Yüksek Öğrenimde Veri Ambarı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Yüksek Öğrenimde Veri Ambarı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

24 Aralık 2021 Veri ambarı faydaları Veri ambarı ile veritabanı arasındaki fark Veri ambarı örnekleri Veri ambarı ve veri madenciliği 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Kurumsal Strateji ve Bilgi Desteği: Yüksek Öğrenimde Veri Ambarı Rolü

Louisville Üniversitesi, Louisville, Kentucky’de bulunan üç kampüsü olan, devlet destekli bir metropol araştırma ve öğretim kurumudur. Üniversite yaklaşık 21.000 öğrenciye kaydolur ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kapsamlı bir dizi derece sunar.

Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve halk sağlığı okullarından oluşan bir sağlık bilimleri kampüsü vardır. Sanat ve bilim, mühendislik, hukuk, müzik, sosyal hizmet ve eğitim alanlarındaki kolejler ve okullar, Üniversitenin Belknap kampüsünde bulunmaktadır. Shelby Kampüsü’nde sürekli ve toplum eğitimi programları sunulmaktadır.

Değişim İçin Bir Bağlam

Günümüzde kolejler ve üniversiteler, mimari, yönetim ve bilgi sistemlerinin kullanımının kritik bir şekilde yeniden incelenmesini gerektiren üç ortak zorlukla karşı karşıyadır: Birincisi, her seviyedeki yöneticiler ve politika yapıcılar, kaynak yönetimini ve stratejik planlamayı desteklemek için gelişmiş veri yönetimi stratejileri talep etmektedir.  İkincisi, bir bütün olarak yüksek öğretim için değişen rekabet ortamı nedeniyle, öğretim üyeleri ve yöneticiler, öğrencilerin işe alınması ve elde tutulmasında kurumlara yardımcı olabilecek bilgilere açtır.

Üçüncüsü, federal hükümet, eyalet hükümetleri ve akreditasyon kurumları gibi dış gözetim kurumları, kurumların ve programların performansı hakkında çok çeşitli göstergeler üzerinden bilgi talep etmektedir. Söz konusu olan, mevcut bilgi sistemlerinin ve bilgi yönetimi stratejilerinin kurumların yeni bir ortama yanıt verme yeteneğini ne ölçüde optimize ettiğidir.

Teknolojideki ilerlemeler, üniversitelerin çalışma şeklini sonsuza dek değiştirerek, üniversitelerin ve kolejlerin üretkenlik ve verimlilik düzeyini önemli ölçüde artırdı. Ancak, güçlü bilgisayarların, gelişmiş ağ ve iletişim altyapılarının ve gelişmiş yazılım uygulamalarının mevcudiyetine rağmen, planlama ve bütçe yöneticileri de dahil olmak üzere üniversite karar vericileri, bilinçli karar verme için gerekli kritik bilgilere hala erişimden yoksundur.

Dekanlar ve rektörler genellikle mali durumları, kadroları ve öğrencileri hakkında geçerli ve güvenilir bilgilere erişim eksikliğinden yakınırlar. İronik olarak, ihtiyaç duydukları bilgiler organizasyonda sıklıkla bulunur. Bununla birlikte, bir kolej veya üniversitenin bilgi sisteminde yakalanan, işlenen ve saklanan verilerin yalnızca bir kısmı, karar vericiler için organize bir şekilde gerçekten mevcuttur.

Bu bölüm, bilgi sorunlarının temel nedenlerini karar vericilerin bakış açısından incelemektedir. Yükseköğretimde karar destek ve bilgi yönetimine bir çözüm olarak veri ambarını değerlendirir. Bu bölüm önce yüksek öğretimde veriye dayalı karar verme ihtiyacına bakmakta ve daha sonra yüksek öğretimde bulunan tipik bilgi teknolojisi mimarilerinin neden karar verme ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olduğunu açıklamaktadır. Sonraki bölüm, veri ambarının, kampüs bilgi sistemlerinde bulunan veri dağlarının organizasyonu yoluyla bilgi yönetimi olarak nasıl işlev gördüğünü tartışır.


Veri ambarı ile veritabanı arasındaki fark
Veri ambarı ve veri madenciliği
Veri ambarı örnekleri
Veri ambarı faydaları
Veri ambarı Mimarisi
Veri ambarı Nasıl oluşturulur
Veri ambarı özellikleri
Veri Ambarı PDF


Kurumsal Konular

İdeal olarak, kurumsal karar verme, mevcut yönetim bilgilerinin derinlemesine analiziyle başlar. Karar vericiler daha sonra bilgileri, alternatifleri tartmak, seçenekleri analiz etmek, sonuçları tahmin etmek ve organizasyonları ve çevreleri bağlamında proje sonuçlarını kullanmak için kullanırlar. Bununla birlikte, karar vericiler ilgili, güvenilir ve zamanında bilgiden yoksunlarsa, kararlarının kalitesi ve güvenilirliği şüphelidir.

Yüksek öğretim her zaman güçlü liderlik ve sağlam karar verme gerektiren dinamik bir ortam olmuştur, ancak yüksek öğretimdeki mevcut değişimin hızı, liderleri karar vermeyi hızlandırmak için bilgiye hızlı erişim aramaya zorlamaktadır. Eğitimdeki liderlerin çoğu zaman birçok değişkeni ve bunların kararların iç ve dış seçmenler üzerindeki etkisini göz önünde bulundurması gerekir.

Bu değişkenler ve seçmenler, dikkate alınması gereken dört geniş kategoriye ayrılır: a) organizasyonun karmaşıklıkları; b) çok sayıda paydaş ve değerleme uzmanı; c) rekabetçi pazar yeri; ve d) kaynak sınırlamaları.

Organizasyonun Karmaşıklıkları

Yükseköğretim kurumları, organizasyon yapıları, idari ve yönetişim sistemleri bakımından büyük farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, genel olarak, kolejler ve üniversiteler yönetişimi çok sayıda bileşenle paylaşır. Birnbaum, bu yapıları ya “gevşek bağlı”, “sıkı bağlı” ya da bunların bir çeşidi olarak sınıflandırır. Birnbaum, kurumun ve çevresinin spesifik “ekonomik, sosyal değeri, politik, bilgisel ve fiziksel özelliklerini” ele alan yönetişim ve yönetim prosedürlerinin mevcut olması gerektiğini öne sürer.

Kurumlardaki karar verme alt sistemleri, çevrenin gereksinimlerini karşılamak için çok miktarda kaliteli bilgi gerektirir. Bilgi yönetim sistemleri yanıt veremediği için, bir kurumun program ve hizmetlerine ilişkin bilgi talepleri sıklıkla yanıtsız kalır.

Paydaşlar

Kurumun türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak, paydaşlar kurumun kalitesini değerlendirir, programları derecelendirir veya kurumsal politikayı etkiler. Bu paydaşlar, devlet koordinasyon kurullarından akreditasyon kuruluşlarına ve U.S. News and World Report tarafından yapılan kurumsal sıralamalara kadar kurumları içerir. Bu kurumların tümü, kabuller, öğrenci demografisi, program etkinliği, öğrenci sonuçları ve diğer birçok önlemle ilgili ayrıntılı bilgi gerektirir.

Ayrıca karar vericiler, kararların kurumlarındaki iç paydaşlar üzerindeki etkisini de dikkate almalıdır. Paydaşların sayısı kaçınılmaz olarak kurumun büyüklüğü ve türü ile bağlantılı olmakla birlikte, bunlar genellikle öğrencileri, velileri, öğretim üyelerini, personeli, yönetim kurulu üyelerini, yasa koyucuları ve toplum liderlerini içerir. Bilgi sistemleri, kurumsal karar vericilere, bu kurucu grupların her biri için ve bunlar hakkında kaliteli verilere erişim sağlamalıdır.

Rekabetçi Pazar

Üniversite öğrencilerinin bugün kendilerine sunulan birçok seçeneği var. Eğitim pazarındaki yeni rekabet, kurumları bu potansiyel öğrencileri işe almaya çalışırken daha odaklı ve rekabetçi olmaya zorladı. Bu öğrencilerin “en iyilerini ve en parlaklarını” yakalamak için proaktif kurumlar, eğitim pazarındaki nişlerini tanımlamak için karmaşık pazarlama kampanyaları ve odaklanmış işe alım planları uygulamıştır.

Başarılı bir pazarlama planı veya işe alım kampanyası oluşturmak, nitelikli aday havuzunun ayrıntılı olarak anlaşılmasını gerektirir. Potansiyel öğrenci havuzuyla ilgili sorular, çoğu kurumsal veri tabanında bulunan ve bir kez yönetim bilgisine dönüştürüldüğünde, karar vericilerin piyasa baskıları ve artan rekabetle mücadele etmek için kullanabilecekleri güçlü bir kaynak haline gelen verilerle yanıtlanır.

Bu bilgi karar vericiler için hazır değilse, kurum müşteri tabanını, hizmet alanını, temel yetkinliklerini ve entegre bir pazarlama planı için gerekli olan diğer hususları tanımlamakta zorlanacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir