Ajan Tabanlı Sistemler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ajan Tabanlı Sistemler  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Mayıs 2022 Ajan tabanlı MODELLEME Nedir Ajan tabanlı üretim sistemi Ajan yapı nedir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Ajan Tabanlı Sistemler 

Bu makalede, bir Acil Durum Teorik Sistem Tasarımı (CTSD) modelinin oluşturulması ve öğretilmesinde organizasyonel araştırma, geleneksel sistem analizi teknikleri ve etmen tabanlı hesaplamanın bir sentezini kullanma potansiyelini araştırıyoruz.

Yeni tasarım modelinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, bu farklı alanların gerekli arka planını kısaca sağlıyoruz, entegrasyon sürecinde kullanılan kavramsallaştırmayı tanımlıyoruz ve çok karmaşık bir tasarım ortamında örnek bir uygulamaya teknik olmayan bir genel bakış sunuyoruz.

Bu makalede kullanılan örnek, üniversite öğrencileri için akıllı bir çok aracılı danışmanlık sistemi olan Akıllı Danışmanlık Kaynağıdır (SARA). CTSD modelimizin tüm potansiyelini test etmek için, çok üniversiteli, çok disiplinli işbirlikçi tasarım sürecinde dağıtılmış bir öğretim modeli kullanarak SARA’yı yarattık.

Dinamik bir görev ortamının bir organizasyonu esnek olmak için yönetim yapısını sıkıştırmaya ve temel olmayan faaliyetleri dış kaynak kullanmaya zorlaması gibi, dinamik bir yazılım geliştirme ortamı da tasarımcıları modüler yazılımlar yaratmaya zorlar.

Şimdiye kadar, işbirlikçi kalkınma paradigmaları, kuruluşlar arası işbirlikçi kalkınma çabalarını kolaylaştırmak için çok karmaşıktı. Standartlara dayalı Web hizmetlerinin artan popülaritesi, yaygın bilgi işlem teknolojilerinin gelişimi ve daha güçlü hızlı uygulama geliştirme dillerinin ve IDE’lerin ortaya çıkmasıyla bu sınırlama kaldırılmıştır.

Bu araştırmadaki amacımız iki yönlüdür: birincisi, Yönetim Organizasyonel Teorisinin (OT) bir alt disiplini olan Contingency Theory’yi (CT) ajan tabanlı bir sistemde kullanmanın uygulanabilirliğini test etmek; ve ikincisi, bu yeni teknolojileri, öğrencilerin farklı eğitim ortamlarında başkalarıyla etkileşime girmesine izin verecek dağıtılmış bir öğretim modeli oluşturmada kullanmak. Örnek bir uygulama olarak, dağıtık ortamlarda öğrenci danışmanlığını kolaylaştıracak bir sanal danışman oluşturuyoruz.

Aşağıdaki bölümlerde, tasarım modelimizin kavramsallaştırılmasında yer alan arka plan teorilerini özetleyeceğiz. Sistem tasarım tekniklerindeki değişimlerle ve CT’nin bunlara ve çeşitli Çok Etmenli Sistemlere (MAS) nasıl uygulanabileceği ile Acil Durum Teorik Sistem Tasarımını (CTSD) mümkün kılmak için başlıyoruz. Gerekli altyapı oluşturulduğunda, işbirlikçi dağıtılmış eğitime yönelik yeni e-Öğrenim yaklaşımımızı kısaca tartışırız. Son olarak, SARA’nın yapısı tartışılmaktadır.

Çoklu Ajan Sistemleri

Aracılar ve iletişim protokolleri, çok aracılı bir sistemin temel bileşenlerini oluşturur. Aracılar, mesaj içeriğinin ve formatının paylaşılan bir standarda bağlı olduğu bir iletişim dilinde teslim edilen beklenen mesajların bir protokolüne göre mesaj alışverişinde bulunur. Bireysel temsilciler, bilgi için diğer temsilcilerle iletişim kurmayı içerebilecek kararlar alır ve hedeflerini gerçekleştirmek için işleme gerçekleştirir.

Bir etmen, genel olarak dinamik bir çevrede bir amaç için yaşayan ve amaçlarına ulaşmak için eylemler gerçekleştirmek üzere kararlar alabilen bir program veya programlar topluluğu olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, aracılar, kaynaklara erişimin değişmesiyle ilgilenmesi gereken, ancak sürekli olarak çalışması gereken amaca dayalı programlardır.

En iyi yönetici asistanları gibi, aracılar da efendilerini tanır ve ona uyum sağlar. Bireysel ajanlar, hedeflerini tatmin etmek için diğer ajanlarla iletişim kurabilecek inançlara, arzulara ve niyetlere sahip olarak kavramsallaştırılabilir.

Çok etmenli sistemler, birden çok etmen (genellikle) bazı görevleri gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı sistemlerdir. Ajanlar bağımsız olarak geliştirilebilir ve karmaşık bir görevin, birlikte bazı problemleri çözen etkileşimli ajanlar koleksiyonuna ayrıştırılmasına izin verebilir. Bireysel bir aracının genel sistem hedeflerini veya yapısını “anlaması” gerekli değildir.


Ajan tabanlı MODELLEME Nedir
Akıllı ajanlar
Ajan tabanlı üretim sistemi
Ajan yapı nedir
Agent-based simulation
Agent based Modelling
Etmen tabanlı Simülasyon


Temsilci iletişimi dört farklı düzeyde görüntülenebilir. İlk seviye, bir komut dosyası gibi mesaj dizilerinin değiş tokuşu için beklenen protokoldür. Örneğin, müzakere sırasında taraflar tekliflerin sunulmasını, reddedilmesini ve karşı teklif verilmesini bekler.

İkinci seviye, mesajların içeriği veya anlamı ile ilgilidir. Aracılar arası iletişimi etkinleştirmek için bir ontoloji oluşturulur. Bu tür kavramların örnekleri şeyler, olaylar ve ilişkilerdir. Üçüncü düzeyde, bir temsil dili, mesajların yapılandırılması için sözdizimini tanımlar; Bilgi Değişim Formatı (KIF) bir örnektir.

Dördüncü düzeyde, Bilgi Sorgulama ve Manipülasyon Dili (KQML) veya Akıllı Fiziksel Aracılar Vakfı (FIPA) ACL gibi bir aracı iletişim dili (ACL), mesaj formatlarını ve mesaj dağıtımını tanımlar. Sandia Lab’ın Java Uzman Sistem Kabuğu’ndaki (JESS) bir aracının bir hizmeti nasıl kaydettiğini gösteren örnek bir KQML mesajı aşağıda gösterilmiştir.

Karmaşık hedeflere ulaşmak için oluşturulan insan sistemlerinin organizasyonlar olarak tasarlanması gibi, çok etmenli sistemler de “ajanların organizasyonları” olarak kavramsallaştırılabilir. İster insan çalışanları ister yazılım aracıları olsun, bireysel bileşenlerin yönetilmesi, yapıcı bir hedefe doğru yönlendirilmesi ve gerekli bireysel görevlerin tamamlanması için koordine edilmesi gerekir.

“Güçlendirilmiş örgütlerde” alt kademe çalışanlar, üstlerin müdahalesi olmadan birçok görevi yerine getirebilecek bilgi ve yetkiye sahiptir. Bu kavramsallaştırma, etmen tabanlı sistemlerin tasarımı için kılavuzlar oluştururken yönetim organizasyon teorisinden (ve özellikle Acil Durum Teorisinden) iyi yapılandırılmış araştırmaları kullanmamıza izin verir.

ORGANİZASYON TEORİSİ 

OT ile ilgili arka planın çoğu aşağıdaki ana bölümde açıklanırken, aşağıda ilgili araştırma eğilimlerine kısa bir genel bakış yer almaktadır. OT, etkili ve verimli sistemler yaratmaya dahil olan ilişkileri anlamak için bir organizasyonun yapısını, bileşenlerini, süreçlerini ve operasyonel sonuçlarını inceler.

OT’nin önemli bir bölümü olan Acil Durum Teorisi (CT), hiçbir kuruluşun çevresel, personel, teknolojik ve bilgisel etkilerden kaynaklanan kısıtlamalar olmadan faaliyet göstermediğini varsayar. Bu ilişki bilgi işleme teorisi (IPT) ile açıklanmaktadır.

IPT, bir görev ne kadar heterojen, öngörülemez ve diğer çevresel kaynaklara bağımlıysa, organizasyonun bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için yapması gereken bilgi işlemenin o kadar büyük olduğunu varsaymaktadır. Karmaşıklık ve öngörülemezlik arttıkça, eksik bilgi nedeniyle belirsizlik artar.

Süreçlerin veya çıktıların çeşitliliği arttıkça, süreçler arası koordinasyon gereksinimleri ve sistem karmaşıklığı artar. Belirsizlik arttıkça, bilgi işleme gereksinimleri artar. IPT’nin temel önermesi, bir organizasyon sistemindeki görevlerdeki karmaşıklık ve belirsizlik ne kadar fazlaysa, sistemin işlemesi gereken bilgi miktarının da o kadar fazla olduğudur. Araştırmamızın temel dayanağı, bu ilişkinin bilgi sistemleri için de geçerli olduğudur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir