Bilgi Oluşturma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Oluşturma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Alt bilgi ekleme Word Her sayfaya farklı alt bilgi ekleme Üst bilgiye ne yazılır Üstbilgi nedir Word de üst bilgi kaldırma Word üst bilgi görünmüyor 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Kavşak Projesi

American Studies Crossroads Project (Crossroads), teknoloji ve beşeri bilimlere ayrılmış ilk web siteleri ve araştırma projelerinden biriydi ve akademik bir profesyonel toplum olan American Studies Association (ASA) için kapsamlı bir kaynak olarak hareket eden ilklerden biriydi.

1993 yılında Georgetown Üniversitesi’nde İngilizce doçenti olan Randy Bass tarafından kurulan Crossroads’ın ana araştırma odağı, teknoloji ve pedagoji arasındaki ilişki olup, teknolojinin sınıflara girişinin öğretim uygulamaları hakkında sorulara yol açma yollarını vurgulamaktadır.

Crossroads, Amerikan araştırmaları topluluğuna ve edebiyat, tarih, sanat tarihi, etnik araştırmalar ve kadın çalışmaları gibi bir dizi müttefik alana hizmet eder. Site, Amerikan araştırmalarındaki ulusal ve uluslararası programlar ve merkezler için bağlantı listeleri, ders programı kütüphaneleri ve konuya göre sınıflandırılmış ve lisans kullanıcıları için açıklamalı Amerikan çalışmaları sitelerine 5.000’den fazla bağlantı içeren bir veritabanı dahil olmak üzere çeşitli web tabanlı kaynaklar sağlar.

Proje, ASA icra direktörlüğü ile işbirliği içinde, ASA Bülteninin çevrimiçi bir versiyonunu yayınlar ve Amerikan araştırmalarındaki tezlerin bir listesinin yanı sıra yıllık toplantıyla ilgili çeşitli bilgiler sağlar. Bu kaynaklara ek olarak, site ayrıca ASA’nın çeşitli kurucu grupları için bağlantılar ve bilgiler sağlar ve bu gruplara kendilerini ve çalışmalarını çevrimiçi olarak temsil etmeleri için çevrimiçi araçlar sağlamaya başlar.

Crossroads, en başından beri, öğretim üyelerini yalnızca yeni teknolojileri sınıflarına entegre etmeye değil, aynı zamanda bu yeni teknolojilerin öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkileri hakkında zorlu sorular sormaya teşvik etmeye çalıştı. Crossroads, sınıf ortamlarında fakülte uygulamasında yer alan çeşitli araştırma projelerinde yer almıştır.

İlk proje soruları, diğer konuların yanı sıra, kültürel kayıtlara elektronik erişimin yeni bilgi üretme yolları yarattığına ve yeni teknolojilerin yeni anlatı biçimleri için nasıl fırsatlar yarattığına odaklandı. Fakülte, bu soruları sorarken, yeni teknolojilerin tanıtılmasının, teknolojiyle ilgili soruların yanı sıra disiplinlerdeki araştırma ve öğretim uygulamaları için temel soruları gündeme getirdiğini keşfetti.

Bu sorular, öğrenci öğrenimine odaklanarak bu sorgulamaları derinleştirmeyi amaçlayan beş yıllık bir proje olan Görünür Bilgi Projesi’nin tasarlanmasına yol açtı. Crossroads ve ilgili projelerde yer alan ulusal kurum ve fakülte ağlarını kullanan Görünür Bilgi Projesi, fakültenin teknolojiyi içeren ders yeniliklerine katılmasını, bu yeniliklerin bir sonucu olarak öğrenci öğreniminin kanıtlarını incelemesini ve daha fazla pedagojik değişim için plan yapmasını sağlar.

Crossroads’tan yola çıkarak oluşturulan Visible Knowledge Project sitesi, çevrimiçi sözlük, çevrimiçi proje posterleri ve teknoloji ve pedagoji etrafında yerel tartışmaları kolaylaştıran bir dizi araç gibi kaynakları içerir. Görünür Bilgi Projesine ek olarak, Crossroads Online Institute, çevrimiçi veya karma öğrenme modüllerinin tasarımına odaklanan çevrimiçi bir fakülte geliştirme semineri sağlayarak fakültenin karmaşık sorular üzerinde çalışmasına yardımcı olmaya vurgu yapmaya devam ediyor. Modüller, fakülte yansımaları ve öğrenci öğreniminin kanıtlarıyla birlikte dijital bir kütüphaneye yerleştirilecektir.


Her sayfaya farklı alt bilgi ekleme
Üst bilgiye ne yazılır
Üstbilgi nedir
Alt bilgi ekleme Word
Alt bilgi nedir
Word de üst bilgi kaldırma
Word üst bilgi görünmüyor
Word Üst bilgi ekleme


CSILE/Bilgi Forumu

CSILE’nin (Bilgisayar Destekli Kasıtlı Öğrenme Ortamları) kökenleri, bilgi oluşturma, uzmanlığın doğası ve yeniliğin sosyokültürel dinamikleri üzerine araştırmalara dayanmaktadır. CSILE, (1) çocuklar da dahil olmak üzere tüm katılımcılar için gelişmiş bilgi süreçlerini erişilebilir kılmak; (2) kamusal eserlerin veya topluluk bilgisinin yaratılmasını ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek; ve (3) bu bilgi oluşturma çalışmasını işbirliği içinde yürütmek için bir topluluk alanı sağlamak. Bilgi Forumu olarak bilinen ikinci nesil bilgi oluşturma ortamına evrildi.

“Bilgi oluşturma” terimi (tanımlanabilir bir eğitim girişimi olarak) CSILE ve beraberindeki bilimsel çalışmalardan kaynaklanmıştır ve bilgi oluşturma pedagojileri, uygulamaları ve ortamları için entegre bir çerçeveyi temsil eder.

CSILE ilk olarak 1983’te bir üniversite kursunda prototiplendi. 1986’ya gelindiğinde, bir ilkokulda günlük kullanımda olan tam işlevli bir ağ sürümü vardı. 1995 yılında, bilgi inşası için sağladığı olanaklar önemli ölçüde artırılarak yeniden yapılandırılmış ve Learning in Motion tarafından Bilgi Forumu olarak yayınlanmıştır. Şu anda sürüm 4’te ve sürüm 5 geliştirilmekte olan Bilgi Forumu, araştırma bulgularına ve yeni fırsatlara yanıt olarak gelişmeye devam ediyor.

Bu nedenle, örneğin, CSILE World Wide Web’den önce oluşturulmuşken, Bilgi Forumu artık Bilgi Forumu sınıflarını İnternet üzerinden birbirine bağlayabilen istemci sürümlerinin yanı sıra tarayıcı da sunmaktadır. Mevcut gelişmeler, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgi oluşturmanın senkronizasyonuna izin vermek için kablosuz teknolojilerin potansiyelinden yararlanmaktadır.

Bilgi Forumu Amerika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Yeni Zelanda’da eğitim, sağlık, toplum ve iş bağlamlarında kullanılmaktadır. Bilgi Forumu’nun sektörler arası, yaşlar arası, kültürler arası çerçevesi, bilgi edinme ve bilgi yaratmanın altında yatan sosyo-bilişsel ve kültürel süreçlerin temelde aynı olduğu ve bu nedenle tüm sektörlerden, yaşlardan bilgi oluşturuculara uygulanması gerektiği teorik fikrini yansıtır. 

Eğitimsel hesaplamanın ilk günlerinden itibaren liderlik, bilgi ve iletişim teknolojisi ile zenginleştirilmiş sınıfların nasıl olması gerektiğini gösteren model okul projeleri aracılığıyla tanımlandı. Tipik olarak, bu sınıflar, ayrımcı tüketiciliği ve hazır teknolojinin yaratıcı kullanımını örneklemektedir.

Apple’ın Yarının Sınıfları programının arkasındaki fikir model okul projeleri oluşturmaktı. Ancak Apple’ın gelişmiş eğitim yazılımlarına yönelik ilk girişimi, model sınıflarından çıkmadı. Apple’ın 1993 yılında Collaborative Learning Product adı altında piyasaya sürdüğü CSILE’den geldi. Apple’ın basın açıklaması duyurdu:

Apple Çığır Açan Ürününü Tanıttı

Bugün Apple merkezindeki önemli eğitim basın toplantısı sırasında şirket tanıtıldı. İşbirlikçi Öğrenme Ürünü, entegre, araştırmaya dayalı bir ürün ve K-12 eğitim pazarı için mevcut olan ilk işbirlikçi öğrenme teklifidir.

Apple, bu ürünü, sorgulamaya dayalı çalışma ve bilgi inşası için sağladığı olanaklara, araştırmadaki temeline ve bir ABD Çalışma Bakanlığı komisyonunun gerekli başarıyı sağlamak için belirlediği beceri gereksinimlerini karşılama becerisine atıfta bulunarak, bu ürünü bülten tahtası hizmetlerinden ve e-postadan ayırdı. yirmi birinci yüzyılın işyeri için beceriler. Raporda şu becerilere yer verildi: “Kaynakları organize etme, başkalarıyla çalışma, çeşitli teknolojileri öğrenme ve ayrıca bilgiyi edinme, anlama ve değerlendirme yeteneğidir.”

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir