Akıllı Öğretim  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Akıllı Öğretim  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 akilliogretim.com 4.sınıf matematik Akıllı Öğretim Akıllı Öğretim Okyanus akıllı öğretim okyanus 8.sınıf matematik Akıllı Öğretim üyelik ücretli mi Okyanus Video Çözüm açılmıyor 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Akıllı Öğretim 

Akıllı bir öğretim sistemi, gerçek kullanımda diğer herhangi bir eğitim sistemi gibi görünebilir. Öğrenci arayüzü eğitici bir oyun, simülasyon veya bir dizi soru olabilir. Etkileşim grafiksel, metinsel, sözlü olabilir veya diğer sensörleri içerebilir. Bir bilgisayarın izleyebileceği herhangi bir görev, bir ITS’nin temeli olabilir. Ancak zeka, sistem yanıtını, sorun seçimini ve uyarlanabilir özelleştirmeyi değiştirir.

Akıllı ve diğer sistemler arasındaki ayrım belirsizdir; Bir öğretim sisteminin akıllı sayılması için önemli öğretim kararları veren bilgisayar algoritmaları gerekir. Bu kararların dayandığı bilgiler, uzman öğretmenlerden, konunun uzmanlarından, psikologlardan veya bilişsel bilimdeki diğer uzmanlardan elde edilebilir. Bazı bilgiler, makine öğrenimi teknikleri veya istatistiksel analiz kullanılarak geçmiş öğrenci performans kayıtlarından elde edilebilir. Bir eğitim sisteminin geliştirilmesi için gerekli olan özel bilgileri elde etmek için uygulamalı araştırma yöntemleri kullanılabilir.

Bir ITS’nin yetenekleri, alan bilgisi, pedagojik bilgi ve öğrenci modellemesi olarak ayrılabilir. Bir sistemin alan bilgisi, bir fizik öğretmeninin fizik problemlerini çözme yeteneği veya bir mimari öğretmenin bina tasarlama yeteneği gibi uzman işi yapabilme yeteneğidir. Bir sistemin pedagojik bilgisi, öğretme yeteneğidir (en azından ayrı olarak değerlendirilebileceği ölçüde). Bir öğrencinin ihtiyaçları ve yetenekleri hakkındaki bilgileri manipüle etmek, öğrenci modellemesi olarak kabul edilir.

Gelişmiş pedagojik bilgi, eğitim yaklaşımının etkinliğini artırır. Bazı sistemler sunumlarını keşif modlarından örnek odaklı bir yaklaşıma veya Sokratik bir tarza kadar çeşitlendirebilir. Diğer sistemler her zaman tek bir öğretim stilini takip eder. Sofistike bir pedagojik model, sistemin öğretme yaklaşımı hakkında akıllıca akıl yürütmesini sağlar.

Alternatif olarak, bir veya daha fazla uzman insan öğretmenin yaklaşımını ifade ediyorsa veya sistem kapsamlı bir şekilde kullanılmış ve deneysel olarak rafine edilmişse, sabit bir öğretim yaklaşımına sahip bir sistemin önemli pedagojik bilgiyi kodladığı söylenebilir. Her iki durumda da sistem, öğrencilerin materyali gerçekten nasıl öğrendiğine dair önemli bilgiler temelinde çalışır.

Özel ders sistemindeki öğrenci modeli, öğrencinin yetenekleri, tercihleri ​​ve geçmişi de dahil olmak üzere bireysel bir öğrencinin açıklamasıdır. Bir öğrencinin yeteneğinin otomatik olarak değerlendirilmesi, genellikle alanda öğrenilebilecek konuların bazı analizlerine dayanır.

Bir ilkokul matematik öğretmeni öğrencinin kesirler, ondalık sayılar ve yüzdeler hakkındaki bilgisini değerlendirebilirken, bir lise geometri öğretmeni doğruları, noktaları, açıları vb. dikkate alacaktır. Öğrenci modellemesinin diğer biçimleri, bir öğrencinin stereotipler veya profiller adı verilen önceden tanımlanmış kategorilere yerleştirilmesine veya psikolojik test tekniklerinden uyarlanmasına dayanabilir.


akıllı öğretim okyanus 8.sınıf matematik
Akıllı Öğretim
akıllı öğretim 4. sınıf
Akıllı Öğretim Okyanus
Akıllı Öğretim üyelik ücretli mi
akıllı öğretim 7.sınıf matematik
akilliogretim.com 4.sınıf matematik
Okyanus Video Çözüm açılmıyor


Öğrenci modelinin önemli yönü, eğitim sistemine öğretimi bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlama yeteneği vermesidir. Akıllı bir öğretmenin birincil uyarlanabilir mekanizması, problemlerin ve derslerin seçimindedir. Otomatik problem seçiminin amacı, öğrenci öğrenme materyalini zorlayıcı ancak bunaltıcı olmayan bir şekilde tutmaktır. Materyal çok kolay veya çok zor olduğunda öğrenmenin etkili olamayacağı açıktır; uygun bir zorluk seviyesindeki materyalin otomatik olarak nasıl seçileceği çok daha az açıktır.

Problem seçimi dışındaki faktörleri kontrol eden uyarlanabilir mekanizmalar geliştirilmiştir, ancak genellikle daha az faydalıdır. Çeşitli handikapları iyileştirmek için özel adaptasyon büyük fayda sağlar, ancak özel olarak ders mekanizmalarını içermez. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine sahip olduğu fikri, genellikle öğrenci modellemesi için bir temel olarak kabul edilir, ancak birkaç öğrenme stili (görsel ve metinsel olanlar dışında) açıkça tanımlanmıştır. Öğrenme stilleri hakkında akıl yürütmenin çoğu sistemde daha iyi öğrenci öğrenmesine katkıda bulunduğu tespit edilmemiştir.

Akıllı bir sistem tarafından yakalanan bilgi, eğitim yazılımının açık, esnek ve değiştirilebilir bir parçası olabilir veya bilgi, sistemin tasarımında veya medya içeriğinde örtük olarak saklanabilir. Bilgiyi kullanmanın ne açık ne de örtük bir yolu daha iyi değildir; herhangi bir özel yaklaşımın nedenleri karmaşıktır. Bununla birlikte, herhangi bir özel ihtiyaç için birini seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir sistemin bir yönüdür.

Çoğu zaman, “bilgi sistemleri” ve “istihbarat sistemleri” terimleri birbirinin yerine kullanılır, ancak bunları ayırt etmek yardımcı olur. “Zeka”, temsillerin açık bir şekilde manipülasyonuna dayalı problem çözmeyi ifade ederken “bilgi”, sistemde ne kadar uzmanlığın kodlandığının bir ölçüsüdür. Güçlü akıllı akıl yürütme, bir sistemi yanıtlarında daha esnek hale getirir.

Bilgi, sisteme daha fazla muhakeme yeteneği (zeka) vererek veya sistem için daha fazla ve daha iyi ortam sağlayarak kodlanabilir. Yetenekli bir yazar tarafından oluşturulan geniş bir sabit problem kitaplığına sahip bir sistem, yüksek derecede zeka sağlayan karmaşık problem çözme algoritmalarına sahip bir sistemden daha fazla bilgiye ve daha fazla öğretme yeteneğine sahip olabilir.

Eğitim açısından bakıldığında, özel ders sistemlerinin uygun şekilde yanıt vermesi önemlidir; bu yanıtı üreten mekanizma, yalnızca bir amaca yönelik bir araçtır.

Sistemler istihbarata dayalı, bilgiye dayalı veya medyaya dayalı olarak sınıflandırılabilir ve bu sırada tarihsel bir ilerleme olabilir. Zeka tabanlı bir sistem, yanıtları doğrudan ilk ilkelerden hesaplamak için esnek algoritmalar kullanırken, bilgi tabanlı bir sistem, sorunlara depolanmış çözümleri kullanarak yanıt verir.

Geliştiriciler akıllı yazılımla deneyim kazandıkça, birçok seçeneğe verilecek en iyi yanıt netleşir ve ilk ilkelerden yola çıkarak akıl yürütme, bir veritabanına kaydedilen bilgi ile değiştirilebilir. Bir sistem, akıl yürütme yerine daha fazla eylemin bilgi tarafından kontrol edileceği şekilde geliştikçe, “bilgiye dayalı” terimi “zeka temelli” teriminden daha uygun hale gelir.

Eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji daha özel hale geldikçe, esneklik ihtiyacı azalır, el yapımı medya (örneğin metin, grafik ve animasyon) açıkça kodlanmış bilginin yanı sıra ilk ilkelerden akıl yürütmenin yerini alabilir. Esasen önceden belirlenmiş yolları takip etmek için tamamen komut dosyası yazılan bir sistem “medya tabanlı” olarak adlandırılmalıdır.

Eğitim ve öğrenme, bazıları kontrol edilemeyen ve hatta bilinemeyen birçok karmaşık faktörden etkilenir. Bir öğrencinin özel düşüncelerinin ezici bir öneme sahip olduğu ve bir bilgisayar sistemi (ve insan öğretmenler için) tarafından tamamen bilinmediği gerçeğini gözden kaçırmak kolaydır.

En iyi ihtimalle, öğretmenler (insan veya bilgisayar destekli) bir öğrencinin özel düşünceleri (motivasyonlar, dikkat, hedefler, ön bilgiler ve kişisel teoriler) hakkında eğitimli tahminlerde bulunabilirler; sonuç olarak, özel ders vermenin bireysel ihtiyaçlar için özelleştirilebilme derecesinde temel bir sınır vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir