Bilişsel Çıraklık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişsel Çıraklık – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Ekim 2021 Bilişsel çıraklık basamakları Bilissel çıraklık gösterip yaptırma farkı Bilişsel çıraklık kime ait Bilişsel çıraklık koçluk Bilişsel Çıraklık KPSS Bilişsel çıraklık örnekleri Bilişsel çıraklık Yapı iskelesi 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Bilişsel Çıraklık

Bilişsel çıraklık eğitimleri, geleneksel çıraklık eğitimlerinden sonra modellenmiştir. Geleneksel çıraklık, görünür bir etkinlik veya beceriyi öğrenmeyi içerirken, bilişsel çıraklık, problem çözme, anlama ve hesaplama gibi genellikle görünmez olan süreçleri modellemek için mentorların kullanılmasını içerir. Çıraklık, geleneksel öğretim yöntemlerinden, uygulamalar için spesifikasyonlardan ziyade uygulama için fırsatlar sağladığı için ayırt edilebilir.

Geleneksel Çıraklık Öğrenimi

Geleneksel çıraklık eğitiminde çıraklar, öğretmenin performansını modelleyerek uzman uygulayıcılardan oluşan bir topluluğun parçası olmayı öğrenirler. Geleneksel çıraklık eğitimlerinin bazı özellikleri şunları içerir: bedensel-kinestetik çabalarla ilgili öğrenme; diploma gibi sembolik bir amaç yerine bir işi bitirmenin anlık değerini öğrenmek; basitten daha karmaşığa doğru hareket eden öğrenme; doğal olarak gelişen ve çalışma ortamında yerleşik standartlarla öğrenme; ve öğretimin, öğretmenin söylediklerinden çok çırağın yaptıkları tarafından yönlendirildiği için öğretimin genellikle saptanamadığı öğrenme yer alır.

Bazı yönlerden geleneksel çıraklık modeli, modern toplumda başarılı olmak için gereken becerilerin çoğuna aktarılamaz çünkü bu tür beceriler genellikle doğası gereği bilişseldir ve bu nedenle yalnızca gözlem ve modelleme yoluyla öğrenilemez.

Bilişsel Çıraklık Öğrenme Modelleri

Bilişsel çıraklık şu şekilde tanımlanabilir: Bilişsel çıraklık, öğrencilerin otantik alan etkinliğinde bilişsel araçları edinmelerini, geliştirmelerini ve kullanmalarını sağlayarak bir alanda öğrenmeyi destekler.

Benzer şekilde, zanaat çıraklığı, çırakların mesleklerinde özgün çalışmalar ve mesleklerine üyelik yoluyla zanaatlarının araçlarını ve becerilerini edinmelerini ve geliştirmelerini sağlar. Bu süreç sayesinde çıraklar uygulama kültürüne girerler. Dolayısıyla çıraklık terimi, öğrenme ve bilgide faaliyetin merkeziliğini vurgulamaya yardımcı olur ve öğrenmenin doğası gereği bağlama bağlı, yerleşik ve kültürleyici doğasını vurgular.

Bilişsel çıraklık modeli, geleneksel çıraklık eğitimlerinin birçok temel özelliğini korumaya çalışır ve bir aceminin uzman uygulama topluluğunun bir üyesi olduğu bir süreci açıklamayı amaçlar. Bilişsel çıraklık modeli, akademik ve mesleki eğitim arasındaki geleneksel sınırları aşmayı amaçlar çünkü her biri diğerinin alanında bilgi ve uzmanlık gerektirir.

Örneğin, bir otomobil tamircisi artık daha yeni modellerle ilişkili birçok bilgisayar tabanlı sistemi anlayabilmeli ve çalıştırabilmelidir. Geçmişte, otomobil mekaniği kesinlikle mesleki bir disiplin olarak, bilgisayar sistemleri ise kesinlikle akademik bir disiplin olarak sınıflandırılmıştı.


Bilişsel çıraklık örnekleri
Bilissel çıraklık gösterip yaptırma farkı
Bilişsel çıraklık Yapı iskelesi
Bilişsel çıraklık basamakları
Bilişsel çıraklık öteleme
Bilişsel çıraklık kime ait
Bilişsel Çıraklık KPSS
Bilişsel çıraklık koçluk


Bilişsel çıraklık modeli, her yaştan öğrenci için etkili bir öğrenme ortamı tanımlamaya ve uygulamaya yardımcı olan dört yapı taşına sahiptir: içerik, yöntemler, sıralama ve sosyoloji.

İçerik

Başarılı bir bilişsel çıraklık modeli için tipik olarak dört tür içerik gerekir. İlk olarak, öğrenciler bir konunun kavramlarına, gerçeklerine ve prosedürel bilgisine maruz bırakılmalıdır. Bu genellikle geleneksel öğretim yöntemlerinde ele alınan tek içerik türüdür ve genellikle bağlam dışında öğretilir.

Bu tür içerik, uzmanlar tarafından kullanılan problem çözme stratejileri, planlama, hedef belirleme, değerlendirme ve kendi öğrenmesini izleme gibi üstbilişsel stratejiler ve öğrencilerin alanlar arasındaki ilişkileri tanımasını, önceki deneyimleri ve bilgileri ilişkilendirmesini sağlayan öğrenme stratejileri ile bütünleştirilmelidir. yeni bilgilere ve bir test için nasıl ezberleneceğini öğrenmeye karşı nasıl öğrenileceğini öğrenin.

Yöntemler

Bilişsel bir çıraklık modelinde, öğretim yöntemleri, öğretmenin bir bilgi dağıtıcısı olarak hareket ettiği ve öğrencilerin bu bilgiyi özümsemekle görevli süngerler olarak hareket ettiği geleneksel ders modelinin ötesine geçmelidir. Öğrencilere, ipuçları veya yol gösterici sorular sunan ve istenen hedeflere yönelik bireysel ve sınıf ilerlemesini izleyen bir kolaylaştırıcı olarak görev yapan öğretmenle birlikte gözlemleme, icat etme, keşfetme ve işbirliği yapma fırsatları verilmelidir.

Sıralama

Öğrenme, öğrencilerin giderek daha karmaşık görevlere katılacağı şekilde yapılandırılmalıdır. Herhangi bir alanda çalışmak için birçok beceri ve bilgi gereklidir ve beceriler, öğrencilerin daha önce öğrenilenler üzerine kademeli olarak inşa ettikleri mantıksal bir sırayla öğrenilmelidir.

Sosyoloji

Öğrenme ortamı, gerçek dünyaya mümkün olduğunca yakın bir ortamı yansıtmalıdır. Öğrenciler bilgiyi en iyi şekilde otantik bir bağlamda öğrenildiğinde korur ve aktarır. Tüm alanlar için bu, sorunları çözmek ve çözümleri gerçekleştirmek için başkalarıyla işbirliği yapmayı öğrenme ihtiyacını içerir.

Eğitim Teknolojisi ve Bilişsel Çıraklık

Eğitim teknolojisi, bilişsel çıraklık öğrenme modellerini uygulamak için kullanılmıştır. Bu tür stratejileri kolaylaştırmak için bilgisayar aracılı iletişimin kullanımı, son yıllarda birçok isim almıştır (örneğin, uzaktan mentorluk, siber mentorluk, telementoring ve tele-çıraklık). Bilişsel çıraklığı kolaylaştırmak için multimedya kullanımı da dikkat çekmiştir.

Elektronik Elçi, K-12 okullarında bu stratejinin en derinlemesine örneklerinden biridir. Elçi, gönüllü konu uzmanlarından oluşan bir veri tabanı tutar ve bu uzmanları, kendi uzmanlık alanlarında eğitim gören dünyanın dört bir yanından K-12 öğrencileri ve sınıflarıyla eşleştirir. Örneğin, hava tahmincilerinin Doppler radarlarını nasıl kullandığıyla ilgilenen bir öğrenci, bu uzmanlar topluluğunun nüanslarını öğrenmek için profesyonel bir tahminci ile iletişim kurabilir.

Uzaktan Çıraklık Eğitimi Modeli başka bir bilişsel modeldir, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerin eğitiminde kilit bireyleri birbirine bağlamak için elektronik ağları kullanan çıraklık modeli. Proje, Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilmektedir ve geleneksel yüz yüze mentorluğu geliştiren ve genişleten elektronik ağlar aracılığıyla öğretmen eğitimi alan öğrencileri, uygulamalı öğretmenleri ve üniversite öğretim üyelerini birbirine bağlayarak matematik ve fen öğretimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilişsel Esneklik Teorisi (CFT)

Bilişsel esneklik teorisi, dört ana hedefi ele almak için geliştirilmiş bir öğrenme ve öğretim teorisidir:

Hedef 1: İnsanların önemli fakat zor konuları öğrenmelerine yardımcı olmak. Genellikle en merkezi konular, öğretmeyi ve öğrenmeyi en zor bulduğumuz konulardır. Çoğu zaman kavramların yüzeysel olarak anlaşılması ve gerçeklerin ezberlenmesi, daha anlamlı ve daha derin bir anlayışın yerini alır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir