Zaman Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Zaman Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Kasım 2022 Etkili zaman yönetimi Günlük hayatta zaman yönetimi Japonların zaman yönetimi 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Kapsam Yönetimi

Başarılı proje tesliminin anahtarı, proje tarafından gerçekleştirilecek işi ve özellikle hariç tutulan işi tanımlayan kapsamın tanımı ve yönetimidir. Kapsam, genellikle, proje metodolojisine bağlı olarak bir proje başlatma belgesinde veya proje başlatma belgesinde özetlenen, proje başlatma sırasında tanımlanır.

Kapsam bildirimi, kapsam dahilindeki işlerin ayrıntılı bir listesini ve kapsam dışında kalan işlerin kesin bir listesini içermelidir. Çalışma faaliyetlerinin kapsam dahil etme veya hariç tutma olarak belirlenmediği durumlarda, bunların belgelenmesi ve çözülmesi gerekir.

Kapsam yönetimi ile ilgili karmaşıklıklar ortaya çıkabilir, çünkü kapsam, bir projenin başlatılması sırasında müşteri veya çözüm sağlayıcı tarafından net bir şekilde anlaşılamayabilir veya belirsizlikleri önlemek için yeterince ayrıntılı olarak tanımlanamayabilir. Kapsam yönetimine yönelik klasik yaklaşım, özellikle spesifikasyonların geliştirilmesi sırasında gereksinimler daha net hale geldiğinde, proje yöneticisi ile müşteri arasındaki mücadeleyi sıklıkla içerir.

Yazılım geliştirmeye yinelemeli bir yaklaşım yararlı olabilir ve hızlı uygulama geliştirme (RAD), BT sistemlerinin teslimini hızlandırmaya yardımcı olan gereksinim geliştirmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımın bir örneğidir.

Ancak, kapsam, boyut, coğrafi dağılım ve diğer faktörler dahil olmak üzere bir dizi proje özelliğine bağlı olarak RAD her zaman uygulanabilir olmayabilir. RAD, projelerin sınırlı, iyi tanımlanmış bir kapsamı ve ölçülebilir bir sonucu olduğu durumlarda en yararlı gibi görünmektedir.

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, projelerin zamanında tamamlanmasını amaçlayan süreçlerle ilgilenir. Bir proje planının oluşturulması sırasında, gerçekleştirilmesi gereken belirli faaliyetler İKY’de tanımlanır ve bunlar mantıksal bir sıra ile ilişkilendirilir. Faaliyetlere kaynaklar atanır ve her bir faaliyeti gerçekleştirmek için gereken efor düzeyi belirlenir.

Her aktivitenin süresine ilişkin tahminler, bir dizi faktöre dayanmaktadır. Bunlar, faaliyetin doğasını ve mevcut kaynakların yeteneklerini içerir. Ayrıca, proje yöneticisinin veya teknik kaynakların bilgisini ve uygulanabilir olduğu durumlarda nicel ölçümlerin uygulanmasını içerir.

Sürenin dikkate alınması, “geçen süre” ile “çaba düzeyi” arasındaki farkı dikkate almalıdır. Örneğin, son kullanıcı eğitimi için geçen süre iki gün olabilir, ancak kaynak etkinliği örneğin bir koordinasyon çabasını temsil edebileceğinden, bir eğitim yöneticisinin bu etkinlik sırasındaki çaba düzeyi yalnızca 0,5 gün olabilir.

Faaliyetler için ayrılan süreler projenin yürütülmesi sırasında izlenir. Atanan faaliyetler planlanandan daha uzun sürerse, bu yönlerin yönetilmesi gerekir.

Genel olarak, beklenmedik durumlar, sürelerdeki küçük kaymalara karşılık vermek için bir proje çizelgesine dahil edilir, ancak büyük bir kayma meydana gelirse, değişiklik kontrol süreçleri başlatılabilir. Kapsam tanımı sırasında öngörülmeyen yeni faaliyetler ortaya çıkarsa değişiklik kontrolü de gerekebilir.

Maliyet Yönetimi

Maliyet yönetimi, projelerin bütçe dahilinde tamamlanması için uygulamalar sağlar ve kaynak planlaması, maliyetlerin tahmini, bütçelerin hazırlanması ve maliyetlerin kontrolü gibi süreçleri kapsar. Maliyetlerin proje planlaması sırasında belirlenmesi ve bir kaynak planına dahil edilmesi gerekir.

Proje maliyeti, örneğin işçilik, malzeme, malzeme ve ekipman, doğrudan tesis satın almaları, eğitim, seyahat ve çeşitli maliyetler gibi projenin yürütülmesiyle doğrudan karşı karşıya kalınacak maliyetleri (yani doğrudan maliyetler) içermelidir. Maliyetlendirme yapılırken, yan haklar, tesisler (örneğin, kira, hizmet maliyetleri ve bakım) ve genel ve idari destek gibi dolaylı maliyetler için de karşılık ayrılmalıdır.

BT projelerinin ortak bir özelliği, projenin başlangıcından itibaren yetersiz finanse edilmiş olmalarıdır. Proje yürütme sırasında maliyet aşımları meydana geldiğinde, planlama sırasında yetersiz maliyet analizinin yapıldığını gösterebilir. Sonuç olarak, bütçe tahmini yapılırken maliyet tahminlerine dikkat edilmelidir, çünkü bunlar yanlışlık düzeylerine tabi olabilir.


Zaman yönetimi PDF
Etkili zaman yönetimi
Japonların zaman yönetimi
Zaman Yönetimi” Ortaokul
Zaman yönetimi Teknikleri
Günlük hayatta zaman yönetimi
Psikolojide zaman yönetimi
Etkili zaman yönetimi pdf


Çoğu, proje yöneticisinin alan deneyimine ve teknik kaynaklara bağlıdır. Bununla birlikte, tahmin zorluklarının temel nedeni, bir projeyi onaylanmış bir bütçeye uydurmak için iş baskısı olabilir. Tahminler ayrıca, proje onayı için bir ilk teşvik sağlamak üzere hafife alınabilir. Kapsam kayması, proje gereksinimleri değişiklik kontrolü olmaksızın değiştirildiğinde maliyetleri de etkileyebilir.

Fiili maliyetler, projeyi bir maliyet merkezi olarak tanımlayan atanmış bir proje koduna göre proje sırasında yakalanır. Bu maliyetler genellikle kurumsal finansal yönetim sistemleri kullanılarak yönetilir. Bu sistemler, proje yöneticisi tarafından analiz edilmek üzere raporlar üretir ve maliyet sapmalarının proje sponsoruna veya proje kuruluna raporlanmasını sağlar.

Kalite Yönetimi

Uluslararası kalite yönetimi standardı (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), kalite yönetimi gereklilikleri için çerçeve sağlar. Müteakip destekleyici standartlar geliştirilmiştir, örneğin, yazılım geliştirme için yönergeler sağlayar.

Bu tür standartlar, toplam kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi tescilli olmayan kalite yönetimi yaklaşımlarıyla desteklenir.

BT sistemlerini sunmak ve etkili PM’yi desteklemek için temel unsurlar kalite planlama, kalite kontrol ve kalite güvencesidir. Kalite planlaması, bir BT projesiyle ilgili kalite standartlarının ve ilkelerinin belirlenmesini ve bir kalite projesinin geliştirilmesini içerir.

Kalite kontrol, proje yönetimi ile ilgilidir. teslimatlar, test süreçleri ve sorunların yönetimi, riskler ve düzenli olarak izlemeyi kullanarak değişiklik kontrolü. Kalite güvencesi, kalite kontrol süreçlerinin etkili olduğunun doğrulanması, tatmin edici olmayan performansın ortadan kaldırılması ve düzeltici faaliyetlerin başlatılması ile ilgilidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje planı, proje faaliyetlerine atanması gereken kaynak türlerini tanımlar. Proje bağımlılıklarını belirlemek ve program revizyonu gerektirecek herhangi bir kaynak çakışması olup olmadığını belirlemek için yakından analiz edilmesi gerekir.

Proje planı bu şekilde optimize edildikten sonra, mevcut kaynaklar tanımlanmış rollere tahsis edilebilir ve sonraki satın alma faaliyetleri için kaynak boşlukları belirlenebilir. Gereken roller için ek kaynaklar bir organizasyon içinde zaten mevcut olabilir veya bir sözleşme düzenlemesi kapsamında iç kaynaklı olmaları veya bir hizmet sağlayıcıdan dış kaynaklı olmaları gerekebilir.

BT proje yöneticilerinin karşılaştığı bir zorluk, gereken belirli faaliyetler için kaynakların kıt olabilmesidir. Yeni bir ürün veya bir ürünün yeni sürümü için yetenekli kaynaklar yaygın olarak bulunmayabilir veya üründe yetenekli ve deneyimli kaynaklar yüksek talep görebilir ve mevcut olmayabilir. Kaynaklar için planlamanın erken yapılması gerekir ve gerektiğinde kaynak edinim faaliyetleri bundan hemen sonra başlamalıdır.

Bir projeye atanan kaynaklar proje dışından bir hat yöneticisine rapor verebileceğinden, matris yönetimi karmaşık olabilir. Bu durum, en azından çelişkili öncelikler ve yönler olmak üzere, sonuç olarak risk oluşturan kaynak yönetimi sorunlarına yol açabilir. Matris yönetiminin temeli, kararlı proje liderliği ve proje ve hat yöneticileri arasındaki düzenli etkileşim ile desteklenen, proje başlangıcında iletilen açık bir talimattır.

Liderlik ve yönlendirme sağlamak, eylemleri devretmek ve akıl hocası olarak hareket etmek, bireysel ve ekip yetkinlikleri geliştirmek, çatışmayla başa çıkmak, akıl hocası ekip oluşturmayı yönlendirmek ve performans değerlendirmeleri yapmak bir proje yöneticisinin sorumluluğundadır. Proje üyeleri aynı yerde olmadığında bu sorumluluklar daha da artabilir.

Teknoloji ve iletişimdeki gelişmeler aynı zamanda “sanal ekibin” gelişiminin habercisi oldu. Sanal ekibin yararı, hızlı bir şekilde kurulabilmesi ve başka türlü tek bir yerde bulunmayan kaynakların deneyimlerinden yararlanabilmesidir.

Kültürel ve dil çeşitliliği ve farklı zaman dilimleri nedeniyle zorluklar ortaya çıkabilir, öyle ki proje yöneticisinin bu yönleri yönetmek için stratejiler geliştirmesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir