Akıllı Ders Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akıllı Ders Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 Uzman sistemler Nedir Web PROGRAMCILIĞI Ders Notları Web Tasarım ders Notları PDF Zeki Öğretim Sistemleri KPSS Zeki Öğretim Sistemleri nedir 0
Proje Önlemleri

Eğitici Teknoloji

Popüler kullanımda, “eğitim teknolojisi” terimi, insanların öğrenmesine yardımcı olmak için iletişim medyasının (donanım ve yazılım) kullanımını ifade eder. Farklı zamanlarda, farklı medya eğitimcilerin öğretim teknolojisi anlayışının merkezinde yer almıştır. Terim ilk olarak 1960’ların başında yaygın olarak kullanılmaya başlandı; Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde profesör olan James D. Finn, muhtemelen en güçlü savunucuydu. O zamanlar odak noktası radyo, televizyon, film, slaytlar, film şeritleri ve ses kayıtları gibi görsel-işitsel medyaydı. 1980’lerin ortalarında, odak önemli ölçüde bilgisayarlara kaymıştı.

Öğretim teknolojisi uygulaması alanında, başlangıcından itibaren bu terim, öğretim hakkında bir süreç veya düşünme biçimini ifade eder. Bir süreç olarak teknoloji fikri, teknolojiden nesneler olarak değil, “bilimsel veya diğer organize bilginin pratik görevlere sistematik olarak uygulanması” olarak bahseden John Kenneth Galbraith gibi ekonomistler tarafından desteklendi.

Bu kavram, 1970 yılında Öğretim Teknolojileri Komisyonu’nun (1970, 21) öğretim teknolojisini “tüm öğrenme ve öğretme sürecini tasarlamanın, yürütmenin ve değerlendirmenin sistematik bir yolu” olarak tanımlayan bir rapor yayınladığı zaman etkili bir onay aldı. Bu tanım aynı zamanda sorunların çözümüne yönelik bir sistem yaklaşımına artan bağlılığın altını çizdi.

Sistem yaklaşımı, 1960’larda II. Dünya Savaşı sırasında askeri harekat araştırmaları için bilgisayarların kullanımı etrafında gelişen sistem analizinin bilimsel prosedürlerinin “yumuşak” bir uygulaması olarak ortaya çıktı. Bu düzenli, mantıklı süreç, daha önce film ve TV prodüksiyonunu ve medyanın öğretime entegrasyonunu karakterize eden oldukça sanatsal yaklaşımlara kesinlik kazandırdı.

1977’de bu alandaki en büyük profesyonel birlik olan Eğitimsel İletişim ve Teknoloji Derneği (AECT), öğrenme problemlerini analiz etmek ve bunlara çözümler yaratmak, test etmek ve uygulamak için karmaşık, entegre bir sürece atıfta bulunan resmi bir tanımı benimsemiştir. sorunlar. Bu tanım süreçlere ve sistem yaklaşımına odaklanmıştır.

AECT tarafından kabul edilen en son tanım, “öğrenme için süreçlerin ve kaynakların tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı, yönetimi ve değerlendirilmesine ilişkin teori ve pratiği” ifade eder. Bu zamana kadar, vurgu sıkıca entelektüel süreçlere yerleşmiştir.


Zeki Öğretim Sistemleri KPSS
Web Tasarım ders Notları PDF
Uzman sistemler Nedir
NKÜ ders notları
Zeki Öğretim Sistemleri nedir
NKÜ ADYS
ADYS
Web PROGRAMCILIĞI Ders Notları


Bu terimi tanımlamanın çeşitli zorlukları vardır. İlk olarak, alan içinde tutulan anlayışa karşı popüler anlayış vardır. Süreç kavramı uygulama alanında sağlam bir şekilde kök salmış olsa da, popüler anlam şeyler, özellikle bilgisayarlar etrafında dönmeye devam etti. İkincisi, alan içinde bile, süreç kavramı, alanın araçlarının günlük kullanımıyla uğraşanlardan çok teorik bir eğilime sahip olanlar tarafından benimsenir. Bu nedenle, süreçlere dayanan resmi olarak kabul edilen tanım, çoğu kullanıcının somut deneyimlerinden oldukça kopuktur.

Üçüncüsü, süreç kavramının kapsadığı mühendislik nitelikleri, öğretim teknolojisinin başlıca kullanıcıları olan öğretmenlerin, profesörlerin ve diğer eğitimcilerin değerleriyle çelişmektedir. Sistematik bir yaklaşım kavramı, birçok eğitimci için, öğretimin nasıl oluşturulduğuna dair kendi görüşleri ile rezonansa girmeyen, sayılara göre boyama yaklaşımını ima eder.

Ayrıca, teknolojinin anlamının kalbinde yer alan verimlilik kavramı, zaman ve parayı insani kaygıların önüne koymanın duygusal çağrışımını da çağrıştırıyor. Ancak, verimlilik sorunundan kaçınmak zordur. Öğretim teknologlarının temel iddiası, diğer araçlara göre daha az zaman ve kaynak yatırımı ile etkili öğrenme sonuçları elde edebilmeleridir. Ekonomiye olan bu bağlılığın merkeziliği, demiryolu inşaatı üzerine bir on dokuzuncu yüzyıl kitabında iyi bir şekilde ifade edilmiştir.

Son olarak, öğretim teknolojisini tanımlama girişimleri, öğretim teknolojisini bir teori ve bir uygulama alanı olarak ayırt etmekte başarısız olabilir. Bir teori olarak bakıldığında, öğretim teknolojisi, öğretimi yaratmanın ve sunmanın bazı yollarının diğerlerinden daha etkili olduğu önermesi olarak görülebilir. Bir uygulama alanı olarak, öğretim teknolojisi, insanların teoriyi uygularken yaptıklarıdır: problemleri analiz etme, çözümler planlama, materyal yaratma, materyalleri kullanma, sonuçları değerlendirme vb.

Bu zorlukları açıkça ele alan, teori ve pratiği birleştiren, hem süreçleri hem de şeyleri kapsayan, hem sanatsal hem de bilimsel unsurları tanıyan ve insani olanlarla uyum içinde verimlilik iddialarını öne süren bir tanım oluşturmak mümkündür.

Böylece öğretim teknolojisi, öğretim problemlerine ekonomik ve zarafetle çözümler tasarlama, üretme ve kullanma sanatı ve bilimi olarak görülebilir; bu çözümler sözlü veya görsel-işitsel medyayı birleştirebilir ve insan aracılığı ile veya olmadan deneyimlenebilir ve verimli, etkili ve insancıl bir şekilde öğrenmeyi kolaylaştıran dersler, kurslar veya bütün sistemler şeklinde olabilir.

Akıllı Ders Sistemleri (ITS)

Akıllı öğretim sistemleri, yapay zeka yöntemlerini içeren bilgisayarlı eğitim sistemleridir. Bilgisayarlı eğitmenlerin geliştirilmesindeki orijinal motivasyon, bire bir insan eğitiminin sınıf öğretiminden çok daha etkili olduğu gözlemiydi. Yapay zeka yöntemleri, insan uzmanlarla karşılaştırılabilir muhakeme sağlar ve bir öğretmen rolünde kararlar almak için AUS geliştirmede kullanılır.

Tüm öğrenciler için insan eğitimi ideal olsa da, her zaman mümkün değildir ve birçok araştırmacı, bireyselleştirilmiş bilgisayar öğretiminin standart ders yöntemlerine göre bir gelişme olduğuna inanmaktadır.
Akıllı öğretmenler üzerine yapılan kırk yıldan fazla araştırma, çeşitli sistemler üretti ve insan öğreniminin temel anlayışına katkıda da bulundu.

İlkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim seviyelerinin yanı sıra endüstriyel eğitim ve askeri eğitimi desteklemek için sistemler geliştirilmiştir. Konular matematik, fizik, diller, konuşma ve bilgisayar bilimlerinden müşteri desteğine, fabrika ekipmanı bakımına ve cerrahi eğitim ve kalp bakımı gibi tıbbi uygulamalara kadar da uzanır.

Akıllı öğretim yöntemleri, standart testler, ev ödevi sistemleri ve karmaşık simülasyonların bilgisayarlı biçimlerine entegre edilmiş ve fabrikalar ve gemilerdeki eğitim sistemlerine yerleştirilmiştir. Bu sistemler kişisel bilgisayarlarda çalışabilir veya büyük organizasyonlarda grup eğitimi için İnternet üzerinden yaygın olarak da dağıtılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir