynı zamanda görevin güvenilirliğinin bir göstergesini de alır. Bu ikinci durumda öğrencilerden değerlendirme sorusunu yorumlamalarını isteyerek öğretmen, öğrencinin soruya ilişkin algısının sabit olup olmadığına dair bir göstergeye sahip olur.

Öğrenci inceleme görüşmelerine daha genel bir yaklaşım, öğrencilerden soruyu/soruları kendi sözcükleriyle yorumlamalarını istemekle başlar. Bundan, öğrencinin soruyu sizin yazdığınız gibi okuyup okumadığını ve olası geçerlilik ve güvenilirlik sorunlarının doğrudan bir göstergesi olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Gelecekteki Yönlendirmeler

Gelecek, güvenilirlik ve geçerlilik için geleneksel yapı ve yöntemlerin atılmasını içermemektedir. Değerlendirmeler yine de birçok farklı biçim alacak ve sayısal olarak derecelendirilen daha açık değerlendirmelerin yanı sıra nesnel testleri de içerecektir. Geleceğin odaklanması gereken şey, geçerli ve güvenilir değerlendirmeleri destekleyebilmek için öğretme ve öğrenme ortamında yeniden yönlendirmelere ihtiyaç olduğu gerçeğidir.

E-öğrenme sistemlerinin yüz yüze sistemlerden farklı olması ve öğrencilerin öğrenmeye yaklaşımları üzerinde belirli etkileri olması gerçeği, elektronik değerlendirmelerde güvenilirliği ve geçerliliği nasıl artırabileceğimize bakmamız gerektiği anlamına gelir. Bunları iki kategoriye uygun görüyoruz: teknoloji ve süreç. Teknoloji unsurları, basitçe uygun yazılım ve donanım geliştirmeyi içeren unsurlardır, süreç unsurları ise fiili değerlendirme görevleriyle ilişkili faaliyetlerdir.

Bununla ilgili uyarı, güvenilirliği ve geçerliliği belirlemek için standart değerlendirme biçimlerinin çoğunun geleneksel yöntemlerle analiz edilebilmesidir. Kabul edilebilir bir sayı grubunuz varsa, çeşitli istatistiksel araçlar kullanılabilir. Çoktan seçmeli bir sınav hala çoktan seçmeli bir sınavdır; bir dizi yazılı soru üzerindeki işaretler, analiz edilebilecek işaretlerdir. Değişen şey, değerlendirmenin yapıldığı bağlamdır. Bu bağlamın daha iyi anlaşılması gerekiyor.

E-öğrenme ortamlarındaki mevcut değerlendirmenin çoğu, geleneksel değerlendirme yaklaşımlarından türetilmiştir. Dikkate değer bir varyasyon, örneğin tıpta fiili pratik çalışmayı desteklemek veya değiştirmek için sanal simülasyonlar alanında olmuştur.

Johnson (2006), portföy değerlendirmesinin uygulanabilir bir çevrimiçi prosedüre dönüştürülmesine yönelik sistematik bir yaklaşım hakkında yazmıştır ve ne kadar geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşılabileceğini göstermiştir. Bu, mevcut ePortfolio yöntemini değil, çevrimiçi olarak ele alınan temel bir tasarım portföyünü kullanır. Çevrimiçi değerlendirmenin büyümesi, e-öğrenme ortamlarında değerlendirmeyi yönlendiriyor gibi görünen intihal hakkındaki endişelerden değil, bunun gibi çalışmalardan gelişecektir. Geleceğe ait olan, değerlendirme yöntemlerinin yenilikçi kullanımıdır, çünkü bunlar kontrolden çok eğitimle ilgilidir.

İleriye giden yolun, bilgisayarın önemli bir eğitimsel gelişme sağlama kapasitesini yansıtan eğitim destek araçlarının üretilmesinde de tanımlanabileceğini öneriyoruz. Yazılım teknolojisi düzeyinde, mevcut öğrenme yönetim sistemleri, büyük yazılım gelişmelerinin çok gerisinde kalmaktadır. Örneğin, kamuya açık olduğu sürece, mevcut tescilli veya Açık Kaynaklı sistemlerin hiçbiri, gerçek zamanlı yönetim görevlerine yardımcı olmak için aracı teknolojisini kullanmaz.

Veri depolama ve alma, kütüphanelerdeki bilgi yönetiminden türetilen temel meta-etiketleme yaklaşımına hala bağlıyken, Google, dinamik bir indeksleme ve arama sisteminin son derece etkili olabileceğini göstermiştir. Bu teknolojilerin her ikisi de daha etkili değerlendirme sistemlerini desteklemek için kullanılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir