Etkileşimli Televizyon  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Etkileşimli Televizyon  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 CRT Televizyon Etkileşimli televizyon nedir Etkileşimli televizyon özellikleri Geleneksel televizyon teknolojisine ne ad verilir Geleneksel TV teknolojisine ne ad verilir Teknolojik yakınsama Nedir Tematik yayıncılık nedir? 0
Lojistik Sağlayıcıları

Etkileşimli Televizyon

Etkileşimli televizyon, sesli geri bildirimli tek yönlü bir tele yayın biçiminden uydu, telefon hattı veya bilgisayar ağı aracılığıyla tamamen etkileşimli video konferansa kadar değişen televizyon içeriğinin iletimidir. Özellikle geri bildirim iletmek için kullanılan telefon, e-posta veya geleneksel posta gibi diğer teknolojilerle desteklendiğinde popüler bir uzaktan eğitim aracı olmuştur. İyi bir öğretim tasarımı, etkileşimli televizyonun avantajlarından yararlanırken aynı zamanda dezavantajları da gidermeye çalışacaktır.

Etkileşimli televizyonun en az beş avantajı vardır:

1. Anlık: Coğrafi olarak dağınık bir nüfusa, konumdan bağımsız olarak hemen ulaşılabilir;
2. Eşzamanlılık: kaynağa olan uzaklıklarına bakılmaksızın tüm uzak bölgelere aynı anda sağlanan bilgiler;
3. Filtrelenmemiş bilgi aktarımı: Tüm alıcılar aynı mesajı alır;
4. Erişilebilirlik: özellikle uydu teknolojisi sayesinde
mesafeler veya coğrafi engellerden bağımsız olarak, ayak izinin herhangi bir yerinde; ve
5. Karşılanabilirlik: ölçek ekonomileri (hedef nüfus ne kadar büyükse, birim maliyet o kadar küçüktür).

Geleneksel televizyonun gücü geniş çapta kabul edilse de, medyanın sıkça dile getirilen eksikliklerinden biri, etkileşim eksikliğidir. Ayrıca, okulların kendilerine yayın yapan programları olsa da, yayın programını okulun zaman çizelgesine uydurmak zor olabilir. Bununla birlikte, televizyonun güçlü görsel vurgusu, onu eğitimi desteklemek (ve hatta bazen taşımak) için çok düşünülen bir araç haline getirir.

Etkileşimli televizyonda bu sorunların çoğuna önerilen bir çözüm aranmaktadır. Bu nedenle etkileşimli televizyonun bir eğitim teknolojisi olarak değeri, iletişim özelliklerinin öğretim tasarımı tarafından belirlenen etkileşim düzeyine ve etkileşim biçimlerine dayanır. Etkileşim düzeyi, katılımcıların karşılıklı bağımlılığı ile tanımlanır. Gerçekleşen etkileşim modu, katılımcı sayısı, zaman çerçevesi ve teknolojik gelişmişlik düzeyidir.

Etkileşim düzeyi, tarafların birbirlerine ne derece bağımlı olduklarıyla belirlenebilir. Etkileşimin en üst düzeyde olduğu, iletişimsel karşılıklı bağımlılığın yararlı bir sınıflandırması vardır.

En düşükten en yükseğe, bu dört seviye:

1. Tanımsal-fiziksel karşılıklı bağımlılık: gönderici olmadan alıcı da yoktur ve bunun tersi de geçerlidir;
2. Eylem-tepki karşılıklı bağımlılığı: Geri bildirimin varlığı, gönderenin başarısını teyit eder ve gelecekteki mesajlara beklenen yanıtları belirler; örneğin seyirci geri bildirim olarak kahkahalar veriyorsa, gelecekteki mesajlar aynı şekilde daha fazla kahkaha uyandırmak için uyarlanacaktır;
3. Beklentilerin karşılıklı bağımlılığı: alıcının, iletişim kuran tarafın ne yaptığına dayanarak anlam çıkarmasını gerektirir;
4. Etkileşim: “İki insan etkileşime girdiğinde kendilerini birbirlerinin yerine koyarlar, dünyayı diğerinin algıladığı gibi algılamaya çalışırlar, diğerinin nasıl tepki vereceğini tahmin etmeye çalışırlar”.


Etkileşimli televizyon nedir
Etkileşimli televizyon özellikleri
Geleneksel televizyon teknolojisine ne ad verilir
CRT Televizyon
Geleneksel TV teknolojisine ne ad verilir
Tematik yayıncılık nedir
Teknolojik yakınsama Nedir
Hipermetinsellik nedir


En tipik olarak, televizyon yayınları tanımsal-fiziksel karşılıklı bağımlılık düzeyinde etkileşimi destekler. Programlama içeriği, belirli bir görünüm göz önünde bulundurularak yayınlanır. Televizyon, yayıncı ile izleyici arasındaki bir konuşma olarak görüldüğünde, daha yüksek düzeyde etkileşim sağlanabilir.

Örneğin durum komedileri, eylem-tepki karşılıklı bağımlılığını simüle etmek için hazır kahkahalar sağlar. Televizyon oyun şovları, bunu bir soru-cevap formatı aracılığıyla bir adım daha ileri götürebilir. Sunucu soruyu sorar ve stüdyo izleyicisi veya ev izleyicisi yarışmacıdan önce yanıtlamaya çalışır. Bu şekilde, tek yönlü yayın yapan televizyonda beklentilerin karşılıklı bağımlılığı simüle edilebilir.

Etkileşim düzeyine ek olarak, etkileşim biçimi de etkileşimli televizyonun önemli bir yönüdür. Etkileşim modu, kaç kişinin hangi zaman diliminde ve hangi cihazlarla etkileşime girdiğini yansıtır. Bu yönler katılım oranı, eşzamanlılık ve simetri olarak bilinir. Etkileşim düzeyi, bu değişkenlerin her birinden doğrudan etkilenir.

Katılım oranı, katılımcı sayısı ve katılım şeklidir. Bu, bire bir, birden çoğa ve çoktan çoğa değişebilir. Bireysel bir mentor tarafından eğitim verilen uzak bir sitedeki tek bir öğrenci bire bir ortama katılıyor. Alternatif olarak, bir yayını izleyen ve ardından sorularına telefon eden binlerce kayıtlı kişi, çoktan bire bir ortama katılıyor.

Birkaç uzmandan oluşan bir ekibe bağlı dört veya beş kişi, çoktan çoğa bir ortam önerir. Tipik olarak, katılım oranı arttıkça etkileşim düşer. Bire bir durumda, etkileşim potansiyel olarak çok yüksek olabilirken, 1:800 veya 1:8,000 durumunda aynı etkileşim düzeyine ulaşmak çok zordur.

Eşzamanlılık, etkileşimin gerçekleştiği zaman çerçevesidir. Eşzamanlı etkileşim, aynı anda gerçekleşen etkileşimdir (yani, her iki katılımcı da aynı anda mevcuttur). Eşzamanlı etkileşimin en belirgin örneği yüz yüze temastır. Canlı televizyon yayınları eşzamanlıdır ancak etkileşimli değildir. Senkronize etkileşimli televizyon genellikle açık bir telefon bağlantısı aracılığıyla sağlanır.

Öğrenciler sözlü olarak veya dijital olarak ağa bağlı teknolojiler aracılığıyla tepki verirler. Asenkron etkileşim, katılımcılar aynı anda bulunmadığında meydana gelen etkileşimdir. Bu genellikle yazılı geri bildirim ile elde edilir. Bir televizyon izleyicisi yazılı bir istek gönderir ve sunucu, izleyicinin daha sonra video kasette gördüğü canlı yayında yanıt verir.

Eşzamansızlığın en açık faydası, çizelgelemeyi kolaylaştırmasıdır. Etkileşimli televizyonun en sık karşılaşılan sorunlarından biri, tüm katılımcıların aynı anda hazır olmasını sağlamanın çok zor olmasıdır. Katılımcılar genellikle senkron iletişimleri videoya kaydederek eşzamansız olanlara dönüştürürler, ancak bunu yaparken etkileşimi kaybederler.

Katılım oranı arttıkça etkileşim düzeyi düştüğü gibi, katılım asenkron hale geldikçe de azalmaktadır.

Simetri, etkileşime aracılık eden teknolojilerin birleşimidir. Simetrik etkileşim, her iki taraf da aynı ortamı kullandığında gerçekleşir. Örneğin video konferansta, her katılımcı bir kameranın önünde oturur ve diğer taraflardan birini veya tümünü gösteren bir ekranı izler. Simetri bant genişliği ve maliyet ile ilgilidir. Çift yönlü videoya sahip olmak sonsuz derecede daha fazla tercih edilebilir olsa da, bu çok daha pahalıya mal olacaktır.

Bu nedenle, maliyet tasarrufu amacıyla çoğu sistem asimetriktir; video tek yönde gönderilir ve geri bildirim genellikle ses, faks veya e-posta yoluyla gerçekleşir. Bunun eğitimsel sonuçları olabilir; örneğin, eğer eğitmen öğrencileri görmüyorsa, beden dili ve sınıf tepkisi gibi değerli geribildirim ipuçlarını alamaz.

Etkileşimli televizyonun düşük düzeyde bir etkileşimden (tanımsal-fiziksel etkileşim gibi) çok yüksek bir etkileşim düzeyine (beklentilerin karşılıklı bağımlılığı gibi) değişebildiği, ancak gerçek etkileşimin nadiren elde edildiği görülebilir. Ayrıca, ekonomik ve teknolojik kısıtlamaların yanı sıra insan doğası ve zamanlama sorunları, etkileşim düzeyini düşüren yüksek katılım oranlarına, asenkron iletişim tercihine ve asimetrik dolayım kullanımına yönelik bir eğilime yol açmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir