Bilişsel Esneklik Teorisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişsel Esneklik Teorisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ekim 2021 Bilişsel esneklik Envanteri Bilişsel esneklik etkinlikleri Bilişsel esneklik Makale Bilişsel esneklik nasıl kazanılır Bilişsel esneklik nedir Bilişsel esneklik pdf Bilişsel kontrol nedir Bilişsel Ne Demek 0
Yönlendirme Algoritması

Bilişsel Esneklik Teorisi (CFT)

Bilişsel esneklik teorisi, dört ana hedefi ele almak için geliştirilmiş bir öğrenme ve öğretim teorisidir:

Hedef 1: İnsanların önemli fakat zor konuları öğrenmelerine yardımcı olmak. Genellikle en merkezi konular, öğretmeyi ve öğrenmeyi en zor bulduğumuz konulardır. Çoğu zaman kavramların yüzeysel olarak anlaşılması ve gerçeklerin ezberlenmesi, daha anlamlı ve daha derin bir anlayışın yerini alır.

Hedef 2: Gerçek dünya ortamlarında bilginin uyarlanabilir esnek kullanımını teşvik etmek. CFT’nin temel bir amacı, insanları, önceki anlayışları ve deneyimleri, genellikle öğrenmenin başlangıç ​​koşullarından (bilişsel ve eğitimsel psikolojide “aktarım”) kökten farklı olan yeni durumların ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlayarak, bilgilerini esnek bir şekilde uygulamaya hazırlamaktır.

Bu itibarla, CFT (nasıl düşünüp davranılacağına dair saklanmış bir “reçete” bulmaya güvenmek yerine) bazı yeni problemlerin, metinlerin veya vakaların gerektirdiği şekilde bilgi ve deneyimin bir araya getirilmesine prim veren bir teoridir. Geçmişin farklı öğrenme durumlarından çizilen ve sonra bir araya getirilen bu bilgi ve deneyim topluluklarına, anın şemaları diyoruz. Yine, CFT, bellekte zaten var olan rutinleştirilmiş şemaların daha mekanik olarak izlenmesinden ziyade yeni durumlara uyarlanabilir bir şekilde yaratıcı bir tepkiyi vurgulayan bir teoridir.

Hedef 3: Temel düşünce biçimlerini değiştirmek. CFT, yalnızca bir bireyin edindiği belirli bilgiyi değil, aynı zamanda daha da önemlisi, bireyin bilginin edinimi ve kullanımına yaklaşırken kullandığı temel dünya görüşlerini (epistemolojik inançlar, zihin alışkanlıkları) değiştirmeyi amaçlar.

Birinin inşa ettiği bilgi türü ve bilginin uygulanma şekli, kişinin dünyaya bakışını filtreleyen “merceklere” bağlıdır. Çoğu zaman, bireylerin dünya görüşlerinin basitlik varsayımlarına dayandığını görüyoruz (tek doğru cevaplar, bölümlere ayrılmış bilgi bileşenleri, soyut ve uygulama bağlamlarına bağlı olmayan bilgi, vb.), karmaşık anlayış ve anlayışın gelişimine müdahale eder. bilgiyi çok çeşitli gerçek dünya bağlamlarına uygulama yeteneği.

Önemli karmaşıklıklarla başa çıkabilmek için, kişinin algıyı açmaya, çokluğu, birbirine bağlılığı, inceliği ve nüansı aramaya yönelik bir zihniyete sahip olması gerekir. CFT’ye dayalı sistemler bu amaçlara ulaşmak için tasarlanmıştır.

Hedef 4: Karmaşık öğrenmeyi ve esnek bilgi uygulamasını teşvik etmek için hiper ortam öğrenme ortamları geliştirmek. CFT’nin ilkeleri, ilk üç hedefe ulaşmak için gerekli olan materyalin doğrusal olmayan ve çok perspektifli organizasyonunu sağlayan bilgisayar öğrenme ortamlarının tasarımının temelidir. Bir araştırmacının ifadesiyle, esnek bir ortam esnek bir bilişsel “mesajı” mümkün kılabilir.

Bilişsel esneklik nedir
Bilişsel esneklik Makale
Bilişsel esneklik nasıl kazanılır
Bilişsel esneklik Envanteri
Bilişsel esneklik etkinlikleri
Bilişsel kontrol nedir
Bilişsel Ne Demek
Bilişsel esneklik pdf

İşimiz ve günlük yaşamımız giderek daha karmaşık hale geldikçe ve daha hızlı değiştikçe, ilk üç hedefte açıklanan beceri türleri, öğrencilere ve profesyonellere aşılamamız için çok önemli hale geldi. Ve yine de öğretmesi bizim için en zor olanlardır.

Yirmi birinci yüzyılda, tüm örgütler daha yatay ve daha az dikey hale geldikçe, düşük iş hiyerarşilerinde bile sorumluluk ve bireysel inisiyatif gerekli hale geldi (işçilerin sahadaki gerçeklere daha yakın olduğu ve bu nedenle durumları daha iyi anladığı) cevaplanması gereken), iyi bir iş bulmak bu beceri ve yetenekleri gerektirecektir. Neyse ki, artık temel becerilerin kazanılmasını sağlayabilecek, zor öğrenmeyi hedefleyen öğrenme teorileri tarafından yönlendirilen teknolojiye sahibiz. Bu ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaçlar ve kaynaklarda tesadüfi bir birleşme zamanıdır.

Arka Plan ve İlkeler

CFT’nin kökeni 1980’lerin ortalarındaydı. Bu, baskın bir öğrenme modelinin şema teorisi olduğu, bellekte organize edilmiş bilgi paketlerinin (Immanuel Kant’tan sonra “şemalar” veya “şemalar”; ayrıca bazen “çerçeveler” ve “senaryolar”) kullanımına öncelik veren bir yaklaşım olduğu bir zamandı. ”) bilgiyi anlamak ve uygulamak için bir temel olarak kullanılır.

Belirttiğimiz sorun, kişinin karşılaşabileceği her şey için önceden kaydedilmiş bir şemaya sahip olmamasıydı. Bu nedenle, öğrenmenin başlangıç ​​koşullarından ve bağlamlarından farklı olan yeni durumlarda eski bilginin yeniden yapılandırılmış kullanımı olan “aktarım” üretmenin kötü şöhretli zorluğu vardır.

CFT, katı bir şekilde önceden paketlenmiş bilgi yapılarını, gerekli olabilecek çok çeşitli durumlara uygulanabilecek daha açık ve uyarlanabilir bilgilerle değiştirecek olan şema teorilerinin halefi olarak geliştirildi.

Bu zorlu bir hedeftir çünkü çoğu bilgi alanı ve tüm profesyonel uygulama alanları (tıp, mühendislik, işletme, öğretim), en iyi ihtimalle düzensiz bir şekilde birbiriyle ilişkili olan olaylardan veya vakalardan (bilgiyi kullanmanın gerçek dünya durumları) oluşur. (bunlara kötü yapılandırılmış alanlar diyoruz).

Gerçek dünya alanlarının çoğunda, geniş kapsamlı soyutlamalar ve genel ilkeler, bilginin kullanılması gereken şekildeki değişkenliği yeterince hesaba katmaz. Bunun yerine, kavramsal bilginin birleştirildiği ve gerçek bağlamlarda uygulandığı farklı yolları görmek için “işlerin nasıl gittiğini” görmek için çok sayıda vakayla deneyim sahibi olmak gerekir.

Böyle daha açık ve yaygın olarak uygulanabilir bilgi yapıları üretmek için, öğrenmenin düzgün kategoriler halinde organize edilmiş tek bir yönde ilerleyemeyeceği ortaya çıktı. Bunun yerine, CFT bir manzarayı çaprazlama metaforunu kullanır.

Öğretme ve öğrenmede, bilgi ortamının ardışık geçişlerinde farklı organizasyon yolları izlenerek vakadan vakaya (örnek için) ilerlenir. Bazen kişi aynı siteye (vaka) döner, ancak farklı bir yönden gelir ve farklı bir bakış açısı getirir. Bu nedenle, değişen diğer durumlarla yan yana getirildiğinde her bir vakanın farklı yönleri vurgulanır (ve bu çoklu yönleri görmek, aktarılabilir bilgi üretmek için esastır). Bu nedenle, CFT’de tekrar ziyaret tekrarlanmaz.

Bu tür doğrusal olmayan ve çok perspektifli öğrenme ve öğretimle başa çıkmanın en iyi yolunun bilgisayarların rastgele erişim yeteneklerinden yararlanmak olduğunu çok geçmeden anladık. Böylece 1987’de tıp, lise biyolojisi, edebi yorumlama, askeri strateji ve öğretmenlik gibi çeşitli alanlar için CFT’nin ilkelerine dayalı bilişsel esneklik hiper ortam sistemleri (CFH’ler) tasarlamak için günümüze kadar devam eden bir çabaya başladık. 

Vaka temelli öğrenme ortamlarının tasarımında çapraz geçişli peyzaj yaklaşımını kullanarak, genellikle anlaşılması zor olan öğrenme aktarımı bulgusunu üretmede bir miktar başarı elde edebildik. (Bazıları CFT’yi doğru bir şekilde oluşturan ve bazıları oluşturmayan yüzlerce CFT tartışmasını, uygulamasını ve testini görmek için anahtar kelimeleri kullanın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir