ANAHTAR BECERİLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ANAHTAR BECERİLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Nisan 2022 Anahtar yetkinlik ve beceriler Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği Yabancı dillerde iletişim yetkinliği 0
Hedefleri Koruma

Öğrenci Katılımını Geliştirmek için Mühendislik Müfredatında Aktif Temelli Anahtar Beceriler Öğrenme

İşveren grupları, çok yönlü mezunlar yetiştirmek amacıyla yüksek öğretime yönelik temel beceri geliştirme stratejisini uygulamaya koyması için hükümete kapsamlı bir şekilde lobi yapmıştır. Bu, özellikle disipline özgü bilginin hızla eskidiği mühendislik gibi profesyonel disiplinler için geçerlidir. Anahtar beceriler başarının anahtarıdır; kişinin işyerinde başarılı olmasına yardımcı olurlar ve bu bilgi çağında önemi inkar edilemez.

Ancak, öğrenciler temel becerilerin önemine ve uygunluğuna aşina olmadıklarından ve öğretim görevlileri temel becerileri geleneksel temel disiplin öğretimine nasıl yerleştireceklerine aşina olmadıklarından, temel becerileri öğretmek ve değerlendirmek zordur. Bu yazıda, İrlanda’daki bir elektrik mühendisliği programındaki değişiklikleri – müfredat reformunun programa temel becerileri yerleştirmek için nasıl bir fırsat verdiğini tartışacağız. Ayrıca, öğrencilerin temel becerileri öğrenmeye nasıl dahil edileceğine dair araştırılan araştırmayı ve bir mühendislik müfredatında anahtar becerileri göstermek için kullanılan çeşitli geliştirme stratejilerini tartışacağız.

İrlanda Hükümeti, Bilim, Mühendislik ve Teknoloji (SET) becerilerine sahip nitelikli mezunların sürekli olarak tedarik edilmesini sağlamak için İrlanda Eğitim sistemini sürekli olarak inceliyor, çünkü geniş eğitim ve öğretim sektörü tarafından beceri arzındaki mevcut eğilimler kontrolsüz bırakılırsa, orada bu büyümeyi doldurmak için gereken becerilerde önemli bir eksiklik olacaktır.

Rapordan, İrlanda’nın yükselişten tam olarak faydalanmak ve küresel hareketin öncüsü olmak için iyi bir konumda olmasını sağlamak için büyük ölçüde bilim ve teknolojiye bağlı sektörlerdeki iş becerilerinin en önemli olacağı bulundu. 

Refah ve istihdamda gelecekteki büyümenin temeli, artan rekabetçi bir küresel ortamda ekonomik ve sosyal kalkınmayı yönlendirecek bilgi, beceri ve dördüncü seviyeye kadar yenilik kapasitesine daha fazla yatırım yapmaktır. Aslında bu sadece İrlanda için değil, çoğu gelişmiş ülke için geçerlidir. Yüksek öğretim sistemi, İrlanda’da bilgiye dayalı işi genişletecek kişileri sağlamalıdır. Ayrıca, İrlanda hükümeti, işletme sektörünün değişen ihtiyaçlarını yansıtmak için gerekli becerileri sürekli olarak incelemelidir.

İrlanda’nın ekonomik refah geleceğinin öncelikle SET sektörlerine bağlı olacağı bir gerçektir. Ancak, Üniversite Başvuru Ofisi istatistiklerine göre, öğrencilerin Mühendislik/Teknoloji ders grubundaki 1. tercihlerinde 2000’den 2006’ya kadar %41’lik bir düşüş olmuştur. 1.2 sabit kaldı, ancak 1. tercihi olarak Fen Bilimlerini seçen öğrenci sayısında çok az artış oldu.

Bu, SET sektörlerindeki önemli beceri eksikliğini vurgulayan sonsuz sayıda eğitim ve hükümet raporuna rağmen; İlköğretimden doktora düzeyine kadar SET alanlarına daha fazla öğrenci çekmek için hükümet tarafından sağlanan büyük miktarda finansman ve burs sağlar.


Anahtar yetkinlik ve beceriler
Anahtar yetkinlikler MEB
Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Yabancı dillerde iletişim yetkinliği
Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler nedir
Türkiye YETERLİLİKLER Çerçevesi yetkinlikleri
Temel YETERLİLİK ve beceriler
Yeterlilikler nelerdir


SET’e daha fazla öğrenci almak ve tutmak için dış güçlerin yanı sıra, işverenlerden yüksek öğrenim için temel becerileri geliştirme stratejisini uygulamaya koyan bir dış güç de vardır. Genellikle aktarılabilir beceriler olarak adlandırılan temel beceriler veya yumuşak beceriler, “bireye yaşam ve iş için güvenli bir temel sağlayan” temel beceriler olarak tanımlanabilir. Böylece mesleki ve teknik becerilerin yanı sıra sosyal ve kişisel yetkinlikleri de kapsarlar.

İş dünyasının liderlerinin çoğu, “zor becerilere”, yani makineleri çalıştırma veya diğer görevleri yerine getirme becerisine sahip çalışanlar bulabileceklerini belirtti, ancak birçok potansiyel işe alım, bir şirketin ihtiyaç duyduğu “yumuşak becerilerden” yoksundur.

İşverenler artık sadece kendi disiplinlerinde değil, iletişim, ekip çalışması, girişimler, problem çözme, öz ve zaman yönetimi ve yaşam boyu öğrenme gibi çeşitli daha geniş konularda ve becerilerde de başarılı olan çok yönlü mezunlar arıyorlar; “Üniversite öğrencilerimizden beklentilerimizi giderek daha fazla dile getiriyoruz. Mezunların konu bilgisini eleştirel ve analitik olarak manipüle edebilmelerini, etkili ve yansıtıcı bir şekilde tartışabilmelerini, çalışmalarını ve zamanlarını organize edebilmelerini, gruplar halinde iyi çalışabilmelerini vb.

CEO’lar ve insan kaynakları yöneticileri de yüksek düzeyde teknolojik bilgiye sahip çalışanlara göre yüksek düzeyde temel beceriler sergileyebilen çalışanları tercih ediyor. Zor becerilerin yumuşak becerilerden daha kolay eğitilebileceğine inanıyorlar ve disipline özgü bilgilerin hızla eskidiği bir dünyada, zor becerilerin yalnızca kısa bir raf ömrüne sahip olacağından, çalışanların zorlu becerilerini düzenli olarak yükseltmeleri gerektiği anlamına geliyor, bu nedenle çalışanların yaşam boyu iyi olması öğrenme becerileri ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar tercih edilir.

Sosyal beceriler profesyonel başarı için hayati bir rol oynar ; kişinin işyerinde başarılı olmasına yardımcı olurlar ve bu bilgi çağında önemi inkar edilemez. 

İyi sosyal beceriler (aslında bu son derece rekabetçi dünyada oldukça azdır), mezunların vasat becerilere ve yeteneğe sahip rutin iş arayanlar ortamında öne çıkmalarına yardımcı olacaktır. Aslında, eğer öğrenciler başarılı olacaklarsa, müfredatı öğrencileri üçüncü seviye öğrenmeye hazırlamak, karmaşık bir organizasyonda gezinme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak ve bunu yaparken öğrenme, kişisel gelişim ve kariyer süreçlerini benimsemek için yeniden odaklamalıyız. üniversitede ve mezuniyetten sonraki yaşamı planlamak.

ANAHTAR BECERİLERİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLE İLGİLİ ZORLUKLAR

Anahtar beceriler sadece ders kitaplarını okuyarak geliştirilemez veya öğrenilemez. Bunlar gösterilmeli, gösterilmeli, açıklanmalı, bilinçlendirilmeli ve gösterme ve uygulama fırsatı verilmelidir. Biz eğitimciler için, aktarılabilir becerilerin neden akademik gündemin üst sıralarında yer aldığı açıktır, ancak yeşil öğrenciler için bunun nedeni çok açık olmayabilir. Çoğu mühendislik öğrencisi, temel becerilerin önemini anlamaz, bunun alaka düzeyini görmez.

Tahmin edebileceğiniz gibi, mühendis olmayı seçen on yedi veya on sekiz yaşındaki öğrenciler genellikle tasarlama, inşa etme ve yaratma fikrini sevdikleri için. Hedefleri başarılı mühendisler olmaktır. Öğrenciler genellikle ana disiplinleriyle tamamen ilgisi olmayan bu disiplin dışı konuların asıl amaçlarından uzaklaşarak zamanlarını ve emeklerini aldıklarını hissederler. Mühendisliğin kendisinin kolay bir disiplin olmadığını ve herhangi bir yükseköğretim kurumunda her hafta ortalama iletişim saatinin en az 30 saat olduğunu hatırlamak önemlidir.

Bu nedenle bazıları mesleki gelişim veya iletişim çalışmaları üzerine verilen dersleri tiksindirici ve ilgi çekici bulmadı, hatta birçoğu “Buraya konuşmayı ve yazmayı öğrenmek için gelmedim” yorumunu yaptı. Özetlemek gerekirse, bundan nefret ediyorlar ve bu nefret onları geri çekilmeye itebilir.

Ayrıca, temel beceriler mühendislik müfredatının geleneksel bir parçası değildir. Mesleki gelişim veya temel beceriler kursları gibi hizmet kursları, üniversite politikası nedeniyle genellikle dışarıdan bir öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Ev fakültesinin bu dersleri alan öğretim görevlilerinin türü konusunda çok az seçeneği vardır. Pek çok akademik profesör aslında böyle bir bilgeliği gösterecek kişiliğe veya beceri setine sahip değildir.

Bir iletişim kursu, uzmanlıkları İngilizce dilbilgisi ve denemeler olan, sunumlar, takım çalışması, liderlik iletişimi ve BT becerileri gibi beceriler hakkında çok az pratik bilgisi olan yaşlı bir profesör tarafından verilebilir. Şu anda herhangi bir gerçek profesyonelin gadget’ı olarak kabul edilen iletişim, e-posta ve diğer yüksek teknolojiyle ilgili iletişim tekniklerini anlamalarını geliştirmeye hazır değiller.

Genellikle öğrenme yöntemleri öğretmeye çalıştıkları becerilerle ilgili değildir veya örnekler çok eskidir ve özgün bir yapıya sahip değildir. Ve elbette, öğrencilere bu tür becerilerin öğrenme çıktılarının neler getireceğini düzgün bir şekilde açıklamamanın da faydası olmaz.

Kendimize sorduğumuz soru, anahtar becerilerin istihdam edilebilirliğin cevabı olduğuna dair inancımızı onlara nasıl aktarabiliriz ve bunu bu gençler için nasıl daha ilginç hale getirebiliriz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir